Plen
Sittings of the Senate of October 13, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/23-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 13-10-2008 Printable version

Sittings of the Senate of October 13, 2008

14. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal (L406/2008)
 
see bill no. L406/2008

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 11 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul, pentru a prezenta proiectul de lege.

Microfonul 8.

Domnul Gabriel Tănăsescu - secretar de stat în Ministerul Justiției:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

În prezent, potrivit legislației în vigoare, în speță Ordonanța Guvernului nr. 55/2002, obligația minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută de Codul penal, a revenit în supravegherea primarului localității în a cărei rază teritorială se execută sancțiunea.

Se stabilește în sarcina serviciului de probațiune competența de a supraveghea modul în care se respectă obligația prestării unei activități neremunerate.

De aceea, solicităm să se adopte această ordonanță.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc.

Doamna senator Vedinaș, aveți cuvântul pentru a prezenta raportul.

Microfonul 7, vă rog.

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a întocmit un raport de admitere cu amendamente ce se regăsesc în anexa la raport.

Scopul legii este legitim, el vizează uniformizarea legislației în ceea ce privește supravegherea minorilor, executării de către minori a obligației de a presta o activitate neremunerată.

S-a primit un aviz favorabil de la Consiliul Legislativ.

Legea are caracter de lege organică.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, doamna senator.

Sunt formulate două amendamente adoptate de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări în unanimitate.

Domnule secretar de stat, cunoașteți amendamentele, vă rugăm să prezentați punctul de vedere asupra lor. Microfonul 8, vă rog.

Domnul Gabriel Tănăsescu:

Suntem de acord cu amendamentele formulate.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Declar deschise dezbaterile generale.

Vă consult dacă aveți intervenții pe marginea proiectului de lege.

Sunt intervenții? Nu sunt.

Stimați colegi,

Acest proiect de lege are caracter de lege organică.

Este un proiect de lege pe care toate grupurile parlamentare l-au susținut.

Supun votului dumneavoastră, prin ridicarea mâinii, raportul favorabil cu două amendamente.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nu.

Se abține cineva? O abținere.

Raportul la proiectul de lege a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? Nu.

Cu un vot împotrivă, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 15 décembre 2019, 9:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro