Plen
Sittings of the Senate of October 13, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/23-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 13-10-2008 Printable version

Sittings of the Senate of October 13, 2008

15. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 279 bis din 21.04.2003, cu modificările și completările ulterioare (L302/2008)
 
see bill no. L302/2008

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 12 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 279 bis din 21.04.2003, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorul propunerii legislative este domnul senator Marius Marinescu.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Microfonul 6, vă rog.

Domnul Marius Marinescu:

Mulțumesc.

Doamna președinte de ședință,

Stimați colegi,

Prin această inițiativă urmărim să anulăm excepția din Legea nr. 161/2003 care permite prim-ministrului să aprobe participarea în consilii de administrație a membrilor Guvernului, secretarilor de stat și persoanelor cu funcții asimilate acestora.

În felul acesta, așa după cum nici noi, parlamentarii, nu mai avem voie să fim membri în consiliile de administrație, nici ceilalți demnitari nu vor mai avea acces la asemenea sinecuri.

Astfel, se elimină o discriminare, pentru că nimeni nu este mai presus de Constituție.

Guvernanții nu trebuie să se bucure de privilegii nemeritate.

Mă refer la banii pe care-i primesc de la consiliile de administrație în timpul în care ar trebui să se afle la locul de muncă de unde își iau salariile.

De cele mai multe ori, demnitarii în cauză se află în conflict de interese, deoarece nu poți fi și ministru, dar și membru într-un consiliu de administrație sau într-o comisie de privatizare a unei companii din subordinea ministerului respectiv.

Este ca și cum te controlezi și te monitorizezi pe tine însuți.

În România există aproximativ trei mii de societăți comerciale cu capital de stat sau mixt.

Membrii consiliilor de administrație primesc 20% din salariile președinților.

Anual, Guvernul României plătește membrilor consiliilor de administrație suma de circa 1,2 miliarde de euro.

Stimați colegi,

Ca să punem capăt acestor abuzuri și risipei banului public, vă rog să trimiteți inițiativa legislativă înapoi la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru un nou raport și să extindeți termenul de aprobare tacită la 60 de zile.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc.

Din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, doamna senator Vedinaș, aveți cuvântul. (Discuții în sală.)

De ce? Nu pot să nu respect procedura.

Doamna senator Vedinaș, vă rog să prezentați raportul.

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a întocmit un raport de respingere pe rațiunea că incompatibilitatea, în general, reprezintă o restrângere a exercițiului unui drept fundamental, restrângere care nu trebuie să fie extrapolată, ci, dimpotrivă, trebuie raportată la art. 53 din Constituție, care reglementează regimul restrângerii oricărui drept și oricărei libertăți fundamentale.

Aceasta este argumentația care se regăsește în raport, nu argumentația mea, motiv pentru care vă supunem dezbaterii dumneavoastră raportul de respingere a propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, doamna senator.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

Microfonul 8, vă rog.

Domnul Gabriel Tănăsescu:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Nici Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative, întrucât, implicând o restrângere de drepturi, incompatibilitățile nu trebuie extinse excesiv, ci, imperativ, acestea să fie limitate exclusiv la situațiile de contradicție.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale.

Doamna senator Stănoiu, aveți cuvântul. Microfonul 3, vă rog.

Doamna Rodica Mihaela Stănoiu:

Stimați colegi,

Așa-numitul pachet de legi anticorupție în care s-au introdus aceste restrângeri, la momentul respectiv nu am auzit pe nimeni să spună că este vorba de restrângerea unor drepturi, vreau să vă spun că forma inițială a acestui proiect - eram ministru și eu am prezentat-o - a fost fără nicio excepție.

Așa a fost forma inițială, așa este istoria. Și în mod cu totul și cu totul excepțional, opunându-mă acestui punct de vedere, pentru că știam că, dacă în România se face o excepție, ea tinde să devină regulă, s-a explicat că există una sau două situații aproape intuitu personae.

Într-adevăr, era vorba de oameni cu totul și cu totul excepționali și de rațiuni, chiar de stat, care au adus, până la urmă, argumentul ca în cele două situații să facem excepții, și s-au făcut aceste excepții.

Deci argumentul că această lege care, prin esența ei, asta urmărea, să stabilească aceste interdicții în situațiile date, a fost conceput și pentru asanarea societății românești, și pentru eradicarea sau, mult spus, restrângerea unor posibile manifestări de corupție.

Astăzi, senatorul Marinescu vine și readuce, într-un fel, proiectul la ceea ce el a vrut să fie inițial.

Prin această barieră care nu ar fi trebuit să existe, s-a dovedit încă o dată că la noi dacă introduci într-o lege o excepție ea devine regulă sau așa ceva.

De aceea, eu îmi exprim tot sprijinul pentru un punct de vedere pe care, anterior, l-am susținut și eu și n-am avut un succes deplin.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc.

Domnule senator Funar, aveți cuvântul. Microfonul 2, vă rog.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor senatori, Aș vrea să vă reamintesc faptul că Grupul parlamentar al PRM v-a supus atenției o propunere apropiată de cea a colegilor semnatari ai acestei propuneri legislative.

Propunerea noastră viza să li se interzică să facă parte din comisiile de privatizare, pe lângă miniștri și secretari de stat, și înalților funcționari publici, și primarilor, viceprimarilor, președinților, vicepreședinților de consilii județene.

Propunerea noastră legislativă a fost respinsă.

Viața a confirmat că am avut dreptate.

Mi s-ar părea, astăzi, un gest necugetat din partea Senatului României, în contextul în care mass-media prezintă foarte multe salarii și pensii uriașe, să venim și să respingem această propunere legislativă.

Ar însemna că senatorii sunt de acord și fac același joc cu membrii Guvernului în risipirea banilor publici.

Este foarte bine că inițiatorul a extins această propunere vizavi de cea inițială a PRM-iștilor.

Noi, PRM-iștii, suntem împotriva raportului de respingere.

Susținem această propunere legislativă și, chiar dacă domnul senator Marinescu a rămas fără colegiu, Senatul va demonstra că are colegi, iar cetățenii României am convingerea că, prin votul dumneavoastră, vor constata că senatorii - în care ei au mare încredere - nu sunt solidari cu membrii Guvernului PNL-UDMR, care a dat salarii și de un miliard de lei pe lună unui cetățean.

Așteptăm să se afle și numele cetățeanului respectiv.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mai sunt intervenții, stimați colegi?

Da. Domnule președinte Iliescu, aveți cuvântul.

Domnul Ion Iliescu:

Eu sunt pentru a da un semnal în această ședință pentru începerea unei acțiuni de stopare a unor abuzuri și acte nesăbuite, din acest punct de vedere, în legătură cu raporturi total aberante care s-au creat în sistemul nostru de salarizare în sistemul bugetar.

Am înțeles că în sectorul privat se pot da oricâte salarii.

Am văzut acum, în Occident, se poartă mari discuții în legătură cu salariile acestea exacerbate dintr-o serie de societăți comerciale și cum sunt cumpărați miniștrii care sunt băgați în consiliile de administrație și, imediat ce își termină misiunea politică, sunt angajați și devin directori, și câștigă de cinci ori mai mult decât ministrul.

Am început să preluăm aceste năravuri care sunt criticate acolo, la ele acasă unde s-au născut, dar care își găsesc și la noi reflectarea.

Fără glume și fără...

Capitalismul acesta începe să mai deschidă ochii la problematica socială, iar un conservator cum este președintele Bush este obligat să ia o măsură antiliberală de implicare a statului în corectarea funcționării pieței.

Această realitate începe să fie impusă de viață.

Deci haideți să privim lucrurile detașat de campania electorală și să ne raportăm la o situație concretă care, în mod firesc, a provocat scandal și revoltă din partea populației.

De aceea, inițial, când a apărut această chestiune cu sistemul de privatizare, cu crearea de comisii de privatizare, a fost o anumită motivație: să fie în aceste comisii oameni calificați, inclusiv unii funcționari din ministere cu experiență economică, să poată să concure la judecăți obiective.

Dar de ce un secretar de stat nu poate face parte dintr-o comisie ca datorie de serviciu? Și să nu primească 20% din salariul directorului companiei în al cărui consiliu de administrație intră, putem să judecăm și astfel lucrurile, sau să primească o anumită indemnizație, dar limitată.

De ce nu putem să ne gândim că tot ceea ce înseamnă, pe lângă salariu, tot felul de adaosuri, pe diverse motive, să nu depășească o limită? Să nu depășească, să spunem, 50% din salariu, că devine salariul o parte minimă, infimă din venitul lunar pe care îl încasează unii funcționari de stat din tot felul de asemenea participări la diverse comisii, comitete, consilii și așa mai departe.

Mi se pare că această chestiune comportă o analiză mai serioasă, de principiu, asupra sistemului de salarizare a funcționarilor de stat.

De aceea, sunt împotriva respingerii acestei inițiative.

Dacă vreți, eventual, s-o retrimitem la comisie pentru a o completa cu ceea ce s-ar impune în urma acestei analize, dar să n-o respingem, ci să fie începutul unei analize pentru a pune ordine, din acest punct de vedere, în sistemul de salarizare.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, domnule președinte.

Are cuvântul domnul senator Vadim Tudor.

Da, domnule vicepreședinte, vă rog.

Aveți cuvântul.

Domnul Corneliu Vadim Tudor:

Are domnul președinte Iliescu darul de a provoca discuții benefice pe teme sociale și îmi demonstrează, încă o dată, justețea proverbului românesc: "Cine nu are bătrâni să și-i cumpere!"

Vorbeam de bătrânețe în sensul că Senatul, în latină, în Roma Antică însemna Sfatul Bătrânilor - de aici vine senectute -, era Sfatul Înțelepților.

În dimineața acestei zile am primit o invitație de la domnul prim-ministru Tăriceanu - pe care i-am arătat-o, acum o oră, și colegului Puiu Hașotti - cu privire la salarizare, cu privire la aceste discrepanțe enorme care încep să iasă la iveală.

Domnia Sa invită partidele politice parlamentare pentru vineri, la ora 11.00, la Guvern.

Deși nu avem cele mai bune relații în ultimul timp, am decis să onorez această invitație.

Voi fi însoțit de colegul meu, vicepreședintele Camerei Deputaților, juristul Lucian Bolcaș, să vedem de ce domnul prim-ministru Tăriceanu a respins pe bandă rulantă aproape toate propunerile anterioare care vizau limitarea acestor excese.

Nu îmi convine deloc să apărem pe niște posturi de televiziune care instigă și care fac un clivaj social grav.

Apărem noi, parlamentarii, că avem cine știe ce salarii, dar sunt parlamentari care trăiesc efectiv numai din aceste salarii.

Sunt parlamentari care, atunci când vor ieși la pensie, vor avea numai o pensie de parlamentar.

Un ziarist de la trustul lui Sorin Ovidiu Vântu, "Realitatea TV", când am adus în discuție cazul venerabilului coleg Mircea Ionescu-Quintus, fost președinte al Senatului României, îmi spunea: "Da, dar să ia pensie de la ce a lucrat la viața lui." Păi nu a lucrat, amărâtul, că numai prin pușcării a stat generația lui.

Radu Câmpeanu știe.

Haideți să nu ne mâncăm omenia.

Nu este vorba numai de un proiect de lege al colegului nostru Marius Marinescu, este vorba de raporturile dintre instituțiile statului într-un moment de sensibilitate socială deosebită.

De asemenea, sunt informat că Președintele României, domnul Traian Băsescu, va convoca mâine Consiliul Superior de Apărare a Țării, tot pe această problemă, pentru că s-a agravat criza pe plan mondial și numai un naiv sau un infantil poate să pretindă că nu va fi afectată societatea românească.

Va fi! Iar datoria noastră este să fim foarte precauți.

În anul 2007 noi, cei de la PRM, am depus un proiect de lege pentru transparență în câștigarea banilor publici.

Domnul prim-ministru Tăriceanu l-a respins.

I-a scris domnului președinte al Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu, și l-a respins, așa cum a respins și alte proiecte de-ale noastre.

Domnilor, acum domnul prim-ministru Tăriceanu ajunge la vorba noastră, dar nu era mai bine dacă noi luam măsurile astea și instauram legea și legea bunului-simț încă înainte de a se ajunge la situația ca Domnia Sa să-și întoarcă buzunarele pe dos și să spună: "Nu sunt bani!" De ce nu sunt bani pentru profesori, dar au fost bani pentru unii și alții, pentru judecători, cărora li se dau acum sute de milioane de euro din spate? Pentru că ei conduc birourile electorale, domnule coleg?! Asta este mită electorală ce face Guvernul Tăriceanu.

Iertați-mă, dacă se ajunge la situația să se spună adevărurile dureroase ale societății românești, nu îmi bagă mie nimeni pumnul în gură.

De ce se termină banii la profesori și se dau bani judecătorilor care sunt președinții birourilor electorale județene, municipale și ai Biroului Electoral Central? Noi așa vedem, așa judecăm lucrurile.

Revenind la propunerea colegului Marius Marinescu, deși sunt acum într-o situație care ar friza incompatibilitatea și, pe undeva, eu știu?, o contradicție în termeni, am acolo o distinsă doamnă care este membră a partidului pe care îl conduc, este secretar al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, comisie care a propus un raport de respingere.

Sigur, respect decizia comisiei, probabil că a fost un vot acolo, dar, pe fond, senatorul Marius Marinescu are dreptate.

Să fim foarte precauți.

Nu vreau să ne întoarcem la perioada anilor 1880-1883, când în ziarul "Timpul" Mihai Eminescu vorbea de "cumularzi". Și acolo era unul care făcea parte din 29 de consilii de administrație...

În 29, număra doctrinarul național Mihai Eminescu.

Oare de 120 de ani societatea românească n-a evoluat deloc?

Haideți să punem capăt dezmățului și lăcomiei, să ne mai restrângem puțin, că e populația cu capsa pusă.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Domnul senator Hașotti.

Stimați colegi, ar trebui să încheiem programul legislativ.

Cred că este ultima intervenție.

Domnul Puiu Hașotti:

Doamna președinte,

Exact aceasta voiam să spun.

Sigur, putem avea aici discursuri dintre cele mai strălucite, cu toate că nu prea sunt, dar asta este altceva.

Deja am terminat programul legislativ.

Eu vă spun următorul lucru în numele Grupului parlamentar al PNL, Grupul parlamentar al PNL va vota împotriva raportului, va vota împotriva punctului de vedere al Guvernului și va vota pentru această propunere legislativă.

Prin urmare, vă rog să supuneți la vot.

Înțeleg că tabela electronică s-a stricat.

Avem această posibilitate, această oportunitate să votăm cu mâna ridicată.

Doamna Norica Nicolai:

Declar închise dezbaterile generale.

Stimați colegi, este vorba de un raport de respingere.

Dacă doriți să adoptați această propunere legislativă, înseamnă că va trebui să votați împotriva raportului de respingere.

Vă rog să votați prin ridicarea mâinii.

Cine este pentru? (Discuții în sală.)

Deci cine este pentru respingerea propunerii legislative? Nimeni.

Cine este împotriva raportului de respingere? Mulțumesc.

Abțineri? 7 abțineri.

Din 94, 7 abțineri, deci sunt 87 de voturi împotriva raportului de respingere.

Domnul secretar Ivan Cismaru face această aritmetică, eu nu.

Dânsul scade.

Greu, vă imaginați, dar sunt 94 de colegi în sală.

Mulțumesc.

Eu vă propun să oprim aici programul legislativ din ședința de astăzi.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 7 décembre 2019, 14:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro