Plen
Sittings of the Senate of April 9, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.37/18-04-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 09-04-2008 Printable version

Sittings of the Senate of April 9, 2008

3. Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 459/2003. (L877/2007)

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 2 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 459/2003.

Invit colegii din Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, să ia loc la pupitru.

Doamna senator Verginia Vedinaș, vă rog, aveți cuvântul. Domnul senator Șerban Nicolae nu este.

................................................

Doamna Norica Nicolai:

................................................

Stimați colegi, doresc să revenim la punctul 2 din ordinea de zi.

Vom dezbate inițiative legislative pentru care ați primit rapoartele și care se află în pericol de adoptare tacită.

La punctul 2 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 459/2003.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări?

Domnul Șerban Nicolae? Doamna senator Vedinaș?

Domnul senator Șerban Nicolae este aici.

Aveți raportul. Punctul 2. Legea nr. 459/2003.

Domnul Șerban Nicolae:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, după cum vă reamintiți, în ședința din 7 aprilie, plenul Senatului a decis retrimiterea spre dezbatere la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a acestei propuneri legislative în vederea întocmirii unui raport comun suplimentar. Este vorba despre o propunere legislativă de modificare a Legii nr. 459/2003, inițiată de un grup de senatori și deputați ai PRM. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.5 din Legea Corpului Agronomic din România cu o nouă literă - lit. j) -, astfel încât să se extindă drepturile membrilor Corpului Agronomic din România, și anume aceștia să beneficieze de pensie de serviciu în cuantumul prevăzut la art.82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare și republicată.

În ședința din 8 aprilie, în prezența reprezentanților Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări au luat în discuție propunerea legislativă și au hotărât, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți, să adopte raport comun suplimentar de respingere.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală a avizat negativ propunerea legislativă, iar Guvernul nu susține adoptarea acesteia. Cele două comisii au avut în vedere, în luarea deciziei de respingere, atât avizele negative menționate, cât și faptul că personalul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură este format din funcționari publici și personal contractual ale căror drepturi și obligații sunt prevăzute de legislația specifică acestor categorii de angajați.

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil.

Este de precizat că, în statele membre, pensiile de serviciu se acordă doar personalului din instituțiile prin care statul își exercită puterea sau autoritatea.

Așa cum am spus, cele două comisii au întocmit un raport comun suplimentar de respingere a propunerii legislative. Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă intră în categoria legilor ordinare, iar Senatul se pronunță în calitate de primă Cameră sesizată. Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc, domnule senator. Propunerea legislativă a beneficiat de o dezbatere. În raportul suplimentar, ambele comisii își mențin opinia. Nu am decât să supun votului dumneavoastră raportul de respingere, menționându-vă că această lege are caracter ordinar.

Vă rog să votați.

Cine este pentru adoptarea unui raport de respingere? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu 63 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și două abțineri, propunerea legislativă a fost respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 1:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro