Plen
Sittings of the Senate of October 21, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.103/31-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 21-10-2008 Printable version

Sittings of the Senate of October 21, 2008

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

Ședința a început la ora 9.50.

Lucrările au fost conduse de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepreședinte al Senatului, asistat de domnul senator Ivan Cismaru și domnul senator Daniel Iluscă, secretari ai Senatului.

 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Doamnelor și domnilor senatori, vă invit în sală.

Până la această oră, absentează motivat de la lucrările Senatului 7 colegi senatori: 3 sunt membri ai Guvernului, 4 colegi sunt plecați în delegație, iar 4 locuri sunt vacante.

Cvorumul de sedință este de 67 de senatori.

Stimați colegi, vă invit în sală.

Stimați colegi, vă rog să-mi permiteți să declar deschisă sedința Senatului de astăzi, sedința fiind condusă de subsemnatul, în calitate de vicepreședinte al Senatului, asistat de domnii senatori, secretari ai Biroului permanent, Ivan Cismaru și Daniel Iluscă.

Programul de lucru al plenului cuprinde lucrări până la epuizarea ordinii de zi sau până la ora 13.00.

E adevărat că ordinea de zi este interesantă, nu are decât 85 de inițiative legislative, dar, în parte, sunt dezbătute de noi.

Îl salutăm pe ministrul de război, care este prezent în sala Senatului.

Ministrul păcii.

Ministrul de război, dar cu esarfa păcii în mână.

Stimați colegi, vă invit în sală.

Desigur, plenul va decide la ora 13.00 dacă îsi va întrerupe activitatea sau dacă o va prelungi până la ora 14.00 sau 15.00, după cum veți hotărî.

Să încercăm ca pentru săptămâna viitoare să avem o ordine de zi mai relaxată, as spune.

Bănuiesc că nu sunt observații legate de programul de lucru și nici de ordinea de zi, motiv pentru care vă propun să luăm în dezbatere proiectul de lege înscris la punctul 1 din ordinea de zi.

Doriți să interveniți, domnule senator Funar? Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de sedință.

Doamnelor și domnilor senatori,

V-am propune să acceptați ca, înainte de a trece la punctul 1 din ordinea de zi, viitorii nostri colegi care au fost audiați la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări să depună jurământul.

Doi sunt prezenți aici.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Cu toată dragostea și respectul...

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Si am putea avea cvorum.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu, nu, nu pentru asta, domnule senator.

Trebuie să publicăm mai întâi în Monitorul Oficial și să vacantăm posturile, iar după aceea, imediat, vom înscrie în ordinea de zi, fără nicio problemă, validarea tuturor mandatelor de senator și alegerea Biroului permanent.

Nu putem să o facem până nu se vacantează posturile și nu se publică în Monitorul Oficial.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte,

Posturile s-au vacantat de ieri, deja au apărut...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sunteți în eroare, vă rog să o rezolvăm.

Doar din toate grupurile parlamentare sunt...

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Să o rezolvăm azi.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

O rezolvăm cum scrie la lege, nu putem să rezolvăm azi.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (L442/2008)

La punctul 1 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a întocmit raportul și îl invit pe domnul președinte Aron Popa sau pe unul dintre colegi să-l susțină.

Din partea Executivului, participă la dezbateri doamna vicepreședinte Elena Badea.

Vă rog să prezentați expunerea de motive.

Microfonul 9, aveți cuvântul.

 

Doamna Roxana Elena Badea - vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap:

Bună ziua!

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, urmărind, în principal, ca persoanele adulte cu handicap grav și accentuat să poată beneficia de credit a cărui dobândă să se scoată din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu handicap, acesta servind pentru achiziționarea unui singur mijloc de transport și pentru alocarea unei locuințe, conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului.

Beneficiază de aceste facilități și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav ori accentuat.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Invit colegii senatori în sală.

Invit pe unul dintre membrii Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital să prezinte raportul întocmit.

Vă rog, domnule senator Florescu.

 
 

Domnul Ion Florescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, cu majoritate de voturi, a adoptat și propune plenului un raport favorabil, un raport de admitere, cu amendamentele cuprinse în anexa nr. 1.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Consult reprezentanta Guvernului dacă este de acord cu cele două amendamente.

 
 

Doamna Roxana Elena Badea:

Da.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri.

Nu sunt intervenții.

Vom da vot pe raport, fiind un raport cu amendamente, și vot final.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol. (L456/2008)

La punctul 2 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Din partea Executivului, domnul secretar de stat Istvan Töke.

Aveți cuvântul, microfonul 8.

 

Domnul Istvan Töke - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară prin care consiliile locale, comunale, orăsănesti, municipale și ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligația să organizeze întocmirea și ținerea la zi a registului agricol pe suport de hârtie și în format electronic.

Prin prezentul act normativ, se reglementează actualizarea registrului agricol, care constituie documentul oficial de evidență primară unitară cu privire la gospodăriile populației, clădirile utilizate ca locuință și construcții anexe, mijloace de transport cu tracțiune mecanică sau animală, utilaje și instalații pentru agricultură, modul de folosire a terenurilor, suprafața cultivată cu principale culturi agricole și numărul de pomi pe specii, efective de animale existente la începutul anului și evoluția anuală a acestora pe specii și categorii, precum și actualizarea cuantumului amenzilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul președinte Carol Dina să prezinte raportul.

 
 

Domnul Carol Dina:

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului vă propune un raport de admitere, cu 10 amendamente admise, cuprinse în anexa nr. 1, și 10 amendamente respinse, cuprinse în anexa nr. 2.

Menționez că legea are caracter ordinar, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Îl consult pe domnul secretar de stat dacă este de acord, în numele Guvernului, cu amendamentele existente în anexa nr. 1.

 
 

Domnul Istvan Töke:

Da, suntem de acord cu amendamentele admise.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri.

Nu sunt intervenții.

Vă consult dacă doriți să susțineți amendamentele respinse.

Nu sunt susținute.

Vom da vot pe raportul cu amendamente și vot final.

Vă mulțumesc.

*

Punctele 3, 4 și 5 din ordinea de zi au fost dezbătute în sedința precedentă și trebuie să dăm doar voturi pe rapoarte, respectiv voturi finale.

 
Dezbaterea raportului asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu -Șișesti și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. (L429/2007/2008) (Reexaminare la solicitarea Presedintelui României) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

La punctul 6 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișesti" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Reexaminare.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală este raportoare.

Domnule senator David Gheorghe, vă rog.

 

Domnul Gheorghe David:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală a analizat cererea de reexaminare cu privire la Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișesti" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare si, cu majoritate de voturi, a hotărât respingerea cererii de reexaminare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

În numele grupurilor parlamentare, stimați colegi, doriți să interveniți?

Vă rog, domnule senator Eckstein Kovács Péter, din partea Grupului parlamentar al UDMR, aveți cuvântul.

Microfonul 2.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Vă mulțumesc, domnule președinte de sedință.

Am solicitat ieri retrimiterea la comisie si, cu regret, am constatat că, mă rog, nu am fost înțeles în ceea ce voiam să spun.

Este o lege destul de voluminoasă, care nu a fost contestată de către președinte în integralitatea ei.

Aici, se pune o problemă care este eminamente juridică si, desi Biroul permanent a sesizat pentru aviz Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, colegii de la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală - poate că noi nu am fost destul de rapizi - au soluționat această cerere de reexaminare, fără a ne consulta în problemele juridice, unde poate că suntem avizați.

În textul cererii de reexaminare, se motivează această cerere prin faptul că alineatul (6) al articolului 55 exclude terenurile proprietate publică a statului, aflate în administrarea /concesionarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, din rândul terenurile ce pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

Presedinția consideră că o atare prevedere este inoportună și aduce o gravă atingere procesului de restituire a proprietății, precum și legilor proprietății până la finalizarea procesului de retrocedare a proprietăților preluate abuziv.

Dacă as vrea să fiu foarte critic, atunci as putea spune că legea totusi conține o prevedere cu privire la terenurile revendicate.

Există o prevedere, mi se pare că la articolul 36, care precizează că, în cazul în care au fost retrocedate terenuri, aceste unități de cercetare, respectiv universități - la Cluj este vorba de Universitatea de Stiințe Agricole - primesc teren, în schimb, în alt loc.

Deci există o prevedere, dar prevederea este, într-adevăr, mai mult decât interpretabilă, și eu, care sunt senator de Cluj și cunosc situația din Cluj, consider că dacă respingem cererea de reexaminare și nu rezolvăm această problemă, atunci vom crea situații de dificultate.

În Cluj, fiind vorba de Stațiunea de Cercetare Cluj-Napoca, acolo sunt validate tabele cu fosti proprietari care revendică o suprafață de 56 de hectare, iar acesti fosti proprietari sunt validați de către comisia județeană în domeniu și de către Prefectura Cluj.

Nu au fost pusi în posesie.

Nu au titlu de proprietate.

Ca atare, dacă nu facem precizările necesare, de ordin juridic, înseamnă că acesti fosti proprietari al căror drept a fost recunoscut de prefectură - deci sunt OK din punct de vedere juridic - îsi vor pierde proprietățile.

Cealaltă obiecție, de la punctul 2 al cererii de reexaminare, invocă faptul că se dau suprafețele numai în hectare si, practic, că este imposibilă identificarea acestor terenuri, lucru care, iarăsi, poate să creeze disfuncționalități.

Ca atare, eu trebuie să reiterez - am această obligație, dacă vreți, morală - cererea de a retrimite la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, iar pe fond solicităm admiterea cererii de reexaminare, dar, dacă nu avem un text pe care să îl admitem, este pur și simplu o decizie formală.

În ultimul rând, subsidiar sau subsecvent, fiind avocat de meserie și stiind că se mai procedează și astăzi, eu v-as propune ca, din anexa privitoare la Stațiunea de Cercetare din Cluj-Napoca, terenul care figurează cu 171 de hectare să fie redus cu cele 56 de hectare pentru care fostii proprietari deja sunt validați.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Vă rog, domnule senator Corneliu Pascu.

Microfonul 3.

 
 

Domnul Corneliu Pascu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Noi am votat ieri că nu trimitem legea din nou la comisie și ar fi bine să luăm astăzi o decizie, ca să nu mai prelungim această situație.

Opinia noastră a fost de respingere, pentru că, în acelasi timp, după cum cunoasteți, prin Senat au trecut și modificările la Legea nr. 10/2001, deci cei care au niste proprietăți în acea zonă vor fi despăgubiți la prețul pieței.

Dacă Stațiunea de Cercetare din Cluj-Napoca are o suprafață suficientă cu această suprafață de 56 de hectare pe care o remarcă domnul senator Eckstein Kovács Péter, atunci nu este recomandată reducerea acelei suprafețe de 171 de hectare, dar dacă Stațiunea nu are nevoie de acea suprafață, atunci Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care tot a reglementat și reglementează în continuare suprafețele pe care le dețin institutele de cercetări sau institutele de învățământ, va reglementa suprafața asa cum rezultă din procesele care sunt pe rol.

Deci nu cred că are rost să prelungim luarea unei decizii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții? Aveți cuvântul, domnule senator David.

Microfonul central, vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Foarte pe scurt, as vrea să spun câteva lucruri.

Chiar dacă eu nu sunt de acord, de exemplu, cu acest raport - chiar ca membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală -, fiind de acord cu cererea de reexaminare, totusi, eu spun că nu putem bloca această lege acum, întrucât de ea depinde, să spunem, toată cercetarea agricolă românească.

De aceea, cred eu că este absolut necesar ca astăzi să dăm un vot în plenul Senatului, după care proiectul de lege să meargă la Camera Deputaților, pentru că asteaptă foarte multă lume clarificarea cercetării agricole românesti.

Sigur, acolo, eventual, se mai poate interveni, după caz, punctual.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Deci noi suntem prima Cameră sesizată.

Aveți cuvântul, domnule senator Ardelean.

Microfonul 2, vă rog.

Domnule senator David, ați făcut afirmația că noi suntem prima Cameră sesizată, da?

 
 

Domnul Gheorghe David:

Da.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Ardelean:

Susțin punctul de vedere al domnului senator David.

Dau un exemplu din județul Arad, de la Stațiunea de Cercetare Minis, o stațiune de cercetări cunoscută, unde într-adevăr nu se poate realiza cercetarea stiințifică, din cauza acestui blocaj.

Este necesar să dăm astăzi votul nostru pentru a limpezi problemele din domeniul activității de cercetare stiințifică din agricultură.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul doamna senator Doina Silistru. (discuții în sală)

Vă rog să păstrați linistea în sală.

 
 

Doamna Doina Silistru:

Mulțumesc, domnule președinte.

As vrea să spun și eu că ne-am chinuit mai mult de doi ani să ajungem la această formă a legii privind cercetarea din agricultură.

Ar fi păcat ca pentru o observație care poate fi reglementată printr-o hotărâre de Guvern - pentru că suprafețele care vor rămâne în fiecare unitate se reglementează prin hotărâre de Guvern - să împiedicăm să ajungem, la sfârsitul acestui mandat, să votăm această lege care se referă la cercetarea stiințifică din agricultură, care mai are un mic pas pentru a ajunge în colaps.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt intervenții, declar încheiate dezbaterile generale.

Vom da vot, în primul rând, pe cererea de retrimitere și de sesizare a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

În situația în care această solicitare va fi admisă, proiectul de lege va fi transmis Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, iar în situația în care cererea de retrimitere la comisie va fi respinsă, vom da vot final pe raport și pe cererea de reexaminare.

 
Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995. (L582/2008) (votul final se va da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

La punctul 7 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995.

Am avut, de asemenea, o cerere de retrimitere la comisie.

Comisia pentru învățământ, stiință, tineret și sport a întocmit raportul suplimentar.

Vă propun să luăm în dezbatere Proiectul de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008.

Pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului, domnule secretar de stat Pricopie, aveți cuvântul.

Microfonul 8, vă rog.

 

Domnul Remus Pricopie - secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Este vorba despre Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2008, care vine să modifice Legea învățământului nr. 84/1995, care a fost modificată prin Legea nr. 2 din ianuarie 2008.

Legea nr. 2 din ianuarie 2008 introduce o serie de reglementări noi, iar Guvernul a intervenit pe trei dintre acestea.

Este vorba de articolul 70, alin. (3), potrivit căruia ,,universitățile acreditate, supuse periodic evaluării instituționale, pot decide, prin hotărâre a senatului, înființarea, conținutul și oportunitatea programelor de masterat, de doctorat și de studii postuniversitare, cuprinse în domeniul stiințific al universității".

Guvernul a intervenit pe acest articol, ridicând, practic, criteriile de calitate si, potrivit ordonanței, doar instituțiile de învățământ superior care au ,,grad de încredere ridicat", calificativ acordat de către ARACIS, pot decide singure, la nivel de senat, doar înființarea programelor de masterat.

Se elimină cuvântul ,,doctorat".

A doua modificare este cea care vizează alin. (2) al articolului 80, care se abrogă.

Conform acestui alineat, instituțiile de învățământ superior care au obținut calificativul ,,grad de încredere ridicat" nu este necesar să mai treacă prin procesul de evaluare a cercetării, conform Legii nr. 324/2003.

Guvernul a abrogat această prevedere.

Ultima modificare vizează introducerea funcției de președinte în universități.

Potrivit acestei ordonanțe, am reformulat, iar textul, acum, este următorul: ,,Instituțiile de învățământ superior pot înființa funcția de președinte al universității."

Mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog să vă pronunțați în legătură cu soluția dată prin raportul inițial și raportul suplimentar al Comisiei pentru învățământ, stiință, tineret și sport.

Este de admitere a proiectului de lege privind respingerea ordonanței.

 
 

Domnul Remus Pricopie:

Noi am fost solicitați să ne întâlnim astăzi la ora 14.00 în comisie pentru a discuta despre această ordonanță.

Azi-dimineață, am aflat că s-a discutat ieri.

Practic, nu a mai avut loc nicio întâlnire.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da.

Îl invit pe domnul senator Ion Solcanu să prezinte raportul suplimentar întocmit de Comisia pentru învățământ, stiință, tineret și sport.

 
 

Domnul Ion Solcanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din păcate, nu se află în sală niciunul dintre membrii biroului comisiei, drept pentru care, pentru acest moment, suplinesc pe unul dintre dumnealor.

Senatul a fost, de fapt, sesizat cu un proiect de lege de la Camera Deputaților, de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008.

S-a întocmit un prim raport în acest sens, de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008, iar raportul suplimentar este în acelasi sens, și anume de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale doriți să interveniți?

Domnule senator Ivan Cismaru, aveți cuvântul.

Microfonul central, vă rog.

 
 

Domnul Ivan Cismaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

As vrea să vă spun că pentru prima dată Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a venit, într-adevăr, cu o gândire corectă.

Având în vedere că Senatul, adică noi, am propus, am votat și am susținut legea cu privire la asigurarea calității în învățământul superior și în învățământul preuniversitar, de data aceasta, ministerul a venit și a spus că, într-adevăr, prin această ordonanță, facem un pas în plus în sensul legii, pentru a ridica stacheta din punct de vedere al calității universităților care pot să organizeze cursuri de masterat.

Dacă vă citesc din textul ordonanței - și v-a citit și domnul secretar de stat -, veți afla că sunt vizate ,,numai instituțiile care au grad de încredere ridicat".

Au fost foarte multe comentarii pe această temă, și anume asupra faptului că nu toate universitățile din România au fost evaluate pentru a fi clasificate.

Dar trebuie să vă spun că, după ce am realizat noi esantionul de 12 universități pe care le-am evaluat prin programul-pilot al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, nicio universitate nu a venit să-si depună documentația pentru a-si demonstra dorința de a fi evaluată și clasificată.

În aceste condiții, se pune problema: au interesul să organizeze cursuri de masterat?

Răspunsul este da, dar numai în varianta în care nu au fost evaluați, pentru că este posibil ca, în cazul în care vor fi evaluați, să nu îndeplinească condiția restrictivă pe care Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a propus-o în ideea respectării legii privind calitatea în învățământ.

De aceea, eu zic că ,,am fabricat" această lege, am constituit o agenție, ARACIS.

În cazul acesta, avem dorința ca învățământul superior din România să treacă de la un nivel la alt nivel sau nu?

Dacă avem această dorință, atunci vă rog să ne dați voie să vă propunem ca legea să revină la comisie.

De ce? Pentru că Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, ARACIS și opt universități din România - patru universități de stat și patru universități private - si-au prezentat disponibilitatea pentru a participa la un dialog care era programat pentru astăzi și care a fost contramandat de un coleg de-al nostru din comisie, trecând peste această dorință a celor pe care vi i-am enumerat.

După părerea mea, prezența acestor opt universități, a ministerului și a ARACIS-ului va scoate la iveală o dorință generală, o dorință particulară, un interes general al țării sau interesele particulare și unilaterale ale unor universități.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnule senator Ardelean, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Aurel Ardelean:

Întrucât sunt autorul amendamentului de la art.80 alin.(2), care se referă la instituțiile de învățământ superior acreditate și evaluate, începând cu 2008, cu calificativul ,,grad de încredere ridicat" de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, și analizând legislația mult mai complexă care, la ora actuală, există, cred că ar fi bine să reanalizăm acest amendament la nivelul Comisiei pentru învățământ, stiință, tineret și sport.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Stimați colegi,

În mod cert, atunci când legea se va întoarce în comisie, dacă plenul va aproba această retrimitere, veți aborda toate chestiunile care interesează și care derivă din lege.

Domnule ministru Alexandru Athanasiu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Alexandru Athanasiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mă adresez colegilor senatori, legat de acest proiect de lege, pornind de la două chestiuni: una care ține de procesul legislativ și de raportul dintre deciziile Parlamentului versus delegarea legislativă către Guvern care, pe calea ordonanțelor, din când în când și circumstanțiat, poate să exercite dreptul de inițiativă legislativă.

Este adevărat că Guvernul, în ultimii ani, a excelat sau, mai corect spus, a abuzat de această formulă pe care legiuitorul constituant a considerat-o utilă în situații excepționale.

Faptul că Guvernul a abuzat de utilizarea ordonanțelor substituindu-se în mod nepermis și de cele mai multe ori nelegitim - și stiu ce spun când spun nelegitim - în opera de legiferare, care aparține în mod suveran, as spune eu, doar Parlamentului, este un motiv care trebuie să ne îngrijoreze la sfârsit de legislativă, pentru că această practică începe să devină extrem de periculoasă și să scurtcircuiteze, din prerogativele lui fundamentale, Parlamentul.

Avem de-a face, în acest caz, nu cu un abuz, ci cu ceea ce voi spune repetând vorbele ducelui d'Enghien: ,,Este mai mult decât o crimă, este o mare greseală."

Care este greseala ministerului inițiator al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008? Faptul că nu numai că se substituie Parlamentului în demersul legislativ, prin inițierea ordonanței, dar și faptul că inițiază o ordonanță la câteva luni după ce Parlamentul, prin Legea nr. 2/2008, s-a pronunțat asupra acestei chestiuni.

Deci este, spuneam, o greseală, pentru că este o sfidare a Parlamentului căruia, după ce s-a pronunțat relativ recent asupra chestiunii, Guvernul îi spune: ,,Ba nu este cum vreți dumneavoastră, organ suprem legiuitor în România, ci cum vrem noi, care pe cale de delegație legislativă venim, iarăsi, cu o ordonanță."

Acest ping-pong, distinsi colegi senatori, dincolo de frontierele partidelor pe care le reprezentăm aici, este un atentat periculos și extrem de prejudiciabil, prin efectele lui în timp, asupra legitimității, credibilității și stabilității Parlamentului, în concertul instituțiilor statului de drept, și mai ales asupra procesului legislativ românesc.

Să nu tratați cu usurință, ca pe o chestiune tehnică, faptul că am invitat niste universități sau nu.

În primul rând această manieră de a lucra este cea care duce Parlamentul - în ochii mass-mediei, în ochii publicului - pe locuri foarte joase, nu, poate, doar somnul unora dintre noi, care până acum nu stiu dacă a născut sau nu monstri, asa cum celebra gravură a lui Goya ne spune, ci cred că această nepermisă delăsare a Parlamentului de a nu-si revendica și apăra propriile acte normative.

Nu îmi amintesc, când s-a votat Legea nr.2/2008, să fi fost aceste discuții în contradictoriu și nici argumentele mai înainte arătate să fi fost cu vehemență și pertinență prezentate în comisie și în pretoriul Senatului.

Cât priveste chestiunea de fond a dezbaterii pe care o avem, domnule președinte, s-a mai retrimis la comisie.

Comisia a rămas pe punctul său de vedere.

De ce a rămas? Din două motive.

Unul deja l-am dezvoltat: noi am adoptat o lege acum câteva luni.

Doar oamenii fără convingeri sau copiii la vârste foarte mici îsi schimbă punctele de vedere de la o zi la alta.

Al doilea argument ține de substanța chestiunii.

Păi, să vedem care este starea de fapt.

Noi avem o lege privind asigurarea calității, pe care am aplaudat-o, la a cărei construcție de texte și de principii am contribuit pe măsura puterilor și cunostințelor noastre, inclusiv membrii Comisiilor pentru învățământ, stiință, tineret și sport și Parlamentul, în ansamblul său, numai că această lege are un viciu organic, un viciu de nastere a ei.

Ministrul illo tempore , de pe acea vreme, al educației a vrut ca organismul care să evalueze calitatea instituției universitare, deci a universităților, să fie un ONG.

Sigur că este o modă a ONG-urilor și a SRL-urilor în România.

Totusi, atrag atenția că educația este un serviciu public național de importanță prioritară pentru cetățenii acestei țări.

Sigur că există exemple, cum e Olanda, de pildă, unde instituția de evaluare a calității învățământului este un ONG, dar eu nu cred că România, în privința serviciilor ei publice importante și principale, trebuie transformată în SRL-uri sau în ONG-uri.

Concesionăm servicii publice la SRL-uri și concesionăm educația și o evaluăm prin ONG-uri.

Nu cred că este drumul pe care trebuie să-l urmăm.

De aceea, la data Ordonanței Guvernului nr.75/ 2005, am avut în vedere ca acest ARACIS să fie subvenționat și din bugetul statului, pentru că face un serviciu pentru întreaga țară: evaluarea calității în învățământ.

Asa stând lucrurile, și numai asa stând ele, trebuia ca prima evaluare a tuturor universităților să se facă cu buget de la stat.

Neprocedându-se asa, am ajuns în paradoxul de astăzi, adică avem câteva universități care au intrat în evaluarea pe noua lege, celelalte fiind acreditate în baza Legii nr.88/1993.

Si problema - cu aceasta conchid - acum care este?

Pe de-o parte, ministerul spune: "Domnule, dacă nu a fost evaluată potrivit noii legi, nu i se mai recunoaste dreptul de a organiza cursuri de masterat."

Pe de altă parte, ce spun universitățile care nu au intrat în această procedură? "Domnule, nu este vina noastră că nu am fost evaluate."

Problema este într-un alt loc, în faptul că legea nu a prevăzut că prima evaluare este bugetată și că ea va cuprinde, va acoperi toate universitățile.

Noi suntem de principiu că trebuie respinsă această ordonanță, dar, totodată, pentru a sparge, vorba cuiva, cercul vicios - nu stiu dacă s-a reusit în istoria filosofiei universale -, trebuie să completăm această lege a calității, menționând că prima evaluare se face prin avansarea de la buget a banilor necesari pentru evaluare.

Ne-a luat mințile asa-numita independență, că dacă se dau bani de la buget, ARACIS-ul este o ancilla, o subordonată a ministerului, a statului.

Nu este asa!

După aceea, sigur că doar cei care vor primi autorizație de înaltă încredere, în raport cu prevederile actualei reglementări, vor putea organiza cursuri de masterat.

În concluzie, noi solicităm să ne respectăm pe noi însine și să respingem această ordonanță care vine în contradicție cu o lege pe care acelasi Parlament, în aceeasi componență, în aceeasi legislatură, a votat-o fără niciun fel de contradicție, fără niciun fel de opoziție.

Dacă noi vrem să dovedim inconsecvența, o dată în plus, a propriilor noastre decizii, nu avem decât să o trimitem de o mie de ori la comisie, să votăm contra a ceea ce am votat în trecut, fără opoziții, fără rețineri și de bună-credință.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Alte intervenții?

Doamna senator, doamna ministru Rodica Mihaela Stănoiu, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Rodica Mihaela Stănoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Chestiunea întâi.

De acord în totalitate cu predecesorul meu.

Sunt, asa cum stiți, un dusman al ordonanțelor de urgență și nu as adăuga la ceea ce a spus domnul senator Alexandru Athanasiu decât că regret foarte tare că nu m-am bătut mai mult la revizuirea Constituției, ca să fie și mai limitată această posibilitate.

As mai adăuga un lucru grav care s-a întâmplat în această legislatură: nu numai abuzul de ordonanțe de urgență, domnule senator, dar și faptul că, cu o lentoare nemaipomenită, foarte multe dintre ele nu au fost puse în discuția Parlamentului ca să vedem ce se întâmplă.

Si-au produs efectele, iar unele dintre ele sunt uitate.

Un inventar al lor era un subiect bun pentru presă și ne-ar fi arătat cum această guvernare a fost eminamente o guvernare prin ordonanțe de urgență, unele, asa cum spuneam, neluate niciodată în discuție.

Chestiunea a doua.

Toată această discuție despre ARACIS îmi aduce aminte de perioada acreditărilor, a procesului de acreditare a universităților.

Cum nu aveam încredere nici atunci - ca cercetător stiințific de-o viață întreagă, cunoscând valoarea oamenilor care sunt în învățământ și în cercetare - în ceea ce se petrecea în procesul de acreditare, lucrurile se repetă acum, cu această nou creată structură, cu ARACIS-ul.

Argumentul de forță pe care l-ați adus e un argument pe care eu vi l-as întoarce și v-as spune următorul lucru: faptul că nu se prezintă și nu se pun în mâinile acestui organism universitățile arată totala neîncredere în această structură.

Nu frică, în niciun caz, ci totală neîncredere.

În al treilea rând, îmi pare rău că am auzit că s-a contribuit, când s-a contribuit, la legea respectivă.

Dar, iertați-mă vă rog, asa cum sună această formulare, "grad ridicat de încredere"...

Sigur, sunt criterii și cu criteriile ne jucăm cum vrem, mai ales când este vorba de evaluare, și cu cât vrem și cu ce se pune în joc - cred că sunt foarte clară la ceea ce mă refer -, dar este o normă, din punct de vedere juridic, de cauciuc; se poate manevra cu ea cum se doreste: cu grad ridicat de încredere, de mai puțină încredere și de și mai puțină încredere.

Pentru acest motiv, eu socotesc că raportul comisiei este un raport judicios.

Nu văd de ce l-am mai întoarce încă o dată în comisie ca să discutăm sub presiune, și aici mă raliez foarte tare la ceea ce a spus domnul ministru Alexandru Athanasiu în legătură cu discutarea în comisii sub presiunea diferiților factori care vin aici să o exercite asupra celor care au primit din partea porului român dreptul să judece și să hotărască ceea ce e bine și nu e bine, la un anumit moment, să legiferăm.

Pentru acest motiv, în numele Grupului parlamentar al PC, suntem împotriva retrimiterii la comisie și pentru susținerea raportului comisiei, deci pentru respingerea ordonanței.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi, rămâne să ne pronunțăm întâi pe această chestiune de procedură, de retrimitere la comisie, solicitare formulată de domnul secretar Ivan Cismaru în numele Grupului parlamentar al PD-L, în conformitate cu Regulamentul, iar în situația în care solicitarea va fi respinsă, în acel moment, vom trece la vot final.

Supun votului dumneavoastră electronic cererea de retrimitere la comisie, solicitare formulată de domnul senator Ivan Cismaru.

Vă rog să votați, stimați colegi.

A votat un număr insuficient de colegi senatori.

Invit colegii senatori în sala de sedință.

Ne vom pronunța prin vot, împreună, și pe acest proiect de lege, și pe cerere după ce vom face un apel nominal.

 
Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (L581/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

La punctul 8 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Ofer cuvântul doamnei secretar de stat Gabriella Pásztor.

Aveți cuvântul, microfonul 8, vă rog.

 

Doamna Pásztor Gabriella - secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului:

Mulțumesc, domnule președinte.

Referitor la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/195 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului este de acord cu inițiativa legislativă în discuție.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul senator Ion Solcanu să prezinte raportul întocmit de comisie.

 
 

Domnul Ion Solcanu:

În esență, acest proiect de lege priveste ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar particular.

Luând în dezbatere proiectul de lege, comisia a adoptat, cu majoritate de voturi, un raport de admitere, cu amendamentele cuprinse în anexa raportului.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule senator.

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Domnule profesor, domnule senator Aurel Ardelean, aveți cuvântul.

Microfonul 2, vă rog.

 
 

Domnul Aurel Ardelean:

Inițiativa legislativă are un caracter reparatoriu pentru învățământul privat, întrucât subliniază faptul că cel care finanțează activitățile dintr-o instituție de învățământ privată are un cuvânt hotărâtor în desemnarea managerului și managerului adjunct.

Cred că s-a făcut dreptate, întrucât, aici, inspectoratele scolare nu pot decide, fiindcă inspectoratele scolare nu finanțează la ora actuală - bine ar fi să finanțeze vreodată - învățământul preuniversitar privat.

Susțin punctul de vedere care a fost prezentat de domnul Ion Solcanu din partea comisiei.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar încheiate dezbaterile generale.

Vom da votul pe raportul cu amendamente și votul final mai târziu.

 
Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. (L542/2008) (votul final se va da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

La punctul 9 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială este raportoare.

Proiectul de lege a fost retrimis la comisie.

Avem un raport suplimentar.

Îl invit pe domnul senator, Ioan Corodan secretarul comisiei, să prezinte raportul suplimentar.

Aveți cuvântul, vă rog.

 

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

În data de 15.10.2008, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, în prezența reprezentanților din partea Ministerului Muncii și Egalității de Sanse, a reanalizat ordonanța de urgență, precum și argumentele de drept pentru care Guvernul susține adoptarea acestui act normativ.

În urma analizei și dezbaterii, membrii comisiei au decis, cu majoritatea voturilor colegilor prezenți, să adopte raportul suplimentar, adică un raport de admitere, fără amendamente.

Doresc să specific că în raportul suplimentar există o eroare materială care face referire la ,,amendamentele admise".

În concluzie, raportul este de admitere, fără amendamente.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

O invit pe doamna vicepreședinte Elena Badea să prezinte punctul de vedere al Guvernului.

Microfonul 9, vă rog.

 
 

Doamna Roxana Elena Badea:

Vreau să spun numai că ne menținem punctul de vedere de susținere a proiectului.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sunteți de acord cu rapoartele formulate.

 
 

Doamna Roxana Elena Badea:

Da.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Nu sunt intervenții.

Vom da vot final după apelul nominal.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez. (L342/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

Punctul 10 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez.

Raportoare sunt Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Inițiatorii sunt prezenți?

Doamna senator Doina Silistru, aveți cuvântul.

 

Doamna Doina Silistru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, am inițiat această propunere legislativă plecând de la faptul că eu consider, și nu numai eu, că activitatea de cadastru și publicitate imobiliară este o activitate, putem spune, de siguranță națională și această activitate este foarte bine reglementată prin Legea nr. 7/1996, legea de bază a cadastrului și publicității imobiliare.

Conform acestei legi, unica autoritate care organizează și administrează Fondul național de geodezie și cartografie, singura care deține baza de date a Sistemului de cadastru general este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prevăzută la art.3 alin.(1) din Legea nr. 7/1996.

Legea nr. 16/2007 încalcă unele prevederi ale acestei legi de bază și am considerat că trebuie modificată.

Pe lângă aceste lucruri, as putea spune că Legea nr. 16/2007 încalcă și unele prevederi, unele drepturi ale celor care lucrează în domeniu, dispunând anularea autorizațiilor celor care au lucrat în acest domeniu până la apariția legii.

Conform Codului civil art.1, cât și art.15 alin.(2) din Constituția României, legea nu are putere retroactivă, ea dispune pentru viitor.

Având în vedere aceste principale motive, am trecut la modificarea acestei legi împreună cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative și cu Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Profesii Liberale și am ajuns la o formă care cred că este corectă și rog plenul Senatului să o aprobe.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, doamna senator.

Îl invit pe domnul secretar general adjunct Alexandru Mircea să prezinte punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Alexandru Mircea - secretar general adjunct în Ministerul Internelor și Reformei Administrative:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul susține propunerea legislativă.

Mai mult decât atât, si-a permis să facă o serie de observații și propuneri pentru ameliorarea, pentru îmbunătățirea ei.

În comisia de specialitate s-au discutat toate aceste amendamente, toate aceste propuneri și a rezultat un raport cu care suntem de acord.

Deci susținem propunerea legislativă și suntem de acord cu amendamentele adoptate în comisie.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul secretar Ioan Corodan să prezinte raportul comun întocmit de cele două comisii.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte de sedință.

Dezbaterea s-a desfăsurat în sedință comună, în data de 9 și 23 septembrie a.c., în prezența reprezentanților Ministerului Internelor și Reformei Administrative și a reprezentanților Ordinului Geodezilor din România.

În urma analizei, membrii comisiei reunite au decis, cu majoritate de voturi, să adopte un raport de admitere a propunerii legislative, cu amendamentele din anexă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

La dezbateri generale doriți să interveniți? Vă rog, domnul senator Eckstein Kovács Péter, apoi domnul senator Mihail Popescu.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Domnule președinte, propunerea legislativă a colegei noastre cred că are punctele ei absolut favorabile.

S-au constatat unele disfuncționalități, dacă vreți, în organizarea acestui Ordin al Geodezilor din România, exemplul cel mai elocvent fiind că profesorii universitari care nu-i pregătesc pe geodezi sunt respinsi la intrarea în Ordinul Geodezilor si, implicit, în practică.

Pe de altă parte, și acesta a fost motivul pentru care am solicitat retrimiterea la comisii, asistăm la naționalizarea unei profesii liberale.

Peste tot în Europa - există și un normativ european în acest sens -, meseria, funcția de geodez este echivalată, considerată ca profesie liberală, la fel cum sunt avocații, notarii și alte profesii care au dreptul să se autoorganizeze în aceste ordine, Ordinul Arhitecților, de exemplu.

Eu cred că a da unei autorități centrale, birocratice, din Bucuresti, dreptul de hotărî cine "intră" în această meserie sau nu, în locul acestui Ordin al Geodezilor din România, care are filiale județene, regionale, este un act centralizator care nu face cinste unui guvern liberal.

Ca atare, Grupul parlamentar al UDMR va vota împotriva raportului de admitere întocmit de cele două comisii.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnul senator Mihail Popescu.

 
 

Domnul Mihail Popescu:

Domnule președinte, stimați colegi,

Am o părere total opusă celei exprimate aici de antevorbitorul meu.

Eu cred că această lege, în primul rând, este binevenită și este reparatorie.

Ce se întâmplă? Nu se interzice nimănui să intre într-un ordin, poate intra toată lumea.

Nu se interzice, prin această modificare a legii, cuiva să intre în Ordinul Geodezilor.

Aici este altceva.

Ceea ce se vrea aici este de a nu lăsa ca atestarea și autorizarea exercitării profesiei să facă parte din atribuțiile acestei "înalte" autorități care s-a înființat cu mare tam-tam, cu multe surle și tobe.

Se vrea să lăsăm această atribuție unui ONG și să luăm Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară acest drept care este de stat?! Exact cum spunea aici, anterior, domnul profesor Athanasiu: "ne subordonăm acum tuturor ONG-urilor care se înființează".

Deci nu se interzice nimănui să intre în Ordinul Geodezilor, este treaba lor, se pot asocia, dar nu trebuie să-si aroge acest Ordin al Geodezilor dreptul de a autoriza pe cineva.

Aceasta este o problemă.

A doua problemă, și de aceea spun că este reparatorie, este faptul că exercitarea acestei profesii liberale, asa cum a fost făcută, este prevăzută de niste legi.

Trebuie să ai anumite studii ca să poți exercita această profesie.

Or, studiile acestea sunt recunoscute și de către Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse, și de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și de toate celelalte.

Acum, vine acest ordin, Ordinul "Templierilor în geodezie", și spune: "Nu, domnule, numai cine face parte din acest ordin al nostru, care este o asociație nonprofit..." Eu nu stiu ce asociație nonprofit este, fiindcă se dau niste bani pentru autorizare și nu sunt niste sume derizorii, ci bani seriosi.

O fi nonprofit, probabil că le donează cuiva, handicapaților sau în altă parte, pentru că banii acestia se strâng, dar ei vin acum și spun: "Cine nu este în ordinul nostru nu este geodez".

Haideți să fim seriosi, pentru că nu se pune asa problema.

Pot să fiu geodez, să-mi exercit meseria de geodez, dar nu neapărat să intru în "Ordinul Templierilor Geodezilor Universali" și asa mai departe, că nu stiu ce vrea să se facă.

Deci este binevenită această lege, este reparatorie și este foarte asteptată de către cei care au avut până acum autorizație și acum sunt, într-un fel, dați la o parte, iar lucrările lor sunt privite cu semnul întrebării sau cu incertitudine, că - vezi, Doamne! - s-a înființat acest Ordin al Geodezilor din România.

Nu se poate să judecăm acest lucru și de aceea nu sunt de acord cu ceea ce s-a spus aici.

Rog colegii să voteze această propunere legislativă care este foarte asteptată de către cei care practică această meserie și stiu despre ce este vorba.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumim, domnule senator. Domnul senator Corneliu Pascu.

 
 

Domnul Corneliu Pascu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, și eu am rămas surprins de poziția colegului nostru Eckstein și anume că este o meserie liberală.

Sigur, meseriile se învață în scoli, în facultăți și nu se îngrădesc prin organizații profesionale care au rol de clan, unde se plătesc cotizații.

Este ca o taxă de protecție pe care o practică diferite organizații care n-au nicio legătură cu profesia liberală.

Eu cred că este binevenită această lege, pentru că îngrădirea acestei profesii a făcut ca taxele pentru activitățile din domeniul geodezic să fie foarte mari.

Nu trebuie să fie îngrădită această profesie de un număr de oameni care vor să confiste meseria pe care nu ei au pus-o în brațele celor care au făcut scoli de geodezie.

Este foarte binevenită și credem că, prin lege, noi nu trebuie să mai înființăm organizații care să practice taxe, să crească birocrația si, în acelasi timp, să crească parafiscalitatea în favoarea unor grupuri de oameni care n-au nicio legătură cu astfel de organizații.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnul senator David Gheorghe, microfonul 2.

Apoi, închidem dezbaterile generale.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ca să fiu foarte scurt și sec, Grupul parlamentar al PNL susține această propunere legislativă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnul secretar Ivan Cismaru.

 
 

Domnul Ivan Cismaru:

Domnule președinte, domnilor colegi,

Si eu vreau să spun, asa, ca o definiție, că Ordinul Geodezilor din România trebuie să fie o structură de reprezentare și de protecție, nu o structură de condiționare a dreptului de geodez sau nu.

Noi avem înființată, la nivel național, această Agenție Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară care si-a făcut datoria până acum și a rezolvat probleme în momente extrem de dificile pentru România, când nu aveam structuri, când nu aveam geodezi și când am căutat să facem echivalări de meserii, pentru ca această meserie să se deruleze, fiind foarte presantă, nu să asteptăm ca universitățile să scoată specialisti, care erau stagiari, care n-aveau birouri și nu aveau drept de semnătură etc.

Venim noi acum, prin această lege, să reglementăm, de fapt, reparatoriu, dreptul acestor oameni care, 10-15 ani de zile, au lucrat pentru România și pentru acest segment.

Dorim ca Ordinul Geodezilor să spună: "Nu, pe tine nu te vreau". "De ce?" "Pentru că nu vreau eu, pentru că eu vin acum și introduc alte criterii decât cele pe care le-a introdus Agenția Națională a Geodezilor" ?!

Nu este corect să procedăm astfel, pentru că acesti oameni, repet, au lucrat peste zece ani de zile, nu le-a contestat nimeni acest drept, nu le-a contestat nimeni valoarea și ceea ce au făcut.

Venim acum, numai printr-un criteriu organizatoric, să condiționăm, să creăm o structură care să facă jocuri pe bani, și nu jocuri pe profesie și pe interes național ?!

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Declar închise dezbaterile generale.

Vom da vot pe raportul cu amendamente și vot final pe lege.

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr. 16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez. (L389/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

La punctul 11 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez.

A doua propunere legislativă.

Este prezent în sală colegul deputat? Nu este.

Vă rog, domnule secretar Ioan Corodan, să prezentați raportul.

 

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez.

Comisia a analizat propunerea legislativă și a adoptat un raport de respingere.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul secretar general adjunct să prezinte punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Alexandru Mircea:

Guvernul nu susține propunerea legislativă, pentru motivele care sunt arătate inclusiv în raportul comisiei.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Declar închise dezbaterile generale.

Vom da vot pe raport și votul final ulterior.

 
Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției. (L544/2008) (votul final se va da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

La punctul 12 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, domnul senator Eckstein Kovács Péter.

Reprezentantul Guvernului, domnule secretar de stat Gabriel Tănăsescu, aveți cuvântul, microfonul 10.

 

Domnul Gabriel Tănăsescu - secretar de stat în Ministerul Justiției:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin Decizia Curții Constituționale nr.369/2008 au fost declarate neconstituționale prevederile art.35 alin.(2) și ale art.63 alin.(3) și (4) din Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției.

Criticile Curții Constituționale au vizat faptul că soluționarea cererii de încuviințare a adopției se face fără să se prevadă exprimarea consimțământului părinților firesti în această etapă, în fața instanței de judecată, asa cum rezultă din analiza prevederilor art.35.

Totodată, a fost considerat neconstituțional faptul că, potrivit art.63, părinții firesti nu sunt părți în procedura de încuviințare a adopției.

Proiectul de lege prevede, asadar, posibilitatea instanței judecătoresti ca, în anumite condiții și cu respectarea confidențialității asupra datelor conținute în dosarul de adopție, să poată solicita, din nou, consimțământul părinților firesti în cea de-a treia etapă a procedurii adopției, și anume în faza de încuviințare a acesteia.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Îl invit pe domnul senator Eckstein Kovács Péter să prezinte raportul întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Raportul, domnule președinte, este de admitere, fără amendamente, adoptat în unanimitate.

Trebuie să punem de acord legea cu decizia Curții Constituționale.

Legea este organică, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Dacă nu, vom da votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția spațiilor verzi. (L393/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

Punctul 13 în ordinea de zi:

Propunerea legislativă privind protecția spațiilor verzi.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Colegii inițiatori sunt prezenți? Nu sunt prezenți.

Inițiatori sunt mai mulți deputați și doi-trei colegi senatori.

Dacă nu doresc să susțină propunerea legislativă, ofer cuvântul domnilor presedinți de comisie.

Domnule senator Eckstein Kovács Péter, prezentați raportul.

Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Propunerea legislativă privind protecția spațiilor verzi este inițiată de un grup de senatori și deputați ai Grupului parlamentar al PSD.

Cu majoritate de voturi, cele două comisii au decis să adopte raport de respingere.

Prezintă importanță și avizul negativ primit de la Consiliul Legislativ.

Este vorba de o lege organică, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Ofer cuvântul doamnei secretar de stat Cristina Pocora, pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Doamna Cristina Pocora - secretar de stat în Departamentul pentru Relația cu Parlamentul:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține prezenta propunere legislativă, deoarece aspectele cuprinse în această inițiativă legislativă sunt deja reglementate de legislația în vigoare și suntem întru totul de acord cu raportul comisiei.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă nu sunt intervenții la dezbateri generale, vom da vot pe raport și vot final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare.(L380/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

La punctul 14 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21.04.2003, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a întocmit raportul.

Aveți cuvântul, domnule președinte...

Numai puțin, sunt inițiatorii prezenți: domnul senator George Sabin Cutaș și alți doi-trei colegi.

Ofer cuvântul domnului senator George Sabin Cutaș.

 

Domnul George Sabin Cutaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, inițiativa noastră este o inițiativă destul de simplă și cred că este de bun-simț.

Ea îsi propune ca niciun demnitar să nu emită acte de natură administrativă sau juridică, să nu ia decizii, în exercitarea funcției pe care o deține, care să aducă un folos material pentru rudele sale, până la gradul IV.

As dori să menționez faptul că ne-am inspirat din ceea ce se întâmplă în Germania, unde, de ani buni, există prevederea ca demnitarii să nu faciliteze afacerile rudelor până la gradul IV.

Îmi pare rău că s-a luat o decizie și comisia propune un raport de respingere, însă, având în vedere termenul scurs până la adoptare, dacă Senatul nu va fi în favoarea acestei inițiative, vom avea grijă la Camera Deputaților.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Ofer cuvântul domnului senator Eckstein Kovács Péter, pentru a prezenta raportul.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Domnule președinte,

Raportul este unul de respingere, adoptat cu unanimitate de voturi în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Inițiativa face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îl invit pe domnul secretar de stat Gabriel Tănăsescu să prezinte punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Gabriel Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

În principiu, susținem acest lucru pentru că unele din textele de lege propuse spre modificare au fost abrogate prin Legea nr.144/2007.

Este vorba de articolele: 68, 69, 73, 74 și 76 si, de asemenea, declararea și controlul averilor, conflictul de interese, precum și regimul incompatibilităților au fost reglementate prin Legea nr.144/2007.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale a solicitat cuvântul domnul senator György Frunda. (Domnul vicepreședinte Doru Ioan Tărăcilă pronunță: Gheorghe Frunda.)

Aveți cuvântul, domnule senator.

Doriți să vă spun György? Depinde de accent, domnule senator!

 
 

Domnul Frunda György:

Vă mulțumesc.

Puteți să-mi spuneți în orice limbă, domnule președinte, că este acelasi lucru.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Eu v-as alinta și v-as spune Gheorghiță Frunda! Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Frunda György:

Dacă ați fi fată, mi-ar și plăcea!

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doresc să iau cuvântul împotriva acestei inițiative nu atât pe fond, pentru că este neconstituțională - nu văd de ce trebuie să pedepsesc o rudă, până la gradul IV, a unui demnitar, pornind de la prezumția că demnitarul respectiv nu este corect și atunci, în lanț, până la gradul IV, nu au voie să facă niste activități - cât pentru că domnul coleg a susținut că s-a inspirat din legislația germană.

Vreau să fac o precizare.

Am studiat legislația germană atunci când am dezbătut și am adoptat Legea declarațiilor de avere.

În legea germană, nu până la gradul IV, dar nici măcar soțul demnitarului nu are niciun fel de restricții.

Presedinta Comisiei juridice de la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei este doamna Hertha Daubler Gmehling.

Doamna a fost ministru al justiției în Germania.

În Grecia, la o sedință a Comisiei juridice, împreună cu domnul senator Mereuță -m dacă-mi aduc bine aminte - am avut o discuție cu doamna Gmehling referitor la legislația românească privind declararea averilor.

Si doamna Gmehling, în calitatea Domniei Sale de ministru, mi-a spus că este absolut inacceptabil în practica juridică europeană ca soțul unui demnitar să aibă orice fel de restricții economice, financiare, bancare, doar din cauza faptului că soțul sau soția este demnitar.

În Germania, în Franța, în cele mai multe țări ale Uniunii Europene demnitarii nu trebuie să declare averile soților.

Există o comunitate de averi publică, ce se face publică, și pentru demnitari, dar, în rest, soțul nu are niciun fel de restricții.

De aceea, eu sunt de acord să urmărim legislația germană, dar nu în sensul de a adopta niste interdicții care fac rusine justiției și creează o suspiciune asupra demnitarilor, ci să avem transparență, atunci când este cazul, iar mecanismul să fie un instrument al transparenței publice, al prevenției corupției și să nu fie o supoziție de rea-credință la adresa demnitarilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Declar închise dezbaterile generale.

Vă rog, avem enorm de multe proiecte.

Doriți să luați cuvântul în calitate de inițiator, domnule senator Cutaș? Vă rog.

 
 

Domnul George Sabin Cutaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doar o scurtă precizare.

Vreau să menționez faptul că inițiativa noastră nu îngrădeste în niciun fel, Doamne fereste, dreptul la a-si desfăsura afacerea rudele și asa mai departe.

Noi spunem că este incorect și imoral ca demnitarii care sunt în anumite funcții publice să faciliteze afacerile rudelor până la gradul IV.

Doamne fereste, eu nu am spus ... Pot avea, soția sau soțul, câte afaceri doresc, dar persoana care este într-o funcție publică, care este demnitar, nu trebuie să intervină și să influențeze în vreun fel astfel de afaceri.

Acesta este scopul și inițiativa noastră.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Si eu vă mulțumesc.

Declar închise dezbaterile generale.

Invit pe unul dintre cei doi secretari de sedință să facă apelul.

Domnule secretar Cismaru, vă rog.

 
 

Domnul Ivan Cismaru:

Domnilor colegi, o să încerc să citesc foarte rar, pentru că sala este plină și să nu gresesc!

- Alexandru Viorel - prezent
- Antonie Stefan Mihail - absent
- Apostol Neculai - prezent
- Arcas Viorel - prezent
- Ardelean Aurel - prezent
- Arion Viorel - absent
- Athanasiu Alexandru - absent
- Basgan Ion - prezent
- Blaga Vasile - absent
- Bobes Marin - absent
- Cazacu Cornelia - prezentă
- Câmpeanu Radu-Anton - prezent
- Cârlan Dan - prezent
- Chelaru Ioan - absent
- Cinteză Mircea - absent
- Ciornei Silvia - prezentă
- Cioroianu Adrian Mihai - prezent
- Cismaru Ivan - prezent
- Ciuclea Ilie Ionel - absent
- Copos Gheorghe - absent
- Corodan Ioan - prezent
- Cozmâncă Octav - absent
- Cucuian Cristian - absent
- Cutaș George Sabin - prezent
- Daea Petre - absent
- David Cristian - absent
- David Gheorghe - prezent
- Diaconescu Cristian - absent
- Dina Carol - prezent
- Dîncu Vasile - absent
- Duca Viorel Sr. - prezent
- Dumitrescu Ion Mihai - absent
- Dumitrescu Gheorghe-Viorel - prezent
- Dumitru Constantin - prezent
- Eckstein Kovács Péter - prezent
- Fekete Szabó Andras Levente - prezent
- Florescu Ion - prezent
- Frunda György - prezent
- Funar Gheorghe - prezent
- Găucan Constantin - absent
- Geoană Mircea Dan - absent
- Georgescu Radu Cristian - absent
- Gheorghe Constantin - absent
- Hasotti Puiu - prezent
- Ilascu Ilie - prezent
- Iliescu Ion - absent
- Iluscă Daniel - prezent
- Ion Vasile - absent
- Iordănescu Anghel - absent
- Iorga Nicolae - absent
- Ivănescu Paula Maria - prezentă
- Jurcan Dorel - absent
- Loghin Irina - prezentă
- Lupoi Mihail - absent
- Mardare Radu Cătălin - prezent
- Marinescu Marius - absent
- Markó Belá - absent
- Matei Mircea Leontin - prezent
- Mărăsescu Niculae - prezent
- Mândru Traian - prezent
- Melescanu Teodor Viorel - absent
- Mereuță Mircea - prezent
- Mihăescu Eugen - prezent
- Mihăilescu Petru Serban - absent
- Mihețiu Ioan Gheorghe - prezent
- Mohaci Mihai - prezent
- Moisuc Viorica Georgeta Pompilia - absentă
- Moldoveanu Ileana - prezent
- Moldoveanu Viorel Aurelian - absent
- Moraru Ion - absent
- Morțun Alexandru Ioan - absent
- Nasleu Ioan - prezent
- Neagu Nicolae - absent
- Németh Csaba - prezent
- Nicolae Serban - absent
- Nicolai Norica - prezentă
- Novolan Traian - prezent
- Onaca Dorel Constantin - absent
- Oprea Mario-Ovidiu - prezent
- Panțuru Tudor - prezent
- Pascu Corneliu - prezent
- Păcuraru Paul - prezent
- Păunescu Adrian - absent
- Peres Alexandru - absent
- Petrescu Ilie - prezent
- Popa Dan Gabriel - prezent
- Popescu Dan Mircea - absent
- Popescu Ionel - absent
- Popescu Irinel - absent
- Popescu Mihail - prezent
- Prodan Tiberiu Aurelian - absent
- Rădoi Ion - absent
- Rădoi Ovidiu - prezent
- Rebreanu Nora Cecilia - prezentă
- Roibu Aristide - absent
- Rotaru Ion - absent
- Sabău Dan - absent
- Savu Daniel - prezent
- Sârbu Ilie - absent
- Silistru Doina - prezentă
- Solcanu Ion - prezent
- Stan Petru - absent
- Stănoiu Mihaela Rodica - prezentă
- Stoica Ilie - prezent
- Stragea Cristian Dimitrie - absent
- Strătilă Serban-Cezar - prezent
- Stroe Radu - absent
- Szabo Ilona - absentă
- Szabó Károly Ferenc - prezent
- Serbănescu Verginia - prezentă
- Serbu Gheorghe Vergil - prezent
- Seres Ioan Codruț - absent
- Stefan Viorel - prezent
- Ster Sever - absent
- Talpes Ioan - absent
- Tănăsescu Carmen Felicia - prezentă
- Tănăsescu Claudiu - absent
- Tărăcilă Doru Ioan - prezent
- Terinte Radu - absent
- Theodorescu Emil Răzvan - prezent
- Tîlvăr Angel - absent
- Toma Ion - absent
- Tomoiagă Liliana Lucia - prezentă
- Tudor Corneliu Vadim - absent
- Ungheanu Mihai - prezent
- Ungureanu Vasile Ioan Dănuț - prezent
- Vasilescu Gavrilă - prezent
- Vărgău Ion - absent
- Verestóy Attila - absent
- Visan Gelu - absent
- Vosganian Varujan - absent
- Vraciu Jan - prezent
- Zsombori Vilmos - prezent

(Domnul senator Vasile Ioan Dănuț Ungureanu anunță pe domnul secretar Ivan Cismaru că este prezent).

 
 

Domnul Ivan Cismaru:

Am trecut.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Stimați colegi, vă rog să rămâneți în sală.

Vreau să îi informez pe colegii care urmau să fie validați că încă nu s-a publicat în Monitorul Oficial al României cererea de vacantare.

Vom verifica, și dacă până la sfârsitul sedinței se va publica, vom face validarea astăzi, dacă nu, va trebui să o facem săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii arendării nr. 16/1994. (L387/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

Vă propun să luăm în dezbatere punctul 15 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii arendării nr. 16/1994. (discuții în sală).

Doriți să supunem la vot? Vă rog, domnule senator Carol Dina.

 

Domnul Carol Dina:

Domnule președinte,

După cum observați, ne-am constituit destul de anevoios.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Greu la deal cu boii mici!

 
 

Domnul Carol Dina:

Am rugămintea ca, din acest moment, să revenim, să votăm legile care sunt organice și deja dezbătute, apoi să le avem în vedere și pe cele care sunt organice și care au rămas numai pentru vot.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dacă sunteți de acord să votăm cu mâna ridicată putem să le luăm la rând, ca să parcurgem mai repede ordinea de zi. (discuții în sală).

Cum considerați.

Chiar avem o problemă de cvorum, de aceea nu am supus votului nici legile cu caracter ordinar.

Sperăm să mai vină colegi.

În momentul de față au răspuns la apel doar 66 de colegi.

Sperăm să mai vină 2 colegi.

La punctul 15 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea Legii arendării nr. 16/1994.

Comisia raportoare este Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Inițiatorii sunt 3 colegi deputați care nu sunt prezenți.

Domnule secretar de stat Istvan Töke , vă rog să prezentați punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Töke Istvan:

Vă mulțumesc.

Cu privire la încetarea dreptului executoriu al contractului și trimiterea părților aflate în litigiu la justiție, propunerea dezavantajează și prelungeste inutil posibilitatea de exercitate a dreptului de proprietar.

Din punctul de vedere al Guvernului propunerea în sine, trebuie exclusă.

Referitor la art.9 alin.(1) din contract pentru care există supoziția că legiuitorul îsi impune abrupt și excesiv de autoritar propria voință, conținutul articolului poate fi substituit cu propunerea.

În cazul neexecutării obligațiilor contractuale cauzate din vina unei părți, este îndreptățită cealaltă parte să ceară unilateral încetarea contractului.

Guvernul nu susține propunerea legislativă în varianta prezentată, întrucât modificările propuse aduc mari prejudicii arendatorului și avantajează în mod preferențial arendasul.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

O invit pe doamna președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, Norica Nicolai, să prezinte raportul.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a adoptat un raport de respingere, luând în considerare argumentele care au fost deja prezentate și considerăm că maniera în care este reglementată această chestiune în plan juridic, nu este în acord cu principiile de drept, fapt pentru care vă solicităm să respingeți această propunere legislativă.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Nefiind intervenții la dezbaterile generale vom da vot pe raport și vot final.

*

Stimați colegi, vă propun să trecem peste punctele 16, 17, 18, 19, din ordinea de zi, întrucât avem de dat doar vot, și eventual la punctul 16 dacă vor fi amendamente vom vota, dar ar mai fi o problemă, ar trebui să mai vină un coleg pentru a avea cvorum.

*

Punctele 20, 21, 22 și 23 nu sunt dezbătute.

Vedeți cum m-ați încurcat? Sunt dezbătute propunerile legislative și proiectele de lege până la punctul 19 din ordinea de zi.

La punctul 20 avem vot pe raport și vot final.

Punctul 21 nu a fost dezbătut în plenul Senatului. (discuții în sală).

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Se leagă.

La vot le supunem în acelasi timp, dar nu am făcut dezbaterile.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică.(L880/2006) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

La punctul 21 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică.

Comisia raportoare este Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități si validări. Inițiator este domnul deputat Gabriel Sandu, care nu este prezent.

Doamna președinte, vă rog, să prezentați raportul comisiei.

La punctul 21 din ordinea de zi, raportul este de respingere.

 

Doamna Norica Nicolai:

Despre ce lege este vorba?

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Legea nr. 187/1999.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Raportul comisiei este de respingere cu argumentele prezentate în raport.

Sunt o serie de texte care au rămas fără obiect.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îl invit pe domnul secretar de stat, Gabriel Tănăsescu să prezinte punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Gabriel Tănăsescu:

Mulțumesc.Domnule președinte,Propunerea legislativă a rămas fără obiect.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă nu sunt intervenții vom da vot pe raport și vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea art. 15 din Legea nr. 187 /1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste. (L924/2006) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

La punctul 22 din ordinea de zi, de asemenea nedezbătut, este înscris Proiectul de lege pentru completarea art. 15 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste.

Raportul de respingere este întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Doamna președinte, aveți cuvântul.

 

Doamna Norica Nicolai:

Domnule președinte,

Acest proiect de lege a primit raport de respingere.

Dispozițiile care se doresc a fi modificate au fost declarate neconstituționale.

Legea are caracter organic.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă rog, punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Gabriel Tănăsescu:

Domnule președinte,

Si acest proiect de lege a rămas fără obiect.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă consult dacă sunt intervenții.

Dacă nu sunt intervenții vom da vot pe raport și vot final.

*

În continuare, punctele 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, din ordinea de zi au fost dezbătute și sunt doar pentru vot final.

Proiectul de lege care nu a fost supus dezbaterii este cel de la punctul 30 din ordinea de zi.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. (L453/2008)

La punctual 30 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.

Comisia raportoare este Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Raportul este favorabil, cu un amendament.

Domnule Liviu Moraru, vă rog să prezentați punctul de vedere al Guvernului.

Vă rog, microfonul 8.

 

Domnul Liviu Moraru- director general la Monitorul Oficial al României:

Prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2008 au fost aduse la zi unele prevederi din Legea nr. 202/1998, adoptată acum 10 ani, privind organizarea publicației Monitorul Oficial al României.

Susținem adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 în forma prezentată de Guvern, fără amendamentul propus din următoarele considerente:

Există deja o categorie importantă de acte normative pentru care se plăteste publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceasta nu a afectat în niciun fel publicarea lor.

Toate țările din Uniunea Europeană au adoptat ca mod de lucru susținerea de către stat a serviciului de editare, în principal, din cauza faptului că reproducerea actelor normative, chiar și în scop comercial este gratuită.

Susținerea se realizează în cele mai multe cazuri prin plata acestui serviciu de către emitenții actelor, către un operator economic desemnat sau mai rar, prin prestarea acestui serviciu de către o instituție bugetară finanțată parțial sau integral de la bugetul de stat.

Practic, după anul 2000, odată cu diminuarea abruptă a numărului de utilizatori ai abonamentelor tipărite la publicațiile oficiale, toate țările Uniunii Europene au trecut la acest mod de lucru.

Acest mod de lucru este dat de schimbarea masivă a nevoilor utilizatorilor, care favorizează datele de baze legislative.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Doamna președinte Norica Nicolai vă rog să prezentați raportul comisiei.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Domnule președinte,

Raportul este unul de admitere cu acel amendament, care înțeleg că este pus în discuție.

Este adevărat că la momentul respectiv, comisia nu a avut în vedere acest argument care vizează un standard pentru aceste instituții, impus de Uniunea Europeană, și cred că având în vedere faptul că, cei care emit aceste documente ce se publică în Monitorul Oficial al României trebuie să suporte cheltuielile, sigur, la niste tarife stabilite de Birourile permanente, putem să luăm în considerare și această chestiune.

Raportul este de admitere.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă sunt intervenții.

Domnule senator Gavrilă Vasilescu, aveți cuvântul.

Microfonul 3.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doresc să mă refer la amendamentul pe care l-am făcut cu privire la publicarea anumitor legi, la publicarea tuturor actelor normative care sunt prevăzute de Constituție, mă refer în primul rând la legi care se publică în Partea I din Monitorul Oficial al României.

Domnilor senatori, stiți foarte bine că, o lege nu poate intra în vigoare dacă nu este publicată în Monitorul Oficial al României.

Acesta a fost motivul pentru care am gândit că nu este corect ca legiuitorul să plătească pentru publicarea legii în Monitorul Oficial al României pentru ca aceasta să intre în vigoare.

Dacă mergem pe acest raționament, ce s-ar întâmpla dacă legiuitorul nu ar plăti? Monitorul Oficial al României îmi va răspunde că publicarea se face imediat și plata se face după.

Nu s-au făcut plăți de un an.

În aceste condiții, ce face Regia Autonomă "Monitorul Oficial", nu mai publică legile, nu mai intră în vigoare legi pentru că nu sunt publicate în Monitorul Oficial al României? Dacă în raport este trecut că cheltuielile se suportă de la bugetul Regiei Autonome "Monitorul Oficial" părerea mea este că s-a făcut o greseală.

Nu asta am avut în vedere, pentru că Monitorul Oficial al României este organizat ca o regie autonomă sau ca o societate comercială.

Am avut în vedere formularea "se suportă de la bugetul de stat", probabil că este o greseală în redactarea amendamentului, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" trebuie să primească de la bugetul de stat o sumă necesară pentru publicarea legilor în Monitorul Oficial al României.

Ca să nu vă rețin, vă rog să vă uitați și veți fi convinsi că este corect.

De aceea s-a înființat Monitorul Oficial al României, pentru a se publica și a se face cunoscute tuturor actele normative.

Momentul publicării actului normativ, este momentul de la care curge termenul de intrare în vigoare al acestuia, la 30 de zile, la 90 de zile etc.

Ca să și plătesc să intre legile în vigoare, mie mi se pare că, principial, nu este corect.

Deci nu vreau să plătească Monitorul Oficial al României, ci statul să plătească, de la buget, și vă rog...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci în partea finală...

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Vă rog să rectificați, pentru că asa a fost făcut amendamentul: nu din bugetul propriu al Monitorului Oficial al României, ci din bugetul de stat.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimate coleg, în partea finală să fie eliminată - «Regia Autonomă "Monitorul Oficial", din bugetul propriu» - și să se spună "de la bugetul statului".

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Sigur că da.

Si trebuie prevăzute sume în planul bugetar pentru publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sunteți de acord cu formularea "plata să fie făcută de la bugetul statului" ?

 
 

Domnul Liviu Moraru:

Este mult mai lesnicioasă metoda care este acum în vigoare și care se aplică fără probleme.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Gavrilă Vasilescu.

Vă rog să votați.

Legea are caracter de lege ordinară.

Senatul este primă Cameră sesizată. (pe tabela de vot este înscris: 29 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 14 abțineri.)

Rog colegii prezenți în sală să voteze.

Resupun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Gavrilă Vasilescu.

Vă rog să votați.

(Pe tabela de vot este înscris: 30 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 8 abțineri.)

Stimați colegi, suntem în cvorum, de aceea mă obligați să resupun a treia oară la vot.

Vă rog, doamna președinte.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Domnule președinte,

Fără îndoială, amendamentul acesta are o serie de chestiuni care sunt discutabile.

Sunt două lucruri diferite.

Intrarea în vigoare a legii prin publicarea ei în Monitorul Oficial al României este asigurată.

În ceea ce priveste finanțarea, noi am crea, prin acest amendament, o formulă care este, oarecum, privilegiată, nu numai pentru Parlament, dar și pentru Consiliul Superior al Magistraturii și cred că am putea să renunțăm la acest amendament, să mergem pe formula inițială, pentru că bugetul de stat este cel care asigură publicarea acestor acte normative, sigur, într-un mecanism de finanțare, asa cum a fost prevăzut.

Nu este o foarte mare diferență, dar dacă am admite, ar însemna ca Parlamentul, principial, să fie scutit de la plata acestei taxe, ceea ce creează o anume discriminare.

Atâta vreme cât bugetul de stat plăteste pentru toate aceste documente, nu cred că trebuie să creăm un text discriminatoriu în proiectul de lege.

Vă propun și eu să menținem articolul 17 în forma inițială, mai ales că nu suntem nici Cameră decizională.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă cer scuze că nu v-am oferit cuvântul în momentul în care am încheiat dezbaterile.

Resupun votului dumneavoastră, stimați colegi, amendamentul domnului senator Gavrilă Vasilescu.

Vă rog să votați.

Stimați colegi, pentru a treia oară resupunem votului și nu avem cvorum.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Vă invit să vă ocupați locurile. 68 de colegi au răspuns prezent la apelul nominal.

Vă rog să votați.

(Pe tabela de vot este înscris: 21 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 8 abțineri.)

Resupun votului dumneavoastră, pentru a patra oară, amendamentul domnului senator Gavrilă Vasilescu Amendamentul a fost respins, întrunind doar 20 de voturi pentru, 25 împotrivă și 9 abțineri.

Am spus, cvorumul de sedință este de 67 de parlamentari.

Supun votului dumneavoastră raportul favorabil, întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări fără acel amendament din Anexa nr. 1, și proiectul de lege, precizând că legea are caracter de lege ordinară, iar Senatul este primă Cameră sesizată.

Au fost adoptate de plenul Senatului cu 48 de voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri.

 
Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare -Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea și în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea, județul Bihor. (L588/2008) (votul final se va da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

La punctul 31 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea și în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea, județul Bihor.

Ofer cuvântul domnului secretar de stat István Töke, pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

 

Domnul Töke István:

Prin Hotărârea nr. 648 din 28 august 2008, Consiliul local al municipiului Oradea a solicitat Guvernului trecerea suprafeței de teren de 121,29 hectare și a clădirilor aflate pe aceasta în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, și în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unui proiect de interes public municipal.

S-a solicitat și s-a obținut acordul Agenției Domeniilor Statului și al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea pentru această transmitere.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă rog, raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări este unul de admitere, fără amendamente.

Este vorba de o transmitere a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea ADS la municipalitatea Oradea.

Este un proiect de utilitate publică ce se va realiza în cadrul acestui proiect si, ca atare, noi vă propunem să adoptăm acest proiect de lege.

Legea are caracter organic.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale nu sunt intervenții, vom da vot final.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale Apele Române în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului local al comunei Crasna, județul Sălaj. (L571/2008)

La punctul 32 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului local al comunei Crasna, județul Sălaj.

Din partea Executivului, domnul secretar general Alexandru Mircea.

 

Domnul Alexandru Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului local al comunei Crasna, județul Sălaj, în vederea construirii unui nou sediu în care să funcționeze grădinița cu program prelungit din comună.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna președinte Norica Nicolai să prezinte raportul.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

Raportul este unul de admitere.

El vizează transmiterea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat, pentru un proiect de utilitate publică, și anume o grădiniță.

Legea are caracter organic.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Nu sunt intervenții.

Vom da vot final.

 
Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru 69 completarea art. 9 și 11 din Legea recunostinței față de eroii-martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, nr. 341/2004. (L498/2008)

La punctul 33 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru completarea art. 9 și 11 din Legea recunostinței față de eroii-martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, nr. 341/2004.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări este raportoare.

Inițiatorii, colegi deputați, sunt prezenți? Nu.

Vă rog, doamna președinte, să ne prezentați punctul de vedere al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

 

Doamna Norica Nicolai:

Raportul este de admitere, cu un amendament care face parte din anexă.

Proiectul, care a fost amendat de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, vizează posibilitatea instituirii unei comisii tehnice pentru verificarea autenticității documentelor aflate în dosarele de preschimbare a certificatelor de revoluționar.

Comisia este absolut necesară pentru a dinamiza acest proiect de preschimbare.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, doamna președinte.

Domnule secretar de stat, dacă doriți să interveniți din partea Guvernului, aveți cuvântul.

Vă rog să vă prezentați, ca să vă cunoască domnii senatori.

 
 

Domnul Puiu Nicolae Fesan - secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989:

Fesan Puiu Nicolae, secretar de stat cu problemele revoluționarilor.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Susținem propunerea legislativă pentru completarea art. 9 și 11 din Legea recunostinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției din Decembrie 1989.

În numele revoluționarilor și al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, vă mulțumim.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Si noi vă mulțumim pentru inițiativa legislativă.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Nu sunt intervenții.

Legea are caracter de lege ordinară... (domnul senator Răzvan Theodorescu solicită cuvântul.)

Poftiți? Iertați-mă, n-am observat.

Domnule academician Răzvan Theodorescu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Emil Răzvan Theodorescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Vreau să vă spun că, într-adevăr, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 a făcut, din acest punct de vedere, progrese foarte mari, a făcut o ordine pe care am constatat-o la fața locului și mi se pare că, în ciuda multor fulgere și antipatii pe care secretarul de stat și Secretariatul de Stat și le-a atras prin acest ecarisaj pe care l-a făcut, noi trebuie să susținem din plin toată această activitate și îl felicit pe domnul secretar de stat pentru inițiativele pe care le-a luat și pe care le-am constatat nu de mult.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule academician.

Doar o singură întrebare, poate sunteți interesați.

L-as întreba pe domnul secretar de stat Fesan să ne spună câte procese are în urma analizării dosarelor în Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990?

 
 

Domnul Nicolae Puiu Fesan:

Aproximativ 9.800, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, legea are caracter de lege ordinară.

Senatul este primă Cameră sesizată.

Domnule senator Carol Dina, doriți să interveniți la punctul 33? (intervenție din sală neinteligibilă a domnului senator Carol Dina.)

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, cu un amendament.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Vă rog să votați.

Cu 50 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere, raportul favorabil, cu un amendament, este adoptat de plenul Senatului.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă în ansamblu.

Propunerea legislativă este adoptată de plenul Senatului cu 44 de voturi pentru și o abținere.

Vă rog, domnule senator Carol Dina.

 
 

Domnul Carol Dina:

Vă mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze pentru insistență, dar vă rog să constatați că, în continuare, ordinea de zi conține proiecte de lege care nu sunt sub incidența validării pe cale tacită si, drept urmare, consider că este corect să revenim la propunerea pe care am făcut-o, să votați cum doriți dumneavoastră, dar legile organice care sunt pe ordinea de zi trebuie să fie votate.

Întrucât cvorumul este deja constituit, să trecem la aplicarea votului nostru, pentru că deja suntem la a patra săptămână de când am discutat unele proiecte de lege, votul urma să se dea și tot să se dea si, practic, suntem în imposibilitate, ceea ce îmi creează, cel puțin mie, senzația că vin degeaba la Senat.

Sunt un inutil.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îi rog pe domnii secretari să verifice cvorumul.

Invit colegii senatori în sală.

 
Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

În mod sigur, două voturi le vom putea da cu multă usurință.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru al Senatului pentru ziua de astăzi: lucrări în plen până la ora 13.00 si, dacă veți accepta, prelungirea programului până la epuizarea ordinii de zi.

Vă rog să votați programul de lucru.

Programul de lucru este aprobat de plenul Senatului cu 36 de voturi pentru și un vot împotrivă.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi, cea care v-a fost distribuită și care conține 85 de acte normative.

Vă rog să votați.

Ordinea de zi este aprobată de plen cu 50 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere.

Invit colegii senatori în sală.

Vă rog, cum stăm cu cvorumul de sedință? (discuții la masa prezidiului)

La apelul nominal au fost prezenți 69.

Sigur, de semnat au semnat mai mulți.

Acum, în sală, sunt prezenți 57 de senatori, deci nu pot supune votului, dacă sunteți foarte scrupulosi, desigur, legile organice, dar începem cu legile ordinare.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (L442/2008)

La punctul 1 din ordinea de zi am dezbătut Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Este prioritate legislativă a Guvernului.

Termenul de adoptare tacită este 22 octombrie 2008.

Legea are caracter de lege ordinară.

Raportul comisiei este favorabil, cu amendamente.

Supun votului dumneavoastră raportul cu amendamente.

Vă rog să votați.

Raportul este adoptat de plenul Senatului cu 50 de voturi pentru și 2 abțineri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

Proiectul de lege este adoptat de plenul Senatului cu 52 de voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol. (L456/2008)

La punctul 2 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.

Proiectul de lege a fost dezbătut de plen.

Legea are caracter de lege ordinară.

Senatul este primă Cameră sesizată.

Raportul întocmit de Comisia pentru administrația publică, organizarea teritoriului și protecția mediului este favorabil, cu 10 amendamente.

Supun votului dumneavoastră raportul cu amendamente.

Vă rog să votați.

Cu 52 de voturi pentru și o abținere, raportul favorabil, cu 10 amendamente, este adoptat de plen.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

Proiectul de lege a fost adoptat de plenul Senatului cu 53 de voturi pentru și o abținere.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale Apele Române în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului local al comunei Crasna, județul Sălaj. (L571/2008)

Legi cu caracter ordinar, imediat, să vedem dacă mai avem.

Toate celelalte legi au caracter organic.

Invit, pentru a doua oară, un domn secretar să facă apelul.

Suntem 57 de senatori prezenți în sală.

Nu s-a votat punctul 32 din ordinea de zi? Foarte bine, îl vom vota imediat.

Vă rog, domnule secretar, punctul 32 din ordinea de zi este Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului local al comunei Crasna, județul Sălaj.

Este acel imobil unde se intenționează să se construiască o grădiniță.

Raportul este favorabil, fără amendamente, întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Vă rog să votați, electronic.

Vă mulțumesc.

Cu 55 de voturi pentru, în unanimitate, raportul și proiectul de lege au fost adoptate de plen.

Vă mulțumesc.

*

Vă rog să faceți apelul, domnule senator.

 

Domnul Ivan Cismaru:

- Alexandru Viorel - prezent
- Antonie Stefan - Mihail - absent
- Apostol Neculai - prezent
- Arcas Viorel - prezent
- Ardelean Aurel - prezent
- Arion Viorel - absent
- Athanasiu Alexandru - absent
- Basgan Ion - prezent
- Blaga Vasile - absent
- Bobes Marin - absent
- Cazacu Cornelia - prezentă
- Câmpeanu Radu-Anton - prezent
- Cârlan Dan - prezent
- Chelaru Ioan - absent
- Cinteză Mircea - absent
- Ciornei Silvia - prezentă
- Cioroianu Adrian Mihai - prezent
- Cismaru Ivan - prezent
- Ciuclea Ilie Ionel - absent
- Copos Gheorghe - absent
- Corodan Ioan - prezent
- Cozmâncă Octav - absent
- Cucuian Cristian - absent
- Cutaș George Sabin - prezent
- Daea Petre - absent
- David Cristian Guvern
- David Gheorghe - prezent
- Diaconescu Cristian - absent
- Dina Carol - prezent
- Dîncu Vasile - absent
- Duca Viorel Sr. - prezent
- Dumitrescu Ion Mihai - absent
- Dumitrescu Gheorghe Viorel - prezent
- Dumitru Constantin - absent
- Eckstein Kovács Péter - prezent
- Fekete Szabó Andras Levente - prezent
- Florescu Ion - prezent
- Frunda György - absent
- Funar Gheorghe - prezent
- Găucan Constantin delegație
- Geoană Mircea Dan - absent
- Georgescu Radu Cristian - absent
- Gheorghe Constantin - absent
- Hasotti Puiu - prezent
- Ilascu Ilie - prezent
- Iliescu Ion - absent
- Iluscă Daniel - prezent
- Ion Vasile - absent
- Iordănescu Anghel - absent
- Iorga Nicolae delegație
- Ivănescu Paula Maria - prezentă
- Jurcan Dorel - absent
- Loghin Irina - prezentă
- Lupoi Mihail - absent
- Mardare Radu Cătălin - prezent
- Marinescu Marius - absent
- Markó Belá - absent
- Matei Mircea Leontin - prezent
- Mărăsescu Niculae - prezent
- Mândru Traian - prezent
- Melescanu Teodor Viorel Guvern
- Mereuță Mircea - prezent
- Mihăescu Eugen - prezent
- Mihăilescu Petru Serban - absent
- Mihețiu Ioan Gheorghe - prezent
- Mohaci Mihai - absent
- Moisuc Viorica Georgeta Pompilia - prezentă
- Moldoveanu Ileana - prezentă
- Moldoveanu Viorel Aurelian - absent
- Moraru Ion - absent
- Morțun Alexandru Ioan - absent
- Nasleu Ioan - prezent
- Neagu Nicolae - absent
- Németh Csaba - prezent
- Nicolae Serban - absent
- Nicolai Norica - prezentă
- Novolan Traian - prezent
- Onaca Dorel Constantin - absent
- Oprea Mario-Ovidiu - prezent
- Păcuraru Paul - prezent
- Panțuru Tudor - prezent
- Pascu Corneliu - prezent
- Păunescu Adrian - absent
- Peres Alexandru - absent
- Petrescu Ilie - prezent
- Popa Aron Ioan - absent
- Popa Dan Gabriel - prezent
- Popescu Dan Mircea - absent
- Popescu Ionel - absent
- Popescu Irinel - absent
- Popescu Mihail - prezent
- Prodan Tiberiu Aurelian - absent
- Rădoi Ion - absent
- Rădoi Ovidiu - prezent
- Rebreanu Nora Cecilia - prezentă
- Roibu Aristide - prezent
- Rotaru Ion - absent
- Sabău Dan delegație
- Savu Daniel - prezent
- Sârbu Ilie - absent
- Silistru Doina - prezentă
- Solcanu Ion - prezent
- Stan Petru - absent
- Stănoiu Mihaela Rodica - prezentă
- Stoica Ilie - prezent
- Stragea Cristian Dimitrie - absent
- Strătilă Serban-Cezar - prezent
- Stroe Radu - absent
- Szabo Ilona delegație
- Szabó Károly Ferenc - prezent
- Serbănescu Verginia - prezentă
- Serbu Gheorghe Vergil - prezent
- Seres Ioan Codruț - absent
- Stefan Viorel - prezent
- Ster Sever - absent
- Talpes Ioan - absent
- Tănăsescu Carmen Felicia - prezentă
- Tănăsescu Claudiu - absent
- Tărăcilă Doru Ioan - prezent
- Terinte Radu - absent
- Theodorescu Emil Răzvan - prezent
- Tîlvăr Angel - absent
- Toma Ion - absent
- Tomoiagă Liliana Lucia - prezent
- Tudor Corneliu Vadim - absent
- Ungheanu Mihai - prezent
- Ungureanu Vasile Ioan Dănuț - prezent
- Vasilescu Gavrilă - prezent
- Vărgău Ion - absent
- Verestóy Attila - absent
- Visan Gelu - absent
- Vosganian Varujan - Guvern
- Vraciu Jan - prezent
- Zsombori Vilmos - prezent

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimați colegi, sunt convins că putem să mergem mai departe, întrucât există legi cu caracter organic, dar care nu sunt contestate de niciun grup parlamentar și pe care putem să le votăm deschis.

În momentul în care un grup parlamentar se opune pentru sistemul de vot propus la fiecare lege în parte, atunci lăsăm legea respectivă deoparte.

Sunteți de acord? (replici neinteligibile din sală) Avem cvorum, dar la o mustață incipientă.Avem o variantă să mergem mai departe, iar a doua variantă,

care este și mai rea pentru noi, era să zic și mai proastă pentru Senat, parte dintre legi să se adopte tacit și e păcat de munca noastră, pentru că sunt multe amendamente făcute.

Vă rog, domnule senator Carol Dina.

 
 

Domnul Carol Dina:

Domnule președinte,

Noi, ieri, am primit, cu regret, despărțirea de o parte dintre senatori care au ales să meargă pe alte culoare și ne-am pronunțat că ei nu mai intră în evidența Senatului.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Am redus, suntem 67, nu mai este cvorumul de sedință 69.

Patru colegi si-au dat demisia, iar cvorumul este de 67 de senatori.

 
 

Domnul Carol Dina:

Chiar 66, dacă rotunjim, asa cum este în contabilitate.

Domnule președinte,

Dumneavoastră sunteți, prin excelență...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu, am demonstrat că nu sunt.

Vă rog.

 
 

Domnul Carol Dina:

...o persoană foarte pragmatică și ați deslusit ițe foarte încâlcite în multe ocazii, cel puțin de opt ani, de când vă cunosc...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnule președinte, vă propun să supunem votului legile cu care noi, prin consens, acceptăm acest lucru.

 
 

Domnul Carol Dina:

Domnule președinte,

Noi avem o ordine de zi pe care, adineauri, am votat-o.

Dacă mereu vom face excepție la excepție la excepție, vom ajunge în situația stupidă să nu mai stim de ce am venit aici.

Există o ordine de zi...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Există, vreau să vă spun...

 
 

Domnul Carol Dina:

Doriți să propuneți ca votul să se facă prin ridicare de mâini -foarte bine, doriți vot secret - foarte bine, doriți pe agendă de calculator - foarte bine, deci cum doriți, dar grupul nostru insistă să se manifeste o disciplină parlamentară care să ne oblige pe toți să ne subordonăm.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Eu am înțeles și ceea ce nu ați rostit în plenul Senatului, de aceea spun cu bună-credință să mergem mai departe, în sensul ca, acolo unde există consens, să nu ne batem joc de munca noastră.

Este păcat ca legile să fie adoptate tacit.

Acolo unde se opune un grup, le lăsăm deoparte.

Rog colegii senatori să nu mai plece din sală.

Consult liderii grupurilor parlamentare dacă sunt de acord cu această procedură de vot.

Dacă nu intervin, înseamnă că "da".

Vă mulțumesc.

 
Dezbateri la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței 84 de urgență a Guvernului nr. 97/2008 pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. (L462/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

Avem proiectul de lege înscris la punctul 3 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2008 pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.

Raportul întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului este favorabil, raport cu sase amendamente admise.

Supun votului dumneavoastră deschis raportul cu amendamente.

Cine este pentru?Vă mulțumesc.Voturi împotrivă?Cu 10 voturi împotrivă, raportul cu amendamente este respins.Supun votului dumneavoastră...Legea are caracter de lege organică...(discuții în sală)

Nu ați spus că vă opuneți.

Am cerut de la început, dacă un grup parlamentar se opune, în momentul în care faceți această precizare, nu pun legea la vot.

Deci Grupul parlamentar al PRM se opune.În această situație, nu punem legea la vot. (discuții în sală) Este adevărat, Senatul este primă Cameră sesizată.Vă rog, domnule senator.

 

Domnul Carol Dina:

Domnule președinte,Eu vă rog, cu tot respectul, să nu inventăm...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da, mulțumesc.Raportul a fost respins întrucât sunt 69 de senatori prezenți în sală, 10 senatori au votat împotrivă.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog, domnule senator Dan Cârlan.

 
 

Domnul Dan Cârlan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că am înțeles bine propunerea pe care ne-ați făcut-o, atunci când am acceptat să pornim la drum pe un vot deschis, cu acordul tuturor grupurilor parlamentare, având în vedere cvorumul extrem de apropiat de limita prin care putem adopta o lege organică.

Si am înțeles că am convenit că supunem la vot doar acele proiecte de legi organice pentru care există consensul grupurilor parlamentare, și acele legi pentru care cel puțin un grup se pronunță împotriva lor nu vor fi supuse la vot datorită limitei de cvorum pe care o avem.

Suntem în cvorum, dar nu putem...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Trei senatori avem....

 
 

Domnul Dan Cârlan:

... vota legi organice decât prin consensul grupurilor.

Este evident că pe această lege nu a existat consens, prin urmare, vă propun să aplicăm regula cu care am pornit la drum.

Să nu declarăm respins un raport la care am lucrat și care conține modificări importante ale acestei legi cu caracter organic.

Si legea, și raportul să fie supuse la vot atunci când vom considera că avem cvorum să putem supune votului toate legile organice.

Eu asa am înțeles că mergem.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnule senator Mihai Ungheanu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mihai Ungheanu:

Domnule președinte,

Ați spus că sunt 69 de senatori în sală și avem cvorum, asa că toată discuția dinainte iese din calcul.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu.

 
 

Domnul Mihai Ungheanu:

Cum nu?

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Pentru că, nu vă supărați, am solicitat înțelegere din partea grupurilor parlamentare.

Si am spus că atunci când un grup parlamentar se opune integral... și am verificat, întreg Grupul parlamentar al PRM s-a opus la acest proiect de lege.

Deci, în mod normal, trebuia să spuneți ,,Grupul parlamentar al PRM se opune ca această lege să fie supusă votului".

 
 

Domnul Mihai Ungheanu:

Nu, dar nu este clar.

Adică, suntem într-o confuzie toți.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sigur, ceea ce vă spun eu nu scrie în Regulament, dacă vreți.

 
 

Domnul Mihai Ungheanu:

Păi, cum scrie în Regulament, dacă avem cvorum...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Presedintele poate supune votului, pentru că el conduce sedința, iar dumneavoastră aveți dreptul să mă criticați.

 
 

Domnul Mihai Ungheanu:

A, deci luați deciziile de unul singur?!

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu, nu.

Pot să nu supun votului, nu sunt obligat să supun votului în aceeasi sedință.

 
 

Domnul Mihai Ungheanu:

Chiar în cazul adoptării tacite, care este eminentă, da?

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Este aceeasi regulă și la legile sau la proiectele de lege - doresc să vă reamintesc - de la punctele 35, 36, 37, la care v-ați opus să le luăm în dezbatere.

Da, domnule senator Carol Dina, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Carol Dina:

Domnule președinte,

Eu, cel puțin, sub cuvânt de onoare, am înțeles că atunci când ajungem la un punct de pe ordinea de zi pentru care un grup parlamentar are o obiecție, vă sesizează pe dumneavoastră și acel proiect de lege este lăsat de o parte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da.

 
 

Domnul Carol Dina:

Si în momentul când ați început cu punctul 3 din ordinea de zi, este în regulă, l-ați supus la vot, nimeni nu a avut niciun fel de observație cu privire la procedura de vot si, în aceste condiții, nu suntem în afara propunerii dumneavoastră.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Oricum, suntem foarte departe de ea, pentru că votul echivalează...

 
 

Domnul Carol Dina:

Domnule președinte,

Eu vreau să vă spun următorul lucru, din momentul acesta, dumneavoastră abuzați.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu, nu acuz pe nimeni.

 
 

Domnul Carol Dina:

Abuzați foarte mult, domnule președinte, de funcția în care Regulamentul v-a pus și probabil că... nu vreau să spun mai multe, dar doriți... probabil că aveți vreo sarcină de la cineva să conduceți sedința în mod arbitrar, cum vreți dumneavoastră.

Regulamentul spune...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dacă as avea o sarcină, as conduce exact diametral opus.

 
 

Domnul Carol Dina:

Domnule președinte,

Dați-mi voie... nu puteți să mă întrerupeți.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog.

 
 

Domnul Carol Dina:

Regulamentul vă obligă să supuneți votului inițiativele legislative aflate pe ordinea de zi.

Domnii care nu doresc să vină la cvorum, cum este și domnul președinte Cârlan, care vine când vrea, precum și alți parlamentari de la PNL care susțin Guvernul, să poftească în sală.

De ce dumneavoastră doriți să modificați cursul acestor proiecte de lege pentru că unii parlamentari nu doresc să participe la dezbateri și îsi fac campanie în teritoriu? De ce? Cine vă dă dumneavoastră dreptul să procedați în acest fel? Arătați-mi litera din Regulament...

Mâine, acest act normativ de o importanță covârsitoare, care este un abuz al acestui Guvern, susținut și de dumneavoastră, va căpăta votul Senatului în condițiile în care și legea de bază, Legea nr. 35/2008, a fost validată prin asumarea răspunderii.

Este o bătaie de joc, domnule președinte.

Dacă dumneavoastră doriți să intrați în această mocirlă, nu aveți decât.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnule senator Peter Eckstein Kovacs, aveți cuvântul.

Microfonul 1, vă rog.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ceea ce ați citat dumneavoastră este desigur corect și este citat corect din Regulament, și anume că ,,președintele poate să supună votului".

Aici nu încape discuție.

Dacă Grupul parlamentar al PRM este deranjat că Senatul vrea să lucreze și să adopte, cât se poate, din proiectele de lege care au consens, noi o să părăsim sala și nu va fi cvorum, iar sedința trebuie să fie ridicată.

Nu dorim să facem acest lucru.

Eu as sugera totusi ca până când se mai întruneste cvorumul să supuneți la vot toate acele inițiative sau proiecte cu rapoarte de respingere, care sunt mai usor de soluționat.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dintre acelea, majoritatea sunt inițiative legislative si, de fapt, acolo este toată tensiunea.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Ca atare, noi suntem de acord cu procedura pe care ați propus-o.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da.

Deci nu revin asupra votului dat, un grup parlamentar s-a pronunțat împotriva raportului cu amendamente.

Raportul nu a fost adoptat, dar Regulamentul - nu-l interpretez abuziv - îmi dă acest drept, și dă acest drept Regulamentul conducătorului de sedință, de a pune sau de a nu pune la vot o lege.

Deci proiectul de lege în ansamblu va fi votat, dacă vom mai avea o sedință de plen, până în 23 octombrie, dacă nu, va fi adoptat tacit.

Domnule senator Gheorghe Funar, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Carol Dina (din sală):

Este o rusine pentru acest Senat dacă legea trece prin adoptare tacită.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu poate să treacă pentru că nu mai avem nicio sedință de plen. (discuții în sală)

Nu o pun la vot, nu sunt obligat. (discuții în sală)

Nu este nimic legat.

Domnule senator Funar, vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de sedință.

Doamnelor și domnilor senatori,

După consultări ad-hoc, în grup, vă rugăm să resupuneți la vot raportul și noi nu vom fi împotriva raportului.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stiu că am mai făcut greseala aceasta o dată, atunci când raportul a fost votat în unanimitate și a căzut legea.

De aceea, mă feresc de dumneavoastră chiar și atunci când vreți să faceți un cadou.

Din sală: Solicit intervenție pe procedură.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Ați mai intervenit o dată, tot pe procedură.

Domnule senator Cârlan, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Dan Cârlan:

Numai pe procedură, domnule președinte.

În primul rând, doresc să amintesc faptul că pe site-ul Senatului este publicat programul de activitate pe această săptămână și de mâine începând avem activitate în circumscripțiile electorale.

Prin urmare, termenul de adoptare tacită nu se poate împlini mâine, ci în prima sedință de plen de săptămâna viitoare.

Corelez acest lucru cu convenția cu care am intrat la vot -o găsim în stenograma acestei sedințe - este absolut evident faptul că am convenit să votăm dacă toate grupurile parlamentare sunt în consens.

Orice modificare a acestei chestiuni afectează și raportul, și legea, pentru că raportul face parte integrantă din lege, atunci când discutăm despre adoptarea sa cu cvorumul necesar unei legi organice.

Domnule președinte,

Am rugămintea să constatăm că, asa cum ați propus dumneavoastră, putem să nu votăm astăzi acest proiect de lege.

Si dacă sunt probleme de conducere abuzivă, nimic mai simplu, plenul este suveran.

Supunem votului plenului dacă acest proiect de lege îl votăm astăzi sau săptămâna viitoare.

Dar vă rog să tratăm la pachet și raportul, și legea.

Nu este corect să împărțim în două acest vot, care acelasi...(discuții în sală)

Da, ordinea de zi poate fi modificată de plen, asta încercam să sugerez.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Dan Cârlan:

Nu stiu dacă m-ați înțeles, domnule președinte, rugămintea este să nu despărțim raportul de lege, pentru că este un raport care a fost lucrat.

Nu putem ciunti legea; dacă considerăm că nu poate fi votată astăzi ca lege organică, nu votăm nici raportul.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da, mulțumesc.

Vă propun să luăm act de precizarea făcută de domnul senator Gheorghe Funar, în sensul că Grupul parlamentar al PRM este de acord să fie resupus votului inclusiv raportul.

Votul pe raport și votul final se vor da în sedința următoare de plen.

*

Punctul 4 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Consult grupurile parlamentare dacă au observații. (discuții în sală)

Stimați colegi,

Întreb la fiecare lege în parte: sunt obiecțiuni din partea grupurilor parlamentare, în sensul de a nu supune votului proiectul de lege?

Deci votul final se va da în sedința următoare de plen.

*

Punctul 5 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public.

Sunt obiecțiuni din partea dumneavoastră? Termenul de adoptare tacită este 23 octombrie 2008. (discuții în sală)

Votul pe raport și votul final se vor da în sedința de luni 27 octombrie a.c. sau marți 28 octombrie a.c, când o să avem plen.

Deci astăzi, punctul 5 nu poate fi supus la vot.

 
Dezbaterea raportului asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu -Șișesti și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. (L429/2007/2008) (Reexaminare la solicitarea Presedintelui României) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

Punctul 6 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișesti" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Are raport de respingere, Senatul fiind prima Cameră sesizată - reexaminare.

Poate fi votat?

Aveți cuvântul, domnule senator David.

 

Domnul Gheorghe David:

Domnule președinte,

Cred că la punctul 6 putem să dăm vot și chiar dacă nu ar întruni cvorumul pentru raportul de respingere, indiferent care variantă iese, trebuie... ca să poată pleca la Camera Deputaților.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu.

Înainte de a da vot, vă reamintesc, în urma intervenției domnului senator Peter Eckstein Kovacs, a existat solicitarea, din partea Grupului parlamentar al UDMR, ca această cerere de reexaminare să fie supusă aprobării plenului pentru restituire la comisie și sesizarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru raport suplimentar.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Îmi dați voie să fac precizarea?

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Ieri a fost supusă la vot această cerere de retrimitere la comisie și nu a fost aprobată.

Cred că nu mai este cazul să mai dăm încă o dată vot pe retrimitere la comisie, pentru că s-a supus ieri votului plenului Senatului.

Trebuie să votăm...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sigur, poziția dumneavoastră este aceasta, dar uitați-l pe domnul Eckstein Kovacs cum este la microfon cu mâna sus.

Vă rog, domnule Eckstein, renunțați la cerere?

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Domnule președinte,

Poate colegul meu nu a reținut exact.

Ieri s-a votat scoaterea de pe rol.

Acum, solicitarea a fost de retrimitere la comisie.

Sunt două lucruri vădit diferite.

Ca atare, persist în solicitarea de a retrimite... și mai mult, și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări să-si spună cuvântul într-un raport comun.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dacă nu sunteți de acord cu o astfel de solicitare, puteți s-o respingeți.

Ea este aprobată sau respinsă cu votul a jumătate plus unu din senatorii prezenți, deci nu este nicio problemă.

Supun votului dumneavoastră solicitarea venită din partea Grupului parlamentar al UDMR de sesizare a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru raport suplimentar. (discuții în sală)

De acord, dar domnul senator v-a spus mai înainte că ieri a solicitat altceva.

Eu nu am fost în sală, nu cunosc ce a solicitat ieri.

Domnule senator Pascu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Corneliu Pascu:

Domnule președinte,

Ieri am votat acest lucru, iar solicitarea domnului Eckstein s-a respins.

Nu stiu de ce mai vine peste un vot dat al plenului.

Mi se pare...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Degeaba îmi spuneți să supun la vot, pentru că Grupul parlamentar al UDMR vă va spune, potrivit înțelegerii noastre, că nu este de acord să voteze si, atunci, nu pot să fac altceva decât să o pun deoparte.

Asta este.

Votul pe raport și votul final se vor da în sedința următoare de plen.

 
Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995. (L582/2008) (votul final se va da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

Punctul 7 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995.

Putem să-l supunem la vot sau nu? Întreb grupurile parlamentare.

Este vorba de un proiect de lege de respingere a unei ordonanțe de urgență a Guvernului.

Are raport favorabil, în sensul aprobării proiectului de lege privind respingerea ordonanței.

Nu sunteți de acord.

Dăm deoparte și punctul 7.

Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (L581/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.)

Punctul 8 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Sunteți de acord? Grupul parlamentar al PRM, sunteți de acord, domnule senator Gheorghe Funar?

 

Domnul Mihai Ungheanu:

Solicit o scurtă intervenție pe procedură, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnule senator Mihai Ungheanu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mihai Ungheanu:

Atât timp cât există cvorum, trebuia să se respecte ceea ce am votat și să mergem până la capăt cu votul.

În această situație, ne aflăm cu toții în afara Regulamentului.

A inventa reguli după cum vrea fiecare nu se poate.

În consecință, noi vă spunem că Grupul parlamentar al PRM se retrage de la această activitate.

Ori respectăm Regulamentul, voturile pe care le-am dat, ori nu.

Deci, dacă avem cvorum, votăm.

Dacă nu avem cvorum, nu votăm.

Amânarea asta care s-a făcut pentru luni 27 octombrie 2008 este o amânare cu semn de întrebare.

Deci aceasta este decizia Grupului parlamentar al PRM: să nu mai participe la lucrările de astăzi.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

În această situație, dacă doriți să fim scrupulosi, dați-mi voie să spun că nu avem cvorum, motiv pentru care suspend sedința Senatului.

Peste o jumătate de oră, invit colegii din Biroul permanent, liderii grupurilor parlamentare și presedinții comisiilor permanente la sedința Biroului permanent de la ora 12.30.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 12.05.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 3:39
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro