You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 22-09-2008

Sittings of the Senate of September 22, 2008

13. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L349/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie a.c.)
 
see bill no. L349/2008

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 11 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comisia pentru sănătate publică a întocmit raportul.

Inițiatorii... Domnul doctor Paveliu lipsește.

Domnule senator Strătilă, aveți cuvântul pentru a prezenta raportul comisiei.

Vă rog. Microfonul 7.

Domnul Șerban Cezar Strătilă:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Comisia a dezbătut această propunere legislativă și a adoptat raport de respingere.

Menționez că are aviz negativ de la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități.

De asemenea, punctul de vedere al Guvernului este negativ.

Legea are caracter de lege organică, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule secretar de stat Székely, aveți cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

Vă rog. Microfonul 10.

Domnul Székely Ervin Zoltán -secretar de stat în Ministerul Sănătății Publice:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Guvernul nu susține această propunere legislativă, având în vedere că atât recomandarea, cât și practica Uniunii Europene sunt ca prețul medicamentelor să fie stabilit de către o singură autoritate, și anume aceea care are cele mai multe informații privind valoarea muncii umane și materiale a medicamentelor.

Această instituție în majoritatea țărilor Uniunii Europene este Ministerul Sănătății.

Aceasta este și în România și nu dorim să renunțăm la această practică.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă consult dacă sunt intervenții pe marginea propunerii legislative.

Nu sunt.

Votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie anul curent.

La punctul 12 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

Ar trebui să dăm vot, dar vă propun ca și această propunere legislativă să primească votul pe raport și votul final în ședința de miercuri, 24 septembrie anul curent.

La punctul 13 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Este aceeași situație ca la punctul 12 din ordinea de zi.

Deci va primi vot final miercuri, 24 septembrie 2008.

La punctul 14 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind susținerea învățământului preșcolar.

Votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie anul curent.

La punctul 15 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată.

Vot pe raport și vot final miercuri, 24 septembrie 2008.

La punctul 16 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale.

Vot final miercuri, 24 septembrie 2008.

Stimați colegi, am epuizat această parte a ordinii de zi.

Declar închisă ședința.

La ora 18.10 trecem la punctul 17 din ordinea de zi:

întrebări, interpelări și răspunsuri.

Îi rog pe colegii senatori să fie prezenți la ora fixată, pentru că lucrările se vor transmite radiofonic.

Vă mulțumesc pentru eficiență.

- PAUZĂ -