You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 22-09-2008

Sittings of the Senate of September 22, 2008

12. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (L363/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie a.c.)
 
see bill no. L363/2008

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 10 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății.

Raportul a fost întocmit de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Inițiatori, colegii deputați: doamna Cornelia Ardelean și domnul Constantin Faina.

Îl invit pe domnul senator Cârlan să prezinte raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Domnul Dan Cârlan:

Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului este un raport de respingere, având în vedere că sporurile de dificultate propuse aici nu-și găsesc suportul la nivel de oportunitate.

Doamna Norica Nicolai:

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Microfonul 8.

Doamna Ingrid Popa Mocanu - vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților:

Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative, pentru că, pe de o parte, nu sunt prevăzute sursele de finanțare pentru acordarea acestor sporuri și, pe de altă parte, din punct de vedere al oportunității, cei care ar beneficia de aceste sporuri ar fi mai degrabă stimulați să tergiverseze soluționarea notificărilor de pe Legea nr. 10/2001 decât să încheie procedura de reconstituire, în conformitate cu acest act special.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Declar deschise dezbaterile generale.

Sunt intervenții pe marginea propunerii legislative?

Nu sunt.

Votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie anul curent.