Plen
Sittings of the Senate of October 6, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.93/16-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 06-10-2008 Printable version

Sittings of the Senate of October 6, 2008

9. Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (L372/200) (votul final se va da în ședința de marți, 7 octombrie 2008)
 
see bill no. L372/2008

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la punctul 8, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Raportoare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru sănătate publică.

Vă mulțumim că ați venit, domnule senator.

Dau cuvântul domnului secretar de stat Ervin Zoltán Székely, pentru ne prezenta raportul.

Aveți cuvântul. Microfonul 8.

Domnul Székely Ervin Zoltán - secretar de stat în Ministerul Sănătății Publice:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

După cum cunoașteți, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 din 2005, care avea același obiect de reglementare, a fost criticată de Curtea Constituțională, constatându-se câteva articole care nu sunt conforme cu legea fundamentală.

Având în vedere că este vorba despre un act normativ care acordă anumite facilități medicilor și ajută la stabilizarea acestora, am considerat util să reluăm această ordonanță de urgență sub o altă formă care să respecte exigențele formulate de Curtea Constituțională, motiv pentru care solicităm să adoptați această ordonanță.

Aș menționa faptul că în cursul dezbaterilor din comisie au fost adoptate patru amendamente.

Noi susținem două dintre acestea.

Primele două amendamente nu le putem susține, iar în cursul dezbaterilor o să argumentez de ce.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dau cuvântul domnului senator Ion Vasile, pentru a ne prezenta raportul.

Domnul Vasile Ion:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este raport comun cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, a primit un aviz favorabil, cu amendamente.

Caracterul legii: organică.

Senatul este prima Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ, aviz favorabil.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Sunt luări de cuvânt?

Domnule senator Vasile Ion, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Ion:

Domnule președinte, Stimați colegi.

Am această ingrată misiune de a prezenta acest raport.

Poziția mea în comisie a fost că m-am abținut la vot.

Ca social-democrat, consider că este încă un pas înapoi pe care statul român, actualul Guvern, îl face în fața obligației pe care o are de a asigura, în mod nediscriminatoriu, accesul la actul de sănătate publică tuturor cetățenilor.

Spun acest lucru pentru că sunt convins că această solicitare a apărut pentru că responsabilitatea întreținerii acestor spații, în care se acordă asistență medicală, era o grea povară pentru statul român.

Nu împărtășesc acest punct de vedere.

Probabil că va trebui, așa cum scrie și în Constituție și așa cum stă bine unui Parlament, să inițiem un proiect de lege prin care, alături de programele din învățământ, programele din asistența socială și din asistența de sănătate publică, să aducem contribuții importante din PIB la asigurarea sănătății publice a cetățenilor noștri, să inițiem și un program prin care fiecare localitate în care se găsește un primar, un polițist și un preot să aibă și un cabinet medical, alături de un cămin cultural, proprietate a acelei comunități care să nu poată fi înstrăinată în niciun chip și în care să se desfășoare activități specifice absolut necesare comunităților respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Mai sunt luări de cuvânt?

Doamna senator Verginia Vedinaș. Microfonul 2.

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Am exprimat, în mai multe rânduri, poziția și a partidului nostru, și a mea personală, în sensul de a nu împărtăși această politică nebună, scăpată de sub control, din punctul meu de vedere, prin care se urmărește să se vândă totul.

Se vând locuințele de protocol, se vând spațiile în care trebuie să se presteze servicii publice esențiale pentru o comunitate.

Toate serviciile publice care sunt enunțate aici: medicale, farmaceutice, cabinete medicale, dentare etc. sunt servicii publice fără de care o comunitate nu poate merge mai departe.

În contextul în care instituim această procedură de vânzare a spațiilor, în mod automat, creăm premisele ca, la un moment dat, comunitatea să nu mai dispună de un asemenea spațiu pe care să-l pună la dispoziția celor care pot veni în localitatea respectivă să presteze serviciul public.

Pentru că am instituit noi aici că 15 ani nu au voie să vândă cei care le-au cumpărat, dar 15 ani trec, după care pot să facă ce vor cu ele, ca să nu mai zicem că se poate naște și obiecția de neconstituționalitate de către cel care cumpără un asemenea spațiu și care poate invoca excepția și să spună:

"De ce să nu-l pot vinde?" Proprietatea înseamnă cele trei atribute ale dreptului de proprietate: jus utendi, jus fruendi, jus abutendi, cum spuneau latinii, deci dreptul de a uza, de a dispune, de a culege fructele, de a uza de bunul respectiv, de a dispune de el, și atunci de ce să nu-l pot vinde?

Gândindu-se astfel și procedându-se astfel, personal, apreciez că nu este corect, apreciez că în perspectivă comunitățile vor rămâne fără spațiile care sunt inerente unor servicii publice esențiale pentru ele, motiv pentru care, personal, voi vota împotriva acestui proiect de lege.

Și mai adaug ceva: Curtea Constituțională nu degeaba a spus că legea inițială a fost neconstituțională.

A avut argumente și dacă se citește decizia Curții Constituționale se ajunge la concluzia că, de fapt, prin această ordonanță nu am face decât, pe aceeași logică, să adoptăm un act normativ care poate să fie acuzat de aceleași vicii care au determinat Curtea Constituțională, anterior, prin decizie, să suprime efectele reglementării anterioare.

Pentru toate aceste considerente, v-am spus punctul meu de vedere.

Ca specialist, vă spun că actul normativ nu se susține, ca om politic, vă spun că nu ne slujește interesele.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Mai sunt intervenții?

Înțeleg că nu mai sunt.

S-au ridicat câteva probleme aici.

Este adevărat că nici statul nu investește nimic și au căzut toate cabinetele medicale, dar, mă rog, asta este cu totul altă poveste.

Bine. Stimați colegi, suntem în fața unui raport care are în spate cinci amendamente admise.

Dacă dumneavoastră ridicați obiecții la vreunul dintre amendamente?

Înțeleg că Guvernul are două observații, în primul rând la amendamentul de la art. 10 alin. (2).

Domnule secretar de stat Székely, vă rog.

Domnul Székely Ervin Zoltán:

Este unul dintre acele amendamente pe care nu le susținem, având în vedere că interdicția de înstrăinare, închiriere sau folosire, prevăzută de art. 10 alin. (2), se referă numai la alt scop decât cel al desfășurării activității medicale și/sau a activităților conexe actului medical.

Aceste dispoziții au fost introduse în urma criticilor făcute de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 871 din 2007.

Astfel, Curtea Constituțională a constatat că actul normativ criticat încalcă dispozițiile art. 34 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății.

Tot Curtea Constituțională a statuat că, în măsura în care se reglementează vânzarea spațiilor care au destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, cu riscul schimbării pe viitor a destinației acestora, statul nu va mai dispune de baza materială care să asigure îndeplinirea obligației constituționale menționate și, ca urmare, nu va mai putea garanta dreptul cetățenilor la ocrotirea sănătății.

Pentru acest motiv, nu susținem acest amendament.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog, dacă sunt comentarii pe marginea acestei observații.

Deci ați reținut că este vorba despre o decizie a Curții Constituționale și a trebuit să se intervină asupra ei.

Acum, sincer vorbind, eu nu știu dacă în actul normativ s-a trecut ce se întâmpla în cazul în care cel în cauză, care a cumpărat, nu mai este medic sau a decedat...

Ce face cu cabinetul medical? Îl cumpără statul înapoi?

Din sală: Vine la moștenire!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Moștenire?

Dacă nu are moștenitor doctor? (Discuții în sală.)

Am înțeles.

Deci supun votului dumneavoastră art. 10 alin. (2) în formula propusă de comisie, este obligația mea.

Atenție la observațiile Guvernului, care nu este de acord cu perioada de 15 ani, motivând decizia Curții Constituționale.

Supun votului dumneavoastră acest alineat.

Vă rog să votați.

Rog toată lumea să voteze, ca să luăm o decizie corespunzătoare.

Cu 24 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă și 21 de abțineri, amendamentul propus de comisie a fost respins.

La art. 12 alin. (1), înțeleg, domnule secretar de stat Székely, că aveți și aici o observație.

Vă rog.

Domnul Székely Ervin Zoltán:

Această prevedere a fost introdusă la cererea Consiliului Concurenței și motivația este aceea de a evita orice element care să poată fi considerat ca ajutor de stat.

Prin actuala formulare se evită această suspiciune și este în concordanță cu practica Uniunii Europene în această materie.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Îi rog pe bancheri...

Domnule senator Ștefan Viorel, lăsați-l pe domnul senator Cutaș.

Aici trebuie să se exprime finanțiștii, deoarece credit cu dobândă, rată de referință stabilită de Comisia Europeană nu am pomenit...

Eu, cel puțin.

Avem rata de referință a Băncii Naționale a României, dobândă...

Vă rog, doamna senator Norica Nicolai.

Rămâne să lucrăm cum ne spun alții...

Nu avem dobânzi în România?

Vă rog, doamna senator.

Doamna Norica Nicolai:

Domnule președinte, Îmi permiteți să intervin și la art. 10, pentru că nu cred că am avut o dezbatere foarte serioasă.

Poziția Guvernului...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog foarte mult să nu mai interveniți, pentru că s-a votat.

Doamna Norica Nicolai:

Atunci vreau să vă spun că nicio administrație publică și niciun guvern nu pot să vândă cu dobândă.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci la art. 12 alin. (1), aici aveți cuvântul.

Vă rog.

Doamna Norica Nicolai:

Da. Și nici în raport de rata de referință impusă prin Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu există această prevedere în România.

De aceea am și eliminat-o, pentru că nu există posibilitatea, în conformitate cu legea fiscală română.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mai sunt intervenții?

Nu sunt intervenții.

Repet, încă o dată, nu putem face referință la dobândă.

Comisia Europeană nu stabilește dobânda.

La euro avem Banca Centrală Europeană, care are o dobândă de referință pentru zona euro, așa cum Banca Națională a României are o dobândă de referință pentru leul românesc.

Cred că sunteți de acord că am avut dreptate, da?

Supun la vot propunerea comisiei, de adoptare a art. 12 alin. (1).

Vă rog să votați.

Cu 55 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 13 abțineri, amendamentul a fost adoptat în forma propusă de comisie.

La celelalte amendamente Guvernul este de acord.

Mai sunt intervenții?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul favorabil, cu cele patru amendamente admise.

Vă rog să votați.

Rog toată lumea să voteze.

Să ne mișcăm puțin mai repede.

Vă mulțumesc. (Discuții în sală.)

Domnule deputat Stanciu, lăsați-l pe domnul senator Apostol să voteze.

Cu 53 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 12 abțineri, raportul a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Rog toată lumea să voteze. (Discuții în sală.)

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Legea este organică!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Legea are caracter de lege organică...

Aveți dreptate, așa este.

Proiectul de lege a fost respins.

Au fost respinse și raportul, și proiectul de lege. (Rumoare în sală.)

Nu am precizat caracterul legii...

Eu am greșit.

Deci raportul a fost respins, de asemenea a fost respins și proiectul de lege de aprobare a ordonanței de urgență.

Suntem prima Cameră sesizată.

În ședința următoare vom da vot pe Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență nr. 68/2008, care are termen de adoptare tacită 9 octombrie 2008.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 10 décembre 2019, 19:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro