Plen
Sittings of the Senate of February 11, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.7/21-02-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 11-02-2008 Printable version

Sittings of the Senate of February 11, 2008

15. Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.
 
see bill no. L801/2007

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 12 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.

Reprezentantul Ministerului Justiției este aici. Deoarece proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, vom face numai dezbaterile la acest proiect de lege.

Vă rog să vă ocupați locurile.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul. Microfonul 9, vă rog.

Domnul Gheorghe Mocuța - secretar de stat în Ministerul Justiției:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Vă supun atenției Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligația implementării până la data de 30 septembrie 2007 a Directivei 86/378, care prevede egalizarea vârstelor de pensionare între femei și bărbați, în cadrul schemelor de pensii ocupaționale.

Totodată, în ceea ce privește pensionarea magistraților și a personalului auxiliar de specialitate, normele actuale au dat naștere la multe dificultăți de aplicare legate, spre exemplu, de calculul și actualizarea pensiei în raport cu media veniturilor brute ale unui magistrat în activitate, pe ultimele 12 luni anterioare pensionării, ceea ce a dat naștere la o serie de litigii și sesizări.

Modificările referitoare la pensiile de serviciu mai vizează clarificarea unor noțiuni și instituirea unei vârste unice de pensionare de 60 de ani pentru femei și bărbați, care se pensionează cu pensie de serviciu.

Prin prezentul proiect de act normativ se prevede modificarea dispozițiilor referitoare la numirea directorului și a directorului adjunct la Institutul Național al Magistraturii, în sensul eliminării propunerii acestora de către Consiliul Științific al institutului, pentru a asigura egalitatea de tratament și accesul liber al candidaților la aceste funcții. În vederea acoperirii deficitului de personal datorat numărului mare de posturi vacante temporar în instanțe și parchete, a fost creat un fond de rezervă cu posturi bugetate, de judecători și procurori, pentru a se acoperi situațiile ivite în practică.

Pe de altă parte, având în vedere problemele apărute în practică, legate de modul de organizare a examenului de capacitate, se impune urgent reglementarea expresă a unor aspecte punctuale, fără implicații financiare.

În ceea ce privește numirea în magistratură, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a constatat existența unor discriminări determinate de neincluderea în lege a unor categorii de personal cu aceeași pregătire juridică. Și amintim aici ofițerii de poliție, grefierii cu studii superioare juridice.

De asemenea, prin prezentul proiect de ordonanță de urgență au fost instituite dispoziții exprese cu privire la condițiile și drepturile care se acordă magistraților detașați în străinătate pentru acțiuni în interesul serviciului.

Având în vedere că Ministerul de Justiție are un rol principal și în implementarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar, au fost luate măsuri și pentru reducerea disfuncțiilor în procesul de informatizare și promovarea într-un regim de urgență a unui nou sistem de salarizare, care să permită recrutarea de personal competent, precum și menținerea personalului actual, similar categoriei corespunzătoare de personal din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, înalți specialiști în tehnologia informației, impunându-se modificarea în sensul celor prezentate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006.

Față de cele prezentate, a fost elaborat Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, pe care-l propunem spre aprobare.

Menționăm, de asemenea, că există un raport întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și ne însușim amendamentele care au fost formulate.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, domnule secretar de stat.

Domnule vicepreședinte Șerban Nicolae, aveți cuvântul pentru a prezenta raportul. Microfonul 7, vă rog.

Domnul Șerban Nicolae:

Mulțumesc, doamna președinte.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere acest proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007, luând în considerare aspectele sesizate și de Guvern și prezentate de către domnul secretar de stat Mocuța.

În mai multe ședințe, pe parcursul lunilor decembrie și ianuarie, s-au formulat o serie de amendamente și, în final, comisia a hotărât în unanimitate să adopte un raport de admitere.

În Anexa 1 la raport se găsesc 21 de amendamente adoptate, din câte îmi amintesc, și Guvernul poate preciza, amendamente acceptate și de reprezentanții Guvernului. De asemenea, în Anexa 2 se găsesc 12 amendamente respinse, cu precizarea că unele dintre ele au fost trecute la categoria amendamentelor respinse, pentru că nu au putut fi dezbătute în timp util în cadrul ședinței comisiei.

În aceste condiții, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări propune raport de admitere cu amendamentele prevăzute în Anexa 1.

Facem precizarea că acest proiect de lege face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este Cameră decizională.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule senator.

Stimați colegi,

Am să dau cuvântul domnului senator Chelaru, atrăgându-vă atenția că ieșim din programul de lucru aprobat. Urmează pct.13 din ordinea de zi: Întrebări, interpelări și răspunsuri, care se transmit la radio.

Aveți cuvântul, domnule senator Chelaru.

Domnul Ioan Chelaru:

Asta voiam să vă solicit, doamna președinte, având în vedere importanța deosebită a proiectului de lege, ora la care îl discutăm, multe, foarte multe chestiuni care vor fi sigur disputate pe proiectul de lege, solicit să amânăm dezbaterile generale și pe articolele acestui proiect de lege pentru miercuri.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Și eu vă mulțumesc. Aceasta este și propunerea pe care eu doresc să v-o fac. Este un proiect de lege foarte important care merită o dezbatere serioasă în plenul Senatului.

Microfonul nr.7, domnule vicepreședinte, vă rog. Mai aveți ceva de adăugat?

Domnul Nicolae Șerban:

Mulțumesc. Îmi cer scuze, am uitat să fac o precizare foarte importantă. În dorința de a pregăti acest raport cât mai curând s-au strecurat o serie de erori, au fost uitate câteva amendamente admise de comisie, iar ele se găsesc pe paginile 3 și 4 care înlocuiesc paginile 3 și 4 din raportul inițial distribuit. Sper că toți colegii le-au primit la casetă. Cu această precizare, mențin ideea că există numărul de amendamente admise prevăzut în Anexa nr.1, doar că paginile 3 și 4 trebuie înlocuite.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Și eu vă pot confirma, chiar dacă unul dintre ele vizează Curtea Constituțională.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 23 avril 2021, 2:49
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro