Plen
Sittings of the Senate of October 29, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.105/07-11-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 29-10-2008 Printable version

Sittings of the Senate of October 29, 2008

49. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei". (L486/2008)
 
see bill no. L486/2008

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 47 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei".

Inițiatorii sunt prezenți? Domnule senator Florescu, vă rog, aveți cuvântul. Raportul este favorabil. Prezentați pe scurt. Microfonul 5.

Domnul Ion Florescu:

Este vorba de două ordonanțe de urgență care s-au succedat în timp foarte scurt, una fiind favorabilă disponibilizaților, iar cealaltă dezavantajându-i pe cei din tranșa a doua de disponibilizare, drept pentru care o bună parte dintre ei au contestat în instanță prevederile ordonanței, au câștigat și acum avem două categorii de salariați disponibilizați: unii care au contestat ordonanța și au câștigat și alții care nu au contestat-o.

Acest proiect de lege vrea să facă un act de dreptate și anume să beneficieze de aceleași drepturi toți foștii salariați disponibilizați de Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", în acel an. Fondurile necesare se pot asigura din Fondul de șomaj, care, din câte știu eu, este excedentar. Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu domnule senator.

Domnule președinte Păcuraru, raportul este favorabil, fără amendamente.

Domnul Paul Păcuraru:

Comisia propune raport de admitere, fără amendamente. Avem aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, iar Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități a transmis aviz negativ. Guvernul nu a transmis niciun punct de vedere. Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule senator.

Microfonul 9.

Doamna Denisa-Oana Pătrașcu - secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse:

Mulțumesc doamna președinte.

Guvernul a transmis un punct de vedere care este negativ. Aș dori să precizez faptul că persoanele disponibilizate, cărora li se desface contractul de muncă, beneficiază de plățile compensatorii sau de venituri de completare, conform actelor normative în vigoare, de la data încetării contractului individual de muncă, deci se aplică actul normativ de la acea dată, motiv pentru care un alt act normativ nu ar duce decât la paralelism legislativ. De aceea noi nu susținem această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc.

Stimați colegi, vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale. Domnul senator Păcuraru, vă rog.

Domnul Paul Păcuraru:

Vreau doar să informez că, în raport cu intervenția inițiatorului, bugetul de șomaj nu mai este excedentar pentru că reducerea contribuțiilor angajatorilor la buget a făcut ca bugetul să fie echilibrat, deci nu mai avem excedent la bugetul de șomaj.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc. Domnul senator Florescu, vă rog. Microfonul 4.

Domnul Ion Florescu:

Nu se pune problema unui paralelism. Legea prevede în textul său că este vorba doar de diferențe de sume, ca urmare a disponibilizării, între ordonanța I și ordonanța II.

Doamna Norica Nicolai:

Așa este. Vă consult dacă mai sunt și alte intervenții.

Supun votului dumneavoastră raportul favorabil, fără amendamente. Vă rog să votați.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Se abține cineva? O abținere. Mulțumesc.

Raportul a fost adoptat cu 72 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere. Pe cale de consecință, a fost adoptată și inițiativa legislativă,

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 17 janvier 2021, 1:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro