Plen
Ședința Camerei Deputaților din 7 aprilie 2009
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.46/17-04-2009

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
14-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 07-04-2009 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 7 aprilie 2009

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 188/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să-l dezbatem în procedură de urgență.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Radu Stancu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 pentru modificarea art.13 alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța de urgență nr.30/2008 a avut în vedere următoarele aspecte: punerea în aplicare a direcțiilor de acțiune stabilite prin Programul de guvernare 2009-2012 pentru domeniul ordine și siguranță publică și administrație publică în vederea realizării obiectivelor de reducere a cheltuielilor, a aparatului birocratic, precum și creșterea eficienței structurilor operative prin mărirea numărului efectivelor acestora; dezvoltarea și consolidarea capabilităților structurilor de ordine și siguranță publică pentru gestionarea calificată a sarcinilor din competența privind prevenirea și combaterea terorismului și a crimei organizate, asigurarea securității cetățenilor și a zonelor instituțiilor de învățământ; configurarea unui sistem integrat de servicii publice care să asigure reducerea incidenței și prevalenței consumului de droguri, asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri și eficientizarea activităților de prevenire și combatere a producției și traficului ilicit de droguri și precursori; diminuarea cheltuielilor; eliminarea suprapunerii de competențe, prin desființarea și organizarea structurilor aflate în această situație; reconfigurarea unor structuri flexibile, în concordanță cu evoluția și dinamica situației operative specifice anului 2009, capabile să cunoască și să contracareze amenințările și riscurile la adresa ordinii de drept.

La nivelul Ministerului Administrației și Internelor au fost dispuse următoarele măsuri: a fost reorganizat Departamentul Ordine și Siguranță Publică. 20 de direcții generale din compunerea aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor au fost restructurate. Centrul de cooperare polițienească internațională, Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională împotriva traficului de persoane s-au reorganizat în structura Inspectoratului General al Poliției Române.

Grupul special de protecție și intervenție Acvila s-a reorganizat în structura Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Prin modificarea structurii organizatorice a Ministerului Administrației și Internelor s-a urmărit în principal crearea unei entități suple, prin reducerea numărului de unități ce se regăseau în aparatul central și, implicit, a numărului de personal, concomitent cu descentralizarea competențelor și întărirea capacității operaționale a instituțiilor subordonate.

Astfel, s-a redus aparatul birocratic în favoarea celui operativ.

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă adresez rugămintea să fiți de acord cu acest proiect de lege în forma inițiatorului, mai puțin amendamentele care au fost formulate de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei raportoare? Domnul deputat Săniuță. Vă rog.

Domnul Marian-Florian Săniuță:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamna președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil acest proiect de lege.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil acest proiect de lege.

Întrucât obiectul de reglementare a fost prezentat de domnul secretar de stat, nu-l voi relua eu.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată, la dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor.

La ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți 23 de deputați din 24 de membri ai acesteia.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Camerei, Camera noastră este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterii în ședința din 1 aprilie 2009, cu majoritate de voturi, fiind exprimate două voturi împotrivă și două abțineri, comisia propune plenului Camerei adoptarea, cu modificări, a acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă tot sunteți la microfon, și timpul pentru dezbatere. Vă rog mult, domnule președinte.

Domnul Marian-Florian Săniuță:

Aveți dreptate. Vă propun ceea ce a mai rămas până la ora 11,30.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc mult.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul deputat Mihăiță Calimente.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihăiță Calimente:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal susține proiectul, cu amendamentele admise de comisie, așa cum a rezultat el din lucrările acestei comisii, având în vedere numărul de participanți la lucrările comisiei și votul care a fost acordat. așa cum sublinia și domnul vicepreședinte al comisiei, domnul deputat Săniuță, au fost două voturi contra și două abțineri, restul au fost pentru.

Motivele pentru care noi, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, am susținut aceste amendamente în modificarea textului propus de Guvern, sunt următoarele: s-au încălcat procedurile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.1226/2007, în sensul că proiectele nu au fost anunțate și nici discutate în cadrul reuniunii pregătitoare a ședinței Guvernului. Nu au fost respectate procedurile legale privind transparența decizională în administrația publică, reglementate de Legea nr.55/2003.

Au fost încălcate o serie de prevederi constituționale, în condițiile în care, pe de o parte, nu există avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, deși acest aviz este obligatoriu. Pe de altă parte, în ceea ce privește Ordonanța de urgență nr.20/2009, nu există situația extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, prevăzută de art.115 alin. (4) din Constituție.

De asemenea, în motivarea, sau motivația care a existat pentru trecerea din subordinea ministerului în subordinea IGP a Agenției Naționale Antidrog, nu s-a avut în vedere faptul că rolul acestei Agenții Naționale Antidrog este cu totul altul decât a unității care există în subordinea IGP-ului și care are sarcina de a prinde și de a stopa simplul trafic de droguri. Nu s-a ținut cont că această agenție națională stabilește concepția de ansamblu și asigură coordonarea unitară, pe baza unei strategii naționale, a luptei împotriva traficului și consumului ilicit de droguri; elaborează și implementează, finanțează, avizează, acreditează, coordonează, monitorizează și evaluează, după caz, programe zonale, naționale și internaționale; asigură legătura cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri cu alte organisme internaționale.

De asemenea, această instituție a fost realizată cu ajutorul interpolului și este una dintre instituțiile care au reușit să aibă cea mai bună absorbție de fonduri europene la nivel național, reușind, în perioada în care a funcționat, să absoarbă peste 10 milioane de euro, fonduri care au fost folosite în aceste programe.

În ceea ce privește unitatea specială Acvila, s-a considerat că, prin trecerea ei la jandarmerie, ne întoarcem la o situație de remilitarizare a unei unități a poliției. Ea a fost creată în alte scopuri. Trecerea ei la jandarmerie nu mai corespunde scopului pentru care această unitate a fost creată și, existând o unitate similară în cadrul Inspectoratului General al Poliției, este mult mai ușoară reorganizarea prin fuzionarea celor două instituții, decât trecerea ei la jandarmerie, unde nu-și găsește locul, având în vedere că jandarmeria, de exemplu, nu poate desfășura operațiuni antiteroriste pe teritoriul altor țări.

În consecință, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal susține ordonanța așa cum a rezultat ea din lucrările comisiei, cu amendamentele admise.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din păcate, alt reprezentant al altui grup parlamentar nu mai poate să ia cuvântul la dezbatere, pentru că am aprobat înainte un timp de dezbatere.

Vom lucra repede pe raportul comisiei.

Poz.1 din raport, referitoare la titlul legii.

Observații? Adoptat.

Poz.2 din raport, referitoare la articolul unic.

Doamna deputat Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Pe art.I solicit respingerea amendamentului...

Doamna Daniela Popa:

Nu, nu, nu. Un pic, un pic! Este vorba de poz.2 din raport, pe art.I, în ansamblu. Dacă sunt observații? Rămâne nemodificat.

Titlul ordonanței.

Dacă sunt observații? Rămâne nemodificat.

Poz.4 din raport, referitoare la art.I, referitoare la art.I.

Doamna Aurelia Vasile:

Da, doamna președinte. Deci, poz.4 din raport, art.I.

Doamna Daniela Popa:

Exact.

Doamna Aurelia Vasile:

Este nemodificat.

Solicităm... Nu, doamna președinte, m-am lămurit acum. Solicităm respingerea amendamentului.

Doamna Daniela Popa:

Amendamentul domnului deputat Niculae Mircovici.

Doamna Aurelia Vasile:

Da, da.

Doamna Daniela Popa:

Sunt modificări numai la alin. (2) și la alin. (3).

Doamna Aurelia Vasile:

Ne-am lămurit, da. Deci, cer respingerea.

Doamna Daniela Popa:

Respingerea modificărilor de la art.13, de la alin. (2) și alin. (3).

Doamna Aurelia Vasile:

Alin. (2), (3) ale art.13.

Cer respingerea.

Doamna Daniela Popa:

Da. Vă mulțumesc, doamna deputat.

O să trebuiască să și votăm acest lucru.

Votare electronică, cu cartele.

Supun la vot respingerea amendamentelor formulate la alin. (2) și (3) poz.4 din raport.

La cartelă, vă rog!

Cine este pentru, împotrivă sau se abține? Vă rog. Începeți votul.

Propunerea de respingere a fost adoptată.

Poz.5 din raportul comisiei.

Doamna deputat Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Propun respingerea amendamentului formulat de comisie.

Doamna Daniela Popa:

La poz.5 din raport.

Da? Vă supun la vot, tot prin vot electronic.

Dați drumul la vot, vă rog!

Respingerea a fost adoptată.

Poz.6 din raport.

Doamna deputat Aura Vasile. Vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Solicit respingerea amendamentului propus de comisie, doamna președinte.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Vă rog să votați! Stați un pic, stați un pic! Mă scuzați pe mine!

Din partea comisiei, vă rog. Ca inițiator. Sigur că da.

Domnul Marian-Florian Săniuță:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Am să vă rog să-mi permiteți să-mi exprim punctul de vedere ca inițiator al unora dintre aceste amendamente.

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Sigur că este dreptul fiecărui ministru și oricărui ministru de a-și construi o structură organizatorică propice performanței.

Din acest punct de vedere, stimați colegi, evident, am să vă rog respectuos să votați în consecință.

Se poate ca acest amendament să fi aprobat, se poate să nu. Mi se pare firesc să-mi exprim punctul de vedere, pentru că în 2004, atunci când am preluat acest minister, una dintre prioritățile pe care noi ni le-am asumat, pe lângă ridicarea regimului vizelor pentru români, pe lângă încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și de închidere a Cap.24, a fost demilitarizarea unor structuri ale Ministerului de Interne.

În acest moment, nu vreau, repet, să vin și să creez, de la tribuna Parlamentului, vreun conflict cu vreunul dintre colegii mei. Cu atât mai puțin cu colegul meu care acum și-a asumat o misiune grea. Dar mi se pare firesc să vin și să spun că dacă mergem înapoi și remilitarizăm o structură care se transformă dintr-o structură polițienească într-o structură militară, recte în subordinea Jandarmeriei, cred, în acest moment, că abdicăm de la ceea ce am afirmat în fața Uniunii Europene, a Comisiei Europene, cu ocazia negocierilor de aderare.

Argumentele mele, stimați colegi, pe care mi-am permis să le exprim în cadrul comisiei, au fost argumente obiective, argumente profesionale și în niciun caz argumente politice.

De altfel, viața a demonstrat că această structură la care mă refer, Acvila, din punct de vedere uman, al materialului uman, nu s-a transferat la jandarmerie. Or, dacă viața ne expune într-o astfel de situație, mi se pare firesc să încercăm să corectăm ceea ce iată, experiența și viața ne arată.

Închei, rugându-vă, stimați colegi, să fiți de acord, evident, nu vreau să mă pun într-o situație delicată cu colegii mei din grupul parlamentar, dar mi se pare firesc să-mi apăr de la această tribună eforturile din 2004, când, cu sprijinul și al dumneavoastră, am încheiat negocierile de aderare și am închis cel mai greu capitol de aderare, Capitolul 24, în care demilitarizarea a jucat un rol deosebit.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Sub obligată să pun la vot întâi propunerea...

Domnul Mihăiță Calimente. Nu v-am văzut. Mă scuzați. Poftiți, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Mihăiță Calimente:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere că sunt coautor al acestui amendament, susțin întru totul argumentele pe care le-a adus în fața dumneavoastră colegul meu, domnul Săniuță. Aș mai adăuga la cele expuse de domnia sa că această instituție a fost creată în urma atentatelor de la Beslan și din Spania, de la gara Atocea.

În documentația pe care am avut-o la dispoziție, din cele 29 de instituții similare care există în Europa, una singură - în Franța - are regim militarizat, toate celelalte sunt sub comanda poliției și sunt civile și atunci, de exemplu, când s-a făcut evacuarea cetățenilor români prin zona Gaza, s-a făcut sub protecția acestei unități, pentru că alte unități de protecție din cadrul SRI-ului sau din cadrul jandarmeriei nu pot participa, fiind unități militare, pe teritoriul altor țări.

De aceea, cred că se justifică întru totul menținerea acestei structuri în cadrul poliției și să se unifice cu SIAS-ul și să poarte denumirea de Acvila SIAS, neexistând niciun impediment, mai ales că cea mai mare parte a lucrătorilor optează pentru a face parte din această structură SIAS.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu.

Supun la vot propunerea doamnei deputat Aura Vasile, de respingere.

Votați electronic. Vă rog, exprimați-vă votul.

S-a aprobat respingerea.

Poz.7 din raport. Doamna deputat Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Propun respingerea amendamentului de la art.IV alin. (1) lit.a), rămânând pct.b) nemodificat, așa cum era în ordonanță.

Doamna Daniela Popa:

Am înțeles.

Tot prin vot electronic, vă rog să votați, să vă exprimați votul referitor la respingerea propusă de doamna deputat Aura Vasile.

Vă rog, exprimați-vă votul.

Da, s-a aprobat respingerea.

Deci, practic, a) rămâne nemodificat; la fel și b); b) rămâne nemodificat, am înțeles.

Poz.8 din raport. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Și, cu aceasta, mai aveți la art.II alin. (1).

Doamna deputat Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Solicit, doamnă președinte, ca tot amendamentul la art.II, cu pct.1, 2, 3 și 4, să fie respins.

Doamna Daniela Popa:

Am înțeles.

Vă supun la vot cererea doamnei deputat Aura Vasile, de respingere a amendamentelor art.II, cu alineatele (1), (2), (3) și (4).

Cine este pentru? Respingerea a fost adoptată.

Cu aceasta, am epuizat și raportul comisiei pe acest proiect de lege.

Este foarte bine că am reușit astăzi să-l discutăm, pentru că termenul constituțional pentru dezbatere și vot final era 11.IV., dată la care intra în aprobare tacită.

O să urmeze sesiunile de vot.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 16 octombrie 2019, 10:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro