Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 18-03-2008

Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2008

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 783/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

23. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare, Comisia pentru muncă.

Suntem Cameră decizională.

Dacă inițiatorul dorește să susțină proiectul. Nu.

Comisia. Vă rog, domnule...sunteți inițiator? Sau comisia?

Comisia, vă rog.

Din partea Comisiei, domnul președinte Barbu.

Domnul Gheorghe Barbu:

Inițiatorii sunt de la P.S.D.

Domnul Bogdan Olteanu:

Dacă nu vrea să susțină, nu-i putem obliga.

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea și organizarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată, suferă o modificare.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiect de lege, întrucât este necesară consolidarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, care a fost instituit pentru întreținerea dialogului social între persoanele vârstnice și autoritățile publice, pentru protecția drepturilor și libertăților acestor persoane.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituția României, republicată.

Proiectul a fost adoptat de Senat, în ședința din 7 noiembrie 2007.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit art.75 din Constituția României și al art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma dezbaterilor, comisia propune admiterea, cu modificări, a proiectului de lege, așa cum sunt ele prezentate în raport.

Domnule președinte, aș vrea să se rețină, pentru stenogramă, modificarea unei sintagme aduse prin amendamente și care nu a fost, până la urmă, în toate articolele modificate, respectiv: sintagma "Consiliul județean al persoanelor vârstnice", respectiv "al municipiului București", se înlocuiește în cadrul actului normativ cu sintagma "Consiliul județean al persoanelor vârstnice", respectiv "ale sectoarelor municipiului București".

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Rog să se consemneze.

Dacă există intervenții la dezbateri generale. Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole. Lucrăm pe anexa cu amendamente admise. Există și două amendamente respinse. Am să consult dacă se susțin.

De la pct.1 până la pct.4, obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

Pct.5, există și un amendament respins. Se susține? Nu se susține. Pct.5, adoptat.

De la 6 la 10, adoptate.

De la 11 la 16. obiecții, observații, comentarii? Nu. Adoptate.

La 17, avem un amendament respins. Se susține? Nu se susține. Adoptat.

De la 18 până la 23, obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

Am finalizat dezbaterile pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.