Plen
Sittings of the Senate of September 8, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.76/18-09-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 08-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 8, 2008

17. Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România. (L353/2008)
 
see bill no. L353/2008

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

Revenim la punctul 12 din ordinea de zi, Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România.

Comisia economică, industrii și servicii.

Invit la pupitru pe reprezentantul Executivului. Vă rog, aveți cuvântul.

Vă rog să prezentați expunerea de motive. Microfonul 8.

O invit pe doamna vicepreședinte Norica Nicolai să conducă în continuare sedința.

Domnul Vergil Voineagu - Presedintele Institului Național de Statistica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

În preajma împlinirii a 150 de ani de la înființarea statisticii oficiale din România, Institutul Național de Statistică a inițiat prezentul proiect de lege. Acesta a fost elaborat în conformitate cu Regulamentele și Directivele Uniunii Europene privind statisticile europene și a fost motivat, în special, de următoarele obiective: întregirea și perfecționarea cadrului legal de reglementare a organizării și funcționării statisticii oficiale în România, în scopul armonizării legialției naționale cu legislația europeană în materie și a integrării sistemului național statistic în sistemul statistic European.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule sectetar de stat.

Domnule senator Mihăilescu, aveți cuvântul. Microfonul 7, vă rog.

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Comisia economică, industrii și servicii a analizat proiectul de lege cu multă satisfacție, deoarece este singurul proiect de lege pe care l-am primit într-un an de zile, restul au fost numai ordonanțe. S-a acordat un aviz favorabil, ținând cont că reglementarea veche era din 1992, am intrat în Europa, iar Regulamentul Consiliului European din 1997 impune modificarea acestei legi.

În aceste condiții, s-a întocmit un raport de admitere cu amendamentele cuprinse în anexă.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Îmi fac datoria dă-l întreb pe reprezentantul Guvernului dacă este de acord cu amendamentele cuprinse în anexă. Vă rog, aveți cuvântul. Microfonul 8, vă rog.

Domnul Vergil Voineagu:

Da, doamna președinte, suntem de acord cu amendamentele cuprinse în anexă.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Declar deschise dezbaterile generale.

Sunt intervenții pe marginea proiectului de lege? Constat că nu sunt. Supun votului dumneavoastră raportul favorabil cu amendamente. Vă rog să votați, prin aceeasi procedură, pe care am calificat-o ca precedent, prin ridicarea de mână. Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nu.

Se abține cineva? Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nu.

Se abține cineva? Nu.

S-a adoptat.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 12 décembre 2019, 9:08
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro