Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.29/27-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 17-03-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2008

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 44/2008

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Pe primul loc al proiectelor ce urmează să le dezbatem astăzi, este, așa cum v-am anunțat, Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special, în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, tratat încheiat între țările pe care le-am menționat. (Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005)

Dau cuvântul întâi inițiatorului pentru a prezenta pe scurt acest proiect.

Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Marin Pătuleanu (secretar de stat, Ministerul Apărării):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege are ca scop aprobarea aderării României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, încheiat în Republica Federală Germania, la Prüm, la data de 27 mai 2005, care are ca scop aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale.

De fapt, partea română și-a exprimat intenția de aderare la acest tratat, cu ocazia Consiliului de Miniștri de Justiție și Afaceri Interne, desfășurat la Dresda, în ianuarie 2007.

Având în vedere și avizul Consiliului Legislativ, vă adresez rugămintea respectuoasă să aprobați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Îl rog pe domnul vicepreședinte Iordache să prezinte raportul comisiei sesizate în fond, respectiv raportul Comisiei juridice.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Voi prezenta raportul comun. Au fost sesizate pe fond două comisii: este vorba de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat, de asemenea, favorabil.

Tot favorabil au avizat și Comisiile pentru politică externă, cât și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Cele două comisii sesizate în fond vă propun, stimați colegi, proiectul de lege cu amendamentele admise, care sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului, începând cu titlul acesteia.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

La titlul legii nu există niciun amendament.

Dacă aveți dumneavoastră obiecții? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.1 - nu sunt obiecții, nici amendamente.

Votat în unanimitate.

Art.2. În ceea ce privește preambulul, rămâne nemodificat.

Dar, la lit. a), vă rog să urmăriți amendamentul comisiei. Și, pentru ușurința și fluiditatea dezbaterilor, vă rog să vă uitați la amendamentul nr.3, la toate literele unde sunt intervenții.

Dacă aveți la vreuna din acestea obiecții? Nu.

Adoptat art.2 potrivit amendamentului nr.3 al comisiei.

În privința art.3, comisia n-a avut amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți obiecții? Nu.

Votat în unanimitate.

Am parcurs, stimați colegi, textele proiectului de lege.

Vom supune legea votului final, mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 9 august 2022, 13:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro