Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/24-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-10-2008 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008

32. Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2006, a raportului de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2006 și la raportul de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2007.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.34 și Pct.35. Trecem, stimați colegi, la Raportul de activitate al Instituției Avocatului Poporului pe anul 2006, la Raportul de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2007.

Îl rog pe Avocatul Poporului să facă o scurtă prezentare a celor două rapoarte, dacă vreți, împreună.

Vă rog, domnule profesor.

Domnul Ioan Muraru (Avocatul Poporului):

Domnule președinte al Camerei Deputaților,

Domnule președinte al Senatului,

Doamnelor și domnilor deputați,

Supunem atenției și dezbaterii ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului rapoartele de activitate ale Instituției Avocatului Poporului. Prin aceasta, ne conformăm dispozițiilor art.60 din Constituția României, precum și celor ale art.5 din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea Instituției Avocatului Poporului.

Făcând o privire generală și retrospectivă, vă putem informa că în acești ani activitatea instituției a cunoscut un spor, nu numai cantitativ, ci și calitativ. Acest lucru s-a datorat, pe de o parte, pregătirii profesionale sporite și responsabilității sporite a lucrătorilor din Instituția Avocatului Poporului, precum și faptului că în anul 2007 Birourile permanente ale celor două Camere au numit cei 4 adjuncți ai Avocatului Poporului. De asemenea, în anul 2007, am încheiat activitatea de înființare a celor 14 birouri teritoriale pe care legea le-a prevăzut.

Voi face o expunere scurtă. În anul 2007 s-au prezentat în audiență la sediul central și la birourile teritoriale ale Instituției Avocatului Poporului un număr de 15.517 cetățeni, cu 3.556 mai mulți față de anul 2006, deci anul precedent. Au fost înregistrate 6.919 petiții, dispeceratul telefonic a fost solicitat de 5.616 cetățeni. La acestea s-au adăugat 18 anchete. Prin intermediul anchetelor efectuate s-au solicitat autorităților administrației publice informațiile sau documentele necesare soluționării petițiilor, s-au audiat și s-au luat declarații de la conducătorii autorității publice sau funcționarii care au încălcat drepturi sau libertăți ale persoanelor fizice.

În anul 2007 au fost formulate mai multe recomandări decât în 2006, și anume 12 recomandări. Prin aceste recomandări Avocatul Poporului a sesizat autoritățile administrației publice asupra ilegalității actelor sau faptelor administrative.

În anul 2007, Avocatul Poporului, de asemenea, a trimis Curții Constituționale 1 635 de puncte de vedere cu privire la excepțiile de neconstituționalitate și 3 puncte de vedere privind obiecțiile de neconstituționalitate. Totodată, Avocatul Poporului a ridicat direct în fața Curții Constituționale 4 excepții de neconstituționalitate.

Și în acești ani, Avocatul Poporului a continuat relațiile de colaborare cu ombudsmanii europeni și mai ales cu curțile constituționale atât din Europa, cât și din Asia.

Avocatul Poporului, prin reprezentanții săi, a participat la conferințele ombudsmanilor europeni în măsura în care fondurile financiare le-au fost posibile, de asemenea, trebuie să spun că o activitate nouă care s-a desfășurat la noi este legată de practica studenților. Prin activitatea sa, de asemenea, Avocatul Poporului a acordat ajutoare sociale copiilor din școli sau din instituțiile sociale ale statului în funcție de bugetul acordat prin Legea bugetului de stat.

În legătură cu unele aspecte pentru care aș dori să atrag atenția Parlamentului, trebuie să observ că și în anul 2007 ca și în anul 2006, mass-media centrală, nu cea locală, a ignorat activitatea instituției Avocatului Poporului, deși sprijinul acesteia asigură o puternică mediatizare. Acest comportament este discutabil față de faptul că în anul 2007 numai Instituția Avocatul Poporului a efectuat peste 28 de mii de acțiuni, iar aceste acțiuni exprimă relații directe cu cetățenii țării. Ca și în anul 2006, forma principală de activitate a instituției Avocatul Poporului a rămas audiența. Aceasta permițând contactul direct instituție-cetățean și fiind primul pas spre mediere.

De asemenea, ca și în anii precedenți, unele petiții au fost declarate ca nefiind de competența Avocatului Poporului, pentru că ele exced competenței constituționale și legale, și nu pentru că Avocatul Poporului nu ar aprecia ca îndreptățite solicitările. Este o nuanță foarte importantă.

Ne menținem poziția pe care am relatat-o și în raportul precedent, în legătură cu exprimări de genul: "Nu știm ce este Avocatul Poporului sau Avocatul Poporului este o instituție inexistentă." Unii autori ai unor asemenea exprimări ocupă demnități sau funcții publice și sunt exponenți importanți ai mass-media care se declară și formatori de opinie.

Trebuie apreciate aceste persoane care afirmă public și deschis că nu cunosc Constituția țării, că nu cunosc legile. Se poate pune însă o firească întrebare: poți fi funcționar public sau formator de opinie dacă nu cunoști Constituția țării tale sau nu cunoști legile sau nu cunoști realitățile din țara ta, este acesta un limbaj european?

Ca și în anul precedent, și în anul 2007 activitatea noastră a fost mult îngreunată datorită ostilității și repet acest cuvânt, ostilității Ministerului Economiei și Finanțelor, utilizându-se aceleași procedee pe care le-am remarcat și în raportul pe anul 2006.

Ca atare, menținem propunerea ca legea bugetului de stat să conțină o prevedere care să interzică Guvernului și Ministerului Economiei și Finanțelor să obstrucționeze finanțarea instituțiilor bugetare prin modificări ale prevederilor legii.

În conținutul său, rapoartele cuprind multe alte propuneri de perfecționare a cadrului legislativ privitor la drepturile cetățenilor și raporturile lor cu autoritățile publice. Asigurăm pe toți cei interesați că prin lectura raportului vor putea aprecia realist activitatea instituției Avocatului Poporului.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule profesor.

Raportul comisiilor?

Vă rog, doamna senator Norica Nicolai.

Doamna Norica Nicolai:

Domnule președinte, dați-mi voie să fac o prezentare globală a celor două rapoarte.

Primul vizează activitatea pe 2006, cel de-al doilea pe 2007, suportul constituțional al instituției îl reprezintă prevederile art.60 din Constituție. Această instituție și-a desfășurat activitatea în conformitate cu dispozițiile constituționale și ale legii de bază. Constat se poate sesiza o îmbunătățire a activității desfășurate de Avocatul Poporului și de adjuncții acestuia. A crescut numărul anchetelor, numărul petițiilor rezolvate și, în opinia noastră, a crescut și eficiența acestei activități.

În anul 2007, putem constata o îmbunătățire și din punct de vedere calitativ a acestei instituții. Nu voi preciza decât faptul că în audiență au fost primite 15.517 persoane, acest tip de acțiune a fost un mijloc de dialog cu cetățenii și a permis sesizarea și soluționarea mai rapidă a diverselor problematici. S-au desfășurat, de asemenea, anchete și faptul că funcționează și la nivel teritorial a adus această instituție foarte aproape de cetățeni.

Raportul de activitate a fost evaluat pozitiv de către membrii celor două comisii juridice.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, doamna senator.

Dacă există intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat Călian.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am ascultat cu multă atenție sinteza raportului de activitate al Avocatului Poporului.

Așa, după cum rezultă din Constituție, precum și din alte acte normative, Instituția Avocatului Poporului are atribuțiuni foarte clare, foarte precise sau cel puțin ar trebui să aibă atribuțiuni foarte clare și foarte precise.

În urmă cu un an, tot cu această ocazie, cu ocazia prezentării raportului de activitate la aceste instituții, am luat cuvântul și m-am adresat și atunci plenului celor două Camere, invocând anumite neajunsuri pe care eu le consider că există în cadrul instituției Avocatului Poporului.

În primul rând, s-a menționat în sinteza raportului faptul că există la ora actuală, dacă bine am reținut, 14 filiale în 14 județe sau municipii reședință de județ din țară. Evoluția față de anul trecut este total nesemnificativă, în opinia mea, din acest punct de vedere și, atunci eu cred că nu trebuie să ne fie jenă când anumiți demnitari își permit să aducă chiar critici instituției Avocatului Poporului, pentru că, din păcate, în foarte multe localități din România, această instituție nu este cunoscută de către cei care trebuie să fie asistați sau poate chiar "apărați" în unele cazuri.

În altă ordine de idei, vreau să mai precizez faptul că personal am inițiat un proiect de lege care viza înființarea Instituției Avocatului copilului. Nu înțeleg și n-am primit niciodată un răspuns ferm din partea Avocatului Poporului, nu înțeleg faptul că Instituția Avocatul Poporului s-a opus demarării, în continuare, a acestui act normativ și din acest motiv inițiativa mea legislativă zace și astăzi într-un sertar în Senatul României.

Cred eu că din momentul în care Avocatul Poporului, ca instituție, este subordonată Parlamentului, nu trebuie să deranjeze pe nimeni atunci când se aduc critici, pentru că, la rândul nostru, eu cred că am fost criticați astăzi, poate pe bună dreptate, însă criticile trebuie să fie acceptate reciproc. Sper ca peste un an, cei care vor mai fi în Parlamentul României să se bucure de un raport mult mai pozitiv și măcar atunci să fie anunțate cel puțin 30 de filiale în România ale acestei instituții extrem de importante pentru noi toți.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții? Nu mai există alte intervenții la dezbateri. Nu mai e necesară, înțeleg, o altă intervenție din partea domnului profesor Muraru.

Luăm act, stimați colegi, de raportul de activitate al instituției Avocatului Poporului pe anii 2006 și 2007. Ele nu se supun votului.

Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru participare la dezbateri.

Stimați colegi, trecem mai departe.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 7 décembre 2019, 13:42
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro