Plen
Sittings of the Senate of September 29, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.89/09-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 29-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 29, 2008

16. Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamna și domnii senatori:  

 

- DUPĂ PAUZĂ -

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Stimați colegi, Trecem la ultimul punct din ordinea de zi: întrebări, interpelări și răspunsuri.

 
Doina Silistru

Ofer cuvântul doamnei senator Doina Silistru, pentru a prezenta interpelarea.

Microfonul 3, vă rog.

 

Doamna Doina Silistru:

Interpelarea este adresată domnului ministru al economiei și finanțelor Varujan Vosganian.

Domnule ministru, În ședința Senatului din 23 iunie 2008, v-am adresat o întrebare referitoare la unele aspecte legate de activitatea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, aflată în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor, conform anexei nr. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea acestui minister.

În loc să primesc un răspuns competent la problemele sesizate - cunoscând seriozitatea dumneavoastră în a trata problemele ridicate de parlamentari, făcând parte din corpul senatorilor -, am primit un răspuns semnat de domnul secretar de stat Cătălin Doică, prin care sunt pasată să mă adresez Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, deoarece întrebarea nu se circumscrie sferei de competență a ministerului, de parcă această autoritate este un organism separat, și nu în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.

Doresc să-i reamintiți secretarului de stat că, în conformitate cu prevederile Constituției, art. 112 - "Întrebări, interpelări și moțiuni simple", "Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputați sau de senatori, în condițiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului."

Ca atare, mă văd nevoită, cu regret, să vă adresez, din nou, o interpelare legată de problemele pentru care am solicitat un răspuns din partea dumneavoastră.

La biroul senatorial Vaslui s-a prezentat petenta Diaconu Cărare Emilia, din Vaslui, care a sesizat tergiversarea rezolvării dosarului de restituire, deși a înaintat cu mandat poștal, în 14 ianuarie 2008, acte doveditoare pentru analizarea în mod excepțional și tratarea cu prioritate a dosarului nr. 9.530/CC de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, fiind bătrână și bolnavă.

De asemenea, între timp, am fost sesizată și de domnul Boariu Emil, din Vaslui, pentru rezolvarea dosarului nr. 9.513/CC

de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Deși Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a emis titlu de despăgubire prin decizia nr. 731 din 25.05.2006, a înregistrat cererea de opțiune cu titlu de plată în 16.11.2007, cu nr. 1.971, se tergiversează rezolvarea dosarului cerându-se alte noi documente la dosar, documente care au fost depuse și înregistrate cu nr. 725.794 din 22.02.2008, fără a se asigura rezolvarea cererii petentului.

Domnul Boghiță Neculai sesizează, referitor la dosarul nr. 6.805/FF/CC, că, deși s-a întocmit raport de evaluare pentru terenul agricol în suprafață de 1,25 hectare, situat în municipiul Vaslui, suburbia Gura Buștei, din 15.04.2008, nu a primit nicio înștiințare pentru primirea despăgubirilor.

Cunoscând seriozitatea cu care tratați aceste probleme, pentru asigurarea unor răspunsuri competente la interpelările și întrebările adresate, vă rog, domnule ministru, să dispuneți analizarea acestor cazuri de către președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților pentru asigurarea unor răspunsuri corecte către petenți.

Solicit răspuns în scris și oral.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, doamna senator.

 
Gheorghe David

Are cuvântul domnul senator David, pentru a-și prezenta întrebarea.

Microfonul 2, vă rog. Aveți cuvântul, domnule senator.

 

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, doamna președinte.

Este o întrebare adresată domnului ministru Cristian Adomniței, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Deficitul de locuri în căminele studențești, potrivit Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, este de peste 55.000 de locuri, cu 20.000 de locuri mai mare decât anul trecut și cu 15.000 de locuri peste estimările făcute de uniunile studențești.

Numărul de locuri în cămine a crescut cu doar 3.800 față de anul trecut.

Potrivit organizațiilor studențești, criza de locuri în cămine va duce la corupție atât în rândul universitarilor care dețin așa-numitele locuri de protocol, în rândul administratorilor de cămin care păstrează camere fără a le raporta la redistribuiri, cât și în rândul studenților care fie plătesc sume importante pentru a sta la cămin, fie își vând locurile.

În acest context, vă întreb, domnule ministru, care sunt măsurile pe care ministerul dumneavoastră intenționează să le adopte pentru ca procesul de învățământ să se desfășoare în condiții decente.

Am și o interpelare, este posibil s-o prezint pe scurt?

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Sigur.

Vă rog, domnule senator. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc.

Interpelarea este adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul sănătății publice.

În urmă cu mai bine de cincisprezece ani, la Timișoara, începea construcția spitalului municipal.

Decizia construirii noii unități spitalicești a fost bine-venită și alegerea locației, de asemenea, a fost bine gândită, numai că, de cel puțin zece ani, lucrările sunt înghețate.

Ba mai mult, din câte am aflat, se cheltuiesc anual destul de mulți bani pentru conservarea proiectului.

În actualul context, domnule ministru, doresc să vă întreb ce intenționează ministerul dumneavoastră să facă în ceea ce privește construcția noului spital municipal din județul Timiș?

Solicit răspuns în scris pentru ambele.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu.

 
Carol Dina

Domnule senator Dina Carol, aveți cuvântul pentru a prezenta interpelarea adresată prim-ministrului.

 

Domnul Carol Dina:

Mulțumesc, doamna președinte.

Întrucât ați făcut dumneavoastră precizarea de început, pentru care vă mulțumesc, voi intra direct în subiect.

Domnule prim-ministru, Recent, de la tribuna Parlamentului s-a afirmat că România ar fi incapabilă să absoarbă fonduri comunitare.

Referitor la această problemă, dumneavoastră ați afirmat:

"Sunt foarte mulți oameni politici care sunt superficiali, vorbesc după ureche. Știți la cine mă refer, domnul acela care spune că România a absorbit zero fonduri europene".

Domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei și finanțelor, într-o emisiune difuzată de postul TV "Antena 3", emisiune pe care am urmărit-o cu multă atenție, a afirmat: "Până în prezent, România are deja proiecte exigibile pentru care s-au obținut fonduri europene de 4 miliarde de euro."

Vă rog, domnule prim-ministru, să lămuriți tehnic această controversă și să-mi comunicați date certe, și nu previziuni, privind:

  • proiectele prezentate de România și aprobate de Comisia Europeană;
  • tema acestor proiecte;
  • în ce program operațional este prevăzut proiectul: infrastructură, mediu, agricultură, dezvoltare rurală, competitivitate economică sau conversia forței de muncă;
  • valoarea fiecărui proiect și nivelul lui de eficiență;
  • zona de dezvoltare din România în care se realizează;
  • aportul proiectelor la dezvoltarea economică, reducerea șomajului, creșterea competitivității și a productivității și consolidarea și dezvoltarea capitalului autohton.

Vă rog, domnule prim-ministru, să dispuneți analiza acestor aspecte deosebit de importante pentru economia României și mediul de afaceri și să-mi comunicați răspunsul în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

 
Vasile Ion

Celor doi distinși colegi ai mei înțeleg că le face mare plăcere să stea în sală.

 

Domnul Vasile Ion (din sală):

Dacă-mi permiteți, doamna președinte?

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Da. Vă rog.

Nu sunteți pe listă, dar vă ofer cuvântul.

Microfonul 3, vă rog.

 
 

Domnul Vasile Ion:

Voiam să adresez o întrebare către prim-ministru.

Cred că Agenția Națională de Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informațiilor ANRCTI este în subordinea Domniei Sale.

Încep prin a spune că am primit numeroase plângeri din partea unor cetățeni, cetățeni care au ca singură posibilitate de comunicare telefonia mobilă și care, în primul rând, au solicitat explicații privind costurile, atât de scumpe!, și cine a negociat aceste lucruri la nivel guvernamental.

A doua mare problemă pe care o au este lipsa de acoperire cu semnal pe teritoriul țării a unora dintre aceste rețele de telefonie mobilă.

Unii au explicat că, din cauza concurenței între diverși operatori, s-au împărțit cumva aceste zone ale țării și, atunci, în loc să vină să investească, așa cum stă bine unui investitor, se așteaptă ca din veniturile obținute prin prețurile mari practicate de telefonia mobilă să se facă investiții în timp și, probabil, peste cincizeci de ani sau o sută de ani o să avem și noi semnal pentru telefonia mobilă cu acoperire integrală a României din partea tuturor operatorilor care acționează pe teritoriul nostru.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule senator.

Domnul secretar de stat Székely și doamna secretar de stat Pásztor trebuiau să ofere răspunsuri pentru două interpelări adresate de domnii senatori Pereș Alexandru și Sabău Dan.

Dânșii nu sunt prezenți în sală și am rugămintea să depuneți răspunsurile în scris la secretariatul ședinței.

Vă mulțumesc.

Declar închisă ședința de astăzi.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18.30.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 14 décembre 2019, 13:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro