Plen
Sittings of the Senate of April 21, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/30-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 21-04-2009 Printable version

Sittings of the Senate of April 21, 2009

8. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice. (L76/2009)
 
see bill no. L76/2009

Domnul Mircea-Dan Geoană:

................................................

Trecem la punctul 5 din ordinea de zi: Proiectul de lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice.

Inițiator este Ministerul Administrației și Internelor.

Domnul secretar de stat Radu Stancu, vă rog, microfonul 9.

Domnul Radu Stancu - secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori,

Prezentul proiect de lege a fost elaborat în scopul creării cadrului legal pentru aplicarea deplină a principiilor cuprinse în Legea nr. 677 din 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și asupra prelucrării datelor cu caracter personal în activitatea de prevenire și cercetare a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice.

La nivelul Consiliului Europei, Comitetul de Miniștri a adoptat, în data de 17 septembrie 1987, Recomandarea nr. R(87) 15 adresată statelor membre referitoare la reglementarea utilizării datelor cu caracter personal în domeniul polițienesc, document ce cuprinde o serie de principii de bază de prelucrare a datelor cu caracter personal în domeniul Poliției, care se circumscriu următoarelor proceduri: controlul și notificarea, colectarea datelor, stocarea datelor cu caracter personal, utilizarea datelor de către Poliție, comunicarea datelor, publicitatea, dreptul de acces la fișierele Poliției, dreptul de rectificare și dreptul de recurs.

În legislația națională nu sunt prevăzute în mod expres condițiile și excepțiile privind comunicarea datelor cu caracter personal între structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor către alte autorități sau instituții publice și organismele de poliție ale altor state, interconectarea sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal deținute pentru scopuri diferite și autorizarea acestei operațiuni de către un organ de control, reguli de păstrare a datelor cu caracter personal, elemente ce constituie garanții corespunzătoare în prelucrarea datelor.

De asemenea, trebuie precizat că, în cadrul activităților de pregătire a aderării la spațiul Schengen, România trebuie să transpună integral prevederea acquis-ului Schengen, art. 117 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990 care stabilește pentru statele existente obligativitatea creării dispozițiilor de drept intern necesare pentru a asigura un nivel de protecție a datelor cu caracter personal, cel puțin egal cu cel care rezultă din principiile enunțate de Convenția Consiliului Europei din 28 ianuarie 1991 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor.

Domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori,

Vă adresez rugămintea de a adopta proiectul de lege în forma inițiatorului. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc foarte mult.

Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, domnule președinte Toni Greblă, vă rog.

Domnul Toni Greblă:

Domnule președinte, stimați colegi,

Proiectul de lege privește preluarea în dreptul intern a principiilor cuprinse în Recomandarea nr. R(85) 15 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la prelucrarea automată și neautomată a datelor cu caracter personal pentru realizarea activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor, precum și de menținere a asigurării ordinii publice de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor potrivit competenței lor.

Prin proiectul de lege se realizează, de asemenea, mecanismul de interconectare a sistemelor de evidență deținute pentru scopuri diferite sau a unor mijloace de prelucrare automată a datelor, operațiune care urmează să se realizeze în baza unei autorizări emisă de procurorul competent să efectueze sau să supravegheze într-un caz determinat efectuarea actelor premergătoare sau a urmăririi penale.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, în urma avizului favorabil al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, a adoptat amendamentele cuprinse în Anexa nr. 1 și, în timpul dezbaterilor, s-a formulat și alt amendament, care este cuprins în Anexa nr. 2, amendament respins de comisie.

În consecință, stimați colegi, vă supunem, spre dezbatere și aprobare, raportul de admitere, cu amendamentele cuprinse în Anexa nr. 1, împreună cu proiectul de lege.

În raport de obiectul de reglementare, proiectul se înscrie în categoria legilor ordinare, iar Senatul este primă Cameră sesizată.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Dezbateri pe fond. Se dorește susținerea amendamentului respins? Dacă nu, supun votului, atunci, raportul, cu amendamentele adoptate de către comisie. Vă rog să votați raportul.

Cu 73 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri, raportul a fost adoptat.

Supun, acum, votului proiectul de lege. Vă rog să votați.

Cu 72 de voturi pentru, un vot împotrivă și 4 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 29 novembre 2021, 23:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro