Plen
Sittings of the Senate of April 6, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.45/16-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 06-04-2009 Printable version

Sittings of the Senate of April 6, 2009

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (L27/2009)
 
see bill no. L27/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

La punctul 5 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

Din partea Guvernului participă domnul secretar de stat Radu Stancu.

Vă rog. Aveți cuvântul.

Domnul Radu Stancu -secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Prin proiect se prevede modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 97/2005 în sensul organizării componentelor informatice ale Registrului național de evidență a persoanelor pe două niveluri, județean și național, pe măsura asigurării comunicațiilor de date între serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și baza de date județeană de evidență a persoanelor, și pe un singur nivel național începând cu anul 2010, a includerii în categoria actelor de identitate a cărții electronice de identitate, având în vedere că, potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002, începând cu data de 1 ianuarie 2011 se introduce cartea electronică de identitate, a eliminării din categoria situațiilor în care se eliberează un nou act de identitate a situației referitoare la expirarea sau revocarea interdicției titularului de a se afla în anumite localități și a reglementării cu claritate a perioadei în care cetățeanul trebuie să solicite eliberarea unui act de identitate în locul celui al cărui termen de valabilitate expiră, respectiv cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, așa încât să nu existe interpretări cu privire la momentul în care trebuie îndeplinită obligația de a solicita eliberarea unui nou act de identitate în locul celui a cărui valabilitate expiră.

În ceea ce privește modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001, prin proiect se prevede modificarea atribuțiilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în sensul eliminării celor referitoare la întocmirea și coordonarea modului de gestionare și întocmire a listelor electorale permanente.

De asemenea, prin proiect se prevede modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 în sensul reglementării faptului că cererea privind schimbarea numelui pe cale administrativă poate fi depusă și prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocațială.

Având în vedere toate aceste considerente, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori, vă rog să adoptați Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Avem un raport comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Cine dorește să prezinte punctul de vedere al comisiei?

Vă rog, domnule președinte Filip, aveți cuvântul.

Domnul Petru Filip:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am să încep cu concluzia raportului comun.

Cele două comisii au dat un raport comun de admitere, fără amendamente, existând și acceptul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și al Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități.

Ce aș vrea să subliniez? În primul rând, aceste modificări la cele trei acte normative sunt bine-venite pentru că, pe de o parte, se realizează o armonizare a sistemului de emitere a cărții de identitate cu prevederile Uniunii Europene, ținând cont de faptul că această carte de identitate este un document valabil în spațiul european și, așa cum știm, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, răspunderea pentru sistemul de emitere a cărților de identitate revenea și autorităților locale.

În al doilea rând, prin refacerea sistemului de funcționare a registrului de evidență, rolul administrațiilor publice locale în sintetizarea datelor scade - practic, dispare -, iar din 2010, de fapt, numai sistemul național, la nivelul Registrului național de evidență a persoanelor, va sintetiza aceste date privind identitatea persoanelor, ținând cont, de fapt, de importanța datelor personale pe care fiecare dintre noi le avem.

De asemenea, este de remarcat faptul că listele electorale vor fi gestionate în plan centralizat, în plan național, și nu la nivel local, ținând cont de faptul că aceste informații vor fi sintetizate la nivel național.

Sigur, sunt și alte modificări, inclusiv din punct de vedere financiar.

Dacă colegii senatori s-au uitat, va fi o influență financiară asupra administrațiilor locale pe următorii patru ani.

Sigur, valoarea presiunii financiare nu este foarte mare, de aceea nici nu am cerut - să zic așa - o poziție oficială a structurilor asociative -, este o evaluare la circa 27.000 lei la nivelul administrațiilor publice, ținând cont de personalul IT pe care fiecare administrație ar trebui să-l angajeze.

Ca urmare, susținem și noi raportul favorabil pentru acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dezbateri pe fond.

Sunt intervenții?

Vă rog, domnule senator Mărcuțianu.

Domnul Ovidius Mărcuțianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

De fapt, am o întrebare pentru domnul secretar de stat.

La art. 71, începând cu data de 1 iulie 2010 componentele informatice ale Registrului național de evidență a persoanelor se organizează pe un singur nivel - nivelul central.

În raportul comun al comisiilor scrie așa: "Prin prezentul act normativ se prevede modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 după cum urmează:

Organizarea componentelor informatice ale Registrului național de evidență a persoanelor pe două niveluri - județean și național -, începând cu anul 2010."

Întrebarea mea este: pe unul sau pe două niveluri?

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Radu Stancu:

În prezent, aceasta este organizată pe trei niveluri, până în 2010 se va organiza pe două niveluri, național și județean, iar începând cu 1 ianuarie 2010, prin implementarea sistemului informatic, se va organiza doar ca sistem național.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Domnule senator, aveți cuvântul.

Domnul Ovidius Mărcuțianu:

Vă cer scuze, începând cu data de 1 iulie 2010 se organizează pe un singur nivel, nivelul central, raportul comun: organizarea componentelor informatice ale Registrului național de evidență a persoanelor pe două niveluri, județean și național, începând cu anul 2010.

Păi cum se organizează, pe un nivel județean sau și național?

Domnul Mircea Dan Geoană:

Domnule președinte Petru Fillip, vă rog să comentați această observație, vă rog.

Domnul Petru Filip:

Sistemul, în acest moment, este organizat pe două niveluri, la nivel județean sau al administrațiilor publice și la nivel național.

Având în vedere sistemul de gestionare, să spunem, de gestionare, într-un fel, nu neapărat secretă, dar de confidențialitate a datelor personale ale cetățenilor, începând cu 1 iulie 2010 sau cât este trecut în raport sistemul va avea un singur nivel, la nivel național, prin realizarea unei comunicări, în plan informatic, de la nivel județean la nivel național, iar Registrul de evidență a datelor informatizate ale persoanelor se va ține numai la nivel național.

Acum, e posibil ca exprimarea în text... s-ar putea să ofere o stare de interpretare ambiguă, pentru că s-a mai ridicat o observație a unui coleg senator în cadrul discuțiilor în grup.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumim pentru aceste clarificări.

Vă supun votului proiectul de lege cu raportul fără amendamente.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Prima Cameră sesizată este Senatul României.

Cu 76 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 24 janvier 2022, 16:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro