Plen
Sittings of the Senate of September 17, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/26-09-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 17-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 17, 2008

8. Dezbaterea și adoptarea raportului asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată (L436/2007/2008) (reexaminare la solicitarea Președintelui României)
 
see bill no. L436/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

Punctul 4 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată.

Cerere de reexaminare la solicitarea Președintelui României, domnul Traian Băsescu.

Invit colegii din Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări la pupitru, pentru a prezenta raportul comun.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cu adresa nr. 436/2007, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări au fost sesizate pentru dezbaterea și adoptarea unui raport la cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

În ședința din 10 septembrie 2008, cele două comisii s-au întrunit și au luat în dezbatere forma adoptată de Camera Deputaților și cererea de reexaminare formulată de președintele României.

Cu prilejul dezbaterilor din cele două comisii, s-a analizat, punct cu punct, cererea de reexaminare, precum și textele adoptate de Camera Deputaților, efectuându-se corecturile și corelările necesare spre a se evita disfuncționalități în activitatea Curții de Conturi.

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adoptăm un raport de admitere, cu amendamentele cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport, iar amendamentele care nu au găsit susținere la nivelul comisiilor au fost trecute în anexa nr. 2 la raport, la "Amendamente respinse".

În consecință, vă supunem spre dezbatere și adoptare raportul de admitere, cu amendamentele admise, asupra cererii de reexaminare formulată de președintele României.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

O întreb pe doamna Verginia Vedinaș dacă dorește să argumenteze suplimentar, în numele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Doamna Verginia Vedinaș:

Nu, domnule președinte.

Vreau numai să adaug că au fost dezbateri aprinse în comisia noastră și că, după cum se poate constata din conținutul amendamentelor admise, multe din observațiile formulate de președintele României au fost însușite și, sperăm ca, măcar în acest stadiu - care, știți foarte bine, este destul de întârziat, mandatul membrilor Curții de Conturi expirând de multă vreme și fiind prelungit dincolo de limitele Constituției -, să votăm în plenul Senatului legea care să permită numirea unei Curți de Conturi care să funcționeze constituțional.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți în numele grupurilor parlamentare, de principiu, pe cererea de reexaminare formulată de președintele României.

Nu sunt intervenții.

Vă consult dacă doriți să susțineți amendamentele existente în anexa nr. 2 -"Amendamente respinse".

Primul amendament, domnul senator Șerban Nicolae.

Aveți cuvântul.

Domnul Șerban Nicolae:

Domnule președinte,

Nu este vorba de primul amendament, dacă nu sunt alți colegi care să susțină vreunul din amendamentele de la punctele marginale 1 și 2, din anexa nr. 2, dați-mi voie să susțin amendamentul respins din anexa nr. 2, respectiv punctul marginal 3.

Este vorba de un text care face referire la confirmarea pe post, după absolvirea unui curs de pregătire, a celor care sunt în prezent în cadrul Curții de Conturi și efectuează activitatea de control de specialitate.

Împreună cu toți ceilalți lideri ai grupurilor parlamentare și cu președinții celor două comisii am convenit că această dispoziție trebuie eliminată.

Ne însușim, și din acest punct de vedere, punctul de vedere exprimat de președintele României în cererea de reexaminare și am considerat că este corect ca cei care desfășoară în prezent activitate să nu mai fie supuși unui examen, unei forme de verificare, în vederea confirmării pe post.

De aceea, vă propun să fiți de acord ca amendamentul din anexa nr. 2, punctul marginal 3, să fie supus votului în plenul Senatului și rog colegii să accepte acest amendament așa cum s-a convenit de către liderii grupurilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

De altfel, s-ar găsi Curtea de Conturi într-o situație extrem de delicată în momentul în care ar constata că, după urmarea acestui curs, ar da cineva un examen, neluând examenul, ar trebui să i se întrerupă contractul de muncă.

Dacă doriți să interveniți la acest amendament, susținut în plen de domnul senator Șerban Nicolae?

Doamna senator Norica Nicolai, aveți cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al comisiei.

Doamna Norica Nicolai:

Domnule președinte, și noi susținem ca acest amendament să fie adoptat pentru motivația pe care colegul meu a prezentat-o.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă mai sunt intervenții.

Dacă nu mai sunt, supun votului dumneavoastră amendamentul susținut de domnul senator Șerban Nicolae, existent în anexa nr. 2 la raport, poziția 3.

Vă rog să votați.

Cu 61 de voturi pentru (60 prin vot electronic), 5 voturi împotrivă și 6 abțineri, amendamentul este adoptat de plenul Senatului.

Doamna senator Norica Nicolai, susțineți amendamentul din anexa nr. 2?

Doamna Norica Nicolai:

Nu, domnule președinte.

Renunțăm la susținerea celorlalte amendamente.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă în legătură cu amendamentele existente în anexa nr. 1 sunt observații?

Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră amendamentele din anexa nr. 1.

Vă rog să votați.

Invit colegii senatori în sală.

Cu 67 de voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri, amendamentele existente în anexa nr. 1 sunt adoptate în totalitate de către colegii senatori.

Având în vedere discuțiile de astăzi de dimineață, vă propun să votăm prin ridicarea mâinii.

Câți colegi au semnat prezența?

Invit colegii senatori în sala de ședință.

Ca procedură de vot avem două variante: să votăm electronic sau să votăm prin ridicarea mâinii.

Din sală: Sunt 112 colegi senatori prezenți.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

112 colegi senatori și-au înregistrat prezența.

Invit colegii senatori în sală.

Domnul Mihai Ungheanu (din sală):

Vă rog să-mi dați cuvântul, domnule președinte.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnul senator Mihai Ungheanu, aveți cuvântul.

Vă rog să rezolvăm problemele de procedură înainte.

Domnul Mihai Ungheanu:

Domnule președinte de ședință, Una este să votăm prin ridicarea mâinii și alta este să folosiți ca termen de referință pe cei care au semnat în condică.

Trebuie numărați colegii din sală și, în funcție de numărul care se obține, prin secretarii de ședință, să se facă calculele.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă reamintesc că, de trei ani și zece luni, în același mod s-a procedat atunci când au fost legi importante.

Supun votului dumneavoastră, ca modalitate de vot, votul prin ridicarea mâinii.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă?

Vă rog să numărați.

13 voturi împotrivă.

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră raportul asupra cererii de reexaminare formulată de Președintele României, domnul Traian Băsescu, în forma agreată de cele două comisii, cu amendamentele de modificare a legii.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Cu 112 de voturi pentru, în unanimitate, raportul asupra cererii de reexaminare formulată de președintele României și concretizată în amendamentele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și ale Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital este adoptat de plenul Senatului.

Vă mulțumesc.

Felicitări, stimați colegi!

Continuăm dezbaterile.

Domnul Verestóy Attila (din sală):

Vă rog să-mi dați cuvântul!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Continuăm dezbaterile.

Felicitări, stimați colegi!

Sper, domnule senator Verestóy, că nu doriți listă de vot.

Domnul Verestóy Attila:

Avem lista prezenței care este echivalentă cu lista votului.

În eventualitatea în care vreun coleg consideră că el n-a votat și vrea să-și exercite acest drept, poate să ridice mâna și îi numărați pe cei care au ridicat mâna când n-au votat de niciun fel și atunci nu mai există niciun dubiu.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă reamintesc că, în urmă cu două minute, raportul asupra cererii de reexaminare a fost adoptat în unanimitate de plenul Senatului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 13 décembre 2019, 14:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro