Plen
Sittings of the Senate of September 30, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.91/10-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 30-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 30, 2008

18. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 16 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (L381/2008)
 
see bill no. L381/2008

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 17 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, vă rog, aveți cuvântul, domnule președinte.

Din partea inițiatorilor, dacă este prezent cineva?

O invit pe doamna senator Norica Nicolai, vicepreședinte al Senatului, să preia conducerea ședinței.

Vă rog, domnule președinte, să prezentați raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

(În acest moment, conducerea ședinței este preluată de doamna Norica Nicolai, vicepreședinte al Senatului.)

Domnul Aron Ioan Popa:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule președinte, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, în sensul scutirii acestora de la plata impozitelor pe veniturile realizate din pensii, indiferent de cuantumul acestora.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a analizat această propunere legislativă și, cu 6 voturi pentru, a hotărât să adopte un raport de respingere, având în vedere și avizele negative pe care le-am primit de la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și de la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități.

De asemenea, Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, domnule președinte.

Punctul de vedere al Guvernului, pe scurt.

Microfonul 10, aveți cuvântul.

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Guvernul nu susține această inițiativă legislativă.

Aș dori să menționez faptul că este deja inclusă în Legea nr. 571/2003, potrivit art. 42 lit. d) -"pensiile pentru invalizii de război, orfani, văduve/văduvi de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite din contribuția obligatorie la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative și cele finanțate la bugetul de stat sunt venituri neimpozabile."

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale și vă consult dacă sunt intervenții pe marginea propunerii legislative.

Constat că nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere, cu mențiunea că legea are caracter de lege ordinară.

Vă rog să votați.

Cu 37 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și o abținere, raportul de respingere a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.

Vă rog să votați.

Din sală:

Nu este nevoie, nu are amendamente.

Doamna Norica Nicolai:

Da, așa este, raportul nu are amendamente.

Pe cale de consecință, propunerea legislativă a fost respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 11 décembre 2019, 4:32
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro