Plen
Sittings of the Senate of March 9, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.28/19-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 09-03-2009 Printable version

Sittings of the Senate of March 9, 2009

6. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru organizarea administrației publice (L32/2009)
 
see bill no. L32/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

La punctul 5 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru organizarea administrației publice.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Radu Stancu.

Vă rog. Aveți cuvântul.

Domnul Radu Stancu - secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, Referitor la Proiectul de lege privind unele măsuri pentru organizarea administrației publice, punctul de vedere al Guvernului este în concordanță cu raportul adoptat în ședința comună a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și a Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului ale Senatului.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc.

Din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, domnul președinte Toni Greblă, vă rog.

Aveți cuvântul.

Domnul Toni Greblă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Împreună cu Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului am întocmit raport comun pentru această propunere legislativă a celor doi colegi, domnul deputat Călian Petru și domnul deputat Dușa Mircea.

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea stabilirii unor măsuri pentru organizarea administrației publice, în sensul modificării și completării Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Pe parcursul dezbaterilor au fost formulate amendamente și inițiatorii au renunțat la anumite texte din conținutul propunerii legislative.

Prin urmare, în urma unor dezbateri îndelungate, textul propus de colegii noștri, cu amendamentele cuprinse în raportul comun al celor două comisii, a întrunit un vot favorabil, astfel încât vă supunem spre dezbatere și adoptare raportul de admitere cu amendamente, împreună cu propunerea legislativă.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este primă Cameră sesizată.

Mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc foarte mult.

Sunt intervenții la dezbateri generale?

Domnule senator Cseke, vă rog.

Aveți cuvântul.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Supun atenției dumneavoastră două chestiuni de procedură, după care intru în fond și voi prezenta și punctul de vedere al Grupului parlamentar al UDMR.

Constat că propunerea legislativă nu este susținută de niciunul dintre inițiatori.

În primul rând, dezbaterea generală a propunerii legislative trebuia să înceapă cu susținerea ei de către inițiatori.

În al doilea rând, vreau să menționez că această propunere legislativă a intrat în procesul legislativ fără a exista punctul de vedere scris al Guvernului, semnat de prim-ministru și transmis oficial Senatului.

În ceea ce privește fondul problemei, cred că toți colegii cunosc această propunere legislativă.

Se creează un sistem de relații între funcțiile din administrația publică, care, din punctul nostru de vedere, sunt absolut inedite în ceea ce privește alte sisteme din administrația publică din Uniunea Europeană.

Voi exemplifica: prefectul și subprefectul rămân înalți funcționari publici, conducătorii serviciilor deconcentrate vor fi însă oameni numiți pe criterii politice, nu vor mai fi funcționari publici de conducere, în schimb adjunctul șefului serviciului deconcentrat rămâne funcționar public de conducere.

De asemenea, directorii din ministere, care rămân funcționari publici de conducere, vor putea da ordine și instrucțiuni șefilor serviciilor deconcentrate din județe, care sunt oameni numiți politic, deci funcționari publici de conducere dau dispoziție oamenilor politici, oamenii politici dau dispoziție funcționarilor publici, o întreagă învălmășeală.

De 10 ani de când avem Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici acești oameni au fost numiți pe diferite criterii, și despre asta putem să discutăm.

Putem fi de acord să politizăm aceste funcții, chiar dacă este de discutat, dar, din punctul nostru de vedere, relațiile care se stabilesc prin această propunere legislativă eu nu le pot denumi decât o struțo-cămilă în administrația publică din România.

Am o întrebare retorică.

Ce mai vrem să descentralizăm în România dacă aceste servicii deconcentrate, care exact acestea trebuie să ajungă în subordinea și coordonarea consiliilor județene și consiliilor locale, exact pe acestea le politizăm?

Grupul parlamentar al UDMR nu poate susține această propunere legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții?

Cred că este, oarecum, o continuare naturală a dezbaterii noastre de lunea trecută, când s-a făcut o pledoarie din partea aceluiași segment din grupurile parlamentare cu privire la nevoia de terminare a ipocriziei, până unde se termină nivelul politic, și acest lucru este o dezbatere mai amplă.

Vă reamintesc că suntem prima Cameră sesizată.

Camera Deputaților este Camera decizională cu privire la acest subiect.

Din partea altor grupuri parlamentare sunt intervenții?

Dacă nu, în condițiile în care ați auzit raportul comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului - raport cu amendamente admise -, supun votului dumneavoastră, ținând cont că este o lege organică, raportul cu amendamente.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 72 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și o abținere, raportul cu amendamente a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.

Vă rog să votați.

Cu 73 de voturi pentru, 13 de voturi pentru și o abținere, proiectul de lege cu amendamentele menționate a fost adoptat, urmând a fi transmis Camerei Deputaților pentru votul acestei Camere.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 29 novembre 2021, 22:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro