Plen
Sittings of the Senate of May 19, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.54/29-05-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 19-05-2008 Printable version

Sittings of the Senate of May 19, 2008

16. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 43 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată (L163/2008)
 
see bill no. L163/2008

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 14 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea art. 43 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată.

Raportoare este Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Din partea Executivului, domnul vicepreședinte Mihnea Iuoraș. Microfonul 9, vă rog.

Domnul Mihnea Remus Iuoraș - vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților:

Doamnelor și domnilor senatori, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative, deoarece în forma propusă de inițiator nu este reglementată situația acelor imobile care nu au deschisă carte funciară.

Astfel, interesul pentru notarea litigiilor îl are fostul proprietar, care își indisponibilizează astfel imobilul, însă posibilitatea de a-și deschide carte funciară o au doar dobânditorii imobilului.

De altfel, la o mare parte dintre contractele de vânzare-cumpărare care au fost încheiate în perioada 1995-1998 nu a fost deschisă carte funciară, deoarece nu exista această obligativitate în acea perioadă.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă rog să prezentați punctul de vedere al comisiei.

Doamna Norica Nicolai:

Este vorba de inițiativa legislativă aparținând colegului nostru, domnul senator Șerban Nicolae.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a dat un raport de admitere acestei inițiative legislative, cu un singur amendament.

Inițiativa vizează notarea litigiilor în partea a treia a cărții funciare, referitoare la drepturile reale asupra imobilelor, situație care face posibilă înscrierea privind arătarea oricărei acțiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară, precum și interdicție de înstrăinare sau grevare a imobilului și modalitățile de realizare a acestei interdicții.

Ca urmare a acestei inițiative legislative, orice persoană interesată are posibilitatea de a nota în cartea funciară litigiul revendicator prin care sunt avertizate atât persoanele interesate, cât și autoritățile implicate asupra interdicției legale.

Noi am considerat că această prevedere este absolut necesară, pentru că ea va preveni o serie de litigii în materie de drept de proprietate și revendicări imobiliare care au fost generate de lipsa acestor notări.

Fapt pentru care vă solicităm să admiteți acest raport și să votați în favoarea acestei propuneri legislative, cu mențiunea că legea are caracter organic.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Vă rog, domnule senator Ion Solcanu, din partea Grupului parlamentar al PSD, aveți cuvântul. Microfonul 3, vă rog.

Domnul Ion Solcanu:

Domnul președinte, O chestiune procedurală, vă rog.

Dumneavoastră ați pronunțat numele colegului din partea Executivului, parcă Mihnea Iuoraș, deci l-aș ruga pe reprezentantul Executivului să-și decline funcția în virtutea căreia este aici.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vicepreședinte la ANRP.

Domnul Ion Solcanu:

Confirmă dumnealui?

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu are microfonul deschis.

Domnul Mihnea Remus Iuoraș:

Nu aveam microfonul deschis.

Vă cer scuze, domnule senator.

Numele meu este Mihnea Iuoraș.

Sunt vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da. O funcție interesantă...

Chiar foarte interesantă, vorba unui coleg care se aude în surdină.

Regretul nostru este că nu ne-am pus de acord pe această lege care a fost agreată în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări de toate partidele, însă Guvernul este contra.

Este o chestiune exclusiv juridică.

Doriți să interveniți?

Inițiativa chiar nu este politică deloc.

Dacă nu sunt intervenții, vom da vot final pe lege la sfârșitul ședinței.

................................................

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 14 din ordinea de zi avem înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea art. 43 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a întocmit raport favorabil, iar domnul lider al puternicului Grup parlamentar al PNL dorea să facă o precizare.

Domnul Ilie Sârbu (de la masa prezidiului):

Al Alianței!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Fost al Alianței, acum... (Replică neinteligibilă din sală.)

De acord.

Sper ca toți colegii să înțeleagă.

Supun votului dumneavoastră raportul întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări. (Intervenție neinteligibilă din sală.)

Tocmai de aceea vă mulțumim pentru sprijin, dar după ce votați.

Până atunci, ne păzim de cadouri, indiferent de cine sunt făcute.

Supun votului dumneavoastră raportul favorabil întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

3 abțineri.

Cu 76 de voturi pentru și 3 abțineri, raportul favorabil, cu un amendament, este adoptat de plen.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă în ansamblu.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Nimeni.

Se abține cineva?

3 colegi.

Cu 76 de voturi pentru și 3 abțineri, propunerea legislativă este adoptată de plenul Senatului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 25 février 2021, 15:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro