Plen
Sittings of the Senate of September 10, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.78/19-09-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 10-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 10, 2008

11. Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (L377/2008) (votul final se va da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.)
 
see bill no. L377/2008

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 8 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Doamna senator Verginia Vedinaș, vă rog să prezentați raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări. Aveți cuvântul.

Doamna Verginia Vedinaș:

Doamna președinte,

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a întocmit un raport de admitere fără amendamente a acestei ordonanțe de urgență, având în vedere faptul că se impun unele modificări legislative în conținutul actelor normative anterior precizate, pentru a le pune în acord, și pentru a crea în acest mod un cadru unitar de reglementare a materiilor care fac obiectul acestora. Pentru aceste considerente, cu majoritatea prevăzută pentru legile organice, noi vă rugăm să fiți de acord cu raportul nostru de admitere. Vă mulțumesc, doamna președinte.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Gabriel Tănăsescu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Și Guvernul susține punctul de vedere expus mai devreme. Suntem de acord cu prorogarea termenului de intrare în vigoare a ordonanței ce reglementează noul Cod penal potrivit Legii nr. 301/2004, precum și Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Declar deschise dezbaterile generale. Vă rog să îmi permiteți să iau cuvântul.

În primul rând, vreau să fac o precizare și să declar că ne cerem scuze pentru un anumit tip de motivare din raport dar, care nu reflectă opinia Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru că argumentele pentru care noi am acceptat această soluție de "avarie legislativă" sunt de altă natură și despre ele doresc să vorbesc.

Cred că, atunci când o lege este în vigoare ea reprezintă opțiunea unui Parlament. Acest Cod penal care a fost adoptat de Parlamentul României într-o altă legislatură, din nefericire a suferit o serie de amânări pe această legislatură, amânări generate, probabil, de intenția unei alte viziuni cu privire la politica penală reglementată în Codul penal. Din păcate, nu pot să nu subliniez că Ministerul Justiției nu a făcut decât să declare această intenție timp de aproape 4 ani, pentru că nu a materializat-o într-un alt proiect de Cod penal, care să dea posibilitatea Parlamentului României să facă o dezbatere comparativă a opțiunilor legislative, și să adopte, în fine, un Cod penal nou, modern care să răspundă cerințelor societății românești de astăzi pentru că este de notorietate publică, faptul că, din 1968, funcționăm cu același Cod penal, cu un anumit tip de viziune, marcată de opțiunea politică a momentului respectiv și de o puternică influență sovietică. Acest lucru trebuie să dea de gândit celor care sunt titularii politicii penale, Ministerului Justiției și să genereze promovarea în Parlamentul României a unei opțiuni legislative, cu sublinierea, desigur, dacă există o viziune în acest sens. Este o situație tipică a ceea ce înseamnă orgolii - în opinia mea - în legiferare și neîncrederea în succesiunea Parlamentului și în opiniile pe care un Parlament - la un moment dat - l-a avut. Această chestiune generează o serie de perturbări ale vieții noastre publice, pentru că un Cod penal nu este numai pentru uzul practicienilor, distribuiți în cadrul procesului penal, pe diverse profesii, ci este o lege care marchează profund orice societate. Și în acest context, fac un apel la Ministerul Justiției, care dezbate, care încearcă să adopte un nou cod penal, cu o expertiză europeană, să promoveze această lege în Parlament, pentru că este o certitudine în acest context despre caritate și de instabilitate legislativă, realitatea juridică și administrarea justiției supără, și Parlamentul României nu dorește să fie părtaș la un astfel de mod de abordare.

Doamna senator Rodica Stănoiu, aveți cuvântul, microfonul 3. Urmează domnul senator Ioan Chelaru.

Doamna Mihaela Rodica Stănoiu:

Doamna președinte, stimați colegi. Am ascultat cu atenție și apreciez sublinierile, pe care doamna vicepreședinte le-a făcut în legătură cu motivația inadmisibilă după mine, care se găsește în raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări. Bun, nu este punctul de vedere al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, dar al cui este? Și dacă cumva acele argumente din raport au fost preluate de o cerere a Ministerului Justiției pentru prorogare, atunci e grav, e foarte grav! Fără îndoială, istoria Codului penal este bogată, doamnă vicepreședinte, ceea ce este mult mai important și mult mai complicat pentru procedura care va urma la momentul la care se va veni cu un al treilea Cod penal, mai ales, pe mitior lex. Dar acestea sunt chestiuni pe care le vom discuta atunci. Istoria este următoarea: el a fost făcut, fără îndoială că în acești 4 ani au apărut niște riduri și niște cusururi de frumusețe inevitabile care trebuiau corectate. Este tot ceea ce ar fi trebuit să se facă. El nu a fost, și nici nu a fost niciun fel de condiție că să fie însoțit de Codul de procedură penală pentru că, în momentul în care a fost promulgat, s-a dat un an la dispoziție miniștrilor care au urmat să facă Codul de procedură penală.

De altfel, în acel moment, Comisia de Cod de procedură penală era formată la Ministerul Justiției și avea în componență specialiști pe care astăzi Ministerul Justiției nu îi mai are, din păcate, - ca să nu mai spun că acea comisie care a elaborat Codul penal promulgat, avea de asemenea în componență personalități pe care, din păcate, astăzi nu le mai putem găsi în lumea științifică și universitară juridică, cum este regretatul profesor Filipaș sau Iosif Ionescu, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, și alții care s-au retras din activitate, precum Nicoleta Iliescu sau Iulian Poenaru. Nume mari. Cu regrete, o asemenea comisie, de o asemenea valoare, nu o mai putem întruni.

Dar, revin. Comisia pentru redactarea Codului de procedură penală era formată și ministrul care a urmat, trebuia să-l finalizeze în întregime până la sfârșitul anului sau să-l elaboreze măcar pe jumătate. Mă rog, s-au făcut alte lucruri, aud de o Strategie pentru reforma în justiție, în 2004. Mărturisesc faptul că nu a existat niciun fel de Strategie pentru reforma în justiție în 2004, aceasta a fost făcută în vara anului 2003 și reînnoită de Monica Macovei în 2005, dar aceasta este o altă istorie. Nu s-a făcut, Monica Macovei a venit cu nu știu ce viziune, pentru că ceea ce ne-a adus ca proiect de Cod penal era 85% proiectul promulgat și ce rămânea, 15%, erau niște dispoziții care nu puteau fi aplicate, dar aș vrea să spun că nu este de vină numai Monica Macovei. Atrag atenția că - îmi pare rău că domnul ministru Predoiu nu a venit la acest moment important, pentru a-i spune acest lucru - Monica Macovei a făcut acest lucru pentru că avea o altă viziune, pentru că nu vroia promulgat acel Cod penal din motive absolut personale și pentru că s-au găsit oportuniștii, permanenții oportuniști, care, atunci când se schimbă ministrul, vin în întimpinare și fac ceea ce cred că-i face ministrului plăcere.

O serie de oameni care au participat ca reprezentanți în acea comisie s-au dezis, au invocat - în realitate, le era lene să învețe o nouă legislație penală, acesta era adevărul gol-goluț - și i-au dat doamnei Monica Macovei niște argumente care, la cea mai simplă analiză, nu țin. Spun acest lucru, deoarece actuala conducere a Ministerului Justiției nu mai are timp în această legislatură să vină cu un proiect de Cod penal.

Domnul ministru, dacă va avea șansa să continue în alegerile viitoare, este foarte bine, dacă nu va avea această șansă și are deja un proiect, să știe că nu are sorți de izbândă și că aceeași oportuniști vor veni și vor spune noului ministru că se impune o altă viziune cu privire la Codul penal.

De ce avem nevoie? Stimați colegi, avem nevoie urgent de un Cod de procedură penală. Aici, m-aș separa puțin de dumneavoastră și v-aș spune următorul lucru: profesorul Dongoroz a scos din Codul penal tot ceea ce a putut să scoată ca fiind influență sovietică, dar în Codul de procedură penală, datorită momentelor istorice, nu a putut să facă mare lucru, iar Codul de procedură penală este imperios necesar.

De aceea, cu regret că trebuie să susțin raportul comisiei, deci buna încă o prorogare, îmi dau seama de faptul că nu se poate altfel, Grupul parlamentar al Partidului Conservator susține raportul, dar cu precizările care se impun.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, doamna senator.

Domnule senator Ioan Chelaru, microfonul 3, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Chelaru:

Mulțumesc, doamna președinte.

Dacă un moment mai devreme, la punctul 7, spuneam că este un proiect de lege bun, necesar, util, venit chiar în ultimul moment, dar venit totuși, de data aceasta nu am de ce să laud Guvernul și îmi pare rău pentru domnul secretar de stat care nu are nicio vină, dar, până la urmă, este reprezentantul ministerului aici și va trebui să transmită domnului ministru, punctele noastre de vedere.

Am spus întotdeauna faptul că politica penală a unui stat, consfințită în acte normative de esență, de importanță capitală, cum este Codul penal, nu poate fi rodul unei conjuncturi politice, al unui partid aflat la putere sau altceva.

Am spus, de asemenea, că este o instituție serioasă, trebuie tratată serios, nu pe baza unor orgolii, așa cum se sublinia mai devreme.

Suntem în împrejurarea în care Legea nr. 301/2004 a intrat în vigoare..., trebuia să intre în vigoare la 29 iunie 2004. Dumneavoastră, colegi aflați la putere și acum, dar și la începutul acestei legislaturi, ați dat trei ordonanțe de urgență: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2005, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2006, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2008, care ce să facă? Să promulge termenul de intrare în vigoare a unui act normativ de o importanță excepțională. Și, în schimb, ce-ați făcut în această perioadă? Nimic. Ați venit în 2005 și ați "măturat", ați spus că "faceți reformă în justiție". Ați venit după două luni, după ce ați adus acea celebră Lege nr. 247/2005 - și o să mai discutăm astăzi despre ea - și ați făcut reformă la reformă. Ați modificat Legea nr. 247/2005, pentru că nu este bună. Le-am spus atunci colegilor mei din Senat, în special celor care lucrează în domeniul juridic, "Dragi colegi, în Senat suntem temporar, mulți dintre noi profesăm. La vară, în sălile de judecată și între oameni, cum veți aplica în practică această legislație?! Gândiți-vă foarte bine ce puneți pe masă judecătorilor și celor care administrează justiția, prin modul în care ați formulat legile".

Acum, aflu că se dorește o nouă prorogare a termenului. Eu înțeleg faptul că Ministerul Justiției nu mai are timp și nici noi nu o să mai avem timp să dezbatem un nou proiect de Cod penal, dar să vină Guvernul și să spună că o lege nu a fost pusă în aplicare, după ce a fost prorogată, pentru că a fost prost făcută de Parlament ?! Să-i cam fie rușine! Să-i cam fie rușine, pentru că, dacă era făcută prost de Parlament, trebuia să vină cu un proiect care să fie bine făcut de Parlament. Nu cred că este Guvernul în măsură să judece activitatea Parlamentului. În măsură să judece activitatea Parlamentului este poporul, este singura instituție care poate judeca într-adevăr, la alegeri, activitatea unui Parlament.

Revenind la subiect, avem un proiect în lucru, cum ni se spune mai nou, al unui nou Cod penal bazat pe Codul de la 1936, care are și, să spunem, sorginte germano-italică în materie penală. Noi tot îl așteptăm, l-am tot urmărit pe site-ul Ministerului Justiției, am și discutat de câteva ori despre el. S-a spus: "Nu, mergem pe sorginte germano-italică, pentru că modelul franțuzesc pe care l-ați folosit voi, PSD-ul, bineînțeles, pentru Legea nr. la 301/2004, nu este bun, în Franța sunt alți oameni, alt sistem de drept".

Bun, nu-i bun acela, nu-i bun acesta, dar ce facem, mergem în continuare pe actul normativ din 1968?!

Să nu cumva să îndrăzniți să veniți și să spuneți: "Noi am făcut reformă în justiție". Avem Codul civil din 1864, stimați colegi, un proiect de Cod civil aprobat l-ați dat la o parte, avem Codul familiei din 1958. Venim cu legislație, dar din aceasta subțire, pe mici domenii, dar marile domenii ale dreptului le-am lăsat deoparte în acești patru ani. Îmi pare foarte rău că spun acest lucru, este o concluzie la care sunt convins că, în intimitatea dumneavoastră, ați ajuns toți, n-ați expus-o din considerente politice, dar nu mă rabdă inima, ca om care a lucrat treizeci de ani în justiție, să n-o spun.

Vom vota pentru ultima dată prorogarea unui termen, acordarea unui nou termen pentru o nouă lege penală.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Dacă mai sunt intervenții? Constat că nu sunt.

Vot pe raport și vot final, la ora pe care am stabilit-o. (Discuții în sală)

Domnule secretar de stat, v-ați prezentat punctul de vedere, nu avem discuții în contradictoriu, a fost o dezbatere care vizează poziția Parlamentului României.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 13 décembre 2019, 16:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro