Plen
Sittings of the Senate of September 30, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.91/10-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 30-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 30, 2008

21. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (L382/2008)
 
see bill no. L382/2008

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 20 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Domnul deputat Gheorghe Barbu este inițiatorul.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Domnule senator Ioan Corodan, vă rog, prezentați raportul.

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Propunerea legislativă modifică și completează Decretullege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, în sensul acordării indemnizației prevăzute la art. 4 alin. (1) și copiilor persoanelor decedate care s-au aflat într-una din situațiile prevăzute de art. 1 alin. (1) și alin. (2), precum și scutirea de la impozitul pe veniturile realizate din pensii pentru persoanele aflate în una din situațiile prevăzute la art. 1.

Comisia s-a întrunit în ziua de 23 septembrie 2008, în prezența reprezentanților Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și, având în vedere argumentele cuprinse în avizele negative primite din partea comisiilor sesizate în acest sens, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport de respingere a propunerii legislative.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu.

Punctul de vedere al Guvernului, microfonul 10.

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Guvernul nu susține această propunere legislativă.

Precizez că, pe lângă motivele care au fost deja menționate în raportul comisiei, inițiatorul nu specifică nici influențele financiare, și nici sursele care să stea la baza acestei propuneri legislative.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc.

Vă consult, stimați colegi, dacă doriți să interveniți pe marginea propunerii legislative.

Constat că nu sunt intervenții.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere, cu mențiunea că propunerea legislativă are caracter de lege ordinară.

Vă rog să votați.

Raportul de respingere a fost adoptat, întrunind 36 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 13 décembre 2019, 16:14
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro