Plen
Sittings of the Senate of April 6, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.45/16-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 06-04-2009 Printable version

Sittings of the Senate of April 6, 2009

8. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI (L62/2009)
 
see bill no. L62/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

Punctul 6 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI.

Articol unic.

Din partea Ministerului Economiei, domnule secretar de stat Lucian Șova, aveți cuvântul.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Lucian Șova -secretar de stat în Ministerul Economiei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale prin reorganizarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, în scopul asigurării cadrului necesar implementării programelor de regenerare socio-economică în regiunile afectate de restructurare industrială și reașezare a structurilor teritoriale, în vederea eliminării efectelor crizei economice.

Prin reorganizarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere se eficientizează activitatea ei și se asigură cadrul necesar implementării programelor.

Totodată, prin extinderea activității, agenția se poate concentra asupra activității din domeniul dezvoltării durabile a zonelor de care răspunde.

Față de cele prezentate, propunem plenului Senatului adoptarea proiectului de lege mai sus menționat.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte Petru Filip, aveți cuvântul. Vă rog.

Domnul Petru Filip:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a luat în discuție acest proiect de lege în două etape și nu au fost observații privind oportunitatea și necesitatea realizării unei agenții care să-și lărgească zona de activitate din zona regiunilor miniere și în spațiul zonelor monoindustriale care, în acest moment, au probleme amplificate, sigur, și de perioada de criză.

Comisia a dat un aviz favorabil cu două amendamente.

La art. 1, unde la alin. 6 era prevăzut ca personalul noii agenții să fie format din personal contractual, amendamentul pe care comisia l-a acceptat este formulat în sensul ca personalul agenției să fie format din funcționari publici și personal contractual, urmând ca ministerul și viitoarea agenție să hotărască asupra structurii de personal, a organigramei pe care această nouă agenție o va avea, în funcție de obiectul ei de activitate.

Cel de-al doilea amendament se referea sau se referă la art. 1 alin. 7, legat de ce se întâmplă cu personalul actualei Agenții Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, în condițiile în care el este preluat de noua agenție unde în proiectul inițial era trecut, și se menționează: "va fi preluat, în condițiile legii, în funcțiile contractuale corespunzătoare, menținându-și drepturile salariale, de către agenție".

Amendamentul pe care vi-l propunem și care a fost acceptat de comisie este: "Personalul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere va fi preluat în condițiile legii.", existând legislație a muncii suficient de clară pentru ca un proiect de lege de înființare a unei alte agenții să nu specifice în mod expres articolul sau legea în baza căreia s-ar face acest transfer de personal.

Modalitatea de transfer este prevăzută în legislația de specialitate.

Din acest punct de vedere, art. 7 spune, de fapt dintr-o corelare cu modificările propuse la alin. 6 de Camera Deputaților: "Salarizarea personalului agenției se face...", aceasta era prevederea inițială, "...se face conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare".

În condițiile în care la un amendament anterior am propus sau propunem că "personalul poate fi sau contractual, sau funcționar public", evident că acest amendament nu-și mai avea rostul și bineînțeles că dispare de la sine.

Legea face parte din categoria legilor ordinare, sigur, prima Cameră sesizată este Senatul.

Există avize favorabile, fără amendamente, din partea Comisiei economice, industrie și servicii și din partea Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dezbateri pe fond?

Domnul senator Șerban Valeca, aveți cuvântul. Microfonul 4.

Domnul Șerban Constantin Valeca:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să întreb inițiatorul, pentru că se pare că nu se înțelege foarte bine, se spune că "se reorganizează Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere" și, pe de altă parte, se pare că nu există nicio prevedere care să spună "personalul angajat în fosta agenție...", înțeleg că rămân șomeri cu toții și o să-i luăm pe ceilalți, alte persoane de pe lângă agenție?

Deci când se vorbește de reorganizarea unui minister, a unei agenții, în general, era un articol care prevedea preluarea personalului.

În acest caz să înțeleg că nu se preia personalul, ci se dă concurs de la zero pe o nouă schemă? Și, dacă este așa, cred că nu este în regulă.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Domnule secretar de stat, vă rog să oferiți răspuns domnului senator.

Domnul Lucian Șova:

În lumina noului act propus de noi, într-adevăr, prin transformarea funcțiilor publice în funcții contractuale se are în vedere reangajarea întregului personal.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Notăm acest răspuns din partea reprezentanților Guvernului.

Raportul comisiei este un raport de admitere, cu amendamente.

Vă supun votului raportul comisiei.

Vă rog să votați.

Cu 70 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 7 abțineri, amendamentele propuse în raportul comisiei au fost adoptate.

Vă supun votului proiectul de lege și raportul cu amendamentele care au fost adoptate.

Vă rog să votați.

Cu 65 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 6 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 january 2022, 21:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro