Plen
Ședința Senatului din 9 octombrie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.137/19-10-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 09-10-2007 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 9 octombrie 2007

2. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2008

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La primul punct din ordinea de zi este înscris Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2008.

Îl invit pe domnul senator Alexandru Pereș, chestor al Senatului, să prezinte proiectul de hotărâre și proiectul de buget pe anul 2008.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raportul de prezentare a Proiectului de buget al Senatului României pe anul 2008.

În baza art. 64 alin. (1) din Constituția României, a art. 34 alin. (2) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002 și a art. 36 lit. l) din Regulamentul Senatului, Biroul permanent prezintă plenului Senatului spre aprobare Proiectul bugetului pe anul 2008.

Pentru anul 2008, propunerile de cheltuieli necesare desfășurării activității Senatului sunt în sumă de 123.949 mii lei, structurate pe titluri de cheltuieli astfel:

A. Cheltuieli curente, 116.954 mii lei, din care: cheltuieli de personal, 81.830 mii lei; bunuri și servicii, 32.703 mii lei; transferuri între unități ale administrației publice, 1.800 mii lei; alte transferuri, 430 mii lei; asistență socială, 191 mii lei.

B. Cheltuieli de capital, 6.995 mii lei.

I. La punctul 1, cheltuieli de personal, creditele în sumă de 81.830 mii lei sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu fondul de salarii, care cuprinde indemnizațiile senatorilor și salariile personalului din aparatul Senatului pentru anul 2008.

Menționăm că s-a luat în considerare un număr de personal de 957, considerat strict necesar, în conformitate cu sarcinile și atribuțiunile ce le are de realizat instituția, din care 137 de persoane ocupă funcții de demnitate publică.

S-a avut în vedere o structură de personal suplimentată cu 30 de posturi, în anul 2008, comparativ cu anul 2007, care să răspundă obligațiilor, în domeniul legislativ, ce decurg din procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, și al schimbului de informații parlamentare, cât și organizarea, în continuare, a activității în spațiul deținut în Palatul Parlamentului, indemnizațiile de delegare, reprezentând credite pentru acoperirea sumei forfetare a senatorilor și cheltuielile pentru diurnele de deplasare a senatorilor și a personalului din aparatul Senatului ce vor fi efectuate în anul 2008.

Pentru contribuțiile pentru asigurări sociale de stat pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate, de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, a Fondului pentru concedii și indemnizații și a Fondului de garantare a creanțelor salariale au fost prevăzute credite, conform prevederilor legale în vigoare, în procent total de 29% la fondul de salarii.

Punctul 2, creditele prevăzute pentru titlul "Bunuri și servicii", în sumă de 32.703 mii lei, sunt necesare, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și gospodărie, a achizițiilor de materiale și obiecte de inventar ce urmează a se efectua în anul 2008.

Tot la acest titlu de cheltuieli au fost prevăzute credite pentru plata abonamentelor de telefonie fixă și mobilă, pentru plata primelor de asigurare auto, reparațiilor curente, cheltuielilor cu abonamentele la presa internă și externă, abonamentelor pentru Monitorul Oficial și colecții de legi și hotărâri.

De asemenea, acest titlu mai cuprinde și credite pentru cheltuieli cu delegațiile străine invitate la Senat, credite pentru acoperirea cheltuielilor de cazare a senatorilor care nu au domiciliul în municipiul București, a cheltuielilor de transport intern și cazare pentru senatori și personalul din aparatul Senatului, efectuate în timpul deplasărilor în țară, a cheltuielilor de cazare și transport în străinătate, în anul 2008.

Punctul 3, la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice" au fost prevăzute credite în sumă de 1.800 mii lei, sumă necesară funcționării Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 ca ordonator terțiar de credite al Senatului României.

Punctul 4, la titlul "Alte transferuri", transferuri curente în străinătate, contribuții și cotizații la organismele internaționale, s-a prevăzut suma de 430 mii lei.

Având în vedere principiul plății anuale, prin rotație, convenit la nivelul celor două Camere ale Parlamentului, au fost incluse în Proiectul bugetului Senatului României sumele reprezentând cotizațiile pentru anul 2008 la organismele parlamentare internaționale, la care Parlamentul României participă.

Punctul 5, la titlul "Asistență socială" - ajutoare sociale - au fost prevăzute credite în sumă de 191 mii lei.

Potrivit art. 71 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar, funcționarii publici parlamentari ale căror raporturi de serviciu au încetat pentru motive neimputabile, în condițiile art. 62 lit. d) și ale art. 64 din legea sus-menționată, beneficiază de o indemnizație egală cu 7 salarii lunare brute, care se impozitează potrivit legii.

Punctul II, la baza fundamentării cheltuielilor de capital în sumă de 6.995 mii lei au stat propunerile direcțiilor de specialitate privind, în principal, achiziționarea de bunuri necesare dotării Senatului și a birourilor senatoriale teritoriale.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobarea plenului Senatului Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008, așa cum este prezentat în anexa înmânată fiecărui senator.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule chestor.

Stimați colegi,

Vă rog, dacă doriți, să formulați întrebări în legătură cu Proiectul bugetului Senatului pe anul 2008.

Întrebări întâi, iar apoi intervenții.

Domnule senator Péter Kovács Eckstein, aveți cuvântul.

Apoi, are cuvântul domnul senator Gheorghe Funar.

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Eu cred că cifrele prezentate sunt corecte.

Este cunoscută dispoziția Biroului permanent al Senatului și a Senatului, în general, să aibă un buget de austeritate, numai pentru strictul necesar.

Întrebarea mea către domnul secretar general: în aceste fonduri prevăzute sunt bani pentru a modifica și a moderniza ascensorul de pe partea stângă, care este un marfar și cu care, totuși, îndeobște, parlamentarii circulă? În aceste sume vor fi bani și pentru acest lucru?

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Cu siguranță, răspunsul la această întrebare va însemna și începerea ședinței de plen a Senatului cu o jumătate de oră mai devreme.

Vă rog, domnule secretar general, aveți cuvântul.

Domnul Constantin Dan Vasiliu - secretarul general al Senatului:

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor senatori, După cum bine știți, cheltuielile pentru reparații și investiții pe amplasamentul Senatului sunt încă suportate de Camera Deputaților, care este ordonator de credite.

Din cele discutate cu omologul meu, doamna secretar general, au fost prinse, pentru anul 2007, până la sfârșitul acestui an, reparațiile la cele două lifturi, astfel încât acestea să fie modernizate și să nu mai avem probleme de natura celor care s-au petrecut, spre exemplu, ieri.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnule senator Gheorghe Funar, din partea Grupului parlamentar al P.R.M., aveți cuvântul.

Microfonul 2, vă rog.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor senatori, Vă aduc în discuție două probleme legate de acest Proiect de buget al Senatului României, pe anul viitor, respectiv două întrebări.

O primă întrebare: se știe că anul acesta s-a lucrat, în Senatul României, cu un minus de aproape 300 de posturi la funcționarii publici parlamentari și alți angajați, iar pentru anul următor, din câte am reținut, se propune o creștere doar de 30 de angajați.

Întrebarea este: considerați, domnule secretar general, că, în condițiile acestea, Senatul va putea lucra la capacitate cu un minus de circa 270 de angajați?

Cea de a doua întrebare: anul trecut, se știe că hotărârea Senatului României privind adoptarea bugetului pe acest an a fost modificată, cu încălcarea legii, prin fapte de natură penală, de funcționari de la Ministerul de Finanțe.

Întrebarea este: anul acesta mai acceptați și noi, toți senatorii, mai acceptăm ca niște funcționari să-și permită să încalce legea și să sfideze hotărârea Senatului, să pună pixul pe bugetul Senatului și să facă permutări de sume după cum doresc? Sau considerați că este cazul să dăm la D.N.A. de lucru, pentru că, până acum, D.N.A.-ul a confundat curcile cu găinile și, acum, confundă caltaboșul cu altcineva?

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Totuși, să nu introducem și gripa aviară în discuția aceasta, să nu avem alte probleme.

Domnule senator Gavrilă Vasilescu, aveți cuvântul.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, După cum știți sau dacă nu știți vă spun eu, în momentul de față, într-un viitor foarte apropiat, urmează ca Senatul să primească și să i se repartizeze spațiul pe care-l ocupăm în prezent, și nu numai acesta.

Pentru acest lucru va trebui, până în momentul în care definitivăm bugetul, să rezolvăm și ceea ce înseamnă fondurile necesare pentru administrarea spațiului și cheltuielile care trebuie făcute.

Ele, în momentul de față, nu sunt prinse în proiectul de buget care a fost prezentat.

Eu sper ca aceste cifre să fie cifre corecte, pentru că cei care au lucrat la el cunosc nevoile și cunosc tot ceea ce înseamnă acest buget.

În același timp, revin la o întrebare care a fost pusă și de domnul senator Funar.

Senatul, în momentul de față, lucrează cu personal puțin.

Deci, din punct de vedere al eficienței comisiilor, vreau să spun că numărul de oameni pe care-i avem, pe care Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, de exemplu, îi are în momentul de față este extrem de mic.

Ținând cont de volumul activității pe care această comisie îl are, numai cu patru oameni angajați, câți avem noi acolo, este absolut peste puteri... cum să vă spun eu...

Trebuie găsită o soluție și pentru acest lucru, și nu numai pentru această comisie, ci și pentru celelalte.

La cei peste 300 de oameni pe care noi ar fi trebuit să-i angajăm până la această oră, lucru pe care nu l-am reușit, să mai adăugăm cei 30 sau cât ați hotărât, sau cât s-a hotărât pentru treaba aceasta și vor fi pe o schemă 330 de oameni sau câți sunt ei, adunați, care, de fapt, nu vor fi angajați.

Nici nu știu cui servește o asemenea planificare.

Haideți să vedem ceea ce înseamnă spațiu, haideți să vedem ceea ce avem, ce posibilități avem ca să-i angajăm pe oamenii aceștia, ca să dăm posibilitatea serviciilor și comisiilor, în primul rând, să poată lucra cu personal cât se poate de calificat! Calificarea este o problemă și ne confruntăm cu această problemă extraordinar de acută.

Eu, în ceea ce privește personalul cu care lucrăm în cadrul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, de multe ori mă mai întreb cum de mai pot acești oameni și de unde mai au forța, după ce terminăm la ora 19,00 sau 20,00 câte o comisie, ca a doua zi dimineața să o ia de la început cu rapoartele făcute, cu toate lucrurile puse la punct, pentru ca dumneavoastră și noi, plenul, să putem lucra.

Dacă problema spațiului este spre rezolvare, pe o linie bună, problema privind personalul trebuie să fie una dintre preocupările cele mai importante pe care secretariatul general, și eu garantez de sprijinul Biroului permanent în orice situație... dacă este personal... Și personal mă implic în orice considerați dumneavoastră că ar putea să ajute la dezlegarea acestei probleme pe care o ducem de câțiva ani.

De fapt, ducem această problemă de când am intrat în această legislatură.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Îl invit la tribună pe domnul senator Ion Vasile, din partea Grupului parlamentar al P.S.D.

Vă rog, aveți cuvântul.

Să vă notați, domnule secretar general, chestiunile ridicate de domnii senatori.

Domnul Vasile Ion:

Domnule președinte, Domnilor colegi, Eu aș vrea să-l rog pe domnul secretar general al Senatului să facă câteva precizări legate de anumite speculații și, mai mult, aș spune elucubrații care se practică în societatea românească în ceea ce privește veniturile pe care noi le avem aici, la Senat.

În ultima vreme, niște oameni ar trebui să fie informați, unii chiar cadre universitare, pentru că dânșii vorbesc despre niște sume fantastice care s-ar cheltui cu noi.

În ultima vreme suntem susținuți inclusiv cu hrană, aici, la Senat, lucru care nu este adevărat și asupra căruia domnul secretar general ar trebui să facă aceste precizări.

Într-o primă instanță, l-aș ruga să defalce cumva, aici, la veniturile personalului și ale senatorilor, să vedem ce venituri sunt pentru personal și ce înseamnă indemnizația pentru senatori.

Unii chiar confundă sumele forfetare ca fiind sume pe care le cheltuim noi, ca sume personale sau așa ceva, neluând în calcul faptul că aceste chestiuni, aceste costuri sunt, de fapt, pentru întreținerea unui birou senatorial care, în cele din urmă, înseamnă întreținerea democrației.

Unii cred, probabil, că democrația nu are și părțile mai puțin bune și mă refer la faptul că o democrație costă, și acest lucru ar trebui să-l înțeleagă cei care fac afirmații gratuite.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul senator Mihai Ungheanu, din partea Grupului parlamentar al P.R.M.

Aveți cuvântul.

Domnul Mihai Ungheanu:

Domnule președinte, Chestiunea este de a fi siguri în legătură cu votul.

Intervenția domnului senator Vasilescu ne-a atras atenția asupra unei situații.

Vom avea cereri bugetare mai mari în viitor, dacă ne extindem și dacă avem, în sfârșit, noi angajați.

Această cifră de buget, pe care noi trebuie să o votăm astăzi, corespunde viitoarelor necesități? Dacă noi vom avea anul următor alte cereri suplimentare, nu ar fi bine să prevedem de-acum în această cifră și ceea ce vine?

Eu am un semn de întrebare în legătură cu acest proiect de buget, date fiind discuțiile pe care le-am tot avut în legătură cu spațiul pe care îl are Senatul, spațiul pe care trebuie să-l aibă, dependența de acest spațiu a viitoarelor angajări.

Deci problema este dacă putem ști, într-adevăr, ce votăm astăzi, ca voturile să fie date în cunoștință de cauză.

Ea se poate și amâna, la nevoie, această situație de vot pentru viitor.

Eu pun o întrebare, pentru că toți trebuie să știm ce votăm astăzi, aici, în legătură cu Senatul.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenții...

Vă rog, microfonul 3.

Domnul Sever Șter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș avea o propunere, întrucât fac parte din Grupul de rugăciune din Senat.

În acest buget nu a fost prinsă nicio cheltuială pentru această activitate și dacă se poate accepta să se prindă suma de până la 500 milioane lei vechi, pentru a putea rezolva deplasările necesare Grupului de rugăciune.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul secretar general să ofere răspunsuri colegilor senatori.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Domnule președinte, Referitor la întrebările domnului senator Gheorghe Funar, vreau să vă aduc la cunoștință că, actualmente, la data de 1 octombrie 2007, Senatul este pe un deficit de angajați de 203.

De aceea, am previzionat pentru anul 2008 doar o creștere de 30 de angajați.

Neangajarea celor 203 se cauzează, în mod special, deficitului de spații existent la Senat.

După cum bine știți, noi am închis capete de culoare, am compartimentat săli mari de ședință, astfel încât să creăm cât de cât condiții pentru angajații Senatului, și nu numai angajații Senatului suferă din acest punct de vedere, ci și dumneavoastră, senatorii.

Sperăm ca, odată cu încheierea protocolului între Camera Deputaților și Senat, cu preluarea spațiilor din B3, să rezolvăm această problemă și să dăm drumul la cele 233 de angajări.

Referitor la bugetul pe anul 2008, vreau să aduc la cunoștință domnului senator că a fost însușit în totalitate de Ministerul Economiei și Finanțelor și va fi înscris în bugetul de stat în suma pe care am fundamentat-o noi aici, la Senat, mai puțin tichetele de masă, care vor fi supuse plenului celor două Camere și, atunci, se va lua o decizie.

Noi o avem prinsă în bugetul pe 2008.

Referitor la întrebarea domnului senator Voiculescu, vreau să vă aduc la cunoștință că, spre exemplu, Departamentul legislativ...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu. Nu vă supărați...

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Domnul senator Gavrilă Vasilescu.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

...numai Departamentul legislativ, spre deosebire de departamentul similar de la Camera Deputaților, stă pe un deficit de 40 de posturi, cu toate că aceleași probleme se abordează și într-o parte, și în cealaltă.

Odată cu rezolvarea problemei spațiilor vom reuși să redimensionăm personalul pe comisiile de specialitate.

În legătură cu întrebările puse de domnul senator Ion Vasile, vreau să aduc la cunoștință plenului Senatului și mass-media că domnii senatori au o indemnizație de conducere de 56 milioane lei, 56 milioane lei brut, la care se adaugă suma forfetară alocată numai pentru desfășurarea activităților în circumscripțiile electorale și diurna de deplasare de 2%.

Prin urmare, orice fel de alte interpretări nu-și au rostul.

Putem să punem la dispoziție mass-media veniturile pe care le realizează fiecare domn senator în parte, pentru a înlătura orice fel de suspiciuni.

În legătură cu întrebarea domnului senator Mihai Ungheanu, în bugetul pe anul 2008 nu au fost prinse cheltuielile aferente preluării spațiilor, pentru că nu avem bază legală pentru așa ceva.

Dacă proiectul de hotărâre de guvern va fi elaborat până la dezbaterea în Comisiile reunite pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, atunci vom putea face amendamente, astfel încât să putem prinde și aceste cheltuieli de investiții și de reparații în bugetul pe 2008, dacă nu, la prima rectificare bugetară pe anul 2008, în condițiile în care am preluat aceste spații, vom putea face aceste amendamente.

În legătură cu Grupul de rugăciune, îmi pare tare rău, nu avem bază legală pentru așa ceva.

De fiecare dată când au fost solicitări, până acum, acestea au fost introduse în Biroul permanent al Senatului și aprobate în funcție de misiunea pe care o îndeplinește, într-o anumită perioadă de timp.

Cert este că, în momentul în care preluăm spațiul din corpul B3, acolo există o capelă unde domnii senatori și domnii deputați, dacă vor, vor putea să participe la ceremonii religioase.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnule senator Ion Vasile.

Aveți cuvântul.

Domnul Vasile Ion:

Domnule secretar general, Ați început prin a spune că veniturile senatorilor se compun din indemnizație, apoi ați spus "suma forfetară".

Vă rog să precizați că suma forfetară nu este venit al senatorului.

Este o sumă alocată prin hotărârea Senatului pentru buna funcționare a unui birou senatorial în teritoriu, iar aceasta înseamnă un consilier, un șofer, o secretară și cheltuieli de toner și de altceva.

Vă rog să nu ne băgați în buzunar ce nu este al nostru!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci nu prin hotărârea Senatului, ci prin Legea privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Domnule senator Șerban Nicolae, aveți cuvântul.

Domnul Șerban Nicolae:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule secretar general, Am o respectuoasă rugăminte și, în general, pentru comunicarea publică: dați venitul net pe senator.

Sumele care se vehiculează induc în opinia publică o stare de confuzie.

În primul rând, la mine, acasă, am o problemă dacă spuneți că am venituri de 56 milioane lei pe lună, dar, dincolo de aspectul strict personal, dați-mi voie să spun, dincolo de aspectul amuzant, mie mi se pare că este o ușoară golănie, îmi cer scuze respectuos pentru folosirea acestui termen la microfonul Senatului, pentru că cei care vehiculează asemenea sume, chiar consilieri prezidențiali, ca să le spunem și mai direct, știu care sunt veniturile nete ale parlamentarilor, știu că, de fapt, sumele pe care le vehiculează nu sunt cele reale, or, mie mi se pare că, aici, totuși, dincolo de micile interese politice, dincolo de micile interese de imagine, se creează un aspect deosebit de periculos, și anume acela că democrația este foarte costisitoare.

Este un lucru consacrat de zeci de ani, într-adevăr, democrația costă mai mult decât dictatura, dar prin aceste mici "șopârle" prin care oamenii compară cifrele pe care le primesc se dă o imagine greșită, nu numai cu privire la veniturile noastre, care nu sunt mici, și am spus-o întotdeauna public, nu avem o indemnizație mică în comparație cu veniturile care sunt în România, avem o indemnizație ridicolă în comparație cu parlamentari din alte țări ale Uniunii Europene, dar am respectuoasa rugăminte:

dați publicității aceste sume.

Eu nu am niciun fel de reținere ca veniturile mele să fie considerate publice.

Cunoașteți speculațiile care au apărut și în legătură cu declarațiile de avere, și cu veniturile care sunt trecute acolo.

Dați sumele nete!

Vă rog respectuos și vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule senator Gheorghe Funar, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Sunt mulțumit de al doilea răspuns primit din partea domnului secretar general, dar nu pot fi mulțumit cu primul răspuns referitor la numărul de angajați.

Am înțeles că se folosește o logică greșită.

Nu angajăm 203 oameni de care este absolută nevoie pentru buna desfășurare a activității Senatului, pentru că S.P.P.-ul nu ne-a cedat spațiile.

Pe noi trebuie să ne intereseze buna funcționare a Senatului și aș propune, doamnelor și domnilor senatori, prin bugetul pe 2008, să acceptați să fie alocați banii pentru toate aceste posturi ce urmează a fi scoase la concurs.

Și-i scoatem afară, dacă nu, îi invităm politicos să plece... S.P.P.-ul.

Pe cetățenii care ne-au trimis în Parlament îi interesează să le rezolvăm problemele și să rezolvăm problemele țării, nu ale S.P.P.-ului. Și v-aș ruga, domnule secretar general, să priviți astfel lucrurile.

În ceea ce privește discuția legată de indemnizație, ea este ridicolă.

Prințul Duda are o indemnizație de 600 milioane lei pe lună, dată de Guvernul României, cât 12 senatori sau deputați.

Aceasta este desconsiderarea Guvernului față de parlamentari, dar nu mai dezvolt acest subiect, că s-ar putea ca prințul respectiv, după ce a fost la Polul Nord să vadă ce mai fac urșii polari, pe banii noștri, cine știe unde pleacă.

Poate pleacă în cosmos, și eu rămân fără subiectul acesta.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, dacă doriți să mai interveniți?

Dacă nu, îl invit pe domnul secretar general să dea ultimele explicații.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Domnule președinte, Venitul net al unui domn senator este de 3.500 lei noi, dar noi, în bugetul Senatului și în bugetul de stat, lucrăm cu venituri brute, dar acesta este venitul net pentru un domn senator, 3.500 lei noi.

În legătură cu personalul, noi tot am scos la concurs posturi, ați văzut, sunt afișate și pe site, și la intrarea în Senat, dar această chestiune a angajărilor s-a suprapus cu ieșirile la pensie, conform Legii nr. 221/2007 de modificare a Legii nr. 7/2006.

Prin urmare, în ultima perioadă de timp, s-au făcut angajări și o să vedeți că, până la sfârșitul anului, se vor mai face, în funcție de perioada care este prevăzută în lege, 45 de zile.

Din păcate, așa este prevăzut în lege, dar vom face aceste angajări, chiar dacă vom avea situații neplăcute privind amplasarea lor în anumite spații.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnului senator Șter Sever i-ați oferit răspuns în legătură cu Grupul de rugăciune?

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Am oferit, domnule președinte.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Deci doriți să mai interveniți în numele grupurilor parlamentare în legătură cu proiectul de buget?

Dacă nu sunt intervenții, vom încerca să descâlcim prin vot căile încâlcite ale bugetului.

................................................

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 1 din ordinea de zi am avut Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2008.

Vă reamintesc că această hotărâre trebuie adoptată cu majoritatea senatorilor prezenți.

Ați ascultat intervențiile colegilor, chestorilor și a secretarului general.

Supun votului dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2008.

Vă rog să votați.

Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2008 a fost aprobat de plen cu 59 de voturi pentru, un vot împotrivă și 6 abțineri.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 15 august 2022, 16:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro