Plen
Sittings of the Senate of March 9, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.28/19-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 09-03-2009 Printable version

Sittings of the Senate of March 9, 2009

9. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare (L8/2009)
 
see bill no. L8/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

Trecem la punctul 8 din ordinea de zi, unde este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Radu Stancu.

Domnul Radu Stancu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, În scopul reducerii cheltuielilor bugetare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 223/2008 s-a instituit obligativitatea pentru toți ordonatorii principali de credite de a reduce cu 15% cheltuielile de achiziționare de bunuri și servicii față de nivelul acestora aprobat pentru anul 2008, precum și faptul că în bugetul pentru anul 2009 cheltuielile pentru achiziționarea de mobilier, aparatură birotică, mașini și echipamente sunt mai mici cu 50% decât cele aprobate pentru anul 2008.

De asemenea, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 223/2008 s-a instituit regula potrivit căreia până la data de 31 decembrie 2009 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante la data intrării în vigoare a acestui act normativ, inclusiv a posturilor scoase la concurs sau examen, dar a căror procedură de ocupare nu s-a finalizat, din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare a acestora.

Este exceptată însă ocuparea posturilor unice ale căror atribuții specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autorităților și instituțiilor publice, precum și structurile, autoritățile și instituțiile publice nou-înființate în luna decembrie 2008 și ianuarie 2009.

Având în vedere cele precizate, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori, vă adresez rugămintea să adoptați Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc.

Domnul președinte Ariton.

Domnul Ion Ariton:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a analizat în data de 28 februarie și, cu 8 de voturi pentru și un vot împotrivă, vă propune să adoptați raportul de admitere cu amendamentele respinse.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, de asemenea, a dat aviz favorabil, iar Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități a trimis aviz favorabil cu amendamente.

Legea are caracter de lege ordinară, Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc.

Sunt intervenții?

Domnul senator Cseke.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, dacă-mi permiteți să susțin amendamentele respinse.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă rog, domnule senator.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Amendamentele de la punctele 3, 5 și 6 le voi lua împreună.

Punctul 3 se referă la modificarea art. 1 alin. 1, prin care în textul ordonanței de urgență se suspenda ocuparea posturilor vacante, inclusiv a celor scoase la concurs sau examen, dar a căror procedură de ocupare nu s-a finalizat.

Vreau să menționez că și Guvernul anterior a luat asemenea măsuri, dar cu mica diferență că nu s-au blocat posturile pentru care, la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, formalitățile erau pornite, astfel încât noi propunem această modificare, în sensul de a fi blocate doar acele posturi pentru care nu au fost întreprinse formalitățile la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

La punctele 5 și 6, le iau împreună, deoarece sunt legate, este vorba de sumele defalcate din TVA pe care Guvernul actual a înțeles să le ia de la autoritățile locale prin această ordonanță de urgență, deși există un ordin al ministrului finanțelor publice, publicat în Monitorul Oficial din 24 decembrie 2008, prin care se prevedea în mod expres că aceste sume, prin fondul de rulment, pot fi transferate în bugetele locale pentru anul următor, adică 2009.

Nu am înțeles de ce peste o săptămână Guvernul, totuși, a decis ca aceste sume să fie luate de la autoritățile locale.

Vreau să menționez că sunt sume prin care se realizau construire de drumuri, cămine culturale, extindere, reabilitare canalizare apă, proiecte importante de infrastructură și se ridică niște probleme.

Autoritățile locale nu vor putea respecta termenele de plată prevăzute în contracte, încheiate în mod valabil cu furnizori sau executanți de lucrări, și se pune întrebarea cine va răspunde pentru daunele eventuale pe care vor trebui să le plătească autoritățile locale.

De asemenea, vreau să menționez că domnul prim-ministru Emil Boc, în data de 10 februarie 2009, la adunarea generală a Asociațiilor Comunelor din România a promis, în mod solemn, că aceste sume vor fi restituite autorităților locale, ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent, drept pentru care noi propunem abrogarea acestui articol și restituirea sumelor respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul senator Frâncu, aveți cuvântul.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vreau să spun că Grupul parlamentar al PNL va vota împotriva acestui proiect de lege dacă amendamentele pe care le-a propus colegul meu de la Grupul parlamentar al UDMR vor fi respinse, deoarece și nouă ni se pare cel puțin abuziv și imoral ca niște concursuri începute, la care oamenii s-au pregătit, la care au făcut drumuri și au depus toată documentația, să fie oprite, deci se încalcă drepturile omului și consider că aici sunt, practic, câteva astfel de situații.

Chiar în colegiul din județul pe care îl reprezint există două cazuri în care primarii mi-au semnalat faptul că ei își pregătiseră prin contract cofinanțarea unor proiecte de anvergură, dar, prin această decizie a Guvernului, sunt puși în imposibilitatea să le și finalizeze, ba, mai mult, plătesc penalități.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră primul amendament, respins de comisie, dar susținut de inițiator, domnul senator Cseke, amendamentul de la poziția 3.

Vă rog să votați.

Cu 16 voturi pentru, 62 de voturi împotrivă, două abțineri, amendamentul a fost respins.

În continuare, amendamentul nr. 5.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Cu 11 voturi pentru, 65 de voturi împotrivă și 3 abțineri, amendamentul a fost respins.

Amendamentul nr. 6.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Cu 11 voturi pentru, 63 de voturi împotrivă, 5 abțineri, și amendamentul nr. 6 a fost respins.

Pe cale de consecință, supun votului raportul fără amendamente și proiectul de lege, conform propunerii care ne-a fost prezentată.

Vă rog să votați.

Cu 67 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și o abținere, raportul și proiectul de lege au fost adoptate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 décembre 2021, 12:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro