Gheorghe Funar
Gheorghe Funar
Sittings of the Senate of September 22, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/02-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 22-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 22, 2008

15. Din partea Guvernului au primit răspunsuri:  
  15.3 Gheorghe Funar - de la Marin Pătuleanu, secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

Domnul Marin Pătuleanu:

Mai am un răspuns pentru domnul senator Funar.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Pentru domnul senator Funar? Vă rog. Aveți cuvântul.

Domnul Marin Pătuleanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule senator, În legătură cu întrebarea dumneavoastră prin care semnalați că în data de 30 noiembrie 2008 Consiliul Național Secuiesc intenționează să organizeze în Ținutul Secuiesc referendumuri locale pentru autonomie teritorială pe criterii etnice și, totodată, solicitați ministrului internelor și reformei administrative să vă comunice când, unde și pe baza cărui document s-a înregistrat ca persoană juridică Consiliul Național Secuiesc, care este temeiul legal al acțiunilor Consiliului Național Secuiesc, inclusiv al celei pregătite pentru 30 noiembrie 2008, și ce au întreprins Ministerul Internelor și Reformei Administrative și prefecții județelor Covasna, Harghita și Mureș pentru respectarea prevederilor legale și stoparea acțiunilor ilegale ale Consiliului Național Secuiesc, vă comunicăm următoarele:

  1. potrivit datelor pe care le deținem, Consiliul Național Secuiesc nu este înregistrat ca persoană juridică;
  2. pentru fundamentarea acțiunilor sale privind organizarea unor referendumuri locale pentru autonomie teritorială pe criterii etnice în județele Covasna, Harghita și Mureș, Consiliul Național Secuiesc invocă dispozițiile art. 22 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pe cele ale art. 13 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare;
  3. asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine și siguranță publică reprezintă o prioritate pentru Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

Prin structurile sale specializate, instituția noastră va căuta să identifice, inclusiv în ceea ce privește cazul supus de dumneavoastră analizei, cele mai eficiente forme și modalități de realizare a acestui obiectiv.

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 218/2002, Poliția Română este instituția specializată a statului care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice în condițiile legii.

Situația specifică de la nivelul județelor Covasna, Harghita și Mureș, la care faceți referire în această întrebare, se află în atenția și va fi monitorizată de structurile specializate ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cărora le revin atribuții cu privire la respectarea legii, ordinii și siguranței publice.

De asemenea, întrucât, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, prefectul este garantul respectării legii și ordinii publice la nivel local, în calitate de reprezentant al Guvernului, având ca principală atribuție asigurarea - la nivelul județului - aplicării și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice, prefecții din județele Covasna, Harghita și Mureș vor veghea la respectarea ordinii constituționale, inclusiv prin atacarea în contencios administrativ a eventualelor hotărâri ale consiliilor locale privind organizarea unui referendum vizând autonomia teritorială pe criterii etnice în aceste județe.

Totodată, în vederea identificării aspectelor privind săvârșirea unor eventuale fapte de încălcare a legii și a soluțiilor de combatere a acestora, va fi analizată, la nivelul instituției noastre, aplicabilitatea, în legătură cu situațiile de fapt create, a dispozițiilor legale care să le califice din punct de vedere juridic și, după caz, să le incrimineze.

În ipoteza în care vor fi identificate, raportat la situația concretă, elemente obiective suficiente care să justifice aplicarea unor măsuri sancționatorii, Ministerul Internelor și Reformei Administrative va întreprinde, cu respectarea competențelor specifice, demersurile ce se impun.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și eu vă mulțumesc.

Îl consult pe domnul senator Funar dacă este de acord cu răspunsul primit.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat Senat, Sunt doar parțial mulțumit de răspunsul primit.

Țin să subliniez precizarea pe care a făcut-o reprezentantul Ministerului Internelor și Reformei Administrative:

Consiliul Național Secuiesc nu există în România, nu este înregistrat ca persoană juridică și, atunci, îmi pun întrebarea - și cred că radioascultătorii se întreabă -

de ce în mass-media românească se vorbește despre o persoană juridică inexistentă, de ce Președintele României nu a fost informat și s-a întâlnit cu reprezentanții Consiliului Național Secuiesc, de fapt ai UDMR?

Acesta este fondul problemei: nu există ca persoană juridică nici Consiliul Național Secuiesc, nici Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania, este vorba de UDMR, care pregătește aceste referendumuri locale ilegale pentru 30 noiembrie anul curent și la 1 decembrie anul acesta, de Ziua Națională a României, când se împlinesc 90 de ani de la marea Unire de la Alba Iulia, udemeriștii, împreună cu Ungaria și iredentismul maghiar, vor să declare autonomia teritorială a așa-zisului Ținut Secuiesc.

Aș vrea să-i fac cunoscut domnului secretar de stat -

cunoscându-i ceva mai bine pe udemeriști, care, așa cum spunea regretatul președinte al Uniunii Vatra Românească, domnul Radu Ciontea, "nu culche niciodată" - că hotărârile de consiliu local vor fi adoptate în jurul datei de 20 noiembrie anul curent, vor fi trimise cu melcul către prefecți, vor ajunge după 1 decembrie 2008, după ce va fi proclamată autonomia teritorială a așa-zisului Ținut Secuiesc.

Ca atare, cred că ministerul din conducerea căruia faceți parte, împreună cu celelalte instituții ale statului român trebuie să găsească alte soluții practice pentru respectarea și aplicarea legii, pentru că nu este vorba de modificarea limitelor teritoriale ale unor localități din aceste județe, ci de repetarea scenariului din Kosovo pe pământ românesc.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc pentru intervenție.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 23 février 2020, 19:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro