Plen
Sittings of the Senate of October 30, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.150/09-11-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 30-10-2007 Printable version

Sittings of the Senate of October 30, 2007

16. Dezbaterea Proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor
 
see bill no. L654/2007

Doamna Norica Nicolai:

................................................

Stimați colegi,

Cu acordul dumneavoastră, pentru că inițiatorul are o chestiune care ține de prezența sa într-o altă întrunire foarte importantă pentru instituția pe care o conduce, permiteți-mi să luăm în dezbatere punctul 48 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor.

Doamna președinte Toncescu, aveți cuvântul.

Microfonul 10.

Doamna Angela Toncescu - președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:

Mulțumesc, doamna președinte.

Este un proiect de lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor.

Prin acest proiect de lege se introduce obligativitatea proprietarilor de locuințe de a-și încheia o asigurare obligatorie.

Sumele asigurate și primele de asigurare sunt stabilite prin această lege.

Este o lege organică.

Ea va fi administrată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și pentru normele în aplicarea acestei legi avem acordul de admitere, cu amendamente la proiectul de lege, de la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, doamna președinte.

Domnule vicepreședinte Ștefan Viorel, aveți cuvântul pentru a prezenta raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Domnul Viorel Ștefan:

Doamnă președinte, Stimați colegi, Comisia noastră a luat în dezbatere prezentul proiect de lege și, ținând cont de avizul favorabil primit din partea Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, cu unanimitate de voturi, a adoptat raport de admitere, cu amendamente atât admise, cât și respinse, pe care le regăsiți în anexele nr. 1, respectiv nr. 2 de la raport.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de admitere, împreună cu proiectul de lege.

Menționăm că amendamentele sunt de competența decizională a Camerei Deputaților.

Deoarece în cuprinsul proiectului de lege s-au eliminat articole și alineate, se va da textelor o nouă numerotare.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu.

Declar deschise dezbaterile generale pe marginea acestui proiect de lege.

Dacă sunt intervenții?

Îl rog pe domnul senator Vasilescu să mă asiste în partea dreaptă, dar dânsul îl preferă pe domnul senator Iliescu.

Este firesc!

Declar deschise dezbaterile generale.

Sunt intervenții pe marginea acestui proiect de lege?

Înțeleg că este un proiect de lege foarte important.

Grupurile politice au avut puncte de vedere și numeroase opinii în baza lui.

Întreb inițiatorul dacă este de acord cu amendamentele admise de comisie.

Doamna Angela Toncescu:

Da.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc.

La amendamente respinse sunt înscrise două amendamente propuse de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Se mai susțin aceste amendamente?

Domnul președinte Cârlan? Nu este prezent în sală.

Constatând că nu mai sunt intervenții pe marginea proiectului de lege și având în vedere caracterul organic al legii, votul pe raport și votul pe proiectul de lege se vor da astăzi, ora 16,00.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 12:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro