You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 20-10-2008

Sittings of the Senate of October 20, 2008

9. Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
 

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 4 din ordinea de zi avem aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea următoarelor inițiative legislative:

  • Proiectul de lege privind înființarea comunei Târgșoru Nou, județul Prahova, prin reorganizarea comunei Ariceștii Rahtivani.
  • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  • Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale.

Vă consult dacă sunt observații cu privire la aceste proiecte de lege. Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră aprobarea procedurii de urgență pentru aceste inițiative legislative.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva? Mulțumesc.

Cu unanimitate de voturi, plenul Senatului a aprobat dezbaterea în procedura de urgență a celor 3 inițiative legislative "