Plen
Sittings of the Senate of April 6, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.45/16-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 06-04-2009 Printable version

Sittings of the Senate of April 6, 2009

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la București la 4 septembrie 2007 (L51/2009)
 
see bill no. L51/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

Punctul 3 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la București la 4 septembrie 2007.

Din partea Guvernului, doamna secretar de stat.

Microfonul 10.

Doamna Natalia Elena Intotero -secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mă numesc Natalia Intotero, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor senatori, Vă rugăm să adoptați acest Proiect de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la București la 4 septembrie 2007.

Chestiunea întreținerii liniei de frontieră, a reparării și reconstituirii semnelor de frontieră este un aspect important al cooperării bilaterale dintre statele vecine.

Această cooperare dintre România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia a fost reglementată de Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnelor de frontieră, semnată la Belgrad la 15 decembrie 1976.

Această reglementare trebuie actualizată și modernizată pentru a ține cont de noile realități rezultate din transformările din fosta Iugoslavie și din procesul extinderii Uniunii Europene.

Elementele de interes în noua reglementare sunt:

  • încheierea unui acord direct cu statul actual vecin al României, Serbia;
  • reiterarea instrumentelor convenționale prin care s-a stabilit, rectificat și confirmat frontiera de stat româno-sârbă;
  • stabilirea unui inventar al documentelor de frontieră prin care sunt reglementate datele privind marcarea frontierei de stat, forma, dimensiunea și poziția semnelor de frontieră.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Cred că tema acestui proiect de lege este suficient de clară pentru plenul Senatului.

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul senator Mocanu, vă rog.

Domnul Toader Mocanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată pentru analiză și întocmirea raportului la Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la București la 4 septembrie 2007, proiect de lege adoptat de Camera Deputaților.

Proiectul de lege are ca scop modernizarea cadrului juridic existent în relația cu Republica Serbia în materia marcării și întreținerii liniei de frontieră și executarea de lucrări pentru întreținere, reparare și reconstituirea semnelor de frontieră, înlocuirea acelor semne de frontieră grav avariate.

Pentru aplicarea prevederilor Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia se constituie o comisie mixtă compusă din delegațiile fiecăreia dintre părțile contractante, alcătuită fiecare dintr-un președinte și doi membri.

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege.

Având în vedere aceste considerente, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu unanimitate de voturi, a hotărât să adopte raport de admitere, în forma adoptată de Camera Deputaților.

În conformitate cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, urmând să fie adoptat pe baza prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, Senatul fiind Cameră decizională.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Dezbateri pe fond.

Dacă nu sunt intervenții, supun votului raportul, împreună cu proiectul de lege.

Caracterul legii este de lege ordinară, iar Senatul este Cameră decizională.

Vă rog să votați raportul, împreună cu proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 81 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere, raportul și proiectul de lege au fost adoptate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 21 janvier 2022, 19:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro