Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.29/27-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 17-03-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2008

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Dan Radu Rușanu și Ioan Munteanu, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Bună ziua, stimați colegi!

Permiteți-mi să vă invit să vă luați locurile și, totodată, să declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă în prealabil că, din totalul celor 330 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări 215, fiind absenți 115, din care 16 participă la alte acțiuni parlamentare.

Pentru început, doresc să vă informez, în conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei, cu privire la documentele ce v-au fost distribuite în casetele dumneavoastră, respectiv: ordinea de zi pentru ziua de luni, 17 și marți, 18 martie a.c.; programul de lucru pentru perioada 17 - 22 martie; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile permanente; lista rapoartelor depuse în perioada 10 - 17 martie a.c. de comisiile permanente sesizate în fond; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale.

De asemenea, mi s-a transmis sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a unei anchete cu privire la acuzațiile de concurență neloială și practică monopolistă practicate de supermarketuri.  

Așa cum s-a decis împreună cu Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, înainte de a trece la dezbaterea primului proiect înscris pe ordinea de zi - Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria, vom dezbate și hotărî asupra unui proiect de hotărâre, prin care se încuviințează Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare să efectueze o anchetă privind acuzațiile de concurență neloială și practică monopolistă practicată de supermarketuri.

Documentul v-a fost difuzat, v-aș ruga, însă, să observați că este o mică inadvertență: hotărârea nu privește constituirea unei comisii de anchetă specială, ci este o hotărâre pentru încuviințarea efectuării unei anchete, pe tema pe care v-am prezentat-o, de către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Aveți hotărârea, da? V-aș propune să ne pronunțăm asupra ei, dacă nu sunt doritori de a interveni în dezbateri, prin ridicarea mâinii, vot exprimat prin ridicarea mâinii.

La titlul hotărârii, dacă aveți obiecțiuni? Titlul, așa cum v-am precizat că se modifică. Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat.

La art.1, nu sunt obiecțiuni.

Adoptat.

Art.2, 3 și 4, nu sunt obiecțiuni.

Adoptate.

Art.5, 6, 7 și 8, nu sunt obiecțiuni.

Adoptate în unanimitate.

În privința componenței, care face parte din anexă, de fapt este vorba de membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Dacă aveți obiecții la anexă? Nu.

Supun votului dumneavoastră hotărârea pe ansamblu, prin vot deschis. Vă rog să vă pronunțați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, s-a adoptat încuviințarea desfășurării unei anchete pe tema anunțată de către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005 (rămas pentru votul final).  

Pe primul loc al proiectelor ce urmează să le dezbatem astăzi, este, așa cum v-am anunțat, Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special, în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, tratat încheiat între țările pe care le-am menționat. (Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005)

Dau cuvântul întâi inițiatorului pentru a prezenta pe scurt acest proiect.

Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul.

   

Domnul Marin Pătuleanu (secretar de stat, Ministerul Apărării):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege are ca scop aprobarea aderării României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, încheiat în Republica Federală Germania, la Prüm, la data de 27 mai 2005, care are ca scop aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale.

De fapt, partea română și-a exprimat intenția de aderare la acest tratat, cu ocazia Consiliului de Miniștri de Justiție și Afaceri Interne, desfășurat la Dresda, în ianuarie 2007.

Având în vedere și avizul Consiliului Legislativ, vă adresez rugămintea respectuoasă să aprobați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Îl rog pe domnul vicepreședinte Iordache să prezinte raportul comisiei sesizate în fond, respectiv raportul Comisiei juridice.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Voi prezenta raportul comun. Au fost sesizate pe fond două comisii: este vorba de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat, de asemenea, favorabil.

Tot favorabil au avizat și Comisiile pentru politică externă, cât și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Cele două comisii sesizate în fond vă propun, stimați colegi, proiectul de lege cu amendamentele admise, care sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului, începând cu titlul acesteia.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

La titlul legii nu există niciun amendament.

Dacă aveți dumneavoastră obiecții? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.1 - nu sunt obiecții, nici amendamente.

Votat în unanimitate.

Art.2. În ceea ce privește preambulul, rămâne nemodificat.

Dar, la lit. a), vă rog să urmăriți amendamentul comisiei. Și, pentru ușurința și fluiditatea dezbaterilor, vă rog să vă uitați la amendamentul nr.3, la toate literele unde sunt intervenții.

Dacă aveți la vreuna din acestea obiecții? Nu.

Adoptat art.2 potrivit amendamentului nr.3 al comisiei.

În privința art.3, comisia n-a avut amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți obiecții? Nu.

Votat în unanimitate.

Am parcurs, stimați colegi, textele proiectului de lege.

Vom supune legea votului final, mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007 (rămas pentru votul final).  

La pct.3, Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și S.U.A., semnat la București la data de 10 septembrie 2007.

Lege ordinară.

Suntem în procedură de urgență.

Rog inițiatorul să prezinte pe scurt proiectul de la pct.3, ratificarea Tratatului de extrădare.

   

Domnul Gheorghe Mocuța (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cooperarea între România și Statele Unite ale Americii, în materia extrădării, se desfășoară în temeiul Convenției de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, semnată la București, la data de 23 iulie 1924, al Tratatului de amendare al acestuia, semnat în anul 1936, precum și în baza instrumentelor Națiunilor Unite, aplicabile.

În perioada 12 - 14 septembrie 2005, la București, și în perioada 10 - 13 octombrie 2006, la Washington D.C., au avut loc două runde de negocieri în vederea încheierii unui nou Tratat de extrădare între România și Statele Unite ale Americii, negocierile fiind finalizate în cursul lunii iulie 2007.

Tratatul de extrădare va facilita aplicarea în relația bilaterală a Acordului de extrădare între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, semnat la Washington, la 25 iunie 2003.

Tratatul, în esență, conține dispoziții moderne în ceea ce privește extrădarea propriilor cetățeni, art.3, extrădarea simplificată, art.18, și foarte important, elimină una din deficiențele majore ale Convenției în vigoare, acordarea extrădării pe baza unei liste limitative de infracțiuni, dispozițiile art.2, pe deplin conforme cu cele ale art.4 din Acordul de extrădare dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, prevăzând posibilitatea acordării extrădării pentru orice faptă care întrunește condițiile privind durata minimă a pedepsei prevăzută de lege sau a pedepsei aplicate, după caz, precum și posibilitatea acordării extrădării pentru infracțiuni săvârșite în afara teritoriului statului solicitant.

Noul tratat va asigura, de la data intrării sale în vigoare, un nou cadru bilateral, adecvat pentru extrădarea infractorilor, adaptat noilor realități ale criminalității transnaționale.

Pentru aceste motive, vă înaintăm proiectul de lege alăturat, pe care vi-l supunem atenției și pe care vă rugăm să-l votați.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Florin Iordache va prezenta raportul Comisiei juridice.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat.

În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru Ratificarea Tratatului de extrădare între România și Statele Unite ale Americii, semnat la 10 septembrie 2007.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu.

Având în vedere că nu sunt amendamente admise sau respinse în raportul comisiei, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, respectiv prevederilor art.106, vom supune proiectul direct votului final, mâine.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție (rămasă pentru votul final).  

La pct.4, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție.

Lege organică.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a propus respingerea acesteia.

Rog reprezentantul comisiei, pe domnul Florin Iordache, să prezinte motivația raportului de respingere.

   

Domnul Florin Iordache:

Vreau să vă spun un singur lucru, stimați colegi: cu unanimitate de voturi s-a propus în comisie respingerea.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

În cazul acestui proiect de lege, chiar și Consiliul Legislativ a dat un aviz negativ, când știm foarte bine, Consiliul Legislativ, numai la acele proiecte de lege care au mari carențe, dă aviz negativ.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Nu dorește nimeni să intervină.

Vom supune raportul comisiei, propunerea comisiei, de respingere votului final mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (rămas pentru votul final).  

La pct.5, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

Lege organică.

A fost adoptat de Senat.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune adoptarea proiectului de lege de respingere a ordonanței de urgență.

Dau cuvântul comisiei.

   

Domnul Florin Iordache:

Membrii comisiei au constatat că potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.1.133 din 27 noiembrie 2007 privind responsabilitatea ministerială, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 este neconstituțională.

În aceste condiții, ținând cont de această decizie a Curții Constituționale, s-a propus cu majoritate de voturi și o singură abținere respingerea proiectului de lege.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vom supune și această propunere de respingere votului final, mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale (rămas pentru votul final).  

La pct.6, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale.

Lege organică.

Rog Comisia juridică, de disciplină și imunități să se pregătească pentru susținerea raportului și reprezentantul inițiatorului să prezinte proiectul.

Aveți cuvântul, domnule Barna.

   

Domnul Tanczos Barna (secretar de stat, Ministerul Transporturilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale are ca obiect de reglementare modificarea și completarea acestui act normativ, care a fost necesară deoarece, în urma unor blocaje procedurale de expropriere, dorim să accelerăm execuția lucrărilor de construcție de drumuri de interes național declarate de utilitate publică și care fac obiectul unor investiții prioritare cu finanțare externă și din finanțare de la bugetul de stat.

Dificultățile întâmpinate de autorități în procesul de expropriere au repercusiuni grave asupra implementării proiectelor de infrastructură și de transport rutier, dificultăți care nu-și găsesc rezolvarea în reglementările actuale aplicabile.

Drept urmare, acest proiect de lege are ca scop crearea unei proceduri mai simplificate în ceea ce privește exproprierea terenurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, după o justă și prealabilă despăgubire, așa cum prevede și Constituția României.

Se degrevează astfel, în același timp, bugetul de stat, prin diminuarea cheltuielilor bugetare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Iordache, vă rog să prezentați raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Eu voi prezenta raportul suplimentar.

Stimați colegi, așa cum știți, acest proiect de lege a mai fost o dată discutat, dar în urma solicitării Ministerului Transporturilor, a fost retrimis la Comisia juridică, de disciplină și imunități pentru a face anumite amendamente.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat, de asemenea, favorabil.

Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil, cu unele amendamente.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise, care sunt prezentate în anexa din raportul suplimentar.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale?

Dacă nu, trecem la dezbaterea textelor.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

Domnul deputat Bivolaru dorește să intervină.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Îndrăznim, domnule președinte, la dezbateri generale.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege sigur că a avut niște argumente pe care, de exemplu Comisia pentru industrii și servicii, care este comisia de specialitate în ceea ce privește infrastructura în transporturi, și această lege vizează probleme de infrastructură în transporturi, și-a spus punctul de vedere inițial, la avizul respectiv, în legătură cu acest proiect de lege.

Sigur, comisia de fond a fost Comisia juridică, de disciplină și imunități, unde dezbaterile au fost mult mai largi, atât de largi încât efectiv a fost schimbat sensul acestei legi, prin extinderea deosebit de largă a prevederilor legii, care inițial se referea la autostrăzi și drumuri naționale, și a ieșit de la comisia "..

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule coleg,

V-aș ruga să mă ascultați puțin: am senzația că ne aflăm în fața unor proiecte diferite.

Deci, eu am anunțat Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2007 pentru modificarea Legii privind responsabilitatea ministerială, unde Comisia juridică "..

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Mă scuzați! La nivel de grup așa s-a perceput. Este greșeală.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

V-aș ruga să urmăriți raportul comisiei, de la pct.5.

 
     

Domnul Ioan Bivolaru (din sală):

La pct.6 suntem.

 
     

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Dumneavoastră ați spus pct.6, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Bivolaru, așteptați să prezint pct.6.

 
     

Domnul Ioan Bivolaru:

Procedură, dați-mi voie, vă rog.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Vreau să mulțumesc și colegului că m-a scuzat, dar la microfon s-a spus foarte clar, domnule președinte, și dumneavoastră ați spus-o: "discutăm pct.6".

Eu am fost disciplinat și am ieșit să discut despre pct.6.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți dreptate. Am să vă dau cuvântul după ce voi anunța și pct.6, pentru că în mod greșit am prezentat același punct 5, care se referea la modificarea Legii răspunderii ministeriale.

Deci, pct.6 vizează modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale.

Suntem în procedură de urgență.

Dau cuvântul inițiatorului pentru a prezenta acest proiect.

 
     

Domnul Tanczos Barna (din lojă):

L-am prezentat.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

L-ați prezentat.

Comisia juridică, de disciplină și imunități l-a prezentat.

Și luați cuvântul acum, domnule Bivolaru.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Dacă n-aș avea simțul umorului mai dezvoltat, cred că aș fi pe undeva cam de unul singur aici în sală.

Deci, inițiatorul, în cadrul acestui proiect de lege a vizat crearea unor condiții speciale care, sigur, nu erau suficient de reglementate, privind în mod special exproprierile, procedurile de expropriere plus alte prevederi legate de dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea ș.a.m.d. a autostrăzilor și a drumurilor naționale.

Repet, Comisia pentru industrii și servicii, care este singura comisie autorizată să discute de infrastructura în transporturi, a avut de spus ceva pe linie de aviz.

În consecință, vă aduc la cunoștință, stimați colegi, că tot ceea ce este trecut suplimentar în cadrul acestui proiect de lege, și anume extinderea acestor prevederi, până la nivelul drumurilor județene, mă rog, orășenești și locale, adică comunale, nu ține de punctul de vedere al Comisiei pentru industrii și servicii specifice, pentru că aici, țin să vă mărturisesc, intrăm pe altă zonă, și anume intrăm pe zona Ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Și, analizând destul de serios aceste ultime amendamente care s-au făcut de către Comisia juridică, de disciplină și imunități, multe dintre acestea intră în conflict cu această Ordonanță nr.43 privind regimul juridic al drumurilor.

Ne-am expus punctul de vedere la momentul potrivit, că aceste amendări trebuie discutate foarte serios, inclusiv în comisia de specialitate; a fost retrimis către comisie acest raport, dar nu am avut această onoare la Comisia pentru industrii și servicii să ne spunem punctul de vedere pe noile amendamente, care au fost introduse prin lărgirea acestui cadru de la nivelul sau mai bine zis diluarea acestui cadru, de la nivelul drumurilor naționale și autostrăzi, până la nivelul drumurilor comunale, ba, uneori, am trecut și zăplazul, și s-a trecut și pe niște drumuri mai tehnologice ș.a.m.d.

În consecință, domnule președinte, este nevoie de implicarea acestei comisii pe domeniul ei de activitate. Nu ne referim la implicațiile juridice, care este, sigur, apanajul inclusiv al Comisiei juridice.

Și solicităm, din partea Grupului parlamentar al P.S.D., ca acest proiect de lege să fie retrimis în mod special la comisie, la comisia de fond, nu avem nimic împotrivă, ca să nu stricăm procedurile.

Dar, să-și spună și să se țină cont de punctul de vedere al Comisiei pentru industrii și servicii specifice, pentru ca să iasă o lege bună.

Dezbaterea pe aceste noi amendamente nu s-a făcut într-un cadru suficient de profesional.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Aura Vasile.

Stimate coleg,

Aș vrea să vă spun că și din partea mea ușoara confuzie s-a datorat tocmai prezenței Comisiei juridice într-o chestiune care viza autostrăzile. Și, dacă am văzut raportul Comisiei juridice, am crezut că se referă la celălalt proiect, care avea clar o componență juridică.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Atunci când acest proiect de lege a fost pe ordinea de zi, Grupul parlamentar al P.S.D. a cerut retrimiterea la comisia de fond, cu rugămintea (și este prins în stenogramă) ca în momentul în care se dezbate acest proiect de lege în cadrul comisiei, să fie invitat raportorul principal al acestui proiect din cadrul Comisiei pentru industrii și servicii și cei care au avut amendamente în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii specifice.

N-aș vrea să spun că la baza acestor amendamente se ascund anumite interese ale unor anumiți primari și vă rog, domnule președinte, să fiți de acord cu retrimiterea la comisie. Vă rog, ca notă specială către Comisia juridică, de disciplină și imunități, să fie invitați și raportorii din Comisia pentru industrii și servicii.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Distinsă colegă, numai puțin. Aș avea rugămintea, pentru a convinge colegii noștri, să vă referiți măcar la unul din acele amendamente, acele soluții, una din acele soluții ale Comisiei juridice, care din punctul dumneavoastră de vedere trebuia reevaluată pe specializarea dumneavoastră.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc.

Deci, domnule președinte, titlul legii este Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale.

La pct.4 pe coloana din stânga, apare ca amendament "prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire prealabilă a executării lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, prevăzute la art.5 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Deci, din start se amestecă, dacă vreți, și administratorul, deci, administratorul este cel care face, este și expropriator, este un amestec ce nu vă pot explica.

Mai departe, apare la un moment dat că, pentru a face un drum tehnologic, deci un drum care poate să funcționeze numai pe o bucățică scurtă de timp, din nou să facă expropriere. După ce se termină lucrarea, ce se face cu acel drum, se părăsește, se scutură, se dă înapoi, se vinde?!

Sunt foarte multe lucruri, domnule președinte, și vă rog încă o dată să fiți de acord să fie retrimisă la comisie, pentru că Proiectul de Lege nr.198 nu are nimic în legătură cu modificările care se solicită prin modificarea unor articole din alte legi.

Deci, Legea nr.82, care teoretic este legea care a aprobat Ordonanța nr. 43, este cu totul și cu totul altceva față de teza acestei legi.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Sergiu Andon, dorește să intervină.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

 
   

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nici în acest caz, nici în vreun alt caz nu ne vom opune la nicio măsură care să asigure conturarea unei legi durabile, realiste, face parte dintre principiile noastre, coerente și stabile. Toate acestea nu pot fi asigurate decât prin ascultarea tuturor părților.

Însă, vreau să fie limpede pentru toți distinșii colegi, care este stilul de muncă al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, iar dacă se va întoarce la comisii, să nu întâmpinăm obstrucții. Unu. Raportorul a fost invitat cu "covor roșu"; ne-a onorat la unele ședințe, la ultima nu. Doi. N-am fi putut trece peste această absență a raportorului din partea Comisiei pentru industrii și servicii specifice, tocmai pentru că ne interesa punctul de vedere profesional al acestei comisii, și tocmai pentru că se induceau în textul legii categorii noi de drumuri, care au nedumerit și pe unii dintre colegii noștri.

Însă, a fost tot timpul la dezbateri reprezentantul la nivel de secretar de stat al Ministerului Transporturilor, de a cărui competență nu ne îndoim și care a fost de acord, susținând chiar că este bună această lărgire a categoriilor de drumuri la care se referă proiectul.

Deci, veți proceda cum credeți mai bine. Repet, suntem călăuziți după principiile unor legi stabile, coerente, durabile și realiste, dar cu înțelegerea asta, că, din ce ne privește, facem tot ce putem, ca să ascultăm toate punctele de vedere, iar, pe colegii de la Comisia pentru industrii și servicii îi rugăm să fie mai cu avânt, nu numai în plen, ci și când îi rugăm să vină în comisie, având în vedere și gradul de aglomerare a comisiei și nu putem să fixăm programul după fiecare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte, numai puțin, pentru că sunteți un om atât de constructiv, v-aș întreba, din punct de vedere regulamentar, care ar fi soluția cea mai bună; restituim comisiei de fond, ca să faceți un raport comun? Vă restituim propunerea, pentru ca colegii dumneavoastră, de la Comisia pentru industrii și servicii, să vă poată oferi un aviz și, pe baza lui, dumneavoastră să faceți un raport suplimentar? Cum vedeți dumneavoastră cea mai bună soluție?

 
   

Domnul Sergiu Andon:

Domnule președinte, Comisia juridică, de disciplină și imunități, nu numai că și-a spus cuvântul, dar a pierdut ore în șir, lucrând pe acest proiect. Deci, punctul nostru de vedere este inclus în raport.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

 
   

Domnul Daniel Buda:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Îmi place să cred că, de regulă, sunt un perfecționist și întotdeauna vreau să fac lucrurile foarte bine. Și în cadrul acestui proiect am încercat să facem lucrurile foarte bine și eu vreau să cred că am ajuns oarecum la un grad de perfecționare destul de ridicat, astfel încât să putem da drumul la acest proiect de lege. Am lucrat cu toții în comisie pe marginea acestui proiect de lege. Îi înțeleg, până la urmă reținerile doamnei Aura Vasile, pe care o recunosc ca fiind o specialistă în materie, dar, de această dată, eu cred că acest proiect de lege trebuie să-și urmeze cursul legislativ pentru că deja avem probleme la nivelul investițiilor în diverse orașe, în diverse zone administrative, unde suntem blocați cu aceste investiții, pentru că noi avem un cadru legal care să ne permită să putem dezvolta rețelele de drumuri, indiferent cum sunt ele, comunale sau locale.

De aceea, domnule președinte, eu cred că proiectul de lege întrunește exigențele de a rămâne mai departe în dezbaterea Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Antal.

 
   

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În prima fază, am fost de acord cu retrimiterea, ca să mai perfecționăm puțin acest proiect de lege. Dar, după întocmirea raportului de către Comisia juridică, de disciplină și imunități, considerăm și noi și grupul nostru, că raportul prezentat așa este corect și să trecem la vot, pentru că nu am dori, într-adevăr, ca să blocăm unele lucrări pe autostrăzi și în alte locuri, lucrări care, fără această modificare în legislație, ar avea bariere birocratice și, pentru acest lucru, noi solicităm să trecem la vot și nu suntem de acord cu retrimiterea la comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Mircea Dușa dorește să intervină.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că este un proiect de lege acea ordonanță care trebuia dată prin lege, care este utilă și necesară, dar nu este vremea acum să facem o excepție de la legea privind declararea utilității publice. Există cadru legal în România, bine statuat, procedura în care se face. Prin acea ordonanță se dorea doar să se facă excepție de la lege, pentru autostrăzi și drumuri naționale, având în vedere finanțarea europeană și demararea unor proiecte.

Nu cred că acum trebuie să venim, prin amendamentele aduse la această ordonanță, să reglementăm din nou în România procedura de declarare a utilității publice. Nu știu dacă este urgența foarte mare, pentru că, oricum, ordonanța este în vigoare și produce efecte; până la aprobarea prin lege, produce efecte așa cum a fost adoptată de Guvern. Dar, cred că această urgență, această necesitate nu rezultă din justificările care se aduc aici, la microfon. Sigur, este bine să se întoarcă la comisie, dar nu facem o nouă lege de reglmentare a procedurii de declarare a utilității publice. Există această lege, pe această procedură se lucrează de ani de zile. Dacă doream o excepție, să lăsăm excepția aceea pe care a dorit Guvernul s-o aibă prin ordonanță de urgență.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Reprezentantul Guvernului. Vă rog.

V-aș ruga să vă prezentați pentru stenogramă.

 
   

Domnul Tanczos Barna:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Barna Tanczos - secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Motivul pentru care am venit în fața Parlamentului cu această propunere legislativă este prevederea constituțională. Constituția prevede că în procedurile de expropriere nu se poate interveni prin ordonanță de urgență. Este motivul pentru care Ministerul Transporturilor, având în vedere problemele procedurale de expropriere întâmpinate la autostrăzi și la drumuri naționale, a elaborat acest proiect de lege.

Într-adevăr, în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, domnii deputați au venit cu argumente și cu amendament că această prevedere legislativă să fie extinsă și la drumurile județene și locale. Nu suntem noi, Ministerul Transporturilor, specialiști în problemele administrației publice locale, dar am considerat că este un lucru benefic de a extinde niște prevederi clare aplicate la drumurile naționale și la autostrăzi și la drumurile locale și județene. Nu este nimic rău în a avea niște proceduri foarte clare și pentru aceste categorii de drumuri.

Motivul pentru care acest proiect de lege n-a ajuns la dezbateri de fond la Comisia pentru industrii și servicii, este conținutul acestuia: nu se referă la probleme tehnice legate de drumurile naționale județene sau locale. Se referă, pur, la probleme juridice, procedurale de expropriere.

Așa cum a precizat și domnul deputat Bivolaru, într-adevăr, legea face trimitere și la drumurile ocolitoare și la drumurile tehnologice, dar numai pentru cele care sunt necesare construirii unor drumuri locale, județene sau naționale, sau autostrăzi.

Având în vedere aceste argumente, doamnelor și domnilor deputați, vă rog să fiți de acord cu dezbaterea proiectului de lege astăzi și cu adoptarea acestuia în cadrul ședinței de astăzi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Mircea Dușa mai dorește să intervină, după, se pare, ce a avut consultări și cu reprezentantul comisiei.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Sigur, dacă se dorește să se dezbată astăzi, trebuie să și abrogăm legea privind declararea utilității publice, că nu mai studiem nicio excepție, dacă cuprindem toate aceste lucruri.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles. Doamna Aura Vasile, vă rog, după ce ați auzit intervențiile colegilor dumneavoastră și ale reprezentantului Guvernului, vă rog să propuneți ...

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte, am auzit că domnul secretar a spus, de la acest microfon, următorul lucru: nu putem să facem exproprieri decât pe baza unei legi, și nu pe ordonanță. Și, atunci, traduc eu că, haideți, să o moșmondim în cadrul Parlamentului și să punem parlamentarii să voteze legea de aprobare a ordonanței, cu amendamentele pe care nu le putem aproba decât printr-o lege.

Care este problema? Nu se poate face un proiect de lege? Haideți să abrogăm legea de declarare de utilitate publică. Rămâne asta? Deci, mă deranjează, dacă vreți, intratul pe ușa din dos. Încă o dată spun: nu pot fi folosiți parlamentarii pentru a scoate castane din foc pentru Guvern. Guvernul să-și asume ceea ce dorește.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat propunerile Comisiei pentru industrii și servicii, punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al inițiatorului, precum și al unor colegi. Eu îmi fac datoria ca să supun votului dumneavoastră - și v-aș ruga să vă pregătiți, în acest sens, cartelele - propunerea Comisiei pentru industrii și servicii de a se restitui proiectul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pentru a întocmi un raport suplimentar, în funcție și de punctul de vedere al Comisiei pentru industrii și servicii.

O să vă rog, așadar, să vă pregătiți cartelele și să vă pronunțați prin vot asupra acestei propuneri.

Mai întâi, să vă înregistrați prezența, ca să verificăm dacă este în regulă. Este în regulă cu prezența.

 
   

Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei pentru industrii și servicii de a se restitui Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pentru a întocmi un raport suplimentar, prin care să răspundă și punctului de vedere al Comisiei pentru industrii și servicii.

Vă rog să vă pronunțați.

Propunerea de restituire a fost respinsă cu 71 de voturi împotrivă, 48 pentru.

 
   

În aceste condiții, continuăm dezbaterile și trecem la dezbaterea propunerii pe textele legii.

Urmăriți, vă rog, raportul comisiei.

La titlul legii, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.I. Nu sunt amendamente. Dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate.

Am solicitat unele precizări de la președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Vă rog să urmăriți. Raportul este făcut, oarecum, în mod particular. Nu vă mai uitați la textul Senatului. Uitați-vă, vă rog, la textul propus de comisie. Și, din acest punct de vedere, vă rog să-mi permiteți să revenim la titlul legii.

Vă rog să vedeți amendamentul nr.3.

Dacă aveți obiecțiuni la noua formulă a titlului, propusă de Comisia juridică, de disciplină și imunități? Nu. Votat în unanimitate.

La art.1, urmăriți, vă rog, amendamentul nr.4. dacă aveți obiecțiuni? Adoptat în unanimitate, textul, potrivit formulării comisiei.

La art.2, vă rog să urmăriți amendamentul nr.5 de la pag.4 a raportului. Dacă la unul dintre textele art.2 sunt obiecțiuni? Textele, astfel cum au fost propuse de Comisia juridică, de disciplină și imunități. Nu sunt. Adoptat art.2, poziția 5 din raport.

Comisia pentru industrii și servicii are obiecțiuni la poz.5 din raport? Poziție care vizează art.2 din lege. Nu aveți.

La art.3, urmăriți amendamentul nr.6, pag.6. dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.6, al comisiei? Nu sunt. Adoptat punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

La art.4 al legii, urmăriți amendamentul nr.7.

Dacă sunt obiecțiuni? Adoptat amendamentul comisiei.

La amendamentul nr.5, urmăriți amendamentul nr.8 al Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Se află la pag.14. dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei? Nu. Adoptat în unanimitate punctul de vedere al comisiei.

La pct.9, amendamentul nr.9, urmăriți, vă rog, propunerea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, de a se introduce la art.5, după alin. (6), un nou alineat - alin. (61). Urmăriți pag.16 și pag.17. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul nr.9.

Urmăriți, în continuare, amendamentul nr.10, care se referă la propunerea comisiei, de a se introduce două noi alineate - alin. (8) și alin. (9), la același art.5.

Dacă sunt obiecțiuni la amendamentul comisiei? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Pct.10. La art.6. urmăriți amendamentul nr.11 al comisiei, pag.18-29. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat punctul de vedere al comisiei, în unanimitate.

La art.7, urmăriți vă rog amendamentul nr.12 al comisiei. Îl găsiți la pag.19. Dacă aveți obiecțiuni? Adoptat amendamentul comisiei.

Art.8, urmăriți amendamentul nr.13. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Adoptat art.8, în formularea cuprinsă în amendamentul nr.13.

Art.9. Urmăriți amendamentul nr.14, pag.20. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate punctul de vedere al comisiei.

La art.10, urmăriți, vă rog, amendamentul nr.15 al comisiei. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat punctul de vedere al comisiei.

Art.11. Comisia nu are amendamente. Urmăriți, vă rog, pct.16. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni, careva? Nu. Votat textul inițial.

Art.12. Urmăriți amendamentul nr.17. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul nr.17. Votat art.12, în compunerea formulată de comisie.

Pentru art.13, vă rog să observați, prin amendamentul nr.18, comisia propune abrogarea acestuia. Dacă aveți obiecțiuni la propunerea de abrogare? Nu. Votat în unanimitate.

Art.14. Urmăriți amendamentul nr.19. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat art.14, în formularea propusă de comisie, la amendamentul nr.19.

Art.15. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.20 al Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul comisiei.

Art.17. Urmăriți amendamentul nr.21. Adoptat, nefiind obiecții.

La pct.22, urmăriți, vă rog, un amendament al comisiei, prin care propune introducerea unui articol nou, după art.18, respectiv art.181.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Pentru art.19, urmăriți, vă rog, amendamentul nr.23. Nu sunt obiecțiuni. Modificat art.19, potrivit amendamentului nr.23.

Pentru art.II, adoptat de Senat, Comisia juridică, de disciplină și imunități nu are amendamente și propune menținerea textului. Dacă aveți obiecțiuni? Adoptat textul inițial, nefiind obiecțiuni.

Prin amendamentul nr.15, comisia propune un text nou - art.III. Urmăriți-l la pag.28. Adoptat în unanimitate, nefiind obiecțiuni.

La pct.26, comisia propune, în locul vechiului art.III, art.IV, în alcătuirea pe care o vedeți la pag.28, pct.26. Adoptat punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Pentru art.IV, care va deveni V, după renumerotarea propusă de Comisia juridică, de disciplină și imunități, acest text nu are propuneri de modificare.

Urmăriți pag.29, pct.27. dacă aveți obiecțiuni? Adoptat textul inițial, renumerotat în V.

Am parcurs textele proiectului de lege. Vom supune proiectul votului final, în ședința de mâine.

 
Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (retrimis comisiei).  

Trecem la pct.7 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune respingerea acestui proiect.

Domnul Florin Iordache dorește să intervină, nu pentru a susține propunerea de respingere, ci pentru a face unele precizări.

   

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Corect ați spus: Senatul a respins acest proiect de lege, dar, între timp, au apărut elemente noi. Au fost amendamente care nu au fost discutate și, de aceea, v-aș propune, stimați colegi, să fiți de acord cu retrimiterea, pentru a ține cont și de acele amendamente care nu au fost discutate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunt obiecțiuni la această propunere? Nu sunt.

O supun votului dumneavoastră prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Care este nemulțumirea dumneavoastră? Vă rog să poftiți la tribună și să spuneți ce doriți.

 
   

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Domnule președinte,

Eu îmi manifestam mirarea că la același punct pe ordinea de zi, pct.6, o dată am votat cu cartela și acum votăm prin ridicare de mână. S-a defectat, cumva, sistemul electronic?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă ați fi fost atent, v-ați fi explicat singur. Când a făcut propunerea domnul vicepreședinte Iordache, am întrebat dacă sunt obiecțiuni. Presupunând că nu sunt, am supus votului direct, pentru fluiditate. Dincolo, am fost sigur că există puncte de vedere contrare. Aceasta este explicația. S-a exprimat o dată. Deci, s-a marcat prezența dumneavoastră. Mai avem încă puncte pe ordinea de zi, unde vă veți putea, din nou, regăsi înregistrarea prezenței.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă pentru votul final).  

La pct.8, de pildă, Propunerea legislativă pentru completarea art.9, Titlul XI, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, propunere legislativă respinsă de către Senat. Comisia juridică, de disciplină și imunități are propunere de adoptare.

Dau cuvântul inițiatorului, dacă este. Dacă nu, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Poftiți, domnule deputat.

   

Domnul Gheorghe Gabor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Atunci când a fost adoptată Legea nr.247 din anul 2005, s-a stabilit că rentierii agricoli pot să fie persoanele fizice care au împlinit vârsta de 62 de ani și care, fie își înstrăinează terenurile pe care le au în proprietate, fie le arendează, beneficiind, în acest sens, de prevederile legii, în sensul de a obține o rentă echivalentă cu 100 euro pentru un hectar pe an, în situația în care terenurile sunt înstrăinate, sau 50 euro pentru un hectar pe an, în situația în care terenurile sunt arendate.

Prin art.9 din Titlul XI din această lege, nu s-a avut în vedere însă o situație de excepție - aceea a persoanelor care nu au împlinit vârsta de 62 de ani, dar care sunt bolnave, fiind pensionate gradul I sau II de invaliditate. Pentru a face dreptate acestor persoane, unele dintre ele au venit la cabinetul meu parlamentar și au invocat această situație, am formulat această inițiativă legislativă.

Cred eu că este de datoria noastră să dăm un vot favorabil pentru a face dreptate și acelor persoane bolnave, gr.I sau gr.II de invaliditate, și care doresc fie să înstrăineze terenurile agricole, fie să le arendeze.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Îl rog pe domnul vicepreședinte să prezinte raportul comisiei. Aveți mandat și de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice?

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, domnule președinte. Eu prezint raportul comun.

Ați văzut, stimați colegi, de fiecare dată când Comisia juridică, de disciplină și imunități a avut rapoarte comune, le-am prezentat raport comun, indiferent că a fost vorba de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, fie că este vorba de Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Eu voi prezenta raportul comun, stimați colegi. Acest proiect de lege a fost respins de Senat. Competența decizională este a Camerei Deputaților.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați au avizat favorabil.

În urma dezbaterilor din comisie, ținând cont și de punctul de vedere al Guvernului, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propunem plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă privind reforma în domeniul proprietății și justiției face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

 
Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (retrimis comisiei).  

Stimați colegi,

V-aș ruga să-mi permiteți să acopăr o omisiune. La pct.7, ca urmare a unei intervenții din sală, nu am finalizat votul dumneavoastră, cu propunerea de restituire la comisie, în sensul că nu am stabilit termenul pentru comisie. Deci, la propunerea de la pct.7, termenul este 14 aprilie, pentru comisie.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă pentru votul final).  

Revenim la pct.8. Dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină?

Trecem la dezbaterea pe articole, nefiind doritori la dezbateri generale.

La titlul legii, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Votat textul inițial.

Cuprinsul articolului unic - preambul? Nu sunt modificări propuse de comisie. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu. Votat textul inițial.

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.3 al comisiei. Inițiatorul dorește să intervină. Să-mi spuneți unde.

   

Domnul Gheorghe Gabor:

Domnule președinte, la pct.3 lipsește un "i": cu excepția celei care aparține categoriei persoanelor ...; nu "cele".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cred că treaba asta se putea repara direct într-o discuție cu comisia, sau cu stafful. Este evidentă nevoia corecturii.

Dacă sunt pe fond obiecțiuni la amendamentul nr.3? Adoptat punctul de vedere al comisiei.

Și, cu aceasta, vă rog să constatați că am parcurs întreg cuprinsul legii.

Vom supune proiectul votului final, mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale (rămas pentru votul final).  

La pct.9: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, adoptat de Senat.

Suntem în procedură de urgență. Rog inițiatorul să prezinte, pe scurt, proiectul.

V-aș ruga, distinsă doamnă, să vă prezentați pentru stenogramă.

   

Doamna Denisa Oana Pătrașcu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sunt Denisa Pătrașcu, secretar de stat la Ministerul Muncii.

Doresc să supun Parlamentului adoptarea acestui proiect de lege, în forma prezentată în raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială. Este vorba de Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale.

Aceste modificări vizează, în principal, stabilirea bazei de calcul a contribuțiilor datorate la bugetul asigurărilor sociale de stat, acordarea posibilității încheierii contractelor de asigurare și a altor persoane, care nu sunt prevăzute de lege, precum și clarificarea modului de depunere a declarațiilor și contractelor de asigurare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rog reprezentantul comisiei care a fost sesizată în fond să prezinte raportul.

 
   

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 a fost retrimis Comisia pentru muncă și protecție socială în vederea întocmirii unui nou raport.

În urma rediscutării în ședința din 19 februarie 2008, comisia a hotărât aprobarea proiectului de lege, cu amendamente, și întocmirea unui raport de înlocuire.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege, cu amendamente.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este cameră decizională.

Deci comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să intervină? Dacă nu, trecem la dezbaterea... Vă rog.

Domnul deputat Furo, din partea Grupului parlamentar al Partidului România Mare.

 
   

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Având în vedere faptul că, prin această ordonanță de urgență, crește foarte mult fiscalitatea, în contradicție cu angajamentele asumate de Alianța "D.A." în momentul alegerilor, în ceea ce ne privește nu putem subscrie la adoptarea unei asemenea ordonanțe, pentru că nu putem fi de acord ca populația să plătească asemenea biruri în plus și așa destul de numeroase în România.

Ca atare, grupul nostru parlamentar nu va vota această lege pentru aprobarea Ordonanței nr.91.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină de la celelalte grupuri? Nu.

Trecem la dezbaterea textelor acestui proiect de lege. Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

La titlul legii nu sunt amendamente din partea comisiei. Dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic al legii. Urmăriți amendamentul 2; textul urmează să fie modificat cu sintagma propusă de către comisie, care evocă faptul că se intervine asupra ordonanței, în sensul că legea aprobă ordonanța cu modificări. Dacă aveți obiecțiuni la pct. 2? Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență? Votat în unanimitate.

Art. I al ordonanței de urgență? Nu sunt amendamente. Dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate.

V-aș ruga să urmăriți în continuare amendamentele, ca să nu mai evoc și titlul legii, și să vă pronunțați asupra amendamentului, astfel cum a fost numerotat de comisie.

Deci la pct. 5, dacă sunt obiecțiuni? Votat în unanimitate.

La pct. 6? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct. 7? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct. 8? Votat în unanimitate.

Pct. 9? Votat în unanimitate.

Pct. 10? Votat în unanimitate.

Pct. 11, 12, și 13? Votate în unanimitate.

Pct. 14? Votat în unanimitate.

Pct. 15? Votat.

Pct. 16? Votat.

Pct. 17, 18? Votate.

În toate aceste cazuri s-a votat, practic, textul inițial din ordonanță.

La pct. 19 vă rog să urmăriți modificarea propusă de comisie. Nu sunt obiecțiuni. Votat pct. 19.

La pct. 20 textul rămâne nemodificat, potrivit comisiei. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

Pct. 21? Votat.

Pct. 22? Votat.

Pct. 23 și pct. 24? Votate ambele în formularea din ordonanță.

Pct. 25? Votat în formularea din ordonanță.

Pct. 26? Votat.

Pct. 27? Votat.

La pct. 28 urmăriți, vă rog, modificarea propusă de comisie. Votat amendamentul cuprins la art. 28, care începe de la pagina 21 și merge până la pagina 22.

Pct. 29? Comisia nu are amendamente. Votat textul inițial.

Pct. 30 și pct. 31? Nu sunt amendamente. Votate formulele inițiale.

Pct. 32? Comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Votat textul inițial.

Pct. 33, 34? În ambele cazuri votate.

Pct. 35, 36? Votat.

Pct. 37, 38? Votat.

Pct. 39, 40? Votat.

Pct. 41, 42? Votat.

Pct. 43? Votat.

Pct. 44? De asemenea.

Am parcurs toate textele ordonanței și toate amendamentele comisiei. Vom supune proiectul votului final mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (rămas pentru votul final).  

La pct. 10, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice.

A fost adoptat de Senat.

Comisia pentru muncă, pe care o rog să se pregătească, a întocmit raport.

Suntem în procedură de urgență.

Dau cuvântul inițiatorului.

   

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea nr.1197/2007 au fost majorate cuantumurile ajutoarelor de încălzire pentru sezonul rece 2007-2008, iar prevederile acesteia au produs efecte înaintea intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2007, a fost necesară adoptarea acestei ordonanțe de urgență, prin care să se prevadă neafectarea drepturilor deja stabilite și simplificarea birocrației. astfel sunt abrogate prevederile referitoare la comunicarea de către beneficiari a ajutorului de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier, a modificărilor intervenite în componența familiei și a veniturilor, precum și aplicarea acestor prevederi începând cu luna ianuarie 2008.

Față de cele prezentate, Ministerul Muncii supune plenului adoptarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Rog reprezentantul Comisiei pentru muncă să prezinte raportul comisiei sesizate în fond.

 
   

Domnul Kerekes Károly:

Comisia a avut toate avizele necesare, avize favorabile, la întocmirea raportului.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

După cum știți și dumneavoastră, Camera Deputaților este cameră decizională.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma prezentată.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină? Nu?

Poftiți, domnule deputat! Am înțeles că este pentru o problemă de procedură. Vă rog.

 
   

Domnul Alexandru Mocanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vreau să vă informez că, alături de alți colegi din Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, cu mult timp înainte de apariția Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2007 - cea pe care astăzi o analizăm ca proiect de lege - am fost inițiatorul unei inițiative legislative care avea absolut același obiect de reglementare ca și această ordonanță de urgență a Guvernului.

Inițiativa noastră, așa cum spuneam, a fost depusă și înregistrată la Biroului permanent al Senatului cu mai bine de o lună și jumătate înainte de apariția Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2007. Cu toate acestea, inițiativa noastră legislativă nu a intrat în dezbaterea Senatului decât după ce Guvernul a emis Ordonanța de urgență nr.121 și aceasta pentru că, în primul rând, onor Guvernul României a refuzat să trimită în timp util punctul de vedere legat de inițiativa noastră legislativă.

Să-mi dați voie, domnule președinte și stimați colegi, ca, în numele tuturor inițiatorilor acestei inițiative legislative, să protestez de la acest microfon, pentru că nu este prima dată când nouă, deputaților, ni se întâmplă astfel de lucruri. Indiferent de grupul parlamentar din care facem parte, inițiative legislative care sunt menite să rezolve de- îndată anumite nevoi stringente ale populației, ele să fie confiscate sau arestate, dacă doriți, și băgate într-un sertar de către Guvern, până când binevoiește excelența sa Guvernul să reglementeze domeniul respectiv, iar inițiativele noastre legislative rămân, ulterior, fără obiect.

V-aș ruga să rețineți protestul nostru.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nemaifiind alte intervenții, vă rog... Da. Dorește domnul Uioreanu? Nefiind alte intervenții, întrucât n-au fost amendamente în raportul comisiei, nici admise, nici respinse, o să procedez potrivit art.106 din Regulamentul Camerei, trimițând direct votului final acest proiect de lege.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă (rămas pentru votul final).  

La pct. 11, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă.

Proiectul a fost adoptat de către Senat.

Suntem în prezența unei legi ordinare.

Comisia pentru agricultură este sesizată în fond.

Rog inițiatorul să prezinte pe scurt acest proiect și să se prezinte și pe sine pentru stenogramă.

   

Domnul Töke István (secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

István Töke, secretar de stat Ministerul Agriculturii.

În noile state membre, gestionarea cotelor este o atribuție a agențiilor de plăți, având în vedere că este o măsură de piață.

În prezent, și în vechile state membre, care aveau mai multe agenții de plată, formate din organizații ale operatorilor din sectorul respectiv, se desfășoară o amplă activitate de unire a acestora pentru a se putea crea un sistem unic de identificare a beneficiarilor politicii agricole comune, având în vedere că și această cotă este un drept PAC care are valoare de piață, deci indirect primește un ajutor.

În vederea protejării și susținerii sectorului de producție a laptelui, potrivit prevederilor art.13 din Ordonanța Guvernului nr. 48/2005 și având în vedere interdependența acestor activități, respectiv cea de administrare a cotelor de lapte, cea de susținere financiară, de intervenție și măsurile comerciale pentru piață, este necesar ca Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură să preia activitatea de administrare a cotei naționale de lapte a României, de colectare și control a contribuției la taxa datorată, rezultată din depășirea cotei individuale de livrări a producătorilor.

Pentru a gestiona eficient cota de lapte, controlul producătorilor cu vânzări directe și livrări, al cumpărătorilor de lapte se va modifica structura organizatorică, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare al APIAM, agenția preluând, prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, de la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, un număr de 390 de posturi și fondurile aferente acestora.

Având în vedere faptul că, în momentul actual, suntem monitorizați de către Uniunea Europeană în vederea implementării acestei măsuri, urgența aprobării acestui act normativ este de importanță majoră.

Prezentul act normativ propus este necesar pentru crearea cadrului legal adecvat cu privire la activitatea de administrare a cotei naționale a României, de colectare și control a contribuției la taxa datorată, rezultată din depășirea cotei individuale de livrări a producătorilor.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

Domnule Kelemen, vă rog să prezentați raportul comisiei sesizate în fond.

 
   

Domnul Kelemen Attila Béla Ladislau:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Avem în față un raport înlocuitor care înlocuiește în totalitate raportul transmis cu adresa nr.24/627/10.12.2007, cu privire la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 prin înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă.

În ședința din data de 17 decembrie 2007, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea la comisie a raportului și întocmirea unui raport suplimentar.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Comisiei juridice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați din totalul de 26 de deputați membri ai comisiei, raportul fiind votat cu majoritate de voturi, cinci voturi împotrivă și o abținere, în 26.02.2008.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților și comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege prezentat.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale, domnul Vasile Mocanu, vă rog.

 
   

Domnul Vasile Mocanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Într-adevăr, avem în față un proiect de o complexitate foarte mare.

Eu am să mă refer doar la cota de lapte. Și, dacă vă amintiți bine, când am avut depusă moțiunea simplă în Camera Deputaților, am avut o intervenție, pe atunci la ministrul "Caltaboș și Pălincă". Nu a luat nicio măsură!

Aceste cote de lapte nu sunt nici agenții, nici agenția ANARS, a nimănui; datorită faptului că aceste cote de lapte au fost repartizate de către Ministerul Agriculturii cum a vrut ministerul. Au rămas fără repartizarea cotei de lapte cei care au investit bani foarte mulți, s-au făcut ferme de producere a laptelui, de procesare a laptelui, și s-au trezit fără repartizare de cotă de lapte.

Deci, ca să nu creez emoții mari Partidului Național Liberal și colegilor mei, noi susținem acest proiect de lege numai datorită faptului că nu dorim să întârziem plățile care trebuie să vină de la Uniunea Europeană pentru producătorii de lapte.

Dar mai avem de rezolvat o problemă. Este păcat că în comisie se lucrează foarte bine, sunt specialiști buni, dar n-am reușit ca prin acest proiect de lege să ne aducem contribuția, să facem o lege foarte bună. Și cred că este neapărat nevoie să ne aplecăm asupra controlului producției de lapte, a cotelor de lapte atât cantitativ, cât și calitativ, pentru a mulțumi specialiștii din acest domeniu.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Moisoiu, din partea Grupului PRM.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu mulțumesc colegului Mocanu pentru modul în care și-a prezentat punctul de vedere, dar consider că este un punct de vedere total greșit, pentru că trebuie să ne gândim sub alt aspect. Adică cum? În clipa de față votăm la repezeală un proiect de lege numai ca să fie votat, și după care ce se întâmplă cu această organizare care există în clipa de față și care, prin această inițiativă - pardon, prin această lege, că nici nu-i inițiativă parlamentară - urmează să se producă o totală dezorganizare.

Deci am impresia că este greșit. Și atunci, dacă este greșit, mai bine, chit că suntem noi blocați în clipa de față cu trei săptămâni de pauză, din cauza summit-ului acesta, dar cred că este cazul să ne întoarcem frumos la comisie, să îl mai vedem încă o dată și încă o dată, pentru că nu este voie să transferăm tot acest personal dincolo, la APIA; în același timp, lăsăm și controlul de-o parte, care scapă din acest motiv, și după ce vom dezbate, și în acest timp de trei săptămâni, mai vedem, poate se poate și chiar îi propun domnului președinte Kelemen să invite și ANARS-ul și APIA la o discuție, la noi, aici, ca să ne punem de acord cu ceea ce avem de legiferat. Și în felul acesta, la 15 aprilie va ieși o lege ca lumea din partea noastră. 15, 20, dar în jurul datei de 20 aprilie.

Așa, ne vom grăbi, vom scoate o lege care nu corespunde și care va rămâne, cine știe până când. Dar, în același timp, este partea proastă că distruge actualul sistem de organizare.

Domnule președinte și stimați colegi,

cunosc că, la acest punct de vedere, în discuții particulare, a achiesat și Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal. Îmi pare rău că nu este domnul vicepreședinte Tabără aici, ca să îl susțină, pentru că și dânsul, în discuțiile particulare cu mine, s-a exprimat de asemenea, în acest sens, și prin aceasta de fapt fac un apel și către colegii din acest grup, ca și din celelalte grupuri, ca să susțină ideea. Și repet, domnule președinte, să îl întoarcem la comisie.

Deci propun întoarcerea la comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Partidului Conservator domnul Dragoș Dumitriu și apoi domnul Kelemen de la UDMR.

 
   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Stimați colegi,

Este o problemă de înțelegere a activității parlamentarului atât în comisie, cât și în plen și în special în faza de urmărire a aplicării legii.

Pentru că, ce se întâmplă, această lege a stat mult în comisie. Această lege a venit într-o formă aplicabilă de la Guvern. Problema, după părerea mea, nu este modul în care arată această lege; legea nu este rea. Creează un cadru destul de simplu de lucru. Problema este aplicarea legii.

Or, aici intervine cea de-a doua parte a muncii de parlamentar, aceea de a urmări cum se aplică legea și de a atrage atenția Guvernului asupra metodelor de aplicare a legii.

După părea mea, ca om care a lucrat mult la această lege, nu mai avem ce să-i facem mult în plus. Întoarcerea la comisie, în condițiile în care structura politică a Parlamentului a rămas la fel, nu va aduce nimic în plus sau nimic major în plus. Nu facem decât să pierdem timpul, nu facem decât să riscăm pierderea unor fonduri europene, deci o chestiune absolut inutilă.

Îi invit însă pe toți care au obiecții vizavi de această lege să o urmărească mai departe și să vină cu îmbunătățiri după aplicarea ei în teritoriu.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Kelemen. Și apoi domnul deputat Popa? Domnul deputat Popa a protestat doar.

Aveți cuvântul.

 
   

Domnul Kelemen Attila Béla Ladislau:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Critici și eu aș putea să aduc acestei legi, deși foarte multe lucruri au fost spuse aici. Critici putem face oricare dintre noi, fiindcă așa suntem făcuți, să avem critici aproape la toate legile.

Trebuie să vă atrag atenția asupra unei probleme. Sunt un practician, cât de cât, și am lucrat toată viața mea în agricultură. Această lege este imperios necesară. Nu avem timp să mai pierdem cu trecerea acestei legi.

Dacă noi, acum, retrimitem la comisie, doar a fost o dată retrimisă. Am făcut un raport suplimentar. Este imperios necesară. Ce a spus aici domnul secretar de stat Töke este foarte adevărat. Suntem monitorizați pe această problemă, problema trebuie rezolvată. Cum vom urmări producțiile de lapte sau cum vom urmări aplicarea legii trebuie să spun că domnul coleg Dumitriu are dreptate; putem face fiecare în felul lui, în fiecare județ avem modalități și avem pârghii ca să facem această urmărire.

Dar acum, vă rog, domnilor colegi, facem un rău producătorilor de lapte. Astăzi sau mâine va fi o săptămână de când producătorii de lapte erau în fața Guvernului, tocmai din cauza ezitărilor pe care le tot avem și tot retrimitem și bâlbâim și nu facem să treacă aceste legi.

Este o lege importantă, bineînțeles perfectibilă, dar vă cer să votați această lege, în interesul producătorilor de lapte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

S-au terminat dezbaterile generale. Nu putem trecem la dezbaterea pe articole până când nu vă pronunțați asupra cererii.

Domnul Mircia Giurgiu dorește să intervină și dânsul. V-aș ruga, pe viitor, să vă apropiați mai mult de...

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Cel puțin două probleme ar trebui reglementate, chiar dacă le transformăm chiar aici, în plen. Este vorba de cota de lapte, așa cum s-a spus aici, cred că nu este corect ca cineva să se ocupe și de administrare și de control și de absolut tot, și apoi este vorba de salariile celor din județe, fiindcă această lege transformă sucursalele județene în filiale cu personalitate juridică, iar tot personalul de acolo va pierde la salariu până la 1.800.000 de lei vechi fiecare salariat.

Așadar, totuși există două probleme.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Așadar, vă reamintesc că, înainte de a trece la dezbaterea pe articole, trebuie să ne pronunțăm asupra cererii propuse de către domnul deputat Moisoiu, de a se restitui proiectul comisiei sesizate în fond.

Vă rog să vă pronunțați prin vot electronic.

Propunerea a fost respinsă cu 70 de voturi împotrivă, 28 pentru și o abținere.

 
   

Trecem la dezbaterea textelor proiectului de lege. Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

La titlul legii, dacă aveți de făcut observații? Comisia n-a avut. Adoptat textul acestei legi.

Articolul unic al proiectului de lege. Urmăriți, vă rog, amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2 al comisiei? Nu. Adoptat amendamentul.

Titlul ordonanței de urgență. Comisia n-are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Votat în formula Guvernului.

Art. 1, preambul. Dacă aveți de făcut obiecții? Comisia n-a avut. Votat în formula prezentată.

La art. 1 urmăriți, vă rog, amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni? Adoptat amendamentul 6.

Pct. 7, nu-i vorba de un amendament, pct. 7 din raport, cu privire la art. 3, unde nu are amendamente comisia. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Votat textul inițial.

Pct. 8 din raport. Vă rog să urmăriți în continuare raportarea la numerotarea din raport. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Pct. 9, adoptat.

La pct. 10 urmăriți, vă rog, amendamentul comisiei. Votat amendamentul comisiei.

Pct. 11, urmăriți amendamentul comisiei. Votat amendamentul comisiei.

Pct. 12, comisia nu are observații. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat.

Pct. 13? Votată formularea inițială.

Pct. 14, nu aveți obiecții. La fel.

Pct. 15, la fel. Pct. 16. Urmăriți amendamentul comisiei de la pag.10. O nouă formulare pentru art. III.

Adoptat textul comisiei.

Urmăriți, vă rog, și pct. 17, cel cu privire la art. IV. Comisia nu are obiecții.

Votat textul inițial.

La pct. 18 comisia ne propune un articol nou, art. II. Cred că este vorba de o greșeală de numerotare. Urmăriți, vă rog, amendamentul de la pct. 18. Dacă aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

Am parcurs textele proiectului de lege.

Vom supune proiectul votului final, mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (rămas pentru votul final).  

Pct. 12, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Comisia juridică a fost sesizată în fond, împreună cu Comisia pentru administrație.

Proiect adoptat de Senat.

Rog inițiatorul să-l prezinte.

   

Domnul Horia Ion Irimia (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege privind aprobarea ordonanței de urgență vine să reglementeze o problematică pe care chiar dumneavoastră ați semnalat-o de foarte multe ori în această sală.

Noi, în baza ordonanței, am și demarat anul trecut, este pentru prima oară când se demarează un astfel de program de construcție de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați. Anul trecut au început 2900 de unități locative să se construiască. Deja 200 au fost recepționate anul trecut și 1400 urmează să fie recepționate în acest an.

Vă mulțumim pentru susținerea acestui proiect de lege.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Florin Iordache va prezenta raportul comun al Comisiei juridice și al Comisiei pentru administrație publică.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, mulțumesc, domnule președinte, așa este.

Senatul a adoptat acest proiect de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat, cu amendamentele admise, care sunt prezente în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să participe la dezbateri generale?

Domnul Călianu. Vă rog.

Dau mielul și mă corectați dumneavoastră dacă v-am pronunțat numele greșit.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Cu această ordonanță cu iz electoral nu faceți decât poate mai mult rău anumitor chiriași evacuați din casele naționalizate.

Sigur că s-au făcut câțiva pași, însă nimeni nu va ști niciodată modul exact în care aceste locuințe vor fi repartizate, pentru că vă dau un exemplu: foști proprietari de case care au fost demolați în regimul comunist au primit la schimb o casă naționalizată din care au fost evacuați și probabil ei sunt cei mai îndreptățiți. Sunt îndreptățiți și cetățenii mai în vârstă care, la 70-80 de ani, sunt scoși în stradă.

Cum rezolvă Guvernul toate aceste probleme? Pentru că prin această ordonanță, repet, nu face altceva decât să agite mai mult spiritele și să rezolve doar parțial această problemă extrem de gravă.

Cred că Guvernul este în disoluție și ar trebui să vină cu propuneri mai concrete și cel puțin mai acoperitoare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină?

Doamna deputat Ardelean.

 
   

Doamna Lia Ardelean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu cred că, dimpotrivă, ordonanța este binevenită.

Problema locuințelor pentru chiriașii evacuați este o problemă pe care a ridicat-o Partidul Conservator și constituirea acelui fond din care trebuiau construite locuințele s-a întârziat oricum.

Dacă nu se demarează nici măcar acum aceste lucrări pentru construcția de locuințe, situația va fi mult mai tragică pentru că persoanele care sunt evacuate cresc la număr pe zi ce trece. Or, știm foarte bine că nu a fost niciun fel de interes pentru acești oameni, ba chiar nici autoritățile locale nu au solicitat fonduri pentru construcția acestor locuințe.

Eu cred că este un pas și că, dimpotrivă, ar trebui să accelerăm această construcție de locuințe și nici într-un caz să spunem că bulversăm lucrurile.

Partidul Conservator susține această ordonanță de urgență, votarea legii pentru aprobarea ordonanței de urgență.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbateri generale.

Doamna Aura Vasile și apoi domnul deputat Popa. Dacă se vor prelungi dezbaterile generale peste program, vom întrerupe dezbaterile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte, Partidul Social Democrat și-a spus demult punctul de vedere legat de pachetul de legi, acel faimos 247 care a fost asumat de Partidul Alianței "D.A.".

În urma modificărilor la foarte multe legi, mulți cetățeni, cumpărători de bună credință, oameni care teoretic nu au făcut decât au respectat legile României, legile date de către Parlamentul României, s-au trezit în stradă, iar abuzurile au fost numeroase.

Nu știu în ce procent acest lucru este situat în alte județe, în alte municipii, în alte locuri, dar la nivelul Bucureștiului este un dezastru, începând cu lipsa locurilor în grădinițe, faptul că sunt treizeci și ceva de mii de copii care anul acesta nu pot fi înscriși la grădiniță, faptul că avem 48.000 de familii într-o anumită fază a proceselor de retrocedare - și nu vorbesc aici doar de cei care sunt chiriași, vorbesc și de cei care sunt proprietari pe Legea nr.112.

Deci, cred eu că este mult prea puțin ceea ce Guvernul a inițiat în această ordonanță față de nevoile și necazurile pe care le-a creat Legea nr.247, o lege de dreapta, o lege care pot să spun că a nemulțumit de mai multe ori.

S-a creat Fondul "Proprietatea". Dacă este creat Fondul "Proprietatea", cel care este scos din casă, chiriaș sau cumpărător pe Legea nr.112, teoretic pierde de două ori, pentru că a muncit și el pentru Fondul "Proprietatea" și rămâne și sub cerul liber.

Grupul P.S.D. va vota această ordonanță de urgență și așteptăm ca pentru acești oameni să putem să facem mai mult și, bineînțeles, pentru copiii școlari sau copiii de grădiniță care în acest moment nu au unde să înceapă activitatea școlară.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Popa.

 
   

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Cunosc foarte bine această chestiune. Am colaborat și eu la actul normativ, proiectul de lege.

Într-adevăr, ceea ce spunea și colega noastră, doamna deputat Ardelean, noi aveam la dispoziție doar acel 2% din Legea nr.10/2001, de la art.45 sau 46, care la un moment dat nici nu fusese folosit până când domnia sa nu a atenționat Guvernul de treaba aceasta.

Dar nu am avut niciun proiect de lege, nu am avut nicio lege, nicio ordonanță care să clarifice, să lămurească situația celor care sunt alungați din case care, mă rog, sunt scoși datorită aplicării Legii retrocedărilor și categoric nu se găsește o soluție, pentru că cei de la consiliile locale de la primării nu aveau un act normativ.

Iată că am realizat acest act normativ, le-am dat un temei legal să-și stabilească în bugetele lor locale în fiecare an sumele necesare pentru construcțiile de locuințe pentru acele persoane care sunt date afară din casele naționalizate.

Mă miră poziția celor de la PD-L că fac asemenea declarații și sunt împotriva acestui proiect de lege și acestei ordonanțe. Probabil că ei vor să țină acești bătrâni afară, sub cerul liber, în ploaie, în ninsoare ș.a.m.d., fără să ofere o posibilitate și primăriilor, dar și acestor oameni să-și găsească un adăpost. Nu știu ce politică fac ei, dar rămân totalmente surprins de faptul că vin aici la acest microfon și nu sunt de acord să le construim case acestor oameni, să le dăm un adăpost. Să meargă mai departe și bineînțeles că cetățenii la vot vor ști ce au de făcut la alegerile locale și la cele parlamentare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Am parcurs dezbaterile generale.

Constat că sunteți în "mână", mai exact în "glas" cu privire la acest proiect și v-aș propune să nu observăm că s-a făcut ora 18,00, ca să putem parcurge proiectul de lege.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei. O să mă refer doar la punctele din raport, fără alte explicații și vă rog să vă exprimați acordul sau dezacordul cu acestea.

La pct. 1? Adoptat.

Pct. 2? Adoptat.

Pct. 3? Adoptat.

Pct. 4? Adoptat.

Pct. 5, care cuprinde un amendament? Adoptat.

Pct. 6, care începe întâmplător de la pagina 6? Adoptat.

Pct. 7? Adoptat.

Pct. 8? Adoptat.

Pct. 9? Adoptat.

Pct. 10? Adoptat.

Pct. 11? Adoptat.

Pct. 12? Adoptat.

Pct. 13? Adoptat.

Pct. 14? Adoptat.

Pct. 15? Adoptat.

Pct. 16? Adoptat, de asemenea.

Pct. 17? Adoptat.

Pct. 18 și 19? Adoptate.

Pct. 20? Adoptat.

Pct. 21? Adoptat.

Anexa 1? Adoptată.

Anexa 2? Adoptată.

Anexa 3? Adoptată.

Anexa 4? Adoptată.

Anexa 5? Adoptată.

Vom supune proiectul votului final mâine și cu aceasta dați-mi voie să constat că s-a încheiat prima parte a lucrărilor în plen ale ședinței noastre de astăzi.

Urmează partea a doua, destinată răspunsurilor la interpelări și prezentării unor noi interpelări.

 
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului: Petru Călian

- după o scurtă pauză -

   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să încep a doua parte a ședinței noastre de astăzi destinată, cum am anunțat, răspunsurilor orale la întrebări, în prima parte, și apoi prezentării unor noi întrebări și interpelări.

Este prezent domnul ministru Eugen Nicolăescu, care va răspunde domnului deputat Petru Călian la o întrebare cu privire la proiectul Spitalului regional de urgență din Florești -Cluj.

Domnule Petru Călian, vă rog să ascultați răspunsul.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (ministrul sănătății publice):

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Răspunsul la întrebarea dumneavoastră referitoare la construirea Spitalului regional de urgență Cluj este următorul:

Am demarat acest proces de construire și dotare la cheie a mai multor spitale regionale de urgență, printre care și cel din Cluj, conform obiectivelor propuse în Programul de guvernare 2005-2008, la Capitolul "Sănătate".

La Cluj-Napoca am solicitat de la autoritățile locale identificarea unor terenuri care să poată fi puse la dispoziția ministerului în vederea realizării tuturor procedurilor necesare. Mă refer aici la studii de fezabilitate. Și după ce aveam studii de fezabilitate, puteam să aprobăm indicatorii tehnico-economici ai investiției și mai departe, sigur, după ce se asigura și aprobarea indicatorilor, să demarăm procedura de construcție.

Dintr-o gravă eroare cred, că nu pot s-o numesc altfel, pe plan local, datele care au fost transmise la minister referitoare la poziția pe care ar fi trebuit să o ocupe, din punct de vedere al terenului, Spitalul regional nu au fost conforme cu cele care ne-au fost puse la dispoziție ulterior de către Ministerul Apărării Naționale, pentru că acel teren era pus la dispoziție de M.Ap.N.

Cu toate acestea, noi am încercat să elaborăm Hotărârea de Guvern privind alocarea terenului pentru viitorul spital regional, ținând cont de datele care ne-au fost transmise de autoritățile locale.

Prin modul în care au fost ulterior derulate lucrurile, s-a constatat această eroare, că terenul pus la dispoziție de M.Ap.N. nu este cel care era solicitat de autoritatea publică locală și de Ministerul Sănătății și de consultant, care trebuiau să elaboreze studiul de fezabilitate.

În consecință, am solicitat autorităților locale din Cluj să reia procedura de alocare a unui alt teren, care să fie în conformitate cu solicitările noastre.

Am primit pe 30 ianuarie 2008 Hotărârea Consiliului județean Cluj nr.20, prin care ni se comunică că au fost obținute certificatul de urbanism, avizele și planul zonal de urbanism pentru un alt teren, și anume un teren în localitatea Apahida.

În acest moment, așteptăm toate documentele de la autoritatea locală Cluj pentru a reface hotărârea de Guvern și, bineînțeles, a continua cu următoarele două proceduri pe care le mai avem de îndeplinit. Prima: să reaprobăm indicatorii tehnico-economici pe noul amplasament, ca urmare a refacerii studiului de fezabilitate și mai departe să dăm drumul la licitația de construcții.

În acest moment, aceasta este situația de la Cluj.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat dorește să facă un scurt comentariu la răspunsul dumneavoastră.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Este foarte interesant răspunsul pe care l-am primit de la domnul ministru, însă din start doresc să fac o corectură, nu neapărat să-l corectez pe domnia sa.

Domnule ministru, dumneavoastră v-ați referit la autoritățile locale Cluj-Napoca atunci când ați vorbit despre teren. Greșit. Putem discuta de autorități județene, respectiv de consiliul județean, președintele Consiliului județean, care cu onor reprezintă partidul din care faceți parte și dumneavoastră și nu de autorități locale - Cluj-Napoca.

Sigur că există acea hotărâre a Consiliului județean cu nr.20 la care faceți referire însă, ca să nu mai greșim în continuare, vă rog să solicitați această hotărâre dacă nu o aveți și să constatați faptul că hotărârea este doar de principiu. Nu este stabilită concret locația, respectiv cea din comuna Apahida, localitatea Câmpenești, nu poate fi identificată, precum nu poate fi stabilită nici suprafața exactă care urmează să fie alocată. Se spune de circa 15 ha. Trebuie să se știe exact ce suprafață se alocă pentru construirea spitalului județean.

Și, în încheiere, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeți chiar acum, pentru a spulbera orice răutate, să spun așa, venită din partea unor alți parlamentari și să-mi spuneți concret dacă a existat sau există intenția rea, spun eu, ca această construcție extrem de importantă pentru județul Cluj și pentru regiunea aferentă județului Cluj să fie construită (acest spital) într-un alt județ, cum ar fi, vă dau un exemplu banal, Bihor sau, știu eu, Mureș, alte județe.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Nicolăescu dorește să intervină.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule deputat,

Am să încep cu partea a doua a întrebării dumneavoastră, și anume vreau să vă spun că nu poate fi mutat Spitalul județean regional de urgență de la Cluj în altă parte, pentru că din toate punctele de vedere Clujul este cel care merită un asemenea statut. Este centru universitar, este capitala Regiunii 6 Nord-Vest și este o decizie care este luată demult, indiferent de cum s-au derulat ulterior împăcările sau neîmpăcările politice la nivelul regiunii.

Aș vrea, de asemenea, să vă mai spun că, deși ați încercat să politizați puțin intervenția dumneavoastră, mi se pare corect, sunteți deputat și om politic, eu sunt la fel, dar încerc să pun lucrurile la punct, și anume să vă spun că, din punctul meu de vedere, autorități locale, pentru noi, în toate regiunile și județele din România, au însemnat în primul rând primăriile, primăriile din capitalele de județ, pentru că ele sunt cele care sunt titulare în general ale spațiului intravilan.

Noi doream să avem un spațiu intravilan de foarte bună calitate și dacă o să căutați în arhiva Primăriei Cluj, o să vedeți adresele mele înaintate primarului Emil Boc, prin care îi solicitam (cred că sunt doi ani de atunci) să ne dea concursul și sprijinul pentru a putea găsi un teren pe care se poate construi o asemenea unitate spitalicească de elită în Cluj și în Regiunea 6 Nord-Vest.

Din păcate, nu am primit răspunsuri favorabile și de aceea am căutat o altă soluție și am implicat consiliul județean, considerând că la nivelul consiliului județean pot fi mai multe spații disponibile decât la nivelul Primăriei Clujului. Nici aici nu s-au găsit la vremea respectivă suficient de multe resurse și atunci s-a apelat la o ultimă soluție, și anume să se reușească să se obțină spații din cadrul patrimoniului Ministerului Apărării Naționale. Aceasta a fost prima idee cu adevărat consistentă prin care puteam să obținem un asemenea teren, așa cum, de altfel, s-a obținut în alte județe și în alte localități din țară. Ministerul Apărării Naționale a fost destul de generos, aș spune, cu noi pentru asemenea construcții.

Vreau să vă spun că în prima etapă, chiar pentru acel spațiu care s-a dovedit necorespunzător ulterior, am așteptat, dacă nu mă înșeală memoria în acest moment, circa 6 luni de zile un aviz al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pentru că terenurile din patrimoniul MApN-ului nu pot fi înstrăinate decât cu avizul CSAT-ului.

De aceea la Cluj, cum mai avem o situație oarecum similară și la Sibiu, a durat atât de mult un asemenea proces. Cred că acum, în sfârșit, avem mai multe elemente care să ne dea speranța că în acest an vom putea să finalizăm atât hotărârea de Guvern, cu indicatorii economici, cât și cu licitația privind începerea construcției.

 
   

Domnul Valer Dorneanu: (Către domnul deputat Petru Călian, care solicită să ia cuvântul)

Stimate coleg,

Îmi pare foarte rău, Regulamentul prevede o singură intervenție și vreau să vă spun că mai sunt și alți colegi care au impresia cu doriți să monopolizați toate discuțiile. Deci, nu-mi permite Regulamentul. După Regulament, dumneavoastră faceți un comentariu și domnul ministru vă răspunde. Nu vă supărați, creez precedente care...

 
  Alecsandru Știucă

Domnului deputat Știucă îi răspunde domnul secretar de stat Istvan Töke.

Domnule secretar de stat, vă rog să răspundeți.

   

Domnul Istvan Töke:

Pășunarea terenurilor agricole cultivate în arabil conform Legii nr.18, degradarea terenurilor agricole și silvice, împrejmuirilor acestora, distrugerea și degradarea culturilor agricole, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, a bunurilor și sistemelor topografice sau geodezice, a monumentelor istorice ori împiedicarea lor în măsurile de conservare a unor asemenea bunuri, precum și înlăturarea acestor măsuri constituie infracțiune și distrugere și se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.

Legea zootehniei nr.72/2002 prevede la art.42 că pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei stabilite pentru pășunat constituie contravenții.

Domeniul privat al statului și respectiv al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor conform art.6 este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum și din terenurile dezafectate potrivit legii din domeniul public. El este supus dispozițiilor de drept comun, dacă legea nu prevede altfel.

În această situație, conform Legii nr.213 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, numai agricultorii crescători de animale pot contracta de la primării pentru pășunatul și producerea de furaje prin concesiune, arendare, închiriere sau luare în administrare suprafețe de pajiști permanente.

Regulamentul C.E. nr.782/2003 prevede: fiecare suprafață furajeră, inclusiv de pășuni, care trebuie să reprezinte minimum 50% din suprafața furajeră deținută, trebuie să fie disponibilă pentru creșterea animalelor pe parcursul unei perioade minime de 7 luni, începând de la o dată ce urmează să fie stabilită de statul membru, dar în orice caz între 1 ianuarie și 31 martie, iar conform art.3 din Regulamentul C.E. nr.796/2004, statele membre păstrează raportul dintre suprafața terenurilor destinate pășunilor permanente și suprafața agricolă totală, obligație care se aplică la scară națională și regională.

La 1 ianuarie 2007 județul Ialomița avea o suprafață de pășune de circa 18.068 ha, care este necesar să fie acordată crescătorilor de animale în exclusivitate, conform legilor în vigoare.

Nealocarea suprafețelor de pajiști crescătorilor de animale nu a permis susținerea financiară a pajiștilor, neputând respecta condițiile de eligibilitate, ceea ce a condus la degradarea pajiștilor, diminuarea suprafețelor, dar și la scăderea numărului de animale și a performanțelor tehnice și economice ale zootehniei la nivel local și național.

Din aceste considerente, suntem de acord cu rezolvarea operativă a incidentelor de către autoritățile locale prin alocarea de suprafețe pentru pășunat din izlazurile comunale de către consiliul local, conform legilor în vigoare.

Distrugerea și compromiterea culturilor agricole se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Înțeleg că domnul deputat Știucă dorește să comenteze răspunsul dumneavoastră.

Poftiți, domnule deputat. Aveți două minute.

 
   

Domnul Alecsandru Știucă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, eu mulțumesc mult pentru prezentarea in extenso, însă lucrurile vizau un aspect practic al problemei, și anume, constatarea acestor sancțiuni și a contravențiilor se face de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, de prefecți și de personalul abilitat al Ministerului de Interne. Primăriile nu pot acționa în niciun fel.

Deci, marea problemă este că acest lucru se produce, suprafețele sunt degradate prin tasare, se intră cu oile, cu alte animale, se distrug și procedeul de punere la punct și de sancționare este extrem de greoi. Cei care constată sunt primarii și gospodarii locali și poliția locală, dar sancțiunile sunt aplicate de prefect. Asta e problema. Trebuie împreună să găsim soluția să dăm primarilor posibilitatea să-și administreze, să-și gospodărească problema pe plan local.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

Domnului deputat Stelian Fuia trebuia să-i răspundă la o întrebare domnul Cătălin Doică de la Ministerul Economiei și Finanțelor, care nu s-a prezentat. Urmează să fie reprogramat acest răspuns.

Pentru domnul Romeo Hanganu: am înțeles că acesta a discutat cu domnul Barna Tanczos, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și i-a transmis personal răspuns.

 
Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului:  

Trecem la partea a doua a ședinței destinată interpelărilor, respectiv la partea în care se prezintă pe scurt interpelările pentru ședința următoare.

Au prezentat interpelări în scris: domnul Ion Gonțea - o interpelare, domnul Eugen Bejinariu - trei, domnul Emil Radu Moldovan - una, domnul Nati Meir - una, domnul Ion Burnei - una. Domnul Ionesie Ghiorghioni urmează să o prezinte. Domnul Mircea Man a depus-o în scris.

  Anghel Stanciu

Domnul Anghel Stanciu dorește să prezinte una din interpelări oral și pe celelalte, câte mai are, le va depune în scris.

   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Interpelarea noastră se adresează distinsului nostru prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, fost lector la Universitatea Tehnică de construcții.

Obiectul interpelării este foarte simplu. Domnul prim-ministru ne-a spus că a alocat prin buget, 6% din p.i.b. pentru învățământ. Toți am salutat, pentru prima dată, alocarea acestei sume.

De asemenea, domnul prim-ministru, prin semnătura domnului Cristian Adomniței, a semnat Pactul pentru Educație, în prezența președintelui Traian Băsescu, tot 6% din p.i.b., în perioada 2008-2012. A doua zi, după semnarea Pactului pentru Educație, domnul prim-ministru, în guvern, a micșorat cu 2000 de miliarde bugetul învățământului, încălcând atât legea, cât și pactul.

De aceea, îl întrebăm de la înalta tribună a Parlamentului: legea și pactul sunt făcute să fie încălcate sau respectate, domnule prim-ministru?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Ioan Stan a depus două interpelări scrise. Domnul Dan Grigore, o interpelare. Domnul Petre Străchinaru a depus și dumnealui două interpelări. Domnul Marcel Romanescu și cu domnul Ion Stoica au depus, împreună, trei interpelări scrise. Domnul Eduard Hellvig, două interpelări.

 
  Emilian Valentin Frâncu

Domnul deputat Emilian Valentin Frâncu, o interpelare pe care dorește să o susțină oral.

   

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea de astăzi se adresează ministrului Cristian David și are ca obiect alunecarea de teren care amenință drumul spre Mănăstirea Frăsinei.

Mănăstirea Frăsinei, după cum bine se știe, este unul dintre obiectivele turistice cele mai importante ale județului Vâlcea. Vin săptămânal zeci de turiști străini și sute de turiști din întreaga țară. Acolo s-a întâmplat un fenomen neplăcut, în sensul că a apărut o alunecare de teren care pune în pericol drumul spre mănăstirea respectivă, pârâul Muiereasca riscă să distrugă șoseaua de curând asfaltată, iar eu îmi exprim nedumerirea privind ritmul foarte lent de rezolvare a acestei probleme și solicit ministrului să găsească fonduri necesare pentru ca să se evite o catastrofă care ar necesita costuri mult, mult mai mari.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
  Ștefan Baban

Domnul Ștefan Baban va prezenta o interpelare oral, iar dacă mai are și alta, sau altele, le va depune în scris.

   

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am să vă spun numai despre ce este vorba. E vorba de două interpelări. Una adresată domnului Eugen Nicolăescu, Ministerul Sănătății, care se referă la personalul medical din România, iar a doua interpelare se referă la o durere mai mare. Este vorba de forța de muncă din țară și este adresată domnului Paul Păcuraru, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Am să spun succint despre ce este vorba.

Întrebări pentru domnul ministru: considerați că bursa locurilor de muncă de la Roma a fost suficient de bine pregătită de către statul român? 2. Ce oferte salariale, bonusuri, și ce condiții le-au fost prezentate românilor din Italia la această bursă? 3. Ce măsuri reale de stimulare veți aplica pentru ca muncitorii români, mai ales cei din domeniul construcțiilor, să revină în țară? Și, în sfârșit, 4, fiasco-ul de la Roma are legătură cu propunerea de a aduce muncitori mai slab pregătiți profesional și mai prost plătiți din India, China, Vietnam etc.

Vă mulțumesc pentru atenție și aștept răspunsuri.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu pentru operativitate.

 
  Adrian Moisoiu

Domnul Adrian Moisoiu, cu aceeași recomandare făcută și colegului domniei sale.

   

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte și vă rog să fiți convins de faptul că eu nu vreau niciodată să vă fac dumneavoastră greutăți. În consecință, am să respect întru-totul regulamentul.

Sunt două interpelări.

Una este adresată domnului ministru al afacerilor externe, Adrian Cioroianu, și se referă la faptul că în data de 3 martie, Senatul României, ca și Cameră decizională, a adoptat Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației publice româno-ungare "Gojdu". Semnat la București la 20 octombrie 2005.

Și acum, normal, că de aici vine o întrebare, și anume: îl rog pe domnul ministru ca să poftească la acest microfon și de aici să prezinte pașii concreți pe care domnia-sa se gândește ca să le facă în calitatea pe care o are, și anume să sprijine Biserica Ortodoxă Română ca să intre în posesia bunurilor mobile și imobile a căror proprietar este de drept.

O a doua interpelare este adresată domnului Octavian Belu, președintele Agenției Naționale pentru Sport, care, deși i s-a pus o întrebare la data de 11 februarie, iată că, astăzi, la 17 martie, după 5 săptămâni, ceea ce întrece orice normă din orice conduită, da, domnia sa încă n-a binevoit ca să răspundă. Și anume, este vorba de sporturile pe echipe. Vreau să văd, să prezinte strategia, ce se întâmplă acolo unde în acest caz, datorită arbitrilor, se viciază rezultatul muncii unor sportivi, cât și competiția sportivă.

Și, cred, cu această ocazie, să-și expună și dânsul părerea, dacă acest obicei pe care l-am văzut deja introdus la tenis, și anume de introducere a analizei secvenței video instantanee a fazei sportive, n-ar putea să fie introdusă și la celelalte sporturi, în special cele care se desfășoară în sală sau pe terenuri reduse.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

 
  Paul Magheru

Domnul Paul Magheru.

   

Domnul Paul Magheru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi permit să vă spun că interpelarea mea are un caracter de urgență. Ea intervine imediat după alegerile academice în instituțiile de învățământ superior și are ca obiect necesitatea reorganizării Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, pe scurt CNATDCU.

Se știe ce este CNATDCU. în minister, între timp, a fost, conform Legii de asigurare a calității în educație, creat și un organism de asigurare a calității, ARACIS-ul, și, pentru a evita paralelismele, e nevoie de un nou ordin al ministrului, de organizare și funcționare a CNATDCU.

În continuare, noi ne permitem să le facem câteva propuneri, în perspectiva reorganizării și perfecționării activității CNATDCU. Trag nădejdea că, printr-o perfecționare și prin înlăturarea paralelismelor, organismele, fie ele în subordinea ministerului sau independent, cum este ARACIS-ul, vor contribui imediat, așa cum trebuie, mai ales pe baza unor reorganizări a comisiilor, pe baza cv-urilor pe care să le primească de la noile conduceri și de la noile senate din învățământul superior, că se poate organiza repede și imediat acest organism al ministerului, de asigurare a calității.

Vă mulțumesc mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
  Mihai Dumitriu

Domnul Mihai Dumitriu are mai multe interpelări, dar va prezenta doar câte îi permite regulamentul.

   

Domnul Mihai Dumitriu:

Mulțumim frumos, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prima interpelare am adresat-o domnului ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, domnul Dacian Cioloș, și face referire la seceta de anul trecut care a redus la mai mult de jumătate din cantitatea de semințe certificate necesare pentru culturile agricole de primăvară. Reprezentanții Direcției Agricole Iași susțin că operatorii economici autorizați în producția de semințe din zonă acoperă doar 25% din necesar. În acest sens, producătorii agricoli locali sunt nevoiți să achiziționeze la prețuri foarte mari semințe de la operatorii economici din alte județe.

Spre exemplu, sămânța de porumb costă 20 de roni pe kilogram, iar pentru însămânțarea unui hectar sunt necesare 20-22 de kg care vor costa 440 de roni. O sumă exorbitantă pentru buzunarul țăranului. Dacă se mai adaugă și celelalte lucrări: arat, discuit, însămânțat, atunci pentru un ha de porumb însămânțat fermierul a trebuit să plătească 1100-1200 de roni.

De aceea, adresez rugămintea să analizeze și să dispună cu sprijinul Guvernului din care face parte subvenționarea semințelor certificate, cât și a unor lucrări agricole.

Și, o a doua interpelare mai prezint. Mi-a adresat un memoriu conducerea Liceului Teoretic "Miron Costin" din Iași, prin care solicită fonduri de la Ministerul Educației și Cercetării pentru extinderea unui corp de școală. Are proiectul întocmit cu bani de la Guvern, prin hotărâre de Guvern, dar anul acesta nu i-a alocat nici un fond pentru construcție. A costat proiectul un miliard și jumătate, dar bani pentru construcție nimic. Deci, eu adresez rugămintea Ministerului Educației, domnului ministru Cristian Mihai Adomniței, să aibă în vedere acest lucru, să aloce fonduri, măcar să înceapă lucrările în acest an.

Vă mulțumesc.

Restul, cele 5, le depun.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
  Petru Călian

Domnul Petru Călian.

   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La fel cum Regulamentul a permis pentru antevorbitorul meu, deși voi depune 25 de interpelări, pentru că trebuie să ținem cont de summit-ul care are loc și care ne trimite în vacanță...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Pentru fiecare șef de stat câte una, nu?!

 
   

Domnul Petru Călian:

Corect, aproape!

Prima interpelare, pe care o susțin și verbal, este adresată domnului Adrian Cioroianu. Ea se referă la eliminarea vizelor cetățenilor români care doresc să călătorească în Statele Unite ale Americii.

Secretarul american pentru securitate a declarat că Guvernul american este dispus să ajute autoritățile de la București astfel încât să îndeplinească criteriile pentru cetățenii români care doresc să călătorească în SUA fără vize.

Problema este că România are o rată de respingere a vizelor de 37,7%, iar pentru eliminarea vizelor pentru cetățenii români care doresc să călătorească în SUA este nevoie de o rată de minim 10%. Pentru aceasta este necesar să avem un management mai eficient și o documentație amplă. Cred eu că ministrul are soluții și mi le va da în urma acestei interpelări.

A doua interpelare este adresată domnului Cristian Adomniței și se referă la criza din sistemul educațional. La ultima rectificare de buget, Ministerul Educației și Cercetării a fost văduvit de 200 de milioane de lei.

Această diminuare bugetară obligă școlile, grădinițele și liceele să renunțe la pază, femei de serviciu, îngrijitoare, bibliotecar și administratori. Este deja o problemă gravă, pentru că, oricum, învățământul românesc și până acum a întâmpinat probleme legate de criza acută a personalului auxiliar nedidactic.

Solicit domnului ministru să-mi dea un răspuns, astfel încât să vedem ce va face, pentru că nu mai are cele 200 de milioane de lei deocamdată. Am informații că urmează ca bugetul la acest minister să fie diminuat și mai mult.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Aurel Olărean

Are cuvântul domnul Aurel Olărean.

   

Domnul Aurel Olărean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru al transporturilor, domnul Ludovic Orban, și se referă la necesitatea construirii unei șosele de centură în municipiul Rădăuți, județul Suceava.

În calitatea mea de deputat, v-am sesizat, de nenumărate ori, domnule ministru, prin întrebarea nr.2096 din 31 octombrie 2006 și întrebarea nr.3050 din 29 mai 2007 despre necesitatea construcției unei șosele de centură în municipiul Rădăuți.

Lucrarea ar descongestiona centrul orașului de traficul greu ce se desfășoară nonstop în această parte a orașului. Dezvoltarea economică, rapidă a zonelor limitrofe ale Rădăuților a dus la o creștere majoră a transportului auto, iar topografia localității, obligând conducătorii auto, indiferent de tonajul vehiculelor să tranziteze orașul. Clădirile vechi cu o arhitectură deosebită, care fac faima orașului, cu tradiție istorică și turistică, riscă să se prăbușească, să se prăbușească în orice moment sub asaltul sutelor de camioane de mare tonaj care circulă zi și noapte sub ferestrele lor.

Rețeaua subterană de apă, canal, gaze este și ea grav afectată, infrastructura rutieră a municipiului nefiind proiectată sub condițiile de trafic greu intens. Prin construcția acestei șosele ocolitoare ar devia traficul greu de pe următoarele rute: Suceava, Rădăuți, Dornești; Dornești, Rădăuți, Frătăuții Vechi, Frătăuți, Vicovul de Jos și Suceava, Rădăuți, Marginea, permițând astfel reabilitarea orașului și transformarea acestei zone, exclusiv pietonală. Fiind și membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților am insistat personal pentru realizarea acestei șosele vitale a municipiului Rădăuți, obținând astfel ca, din bugetul din 2008, să fie aprobată suma de 3 miliarde lei vechi necesari pentru demararea proiectului tehnic.

Date fiind cele de mai sus și importanța lucrării, vă rog, domnule ministru, a-mi comunica dacă a fost promovată documentația tehnico-economică pentru proiectul tehnic de execuție, sursa de finanțare existând deja, din bugetul pe 2008 al Ministerului Transporturilor, Anexa 3/24, poziția 32, amendament solicitat de mine.

Solicit răspuns scris și verbal în plenul Camerei Deputaților.

Cu stimă, domnule ministru, deputat Aurel Olărean, Partidul Democrat-Liberal.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
  Aledin Amet

Domnul deputat Aledin Amet.

   

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul economiei și finanțelor. Doamna Selim ulker, director al Palatului Copiilor Tulcea, face o sesizare în legătură cu o acțiune a administrației finanțelor publice care a efectuat un control, considerat nejustificat și abuziv, în urma căruia s-a calculat suma de 55 001 lei ca o creanță fiscală sub formă de impozit pe venituri obținute din închirieri.

Se solicită o verificare a situației din partea reprezentanților Ministerului Economiei și Finanțelor.

Anexez și eu o copie a memoriului depus de doamna Selim ulker.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Costache Mircea? Probabil va depune în scris.

Domnul Ioan Aurel Rus? Probabil va depune în scris.

Domnul Adrian Năstase a depus în scris.

Domnul Cosmin Nicula a depus o interpelare în scris.

Domnul Valeriu Zgonea a depus în scris.

Domnul Iuliu Nosa a depus 3 interpelări în scris.

Domnul Nicolae Păun a depus o interpelare în scris.

Doamna Anca Petrescu, o interpelare.

Domnul Vasile Pușcaș, 3 interpelări.

Doamna Manuela Mitrea a depus două interpelări.

Domnul Marcu Tudor, 3.

Domnul Constantin Faina va depune probabil. n-a depus.

Doamna Ionica Constanța Popescu va depune.

Domnul Bogdan Ciucă? Va depune.

Domnul Ioan Țundrea va depune.

Domnul Vlad Hogea va depune.

Domnul Claudiu Manda? A depus o interpelare scrisă.

Doamna Olguța Vasilescu, o interpelare în scris.

Doamna Ionela Bruchental Pop a depus o interpelare în scris.

Domnul Cezar Preda și Grațiela Iordache, o interpelare comună în scris.

Domnul Valeriu Tabără, 3 interpelări în scris.

Domnul Gheorghe Chiper, o interpelare în scris.

Domnul Aurelian Pavelescu, probabil va depune, n-a depus încă, în scris.

Domnul Victor Sanda a depus două interpelări în scris.

Domnul Ioan Oltean. O interpelare scris.

Domnul Ioan Țundrea, 3 interpelări în scris.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul Mircia Giurgiu dorește să se înscrie cu 15 interpelări. Una va prezenta verbal sau oral.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

O să prezint interpelarea adresată domnului prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu și se referă la problema cu care se confruntă producătorii de lapte, crescătorii de bovine. așa cum știm, săptămâna trecută au avut loc manifestări stradale, dar noi am atras atenția încă de trei ani de zile că nu este în regulă ce se întâmplă acolo. Iată că s-a ajuns cuțitul la os și din această cauză solicit să se caute măsurile legale, oricum și Parlamentul s-a sesizat și se va ocupa, dar e nevoie din partea Guvernului de o mare atenție și de o rezolvare cât mai rapidă a acestei situații.

Mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

 
   

Domnul Petre Străchinaru a depus trei interpelări în scris.

Domnul Vasile Pruteanu, una.

Domnul Bogdan Cantaragiu, două interpelări depuse în scris.

Domnul Aurel Vlădoiu, trei interpelări depuse în scris.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul Canacheu, aveți de făcut vreo interpelare? V-am văzut aici și am epuizat lista. E în regulă.

Nu mai sunt alte interpelări sau întrebări de depus.

În aceste condiții, declar înscrisă ședința noastră de astăzi. Ne vedem mâine dimineață la intervenții politice și apoi la dezbateri în plen și, în final, la vot final. Să nu-l uitați.

Vă doresc o seară plăcută!

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 18,45.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 10:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro