Plen
Sittings of the Senate of May 20, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/30-05-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 20-05-2008 Printable version

Sittings of the Senate of May 20, 2008

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (L215/2008)
 
see bill no. L215/2008

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 4 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă rog să luați loc.

În banca Guvernului este foarte mare aglomerație.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Microfonul 8.

Domnul Constantin Teodorescu - secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației:

Doamnă vicepreședinte,

Stimați domni senatori,

Față de textul inițial al ordonanței de urgență a Guvernului, și anume forma în care a fost aprobată prin hotărâre de guvern, au apărut o serie de amendamente formulate de către domnul senator Mihail Popescu, amendamente pe care inițiatorul nu și le însușește.

Punctul de vedere al Guvernului asupra acestor amendamente este negativ și, din păcate, nu am fost chemați la dezbaterile care au avut loc în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională pentru a discuta aceste amendamente introduse.

Acum le-am văzut pentru prima dată.

Prin urmare, vă solicităm, doamnă vicepreședinte, retrimiterea la comisie pentru a discuta în cadrul comisiei și cu inițiatorul legii.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, domnule secretar de stat.

Conform Regulamentului Senatului, retrimiterea la comisie a proiectului de lege poate fi solicitată de membrii unui grup parlamentar.

Dau cuvântul domnului Mihail Popescu pentru a prezenta raportul comun al celor două comisii, al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Domnul Mihail Popescu:

Exact acum o săptămână am mai dezbătut un proiect de lege pe această temă și atunci s-a stabilit în plenul Senatului să le punem de acord în așa fel încât ambele proiecte de lege, cu amendamentele respective, să fie adoptate.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări au luat în discuție proiectul ordonanței de urgență și au pus de acord cele două proiecte de lege.

Deci nu am mai considerat necesar să mai fie prezent domnul secretar de stat, pentru că în ședința anterioară și-a expus punctul de vedere.

Din cauza aceasta nu i-am mai solicitat prezența, iar în ședințele din 6 mai și 13 mai anul curent, în urma analizei conținutului proiectului de lege, cu majoritate de voturi, comisiile au hotărât să adopte un raport comun de admitere, cu amendamentele cuprinse în anexa care face parte integrantă din raportul comun.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează să fie adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 din Constituția României, Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Văd că acum se încearcă tragerea de timp și nu știu ce se poate câștiga în acest fel.

Nu înțeleg.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale.

Domnilor senatori,

Dacă doriți să interveniți pe marginea acestui proiect de lege, aveți cuvântul.

Domnule senator Viorel Ștefan, aveți cuvântul. Microfonul 3, vă rog.

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Sigur, este prima dată când aud un reprezentant al Guvernului care invocă faptul că nu a fost invitat la dezbaterea din comisie.

Vreau să informez reprezentanții Guvernului, aici de față (Discuții între domnii secretari de stat.) - ar fi bine să și urmărească dezbaterile, însă îi putem aștepta dacă sunt ocupați -, că ordinea de zi și programul ședințelor comisiilor sunt publice.

Dacă nu știu, informațiile pot fi găsite pe site-ul Senatului, iar obligația de a veni la ședință revine reprezentanților Guvernului și nu este obligația comisiei de a-i ruga să vină.

Dacă se consideră că nu este interesantă dezbaterea din cadrul comisiei și nu vor să vină, nu vin.

Eu nu cred că a venit vreun reprezentant al Guvernului la o ședință din cadrul comisiei și a fost evacuat din sală.

Deci vă rog să nu mai aduceți în fața plenului Senatului astfel de argumente.

Pe de altă parte, amendamentul care, de fapt, face obiectul acestei dispute este legat de răspunsul la întrebarea cine stabilește administratorul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 112.

Guvernul tare mult și-ar dori să se amestece în treburile Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Am spus-o și săptămâna trecută, o repet și acum: acest serviciu are un profil special, el trebuie să rămână autonom, mai ales în relația cu Executivul.

El nu poate să fie controlat decât de Parlament și de Consiliul Superior de Apărare a Țării.

Deci ceea ce vrea Guvernul, prin ordonanță - acum încearcă să tragă de timp, doar, doar poate dă și hotărârea de guvern care să reglementeze cum va funcționa acest serviciu special -, nu este constituțional, nu este legal și, sigur, nu mai spun nimic, pentru că nu este interesant pentru reprezentanții Guvernului. (Discuții între domnii secretari de stat.)

Acolo se face o mică ședință între secretarii de stat.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule senator.

Domnule senator Dan Sabău, aveți cuvântul. Microfonul 2, vă rog.

Domnul Dan Sabău:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Stimați colegi,

Ne aflăm în Parlamentul României, Parlament al României care este de partea asta, iar Guvernul este de acea parte, nu împotrivă, ci alături, și consultat, pentru că procesul pe care îl avem de făcut este legislativ.

În materie de legislativ, ar trebui să avem prioritate.

În materie de legislativ, sigur că ne consultăm cu Guvernul și ne acordăm cu Curtea Constituțională atunci când ea spune că n-am prevăzut un buget.

Preocuparea numărul unu pe care trebuie să o avem este aceea de a legifera și de a controla Guvernul, pentru că așa scrie în Regulamentul Senatului și al Camerei Deputaților.

Cu permisiunea dumneavoastră, cred că, într-adevăr, este vorba de o tragere de timp și, indiferent că este vorba de un serviciu special sau mai puțin special, cred că, în materie de legislativ avizat, rolul revine, în primul rând, Parlamentului.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu.

Domnule senator Szabó, vă rog, aveți cuvântul.

Microfonul 1.

Domnul Szabó Károly Ferenc:

Doamnă președinte,

Distinși colegi,

Pe marginea acestui subiect a fost o dezbatere în Senat săptămâna trecută, dezbatere la care mi-am permis și eu să-mi expun anumite opinii, chiar de la tribuna aceea.

Pentru un observator neutru - dacă există așa ceva, dar nici nu există observatori neutri -, s-ar părea că este vorba de o situație în care un anumit serviciu are mai mare susținere parlamentară decât Guvernul însuși.

S-ar părea că așa este.

Vă reamintesc că inițiativa legislativă a unui coleg deputat, inițiativă care a făcut obiectul unei dezbateri din săptămâna cealaltă, pe tema aceasta, s-a referit, în special, la chestiunea finanțării Serviciului național unic pentru apeluri de urgență.

Ar trebui să eliminăm anumite dubii create mai mult sau mai puțin cu bună știință în legătură cu responsabilitatea pentru punerea în funcțiune, menținerea în funcțiune și punerea la dispoziția cetățenilor țării a unui serviciu public.

Nu degeaba Comisia Europeană a exercitat la vremea respectivă presiuni asupra Guvernului, pentru că în țările în care Uniunea Europeană își aplică sistemul de valori, acolo, nu este conceput așa ceva, ca Guvernul să nu se amestece într-o problemă ca aceasta, așa cum s-a vorbit aici.

Ar trebui să mergem până la origini, să vedem cum a ajuns la STS această prestație, deci Sistemul național pentru apeluri de urgență.

La vremea respectivă, când acolo s-au dirijat și investițiile - apropo, ar trebui făcută o analiză a acestora, începând de la demararea lor în urmă cu șapte sau opt ani, ca să vedem cum s-a ajuns la această situație -, toată lumea s-a bucurat că este bine că există acest serviciu, mai ales că este la îndemână.

Serviciul s-a bucurat că este bine să mai obțină niște fonduri operând această activitate, altminteri, extrem de importantă și, iată, solicitată expres de către Comisia Europeană. Și nu numai pentru că ea este solicitată de Comisia Europeană, dar ea trebuie să se afle la dispoziția cetățenilor acestei țări.

În legătură cu unele detalii tehnice, și mai puțin tehnice, care au un conținut investițional, legat de bani, de alocări de fonduri, acolo a apărut acest conflict pe care, iată, iarăși îl punem pe tapet.

Guvernul, văzând că lucrurile încep să evolueze de o manieră nu tocmai adecvată, s-a gândit să emită această ordonanță de urgență, care nu se ocupă cu funcționarea STS, ci se ocupă cu funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Cum poate cineva să spună că funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență nu este treaba Guvernului?

Referitor la partea formală, să-i spunem așa, procedurală, înclin să cred că n-ar strica să mai avem o întrevedere cu reprezentanții Guvernului, la aceeași masă cu reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale, ca să putem clarifica.

Ar fi una dintre atribuțiile pe care nu și le-a exercitat comisia din care și eu fac parte.

Din cauza aceasta, ca să nu vă sugerez să refuzați amendamentul propus acolo, eu vă sugerez să-l trimitem înapoi la comisie și, după aceea, discutăm separat care sunt problemele legate de finanțarea STS, cu deosebire asupra chestiunii funcționării Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Dacă acest lucru, dintr-un impuls de energie care nu-și are nicio justificare...

Cu alte cuvinte, s-a acuzat aici că se trage de timp sau nu știu ce.

Eu, altminteri, sunt de acord cu ordonanța în varianta Guvernului.

Doamna Norica Nicolai:

V-aș ruga să concluzionați, domnule senator.

Domnul Szabó Károly Ferenc:

Deci aș dori să aflu dacă plenul consideră că nu mai este necesară vreo clarificare a vreunei probleme în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în prezența reprezentanților Guvernului și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale, comisia fiind singura care poate să-i adune la un loc, pentru că se pare că la CSAT nu se prea discută probleme de acestea.

Probabil că este alta ordinea de zi.

Noi, în comisie, avem datoria să discutăm despre aceste aspecte, cu atât mai mult cu cât, mi se pare, a fost cam subțire prezența la ședința aceea în care, conform spuselor din raport, acesta s-a adoptat cu majoritate de voturi.

Eu cred că trebuie să revedem cam câți au fost la ședința aceea în care s-a hotărât adoptarea acestui raport, ședință față de care îmi permit să nu detaliez prea multe, pentru că, atunci, ar rezulta anumite elemente de culise ale funcționării unor comisii care, în perioada aceasta electorală, știți, sunt supuse unor presiuni.

Rog frumos să meargă înapoi la comisie și mă angajez că voi fi prezent la dezbaterea aceea.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Domnule senator, am înțeles că mă rugați, că-mi sugerați...

Dacă Grupul parlamentar al UDMR face această propunere, îl invit să o facă în limitele procedurii parlamentare.

Domnule senator Lupoi, ați solicitat cuvântul înaintea domnului senator Solcanu, pe care îl simpatizez, dar pe care îl rog să mai aștepte.

Vă rog, aveți microfonul 2.

Domnul Mihail Lupoi:

Mulțumesc, doamna președinte.

S-a mai discutat și data trecută, în primul rând, o chestiune de principiu, și anume că avem un Inspectorat General pentru Situații de Urgență, structură militarizată în cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, avem Serviciul de Telecomunicații Speciale, structură militarizată, și, acum, avem acest Serviciu național pentru apeluri de urgență care, în principiu, se folosește în situații de urgență și trebuie să interacționeze, de cele mai multe ori, cu aceste structuri militarizate.

Iată de ce nu cred că trebuie să creăm o structură paralelă, ci o putem integra cu ușurință în acest Serviciu de Telecomunicații Speciale care, după cum îi spune și numele, cu asta se ocupă, nu numai cu ascultatul telefoanelor.

Sper, cel puțin.

Deci, dacă se pune problema de organizare, cred că este evident și pentru un profan că locul acestei instituții privind apelurile de urgență este la Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Acum, în legătură cu finanțarea, pentru că tot se discută c-o fi și c-o-mpărți, că de unde se iau banii, era prevăzută contribuția beneficiarilor și așa mai departe.

Acest Sistem național unic pentru apeluri de urgență trebuie să funcționeze, indiferent dacă contribuabilii respectivi își dau obolul la timp sau nu.

Ca atare, eu zic că finanțarea trebuie să vină din partea Guvernului, prin aceste structuri militarizate care, foarte clar, sunt finanțate de la buget, iar bugetul să-și facă datoria și să strângă de la contribuabili.

Iată că și această problemă este rezolvată.

Deci nu cred că este vorba de o structură paralelă, ci de un departament în cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale, de așa manieră ca în situații speciale, după cum le spune și numele, aceste structuri speciale, la rândul lor, să poată interacționa pe aceleași baze și pe aceleași structuri militarizate, pentru că așa sunt situațiile speciale.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Domnule senator Solcanu, aveți cuvântul.

Microfonul 3.

Domnul Ion Solcanu:

Vă mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Mă gândesc, auzindu-l pe onorabilul coleg Szabó că nu mai dorește să intre în detalii, și îmi închipui cam cât ne-ar mai fi luat dacă intra și în detalii, mai ales că este odihnit.

Domnul Szabó Károly Ferenc (din sală):

Dreptul la replică, vă rog, doamna președinte de ședință.

Doamna Norica Nicolai:

O să vi-l acord, domnule senator.

Domnul Ion Solcanu:

Stimați colegi, eu cred că lucrurile sunt foarte limpezi.

Cele spuse de colegul Ștefan Viorel au pus accentul, de fapt, pe chestiunea esențială a acestei ordonanțe de urgență și pe amendamentul făcut de colegul Popescu Mihail, amendament pe care, de altminteri, văd că și l-a însușit și distinsul coleg de la PNL, amendamentul de la art. 7 și de la art. 25.

Acest serviciu trebuie să fie sub STS, este limpede că nu putem integra în altă parte acest serviciu.

O ultimă chestiune, și anume că nu mai putem trimite la comisie această ordonanță de urgență, pentru că data de 29

mai este termenul la care acest proiect de lege se adoptă tacit.

Or, 29 mai ne găsește în săptămâna dinaintea alegerilor, iar noi nu vom fi aici, fapt pentru care eu cred că trebuie să adoptăm astăzi acest proiect de lege, pentru că, dacă va mai fi ceva de modificat, la Camera Deputaților este loc să se realizeze și acest lucru.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc.

Domnule senator Popescu Mihail, vă rog, microfonul 3.

Domnul Mihail Popescu:

De fapt, am înțeles de ce se trage de timp.

Săptămâna viitoare, deci în 29 mai, Parlamentul nu lucrează și se vrea să se treacă această chestiune fără amendamentele respective.

Asta-i toată treaba.

Deci va trece prin adoptare tacită.

Vreau să informez colegii asupra a ceea ce s-a introdus acolo: administratorul acestui sistem este Serviciul de Telecomunicații Speciale, cum a fost și până acum, pentru că este vorba de situații de urgență.

În situațiile de urgență acționează niște servicii constituite pentru urgență.

Deci nu ai cum să-l pui în altă parte.

Am cerut eliminarea textului: "organul central de specialitate al statului care administrează, exploatează, întreține și dezvoltă acest sistem, desemnat prin hotărâre a Guvernului".

Cum adică? Dacă el este acum aici? Am înțeles că viitoarea hotărâre a Guvernului îl desemnează tot pe STS, dar numai până la 1 decembrie, ca să nu putem rezolva nimic în perspectivă.

Atunci, am precizat că administratorul este Serviciul de Telecomunicații Speciale, de fapt, cum a fost stabilit și până acum prin Hotărârea Guvernului nr. 227

din 2003.

După aceea, nu știu de ce este deranjat domnul secretar de stat pentru că este prevăzută la art. 7 modificarea: "Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin. (2) este stabilit prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, iar cheltuielile de personal se finanțează în limita posturilor aprobate prin legile bugetare anuale." Deci, aici, ce să facem? (Discuții în sală.)

Doamna Norica Nicolai:

Domnule senator, procedura parlamentară este foarte clară, ședințele sunt publice, Guvernul este invitat.

Este clar.

Aceasta este treaba Guvernului, să vină la Parlament.

Domnul senator Hașotti.

Microfonul 2.

Domnul Puiu Hașotti:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi, cred că deja am discutat prea mult pe marginea acestei ordonanțe.

Ca o dovadă că nimeni nu dorește să se tragă de timp și, dimpotrivă, dorim să facem legi bune, vreau să vă spun că Grupul parlamentar al PNL este de acord cu amendamentul făcut de comisie.

Domnul senator Popescu ne-a convins.

Evident, nu putem trimite ordonanța din motivele arătate aici foarte corect de distinsul nostru coleg, domnul senator Solcanu.

Prin urmare, vă propun să încheiem dezbaterile, doamna președinte, și să trecem la vot.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Declar închise dezbaterile generale.

Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală pentru a vă exercita dreptul de vot.

Supun votului dumneavoastră raportul favorabil cu amendamente admise.

Vă rog să votați.

Legea are caracter de lege ordinară.

Cu 51 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 5 abțineri, raportul a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Cu 48 de voturi pentru, un vot împotrivă și 4 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 25 février 2021, 16:18
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro