Plen
Sittings of the Senate of October 7, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.95/17-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 07-10-2008 Printable version

Sittings of the Senate of October 7, 2008

6. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România, nr. 335/2007 (L559/2008)
 
see bill no. L559/2008

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 5 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România, nr. 335/2007.

Inițiatori, numai colegi deputați.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

O invit pe doamna președinte Norica Nicolai să prezinte raportul.

Aveți cuvântul.

Doamna Norica Nicolai:

Domnule președinte, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere această propunere legislativă și a formulat un raport de respingere.

Această propunere legislativă vizează modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

Atribuția Oficiului Național al Registrului Comerțului reprezintă un serviciu public de interes general, element consacrat de legislația în vigoare și confirmat de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 212/2003.

În anul 2002 Registrul Comerțului a fost atribuit Ministerului Justiției și acest lucru a reliefat o atribuție constantă de verificare a legalității și de respectare a celerității în realizarea actelor de comerț.

Având în vedere că tarifele și taxele, care sunt stabilite anual, sunt respectate de către actuala autoritate și că în această propunere legislativă sunt o serie de modificări care sunt la limita prevederilor constituționale, am decis să respingem această propunere legislativă.

Legea are caracter de lege organică.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Din partea Guvernului, ofer cuvântul domnului secretar de stat pentru a prezenta punctul de vedere.

Domnul Gabriel Tănăsescu - secretar de stat în Ministerul Justiției:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul are o serie de propuneri și observații la propunerea legislativă.

Pentru o analiză a oportunității administrării Registrului Comerțului într-o altă formulă decât cea actuală este necesar a se avea în vedere că, în perioada ulterioară transferului său în subordinea Ministerului Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a dobândit, prin lege, o serie de noi competențe de autoritate publică ce nu sunt strict legate de înregistrarea de date în Registrul Comerțului.

Amintim, sub acest aspect, rolul acestei instituții în procedura insolvenței.

De asemenea, alegerea unei astfel de soluții trebuie să aibă în vedere că Ministerul Justiției, care a avut calitatea de integrator la capitolul 5 de negocieri: "Dreptul societăților comerciale" păstrează, și după aderare, responsabilitatea de a monitoriza angajamentele asumate de România la acest capitol.

Propunerea legislativă mai cuprinde, de asemenea, prevederi ce aduc atingere, în opinia noastră, dispozițiilor constituționale prin atribuirea directă a unui serviciu public.

Cu privire la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, vreau să vă spun că propunerea legislativă, în opinia noastră, stabilește o limitare a dreptului de proprietate a terților cu care ONRC a încheiat contracte de închiriere.

În sfârșit, o să vă mai rețin atenția cu faptul că propunerea legislativă cuprinde prevederi ce aduc atingere dreptului comunitar în materie întrucât se propune eliminarea art. 51

din Legea nr. 26/1990, care descrie procedura de înregistrare electronică, procedură pe care dumneavoastră tocmai ați votat-o ieri.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă sunt intervenții la dezbaterile generale.

Nu sunt intervenții.

Legea are caracter organic.

Urmează votul pe raport și votul final.

................................................

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 5 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007.

Legea are caracter de lege organică, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Raportul este de respingere.

Vă rog să votați. Insuficient.

În favoarea raportului s-au pronunțat 44 de colegi senatori, 9 colegi senatori au fost împotrivă și doi colegi senatori s-au abținut.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.

Cu 19 voturi pentru, 34 de voturi împotrivă și 5 abțineri, propunerea legislativă a fost respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 15 décembre 2019, 10:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro