Plen
Sittings of the Senate of September 29, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.89/09-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
02-12-2019 (joint)
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 29-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 29, 2008

14. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (L378/2008)
 
see bill no. L378/2008

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 11 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

Comisia economică, industrie și servicii.

Guvernul? Microfonul 9.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat, pentru a prezenta, pe scurt, proiectul de lege.

Domnul Barna Tánczos - secretar de stat în Ministerul Transporturilor:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2008 se creează posibilitatea eliminării unor prevederi referitoare la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate și regulate speciale în trafic județean, care se regăsesc cuprinse în prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

De asemenea, s-a creat premisa stabilirii condițiilor aferente transportului rutier în cont propriu de mărfuri și transportului rutier în cont propriu de persoane.

De asemenea, am stabilit perioadele de valabilitate ale programului de transport de 5 ani, în vederea creșterii stabilității domeniului transportului rutier public de persoane prin servicii regulate la nivel interjudețean.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte, microfonul 7.

Domnul Ștefan Mihail Antonie:

Doamna președinte, Ca urmare a dezbaterii proiectului de lege și a discuțiilor purtate cu reprezentanții Executivului, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să adopte raport de respingere pentru următoarele considerente:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2008 nu răspunde în totalitate motivațiilor invocate în preambulul actului normativ și nu rezolvă o serie de aspecte critice constatate în domeniul transporturilor rutiere.

Menționăm că există avizul favorabil al Consiliului Legislativ și al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Față de cele prezentate, supunem plenului spre dezbatere și adoptare raportul de respingere.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și Senatul este prima Cameră sesizată.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale și vă consult dacă doriți să interveniți pe marginea proiectului de lege.

Nu sunt intervenții.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.

Vă rog să votați.

Cu 31 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și două abțineri...

Ce cvorum avem?

Din sală (mai multe voci): Mai încercăm o dată! (Discuții.)

Doamna Norica Nicolai:

Încercăm să reluăm votul.

Vă rog să votați.

Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Domnule senator Viorel Ștefan

Sunt colegi în sală, dar care nu votează.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.

Vă rog să votați.

Și cei doi colegi.

Domnul Pete!

Domnul Viorel Ștefan!

Domnule Aron, vă rog frumos să vă ocupați locul în sală și exercitați-vă dreptul de vot.

Cu 37 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă și două abțineri, raportul de respingere a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 5 décembre 2019, 22:14
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro