Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 11, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.9/20-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 11-02-2009 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 11, 2009

4. Aprobarea componenței comisiilor comune permanente ale Camerei Deputaților și Senatului (Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații; Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe; Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989)  

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

La punctul 2 din ordinea de zi este înscrisă constituirea comisiilor comune permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.

Facem propuneri pentru Comisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și pentru biroul acesteia.

Componența numerică a comisiei este de 9 membri, din care 5 deputați și 4 senatori.

Componența biroului comisiei: președinte, vicepreședinte și secretar.

Voi da citire propunerilor prezentate de grupurile parlamentare cu privire la componența numerică și nominală a acestei comisii:

 • Domnul deputat Preda Cezar Florin este propus pentru funcția de președinte din partea Grupului parlamentar al PD-L.
 • Domnul deputat Oprea Gabriel este propus pentru calitatea de membru din partea Grupului parlamentar al PD-L.
 • Domnul senator Mutu Gabriel este propus pentru calitatea de membru din partea Grupului parlamentar al PD-L.
 • Domnul senator Savu Daniel este propus pentru calitatea de membru din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.
 • Domnul deputat Stan Ion este propus pentru funcția de vicepreședinte din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.
 • Domnul deputat Moldovan Emil Radu este propus pentru calitatea de membru din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.
 • Domnul senator David Cristian este propus pentru calitatea de membru din partea Grupului parlamentar al PNL.
 • Domnul deputat Țintean Ioan este propus pentru calitatea de membru din partea Grupului parlamentar al PNL.
 • Domnul senator Verestóy Attila este propus pentru funcția de secretar din partea Grupului parlamentar al UDMR.

În continuare, vom proceda la constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

Comisia este alcătuită din 5 membri, 3 deputați și 2 senatori.

Componența biroului comisiei: președinte, vicepreședinte și secretar.

Voi da citire propunerilor prezentate de grupurile parlamentare cu privire la componența numerică și nominală a acestei comisii:

 • Domnul deputat Pirpiliu Ștefan Daniel este propus pentru calitatea de membru din partea Grupului parlamentar al PD-L.
 • Domnul senator Nistor Vasile este propus pentru calitatea de membru din partea Grupului parlamentar al PD-L.
 • Domnul deputat Vlase Petru Gabriel este propus pentru funcția de președinte din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.
 • Domnul senator Valeca Șerban Constantin este propus pentru calitatea de membru din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.
 • Domnul deputat Calimente Mihăiță este propus pentru calitatea de membru din partea Grupului parlamentar al PNL.
  ................................................

Concomitent cu acest vot, se va exprima și votul secret cu buletine de vot cu privire la aprobarea componenței celor două comisii, Comisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

În cazul votului secret cu buletine de vot, fiecare parlamentar, după ce primește buletinele de vot de la secretari, votează pentru lăsând neatinse numele și prenumele candidatului înscris pe buletine și votează împotrivă tăind numele și prenumele candidatului înscris pe buletine.

Buletinele de vot se introduc în urnele pentru buletine.

Pentru începerea votării, îi rog pe domnii chestori Gheorghe Albu și Kelemen Hunor să ocupe locurile destinate pentru înmânarea bilelor și a buletinelor de vot.

De asemenea, îl rog pe domnul secretar Pardău Dumitru să citească apelul nominal pentru deputați.

Există o solicitare din partea Senatului pentru a începe apelul nominal cu Senatul.

Pe procedură, aveți cuvântul, doamna deputat Aurelia Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamna președinte.

Grupurile parlamentare ale PSD solicită un timp de consultare, deoarece noi constatăm în acest moment că nu se respectă Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Cât timp doriți?

Din sală:

Dumneavoastră trebuie să decideți.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Pauză de consultări, 15 minute.

PAUZĂ

DUPĂ PAUZĂ

Doamna Roberta Alma Anastase:

Luați loc pentru a relua lucrările.

În ceea ce privește propunerile grupurilor parlamentare, am o corecție de făcut în legătură cu Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Din partea PD-L, în locul domnului Gabriel Oprea, va face parte din această comisie domnul Bălan Ioan.

Înainte de a intra în procedura propriu-zisă de vot cu bile și cu buletine de vot, supun votului dumneavoastră, prin ridicarea mâinii, componența Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989.

Comisia este formată din 11 membri, din care 6 deputați și 5 senatori.

Vă citesc propunerile grupurilor parlamentare:

 • domnul Dugulescu Marius Cristinel, deputat, membru în comisie, Grupul parlamentar al PD-L;
 • domnul Boldea Mihail, deputat, membru în comisie, Grupul parlamentar al PD-L;
 • domnul Jurcan Dorel, senator, membru în comisie, Grupul parlamentar al PD-L;
 • domnul Staicu Dumitru Florian, senator, membru în comisie, Grupul parlamentar al PD-L;
 • domnul Socaciu Victor, deputat, membru în comisie, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC;
 • domnul Greblă Toni, senator, membru în comisie, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC;
 • domnul Marcu Gheorghe, senator, membru în comisie, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC;
 • domnul Nicolăescu Gheorghe Eugen, deputat, membru în comisie, Grupul parlamentar al PNL;
 • domnul Luca Raymond, senator, membru în comisie, Grupul parlamentar al PNL;
 • domnul Firczak Gheorghe, deputat, membru în comisie, Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Cine este de acord cu această componență?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost aprobată componența comisiei.

Pentru celelalte voturi, începem cu Senatul.

  ................................................
 

Domnul Dumitru Pardău:

  ................................................

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea membrilor Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și a biroului acesteia Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 32 alin. (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, asupra candidaților propuși pentru alegerea membrilor, respectiv a componenței biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor: 471;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți: 430;
 • numărul total de voturi exprimate: 409;
 • numărul de voturi anulate: 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate: 409.

Din verificarea și numărarea voturilor rezultă următoarele:

Cu privire la candidații pentru funcția de membru al comisiei:

 • domnul deputat Preda Cezar-Florin, Grupul parlamentar al PD-L:
  • voturi pentru: 408;
  • voturi contra: 1;
 • domnul deputat Bălan Ioan, Grupul parlamentar al PD-L:
  • voturi pentru: 409;
  • voturi contra: 0;
 • domnul senator Mutu Gabriel, Grupul parlamentar al PD-L:
  • voturi pentru: 409;
  • voturi contra: 0;
 • domnul senator Savu Daniel, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC:
  • voturi pentru: 408;
  • voturi contra: 1;
 • domnul deputat Stan Ion, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC:
  • voturi pentru: 409;
  • voturi contra: 0;
 • domnul deputat Moldovan Emil Radu, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC:
  • voturi pentru: 409;
  • voturi contra: 0;
 • domnul senator David Cristian, Grupul parlamentar al PNL:
  • voturi pentru: 405;
  • voturi contra: 4;
 • domnul deputat Ioan Țintean, Grupul parlamentar al PNL:
  • voturi pentru: 408;
  • voturi contra: 1;
 • domnul senator Verestóy Attila, Grupul parlamentar al UDMR:
  • voturi pentru: 409;
  • voturi contra : 0.

Cu privire la candidații pentru biroul comisiei:

 • domnul deputat Preda Cezar Florin, președinte, Grupul parlamentar al PD-L:
  • voturi pentru: 408;
  • voturi contra: 1;
 • domnul deputat Stan Ion, vicepreședinte, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC:
  • voturi pentru: 409;
  • voturi contra: 0;
 • domnul senator Verestóy Attila, secretar, Grupul parlamentar al UDMR;
  • voturi pentru: 408;
  • voturi contra: 1.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, membrii și biroul Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații se aleg cu votul majorității deputaților și senatorilor.

Ca urmare a faptului că a fost întrunită majoritatea necesară, sunt aleși în calitatea de membri ai comisiei, respectiv membri în biroul comisiei senatorii și deputații menționați mai sus.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe și biroului acesteia Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 32 alin. (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, asupra candidaților propuși pentru funcția de membru, precum și a membrilor biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor: 471;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți: 430;
 • numărul total de voturi exprimate: 416;
 • numărul de voturi anulate: 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate: 416.

Din verificarea și numărarea voturilor rezultă următoarele:

Cu privire la candidații pentru funcția de membru al comisiei:

 • domnul deputat Pirpiliu Ștefan Daniel, Grupul parlamentar al PD-L:
  • voturi pentru: 416;
  • voturi contra: 0;
 • domnul senator Nistor Vasile, Grupul parlamentar al PD-L:
  • voturi pentru: 416;
  • voturi contra: 0;
 • domnul deputat Vlase Petru Gabriel, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC:
  • voturi pentru: 415;
  • voturi contra: 1;
 • domnul senator Valeca Șerban Constantin, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC:
  • voturi pentru: 416;
  • voturi contra: 0;
 • domnul deputat Calimente Mihăiță, Grupul parlamentar al PNL:
  • voturi pentru: 415;
  • voturi contra: 1.

Cu privire la candidații pentru biroul comisiei:

 • domnul deputat Vlase Petru Gabriel, președinte, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC:
  • voturi pentru: 415;
  • voturi contra: 1;
 • domnul senator Nistor Vasile, vicepreședinte, Grupul parlamentar al PD-L:
  • voturi pentru: 416;
  • voturi contra: 0;
 • domnul deputat Calimente Mihăiță, secretar, Grupul parlamentar al PNL:
  • voturi pentru: 415;
  • voturi contra: 1.

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 38 alin. (7) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe și a biroului acesteia se face cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

Ca urmare a faptului că a fost întrunită majoritatea necesară, sunt aleși în calitate de membri ai comisiei, respectiv membri în biroul comisiei senatorii și deputații menționați mai sus.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Urmează depunerea jurământului de către membrii Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Fiecare membru al comisiei va primi textul jurământului, îl va rosti de la tribună, cu mâna pe Constituție și pe Biblie, după care îl semnează și îl încredințează președintelui de ședință.

Voi invita, potrivit listei, pe fiecare membru al comisiei, în ordinea în care sunt înscriși pe listă.

Domnul Preda Cezar Florin.

Domnul Cezar Florin Preda:

Eu, Preda Cezar Florin, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Bălan Ioan.

Domnul Ioan Bălan:

Eu, Bălan Ioan, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Mutu Gabriel.

Domnul Gabriel Mutu:

Eu, Mutu Gabriel, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Savu Daniel.

Domnul Daniel Savu:

Eu, Savu Daniel, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Stan Ion.

Domnul Ion Stan:

Eu, Stan Ion, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Moldovan Emil Radu.

Domnul Emil Radu Moldovan:

Eu, Moldovan Emil Radu, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Cristian David.

Nu este prezent.

Domnul deputat Ioan Țintean.

Domnul Ioan Țintean:

Eu, Țintean Ioan, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul senator Verestóy Attila.

Domnul Verestóy Attila:

Eu, Verestóy Attila, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Cu aceeași procedură, urmează depunerea jurământului de către membrii Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

Îl invit pe domnul deputat Pirpiliu Ștefan.

Domnul Ștefan Daniel Pirpiliu:

Eu, Pirpiliu Ștefan Daniel, membru al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, jur să apăr interesele României și să respect Constituția și legile țării.

Jur că, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor, considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor.

Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Nistor Vasile.

Domnul Vasile Nistor:

Eu, Nistor Vasile, membru al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, jur să apăr interesele României și să respect Constituția și legile țării.

Jur că, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor, considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor.

Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Vlase Gabriel.

Domnul Gabriel Vlase:

Eu, Vlase Gabriel, membru al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, jur să apăr interesele României și să respect Constituția și legile țării.

Jur că, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor, considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor.

Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul senator Valeca Șerban Constantin.

Domnul Șerban Constantin Valeca:

Eu, Valeca Șerban Constantin, membru al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, jur să apăr interesele României și să respect Constituția și legile țării.

Jur că, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor, considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor.

Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Calimente Mihăiță.

Nu este prezent.

Ordinea de zi fiind epuizată, încheiem lucrările ședinței.

Ședința s-a încheiat la ora 12.40

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 6:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro