Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 22-09-2008

Ședința Senatului din 22 septembrie 2008

5. Dezbateri asupra Propunerii legislative privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară (L237/2008) (retrimitere pentru raport suplimentar la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului)
 
consultă fișa PL nr. L237/2008

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 3 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară.

Din partea Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, domnul președinte Dan Cârlan este prezent.

Este prezent și domnul deputat Petru Călian, în calitate de inițiator.

Îi ofer cuvântul pentru a prezenta propunerea legislativă.

Aveți cuvântul la microfonul 10, vă rog.

Domnul Petru Călian - deputat:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte, Stimați colegi, Este o inițiativă legislativă extrem de importantă și, încă de la începutul cuvântului meu, țin să mulțumesc foarte mult tuturor partidelor politice parlamentare care au susținut în comisie această inițiativă legislativă.

Ea vizează, practic, trecerea în domeniul public al unei localități a unor imobile care, efectiv, sunt în pragul dezastrului.

Este vorba despre o serie de imobile din vestita comună Jucu, care sunt în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, însă, în ultimii 30 de ani, acolo nu s-a făcut nicio investiție. Și astăzi aici trăiesc peste 340 de persoane în condiții total improprii.

De asemenea, fac precizarea că tot în aceste imobile mai sunt peste 80, mai precis 84 de copii care, efectiv, își duc viața în condiții excesive de mizerie.

Este jenant și cred eu că, prin raportul întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, raport cu amendamente, această problemă se rezolvă și, în încheiere, țin să mulțumesc în mod deosebit membrilor comisiei, pentru că, prin amendamentele pe care le-au adus la această inițiativă legislativă, au rezolvat în mod elegant problema și, efectiv, cred eu că se poate vota.

În final, mai fac precizarea că majoritatea obiecțiunilor sesizate de Guvern au fost rezolvate, mai precis s-a pus la dispoziție hotărârea consiliului local, s-au prezentat actele care dovedesc identificarea acestor imobile și, nu în ultimul rând, punctul de vedere al Universității Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și noi vă mulțumim, domnule deputat.

Îl invit la cuvânt pe domnul senator Dan Cârlan, președintele Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Vă rog să prezentați raportul.

Domnul Dan Cârlan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a analizat, a dezbătut și luat o decizie în legătură cu propunerea legislativă.

Am adoptat un raport favorabil cu nouă amendamente admise, după consultarea prealabilă a tuturor universităților de științe agricole și medicină veterinară din țară, cele vizate aici, precum și după consultarea structurilor asociative din administrația locală.

Am ajuns la concluzia că, pentru situația punctuală de la Jucu, propunerea legislativă este absolut necesară și oportună, în timp existând și acordul tuturor autorităților consultate cu privire la adoptarea acestei propuneri legislative.

Din cauză că există poziții divergente pentru celelalte situații, am recurs la cele 9 amendamente prin care, dintr-o lege cu caracter general, vă propunem o lege cu caracter punctual, strict pentru situația de la Jucu, care chiar trebuie rezolvată, și aceasta este soluția pe care noi o propunem aici.

Așadar, am întocmit un raport de admitere cu 9 amendamente.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Ofer cuvântul doamnei senator Verginia Vedinaș.

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte și dragi colegi.

Eu nu am nimic cu problema pusă, în principiu cu faptul că există construcții și imobile în care copiii trăiesc în condiții excesiv de grele, cum a spus colegul nostru, însă soluția juridică propusă prin această inițiativă legislativă nu se susține, domnule președinte și dragi colegi, pentru câteva considerente pe care, cu tot respectul pentru colegii mei de la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, care, de altfel, au depus o muncă laborioasă, nu le-au luat în seama, le-au trecut cu vederea.

Este vorba despre art. 2 din această lege, care și în forma modificată prin amendament prevede că "... odată cu trecerea în proprietate etc., locuințele respective își schimbă destinația în locuințe sociale", deci ele devin locuințe sociale, pentru ca din art. 9 să aflăm că se fac demersurile necesare pentru vânzarea acestor locuințe.

Dar esența regimului juridic al locuințelor sociale care se regăsește și în Legea locuinței este că ele nu pot fi vândute.

Două din una, ori le facem locuințe sociale și, atunci, nu le vindem, ori nu le facem locuințe sociale și le trecem numai în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale și, atunci, le vindem.

Cele 9 amendamente la care au muncit, și prețuiesc activitatea colegilor mei din Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, nu rezolvă această problemă, iar procedura parlamentară nu ne permite să facem amendamente în plen.

Pentru aceste considerente, apreciez că singura soluție pe care o putem adopta este să retrimitem la comisie această lege, să se facă corectura necesară, cu privire la regimul juridic al acestor locuințe, după care să se vină în plen ca să o susținem și noi, că nu avem nimic împotriva legii, dar nu în această formă.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și eu vă mulțumesc.

Avem o problemă însă, termenul de adoptare tacită al acestei propuneri legislative este 24 septembrie.

Nu mai este timp.

Este miercuri.

Doamna Verginia Vedinaș (din sală):

Avem timp mâine la comisie până miercuri!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnul senator Gheorghe David.

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea doar să amintesc colegilor care au lucrat la această propunere legislativă, care au analizat-o și care au întocmit inclusiv raportul, că mai există o universitate cu profil agricol, foarte importantă în această țară, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara.

De ce am spus acest lucru? Pentru că, dacă rămânea doar ceea ce apare în titlul acestei propuneri legislative, intra sub incidența acestei propuneri legislative și această universitate pe care o cunosc foarte bine de vreo 27 de ani și care are un cămin, un bloc de locuințe sociale.

Însă acesta nu poate să fie nimănui dat, întrucât în acel bloc are acces numai Universitatea și căminul nu are cum să intre sub incidența acestei legi.

În al doilea rând, apreciez faptul că, prin modificările aduse la ceea ce se dorea de către inițiator, s-a rezolvat această problemă, iar, cu acordul celor implicați, și această problemă, cred, din punctul meu de vedere, poate să fie soluționată.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule senator Viorel Ștefan, aveți cuvântul din partea Grupului parlamentar al PSD.

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și eu cred că trebuie reexaminată această propunere și trebuie clarificate problemele de ordin juridic, pentru că nu putem vorbi despre locuințe sociale care vor fi date cu chirie angajaților de la un operator comercial.

Sunt noțiuni total diferite.

Dacă este angajat, eventual, poate să beneficieze de locuință de serviciu, care se face prin efortul financiar al angajatorului, locuința are un cu totul și cu totul alt regim.

Dacă este locuință socială, atunci trebuie să fie un instrument la îndemâna administrației locale cu care să vină în sprijinul categoriilor de persoane defavorizate.

Ce ne propune aici inițiatorul este un amestec care nu lămurește aceste lucruri, probabil că acesta a fost și motivul restrângerii ariei de aplicabilitate de la toate universitățile agricole la una singură, pentru că este o chestiune punctuală, dar și o chestiune punctuală, chiar dacă a întrunit acordul părților, nu poate fi tranșată în afara cadrului constituțional sau legal.

Se impune neapărat o reexaminare a acestei propuneri privind regimul juridic.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Dan Cârlan. Microfonul 6, vă rog.

Domnul Dan Cârlan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Obiecțiunea doamnei senator Verginia Vedinaș este perfect întemeiată și vă propun, dat fiind faptul că suntem în fața termenului de adoptare tacită, să rezolvăm pe loc, în plen, această chestiune, fiind vorba de o corecție de natură tehnică la amendamentul nr. 3.

Formula pe care v-o propun este următoarea: să completăm enunțul amendamentului, care să sune așa: textul vechi: "odată cu trecerea în domeniul public al comunei Jucu, locuințele de serviciu administrate de Universitatea de Științe Agricole etc. își schimbă destinația în locuințe sociale...", și aici să continuăm "sau convenabile, după caz, prin hotărârea Consiliului Local Jucu."

Adică, în această situație, rămânem cu fondul legii, se transferă în domeniul public al comunei Jucu locuințele respective, lăsând la aprecierea autorităților locale să analizeze care dintre actualii locatari sunt în situația de a avea dreptul să cumpere.

Noi avem o documentație întreagă aici, inclusiv hotărârea Consiliului Local Jucu.

Sunt 6 blocuri de locuințe, cu oameni care au rămas între scaune din cauza regimului juridic incert.

Sunt unii care ar avea dreptul să cumpere, sunt alții care nu au dreptul, și o parte dintre aceste locuințe va rămâne în domeniul public al comunei Jucu, urmând a li se atribui calitatea de locuințe sociale și a se repartiza potrivit legislației în vigoare.

O altă parte reprezintă locuințe în care actualii locatari au dreptul la continuitate și dreptul de a le cumpăra.

Formula pe care v-o propun acoperă ambele situații, lăsând la latitudinea autorității locale a comunei Jucu să facă analiza pentru toate locuințele pe care le primește în proprietate și să stabilească - așa cum prevede și Legea locuinței, autoritatea locală este cea care stabilește natura locuinței respective - locuință socială, locuință de necesitate sau locuință convenabilă.

Așadar, propunerea, repet, este de a completa.

Dacă acum propunerea este de a-și schimba destinația în locuințe sociale, amendamentul modificat, corectat din punct de vedere tehnic, să spună "își schimbă destinația în locuințe sociale sau convenabile, după caz, prin hotărârea Consiliului Local Jucu."

Și, atunci, cele care îndeplinesc condițiile pentru a fi vândute actualilor locatari vor fi locuințe convenabile, adică pot fi vândute, iar celelalte rămân ca locuințe sociale în proprietatea publică a comunei Jucu și urmează regimul acestui tip de locuințe.

Putem rezolva acum această chestiune.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Aveți o problemă interesantă și cu art. 4.

Domnul Dan Cârlan:

Ia să vedem...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

"Locuințele sociale se repartizează de către consiliul local", dar ele sunt repartizate astăzi "pe baza contractelor de închiriere", care bănuiesc că sunt în vigoare.

Vă rog, doamna senator Vedinaș.

Cred că soluția cea mai bună este, totuși, cea propusă de dânsa.

Am rugămintea însă ca mâine să încercați să găsiți soluții, pentru ca miercuri să luăm legea în dezbatere.

Domnul Dan Cârlan:

Aparent.

Este o problemă aparentă tocmai prin ceea ce spuneam, că regimul juridic al acestor locuințe, în acest moment, este în aer.

Sunt locatari care stau cu fișă de calcul, pentru că nu mai pot fi locuințe de serviciu, nu mai sunt salariați acolo unde erau, dar locuiesc...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

De acord cu dumneavoastră, dar reverificați textul: "se repartizează".

Vreți să le repartizați pe viitor și spuneți "pe baza contractelor de închiriere", care bănuiesc că sunt expirate sau nu mai există.

Domnul Dan Cârlan:

Da, dar în momentul de față contractele de închiriere sunt pentru locuințe de serviciu.

După ce intră legea în vigoare, ele vor deveni, după caz, locuințe convenabile și sunt primite ca atare, prin actul administrativ al repartiției, și urmează traseul lor - locuințe convenabile scoase la vânzare către locatari, potrivit legii.

Cealaltă categorie sunt locuințele care au rămas sociale și urmează a fi repartizate pe această procedură administrativă a locuințelor...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Ofer cuvântul doamnei senator Vedinaș.

Domnul Verginia Vedinaș:

Domnule președinte, Să-mi păstrez simțul umorului.

Dacă până acum regimul juridic era în aer, cu legea aceasta se suie pe Marte sau nu știu unde în galaxie.

Vreau să mă raportez și la titlu.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului schimbă titlul și spune că se trece din domeniul public al statului în domeniul public al comunei Jucu.

Dragi colegi, Dacă se află în domeniul public, este inalienabilă.

Din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale fac parte bunurile proprietate publică, iar art. 136 din Constituție spune că astfel de bunuri sunt inalienabile.

Deci ați făcut o struțo-cămilă aici, care, în practică, va produce foarte multe confuzii.

Deci legea trebuie reluată, regândită.

Puteți să o faceți mâine la comisie.

Cred că este singura soluție, pe care o și solicit.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Există soluție de rezolvare.

Noi am înțeles.

Dar este așa:

se trec în domeniul public, din domeniul public se trec în domeniul privat prin hotărârea consiliului local, care se uită cu mai multă sau mai puțină atenție în contractele de închiriere care sunt expirate.

Pentru unii se aprobă cumpărarea, pentru alții nu se aprobă cumpărarea, iar problema se rezolvă.

Supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie, cu precizarea că miercuri va fi înscrisă din nou în ordinea de zi.

De fapt, supun votului doar solicitarea să se efectueze un raport suplimentar, pentru că propunerea legislativă va fi înscrisă miercuri în ordinea de zi, din nou.

Vă rog.

Cine este pentru?

Solicitarea de a retrimite propunerea legislativă la comisie pentru a i se întocmi un raport suplimentar a fost aprobată de plen cu 51 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și o abținere.

Mulțumesc.