Plen
Sittings of the Senate of September 22, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/02-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 22-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 22, 2008

15. Din partea Guvernului au primit răspunsuri:  

 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

  ................................................
Ion Florescu - de la Denisa Oana Pătrașcu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;

Dați-mi voie ca, din partea Executivului, să ofer cuvântul doamnei secretar de stat Denisa Pătrașcu.

Cărora dintre colegi aveți de oferit răspunsuri?

 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu - secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse:

Domnului senator Ion Florescu.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

În ce domeniu?

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Privind situația de la Casa Județeană de Pensii Gorj.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Este singurul răspuns?

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Da.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog să îl prezentați.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Referitor la întrebarea domnului senator Ion Florescu, doresc să îi comunic faptul că obiectivul de investiții la care face referire, mai exact sediul Casei Județene de Pensii Gorj, este promovat de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, iar studiul de fezabilitate al acestei investiții a fost avizat favorabil de Consiliul tehnico-economic al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse în ședința din 13 martie 2008 și a fost aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 417/2008.

Investiția în valoare de 12.920,045 mii lei a fost cuprinsă în bugetul asigurărilor de stat la rectificare, iar, ulterior, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va aloca fondurile necesare execuției obiectivului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și noi vă mulțumim pentru răspuns.

 
Daniel Savu - de la Marin Pătuleanu, secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

Domnul secretar de stat Marin Pătuleanu.

 

Domnul Marin Pătuleanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi oferi răspunsul la interpelarea domnului senator Daniel Savu, având ca temă "modul defectuos și reaua-credință manifestate de conducerea Poliției Municipiului Ploiești în cunoașterea și aplicarea actelor normative referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale din iunie 2008."

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Pentru că tot ne apropiem de alegeri, vă rog să prezentați acest răspuns.

 
 

Domnul Marin Pătuleanu:

Vă mulțumesc.

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, vă fac cunoscute următoarele:

În aplicarea Legii nr. 67/2004, a ordinelor ministrului internelor și reformei administrative și a dispozițiilor secretarului de stat din minister cu responsabilități în materie de ordine publică, atât la nivel național, cât și la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, a fost desfășurată de către polițiști în timpul campaniei electorale și în perioada scrutinului electoral pentru alegerile locale din acest an o gamă diversă de activități specifice.

Pentru asigurarea unui climat de ordine și legalitate a procesului electoral, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova s-a întocmit un plan de măsuri propriu ce a vizat atât perioada premergătoare campaniei electorale, cât și procesul de votare.

De asemenea, a fost întocmit, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative angrenate în această activitate, un plan de pază a secțiilor de votare ce a fost aprobat de prefectul județului Prahova.

Instruirea personalului implicat în asigurarea bunei desfășurări a campaniei electorale, cu privire la sarcinile specifice și măsurile necesare a fi puse în aplicare pentru prevenirea actelor de tulburare a ordinii și liniștii publice, a fost realizată la nivelul tuturor subunităților de poliție și a avut în vedere întregul cadru legislativ existent.

Pe timpul campaniei electorale și al celor două tururi de scrutin, lucrătorii de poliție s-au implicat activ în soluționarea operativă și legală a tuturor sesizărilor și reclamațiilor primite.

La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au fost sesizate și înregistrate un număr de 14 fapte cu caracter penal, ce au vizat nerespectarea prevederilor Legii nr. 67/2004, precum și infracțiuni de lovire și insultă.

Toate aceste sesizări au fost soluționate potrivit dispozițiilor procedurale, sub directa îndrumare a procurorului de caz.

Ca reclamanți în aceste sesizări se regăsesc persoane aparținând întregului spectru politic angrenat în cursa electorală de pe raza județului Prahova.

De asemenea, a fost aplicat un număr de 44 de amenzi contravenționale, în valoare de 11.050 lei, pentru încălcarea dispozițiilor Legii nr. 67/2004, Legii nr. 61/1991, Legii nr. 60/1991 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002.

Datorită măsurilor întreprinse, dar și datorită asigurării unei prezențe active a efectivelor de poliție în zonele de organizare a manifestărilor electorale, nu au fost înregistrate evenimente negative de natură să afecteze buna desfășurare a procesului electoral.

În ceea ce privește răspunsul ce v-a fost trimis de Poliția Municipiului Ploiești, prin care vi s-a comunicat faptul că "infracțiunea de calomnie nu mai este incriminată", facem precizarea că, din punctul de vedere al instituției noastre, acest document a fost întocmit cu respectarea legii.

De asemenea, menționăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 219 din Codul de procedură penală, organele ierarhic superioare ale organelor de cercetare ale poliției judiciare nu pot da acestora îndrumări sau dispoziții privind cercetarea penală, procurorul fiind singurul competent în acest sens.

Totodată, precizăm că împotriva actelor efectuate de polițiști se poate face plângere, în condițiile stabilite de Codul de procedură penală.

În continuare, sunt enumerate câteva dintre atribuțiile Ministerului Internelor și Reformei Administrative în acest domeniu.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu. Vă mulțumim.

Acelea nu sunt pentru noi, trebuie să le cunoască domnul ministru și, eventual, personalul lucrător din minister.

Pe noi ne-ar interesa dacă cele 60 de fapte, ați spus 16 cu caracter penal și 44 de natură contravențională, au fost de natură să influențeze alegerile din județul Prahova.

 
 

Domnul Marin Pătuleanu:

Domnule președinte, din constatările efectuate, nu au influențat negativ procesul electoral, și nici rezultatul votului.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Înseamnă că cele 60 de persoane mâine au dreptul să facă contestație în instanță, pentru că, dacă nu au avut niciun fel de consecințe, i-ați amendat degeaba.

În condițiile în care le-ați făcut și dosare penale, bănuiesc că i-ați trimis în judecată și i-ați trimis în judecată în mod abuziv.

Sigur, nu dumneavoastră, dumneavoastră ne-ați oferit doar un răspuns. Mulțumesc.

Celelalte răspunsuri, pentru colegii care nu sunt prezenți, vă rog să le distribuiți acestora în scris.

Domnule secretar de stat István Tőke, v-aș ruga să prezentați răspunsul referitor la sprijinul financiar comunitar pentru producătorii din sectorul legume și fructe...

 
Gheorghe Funar - de la Marin Pătuleanu, secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

Domnul Marin Pătuleanu:

Mai am un răspuns pentru domnul senator Funar.

 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Pentru domnul senator Funar? Vă rog. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Marin Pătuleanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule senator, În legătură cu întrebarea dumneavoastră prin care semnalați că în data de 30 noiembrie 2008 Consiliul Național Secuiesc intenționează să organizeze în Ținutul Secuiesc referendumuri locale pentru autonomie teritorială pe criterii etnice și, totodată, solicitați ministrului internelor și reformei administrative să vă comunice când, unde și pe baza cărui document s-a înregistrat ca persoană juridică Consiliul Național Secuiesc, care este temeiul legal al acțiunilor Consiliului Național Secuiesc, inclusiv al celei pregătite pentru 30 noiembrie 2008, și ce au întreprins Ministerul Internelor și Reformei Administrative și prefecții județelor Covasna, Harghita și Mureș pentru respectarea prevederilor legale și stoparea acțiunilor ilegale ale Consiliului Național Secuiesc, vă comunicăm următoarele:

  1. potrivit datelor pe care le deținem, Consiliul Național Secuiesc nu este înregistrat ca persoană juridică;
  2. pentru fundamentarea acțiunilor sale privind organizarea unor referendumuri locale pentru autonomie teritorială pe criterii etnice în județele Covasna, Harghita și Mureș, Consiliul Național Secuiesc invocă dispozițiile art. 22 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pe cele ale art. 13 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare;
  3. asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine și siguranță publică reprezintă o prioritate pentru Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

Prin structurile sale specializate, instituția noastră va căuta să identifice, inclusiv în ceea ce privește cazul supus de dumneavoastră analizei, cele mai eficiente forme și modalități de realizare a acestui obiectiv.

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 218/2002, Poliția Română este instituția specializată a statului care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice în condițiile legii.

Situația specifică de la nivelul județelor Covasna, Harghita și Mureș, la care faceți referire în această întrebare, se află în atenția și va fi monitorizată de structurile specializate ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cărora le revin atribuții cu privire la respectarea legii, ordinii și siguranței publice.

De asemenea, întrucât, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, prefectul este garantul respectării legii și ordinii publice la nivel local, în calitate de reprezentant al Guvernului, având ca principală atribuție asigurarea - la nivelul județului - aplicării și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice, prefecții din județele Covasna, Harghita și Mureș vor veghea la respectarea ordinii constituționale, inclusiv prin atacarea în contencios administrativ a eventualelor hotărâri ale consiliilor locale privind organizarea unui referendum vizând autonomia teritorială pe criterii etnice în aceste județe.

Totodată, în vederea identificării aspectelor privind săvârșirea unor eventuale fapte de încălcare a legii și a soluțiilor de combatere a acestora, va fi analizată, la nivelul instituției noastre, aplicabilitatea, în legătură cu situațiile de fapt create, a dispozițiilor legale care să le califice din punct de vedere juridic și, după caz, să le incrimineze.

În ipoteza în care vor fi identificate, raportat la situația concretă, elemente obiective suficiente care să justifice aplicarea unor măsuri sancționatorii, Ministerul Internelor și Reformei Administrative va întreprinde, cu respectarea competențelor specifice, demersurile ce se impun.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și eu vă mulțumesc.

Îl consult pe domnul senator Funar dacă este de acord cu răspunsul primit.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat Senat, Sunt doar parțial mulțumit de răspunsul primit.

Țin să subliniez precizarea pe care a făcut-o reprezentantul Ministerului Internelor și Reformei Administrative:

Consiliul Național Secuiesc nu există în România, nu este înregistrat ca persoană juridică și, atunci, îmi pun întrebarea - și cred că radioascultătorii se întreabă -

de ce în mass-media românească se vorbește despre o persoană juridică inexistentă, de ce Președintele României nu a fost informat și s-a întâlnit cu reprezentanții Consiliului Național Secuiesc, de fapt ai UDMR?

Acesta este fondul problemei: nu există ca persoană juridică nici Consiliul Național Secuiesc, nici Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania, este vorba de UDMR, care pregătește aceste referendumuri locale ilegale pentru 30 noiembrie anul curent și la 1 decembrie anul acesta, de Ziua Națională a României, când se împlinesc 90 de ani de la marea Unire de la Alba Iulia, udemeriștii, împreună cu Ungaria și iredentismul maghiar, vor să declare autonomia teritorială a așa-zisului Ținut Secuiesc.

Aș vrea să-i fac cunoscut domnului secretar de stat -

cunoscându-i ceva mai bine pe udemeriști, care, așa cum spunea regretatul președinte al Uniunii Vatra Românească, domnul Radu Ciontea, "nu culche niciodată" - că hotărârile de consiliu local vor fi adoptate în jurul datei de 20 noiembrie anul curent, vor fi trimise cu melcul către prefecți, vor ajunge după 1 decembrie 2008, după ce va fi proclamată autonomia teritorială a așa-zisului Ținut Secuiesc.

Ca atare, cred că ministerul din conducerea căruia faceți parte, împreună cu celelalte instituții ale statului român trebuie să găsească alte soluții practice pentru respectarea și aplicarea legii, pentru că nu este vorba de modificarea limitelor teritoriale ale unor localități din aceste județe, ci de repetarea scenariului din Kosovo pe pământ românesc.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc pentru intervenție.

 
Doina Silistru - Tőke István, de la secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ofer cuvântul domnului secretar de stat István Tőke, pentru a prezenta unul dintre cele șase răspunsuri pe care le are.

 

Domnul Tőke István - secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:

Mulțumesc, domnule președinte.

Răspunsul la interpelarea doamnei senator Doina Silistru, legată de sprijinirea producătorilor de fructe și legume.

Pentru informarea corectă a producătorilor agricoli, vă comunicăm că Hotărârea privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume a fost promovată în ședința de guvern din data de 3 septembrie 2008.

Întrucât sprijinul financiar comunitar acoperă cheltuielile realizate de către un grup de producători timp de un an de zile, ca urmare a implementării activităților din planul de recunoaștere, România a recunoscut în lunile ianuarie și februarie 2008 primele grupuri de producători, iar sprijinul financiar comunitar, conform organizării comune de piață, poate fi plătit la timp.

Procedura de acordare a sprijinului financiar comunitar cu privire la grupuri și organizații de producători în sectorul fructe și legume asigură plata sprijinului comunitar și pentru formele de organizare a marketingului recunoscute în anul 2007 de MADR.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și eu vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă rog să oferiți celelalte răspunsuri pe care le aveți la dumneavoastră în scris colegilor care au formulat întrebări și interpelări.

Mulțumesc colegilor care au rezistat până în acest moment la dezbateri.

Dați-mi voie să declar închisă ședința Senatului de astăzi.

Le mulțumesc domnilor secretari.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18.50.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 27 février 2020, 18:04
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro