Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 06-05-2008

Ședința Camerei Deputaților din 6 mai 2008

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 820/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.21 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport comun de adoptare din partea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisiei pentru muncă.

Procedură de urgență.

Suntem Cameră decizională.

Invit inițiatorul să susțină proiectul. Vă rog.

Domnul Remus Pricopie (secretar de stat, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de ordonanță de urgență are ca obiect modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, în scopul armonizării legislației naționale din acest domeniu cu Directiva nr.36 a Comisiei Europene din 2005.

Prin acest act normativ, se stabilesc noile criterii de recunoaștere conform sistemului european general de recunoaștere, posibilitatea adoptării de platforme comune, prestarea liberă a serviciilor, cooperarea administrativă și implementarea sistemului informatic pentru piața muncii.

Acest act normativ a fost discutat la nivelul Ministerului Educației, la nivelul Guvernului și cu comisiile de specialitate din Parlament.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisiile? Vă rog. Domnul profesor Popeangă.

Domnul Petre Popeangă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege în discuție, ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementare din România, face parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaților, în această cauză, fiind Cameră decizională.

Proiectul de lege a fost analizat de către membrii Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport și de către cei ai Comisiei pentru muncă și protecție socială, în ședințe separate.

În demersul lor, deputații celor două comisii au analizat și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și pe cel al Consiliului Legislativ, ambele avize fiind favorabile adoptării.

În urma dezbaterilor, cu 34 de voturi pentru și o abținere, deputații celor două comisii au votat propunerea de adoptare, cu amendamente, a proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Dacă și Comisia pentru muncă și protecție socială dorește să intervină? Nu.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe raportul comisiilor. Anexa cu amendamente admise.

Nu există amendamente respinse.

Pct.1 - titlul legii? Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.2 - articolul unic? Adoptat.

Pct.3? Trecem la textul ordonanței de urgență.

Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.4? Adoptat.

Pct.5? Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.6? Adoptat.

Pct.7? Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.8? Adoptat.

Pct.9 din raportul comisiei? Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.10? Adoptat.

Pct.11? Adoptat.

Pct.12? Adoptat.

Pct.13? Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.14? Adoptat.

Pct.15? Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.16, varianta comisiei? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Pct.17? Adoptat.

Pct.18? Adoptat.

Pct.19? Adoptat.

Pct.20? Adoptat.

Pct.21? Adoptat.

Pct.22? Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.23? Adoptat.

Pct.24? Adoptat.

Pct.25? Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.26? Adoptat.

Pct.27? Adoptat.

Pct.28, varianta comisiei? Adoptat.

Pct.29? Adoptat.

Pct.30? Adoptat.

Pct.31? Adoptat.

Pct.32? Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.33, varianta comisiei? Adoptat.

Pct.34? Adoptat.

Pct.35? Adoptat.

Pct.36? Adoptat.

Pct.37, varianta comisiei, lit.y) și lit.z)? Adoptat.

Pct.38? Adoptat.

Pct.39? Adoptat.

Pct.40? Adoptat.

Pct.41, varianta comisiei? Adoptat.

Pct.42, varianta comisiei? Adoptat.

Pct.43, varianta comisiei? Adoptat.

Pct.44? Adoptat.

Pct.45, varianta comisiei? Obiecții, observații, comentarii? Adoptat.

Pct.46, varianta comisiei? Adoptat.

Pct.47? Adoptat.

Pct.48? Adoptat.

Pct.49? Adoptat.

Pct.50? Adoptat.

Pct.51? Adoptat.

Pct.52, varianta comisiei, art.II? Adoptat.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.