Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/24-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-10-2008 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008

44. Prezentarea și dezbaterea raportului anual 2006 al Băncii Naționale a României, a raportului anual 2007 al Băncii Naționale a României și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului în legătură cu raportul anual 2006 al Băncii Naționale a României și cu raportul anual 2007 al Băncii Naționale a României.

 

Doamna Norica Nicolai:

  ................................................

La pct.30 și 31 pe ordinea de zi a ședinței comune se află rapoartele anuale al Băncii Naționale a României pe anii 2006 și 2007.

Vă rog, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul Aurel Gubandru:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule guvernator,

Stimați invitați,

Voi prezenta raportul anual pe 2006 al Băncii Naționale a României, de fapt, raportul comun al comisiilor de specialitate pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților. După care voi prezenta și raportul pe 2007.

Având în vedere mărimea acestor rapoarte, vă rog să-mi permiteți, doamna președinte, să fac o prezentare succintă.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților au analizat Raportul Băncii Naționale a României pe anul 2006. Și, în conformitate cu prevederile art.35 alin.(4) din Legea nr.312/2007 privind statutul Băncii Naționale a României, raportul cuprinde activitățile desfășurate de această instituție, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ele urmând a fi dezbătute fără a fi supuse votului în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului de astăzi.

Comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere apreciază că Banca Națională a României a reușit să prezinte o analiză coerentă a evoluțiilor economice și financiare în anul 2006, cu sublinierea relațiilor de intercondiționare între politici, piețe și indicatori specifici la nivel de sistem.

De asemenea, comisiile consideră că obiectivele generale și orientările politicii monetare promovate de Banca Națională a României în 2006 sunt în concordanță cu prevederile statutului său aprobat de Legea nr.312/2004 și cu angajamentele asumate de autoritățile române prin documentele programatice elaborate în cadrul procesului de negociere a aderării României la Uniunea Europeană.

În conceperea și implementarea politicii monetare, Banca Națională a României a acționat cu responsabilitate, acțiunile și măsurile întreprinse fiind ferm subordonate asigurării și menținerii stabilității prețurilor, obiectivul său fundamental prevăzut de Legea nr.312/2004.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților consideră că Banca Națională a României a participat activ la realizarea obiectivelor stabilite prin Programul național de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar-bancar, precum și la negocierile cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alte organisme financiar-bancare internaționale.

Comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere apreciază că și în anul 2006 Banca Națională a României a desfășurat o activitate susținută în domeniul autorizării, reglementării și supravegherii instituțiilor de credit, aceasta amplificând preocupările pentru consolidarea sistemului bancar, perfecționarea cadrului legislativ și armonizarea acestuia cu prevederile comunitare, precum și pentru întărirea supravegherii bancare cu accent pe latura sa prudențială.

Comisiile pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților avizează favorabil raportul anual pe anul 2006 al Băncii Naționale a României.

În continuare, vă prezint, stimați colegi, raportul comun la Raportul Băncii Naționale a României pe anul 2007.

Suntem în aceeași situație, raportul nu va fi supus votului, el urmând a fi dezbătut în ședința noastră de astăzi.

Comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere apreciază că Banca Națională a României a reușit să prezinte o analiză coerentă și aprofundată a evoluțiilor economice și financiare în anul 2007, a politicilor care au stat la baza acestora și a eficienței lor asupra nivelului atins de România în ceea ce privește criteriile de convergență cu țările membre ale zonei euro.

De asemenea, comisiile consideră că obiectivele generale și orientările politici monetare promovate de Banca Națională a României în 2007 sunt în concordanță cu prevederile statutului său aprobat prin Legea nr.312/2004 și cu angajamentele asumate de autoritățile române prin documentele programatice elaborate atât în perioada de preaderare, cât și în procesul de pregătire a adoptării monedei euro în care România a intrat la 1 ianuarie 2007.

Comisiile de specialitate ale Parlamentului României apreciază că în anul 2007, an istoric pentru România din perspectiva noului statut de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, Banca Națională a României, alături de alte autorități ale statului român, a participat activ la asumarea și soluționarea responsabilităților noi și complexe privind ajustarea și integrarea politicilor naționale în cadrul european de lucru. De asemenea, este de remarcat contribuția Băncii Naționale a României la reușitele colaborări cu instituțiile economice și financiare internaționale.

Comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere apreciază că, în 2007, Banca Națională a României a acționat pentru asigurarea unei activități eficiente în domeniul autorizării, reglementării și supravegherii instituțiilor de credit, ceea ce a contribuit esențial la consolidarea sistemului bancar românesc.

De asemenea, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și Senat apreciază activitatea desfășurată de Banca Națională a României în anul trecut, în ceea ce privește asigurarea numerarului necesar bunei desfășurări a circulației bănești, funcționarea fără perturbări a sistemelor de plăți, administrarea rezervelor internaționale, care au crescut semnificativ atingând, la 31 decembrie, nivelul de 27,19 miliarde euro, din care 25,31 miliarde euro reprezentau rezerve valutare și 1,88 miliarde euro echivalent a 103,71 tone de aur. A contribuit la eficientizarea managementului resurselor umane.

Comisiile pentru buget-finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților avizează favorabil raportul anual pe 2007 al Băncii Naționale a României.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule guvernator, dacă pe marginea celor două rapoarte de activitate mai doriți să interveniți? Vă mulțumesc.

Stimați colegi, dacă sunt intervenții pe marginea celor două rapoarte de activitate ale Băncii Naționale a României? Mulțumesc.

Luăm act de prezentarea și dezbaterea celor două rapoarte.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 16 décembre 2019, 9:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro