Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 09-03-2009

Ședința Senatului din 9 martie 2009

13. Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene (L802/2006)
 
consultă fișa PL nr. L802/2006

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

În continuare, la punctul 12 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene.

Domnule secretar de stat Tănăsescu, vă rog.

Domnul Gabriel Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privește asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor, precum și prorogarea unor termene.

Sunt, astfel, prorogate termenele de intrare în vigoare ale Legii nr. 301/2004, care privește Codul penal...

Legea 294/2004, care privește executarea pedepselor și măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, respectiv înregistrarea audiovideo a ședințelor de judecată.

De altfel, sunt reglementate măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești, precum exercitarea atribuțiilor colegiului de conducere de către președintele instanței, în cazul instanțelor cu număr mic de judecători, reglementarea de urgență a situației în care judecători sau procurori urmează a fi detașați în cadrul unor instituții ale Uniunii Europene, precum și reglementarea unor soluții de natură să asigure clarificarea și unificarea interpretării unor dispoziții ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule președinte Greblă, vă rog.

Domnul Toni Greblă:

Domnule președinte, Stimați colegi, Inițiativa legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților prin procedura adoptării tacite.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, în ședința din 24 februarie anul curent, a reexaminat proiectul de lege și a hotărât, în unanimitate, să adopte raport suplimentar, cu un amendament care este cuprins în anexă, amendament însușit de inițiator.

Facem precizarea că, în raport de obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este Cameră decizională.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc.

Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră raportul comisiei, cu amendamentul propus.

Legea este organică.

Vă rog să votați.

Cu 80 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, raportul comisiei a fost adoptat.

Supun votului proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 76 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, proiectul de lege a fost adoptat.