Plen
Sittings of the Senate of April 21, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/30-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 21-04-2009 Printable version

Sittings of the Senate of April 21, 2009

9. Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea articolului 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. (L56/2009)
 
see bill no. L56/2009

Domnul Mircea-Dan Geoană:

................................................

Trecem la punctul 6 din ordinea de zi și intrăm în zona legilor organice: Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Inițiator: Ministerul Administrației și Internelor.

Domnule secretar de stat Radu Stancu, vă rog să susțineți punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Radu Stancu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. /2009 se reglementează stabilirea posibilității autorității emitente a permisului de conducere de a dispune, prin ordin, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule atunci când această autoritate a sesizat instanța de jucată în vederea anulării permisului de conducere obținut cu nerespectarea prevederilor legale.

În concret, între momentul sesizării instanțelor judecătorești și cel al rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești, exercitarea dreptului de a conduce autovehicule se suspendă prin ordinul autorității emitente, titularul având obligația de a se prezenta la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau are reședința, după caz, rezidența normală, în termen de cinci zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.

Măsura propusă ține seama atât de necesitatea respectării principiului constituțional al proporționalității restrângerii unui drept, cât și de valorile care trebuie protejate de legiuitor, redate chiar de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Având în vedere cele precizate, vă adresez rugămintea să adoptați proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 în forma propusă de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Și eu vă mulțumesc.

Îl ofer cuvântul domnului președinte Greblă, pentru a prezenta punctul de vedere al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și raportul întocmit de aceasta.

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Toni Greblă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a analizat acest proiect de lege și a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport de admitere, cu amendamentele cuprinse în Anexa nr.1 la raport.

În fond, proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în sensul introducerii unui nou caz de suspendare a dreptului de a conduce pe drumurile publice, prin ordin al prefectului, după ce instanța de judecată a fost sesizată cu soluționarea unei acțiuni penale, urmare unei infracțiuni la obținerea permisului de conducere.

Sunt cazuri izolate, dar, din cauza pericolului social deosebit pe care-l reprezintă pe drumurile publice astfel de persoane care, în general, sunt neștiutoare de carte, nu au avut cum să învețe regulile de circulație și nu au deprins circulația în siguranță pe drumurile publice, este o măsură benefică, este o măsură pe care mass-media și opinia publică au primit-o bine.

Drept urmare, stimați colegi, vă supunem, spre dezbatere și adoptare, raportul de admitere cu amendamente, împreună cu proiectul de lege.

În raport de obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Și eu vă mulțumesc.

Dezbateri pe fond. Vă rog, domnule senator Frunda. Aveți cuvântul, microfonul 2.

Domnul Frunda György:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2009 a fost elaborată în urma aflării faptului că în România au fost emise câteva mii de carnete de conducere, în mod ilegal, fără ca posesorii carnetelor de conducere să fi trecut examenul prevăzut de lege.

Pentru această situație, Guvernul ne propune ca, pe timpul procesului penal, organul emitent, adică Poliția, Direcția de circulație, să poată suspenda carnetele respective.

Acest lucru este detaliat în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, prin modificarea art. 103.

Doamnelor și domnilor colegi, există o singură și fundamentală întrebare: ce se întâmplă dacă în cursul procesului penal persoana respectivă este achitată, iar domnul polițist, de la sine putere, i-a suspendat carnetul de conducere pe "x" luni sau "x" ani, cât a durat procesul penal?

Se poate, într-un stat de drept, îndrepta persoana respectivă împotriva poliției să ceară despăgubiri pentru că ea nu a putut conduce doi ani, nici măcar de plăcere, nemaivorbind de faptul dacă este conducător auto sau dacă are un interes material justificat?

De aceea, mie mi se pare abuzivă propunerea făcută de către Ministerul Administrației și Internelor și care a îmbrăcat forma Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009.

Dorind să păstreze ordonanța de urgență a Guvernului, în cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități am propus ca nu poliția să decidă suspendarea carnetului de conducere, ci un judecător. Am reformulat ordonanța de urgență a Guvernului în acest sens, ca, atunci când s-a declanșat urmărirea penală la sesizarea poliției, instanța care judecă pe fond și are elementele certe la dosar, în cazul în care se impune, să suspende, pe durata procesului penal, dreptul de a conduce al persoanei învinuite și să comunice acest lucru poliției, atât celei care a ridicat carnetul persoanei, cât și celei din domiciliu unde se află învinuitul, pentru a face procedurile administrative de suspendare.

Aceasta este esența dintre un stat de drept, unde cel care se pronunță este judecătorul, și un stat care nu este de drept și care este intitulat polițienesc, unde un ofițer sau un subofițer de poliție poate decide suspendarea unui carnet de conducere pentru o persoană învinuită, dar care se bucură de prezumția de nevinovăție.

Avem câteva mii de cazuri în România: Pitești, Cluj, Covasna și alte câteva. Pentru câteva mii de cazuri putem să decidem și, atenție, ordonanța de urgență a Guvernului nu face referire la aceste cazuri. Aceasta este deducția noastră logică. Putem să deschidem ușa pentru poliție ca să poată suspenda oricând, în orice caz penal, carnetul de conducere al cuiva?

Remediem greșeala care a fost făcută prin corupție de către unele organe de poliție sau dăm posibilitatea efectuării unor abuzuri din partea polițiștilor?

Iată de ce, cu tot respectul, vă rog, domnilor colegi, să vă aplecați asupra amendamentului respins de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pe care o respect, pentru că dacă acceptăm ordonanța de urgență a Guvernului în varianta ca judecătorul să poată suspenda, și nu procurorul, atunci respectăm principiile statului de drept.

Dacă-mi permite domnul președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, aș face și o precizare. Amendamentul pe care l-am propus, într-o primă citire, a fost aprobat cu majoritate de membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Fără să existe motive, s-a revenit la votul asupra amendamentului respectiv și, la a doua citire, amendamentul meu a fost respins și s-a admis acest amendament al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări - art. 103 indice 1, care nu rezolvă problema de fond.

De aceea, mulțumindu-vă că m-ați ascultat, vă rog, doamnelor și domnilor senatori ca, fiind consecvenți principiului nostru de respectare a statului de drept, unde dreptul se împarte de judecători, și nu de polițiști, să admiteți amendamentul pe care l-am făcut.

Vă mulțumesc că m-ați ascultat.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Domnule președinte Greblă, vă rog, aveți cuvântul. Domnule senator Diaconu, vă rog să așteptați. După ce va răspunde domnul președinte Greblă punctului de vedere formulat de domnul senator Frunda, vă ofer cuvântul imediat.

Domnul Toni Greblă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă situația ar fi fost așa cum a prezentat-o colegul nostru, probabil nici Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României nu ar fi adoptat raportul de admitere.

Lucrurile sunt însă puțin mai altfel. Ne aflăm în fața următoarei situații: instituția emitentă a permisului de conducere a sesizat instanța de judecată în legătură cu o infracțiune comisă la obținerea permisului. Aceasta este situația premisă. Deci dacă nu am o instanță penală sesizată cu judecarea unui caz, nu discutăm despre posibilitatea suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice.

A doua problemă este legată de faptul că, odată sesizată instanța, autoritatea emitentă a permisului de conducere prin ordin, adică prefectul unui județ, dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce până la soluționarea cauzei. Deci nu este vorba de ofițer sau subofițer de poliție, este vorba de prefectul unui județ care are tot dosarul la îndemână pentru a hotărî dacă dispune sau nu suspendarea carnetului.

În sfârșit, în cazul în care, după terminarea dosarului penal, cel căruia i s-a suspendat dreptul de a conduce ar fi achitat, el are dreptul la cuvenitele despăgubiri, despăgubiri care vor fi suportate de organul emitent sau de persoana vinovată de aprobarea prin ordin a unei asemenea măsuri.

Drept urmare, nu ne aflăm în prezența posibilității ca organul de poliție, în mod discreționar, să dispună suspendarea exercitării dreptului de a conduce autoturismul pe drumurile publice. Aceasta se face în condiții excepționale și noi avem acum două - trei sute de cazuri înaintate instanței de judecată și cu permisele suspendate prin ordin al prefectului.

Rugămintea este - și repet, opinia publică, având în vedere gravitatea pericolului pe care-l reprezintă pentru siguranța circulației asemenea categorii de persoane, care, v-am spus, în principal, sunt neștiutoare de carte, și-au obținut permisul de conducere fără să treacă pe la școală sau pe la locul unde se desfășura examenul - să aveți încredere în faptul că această ordonanță de urgență a Guvernului a fost bine primită de opinia publică și de mass-media, că nu există niciun fel de dispută sau dezbatere publică cu privire la oportunitatea de a o lăsa sau nu în vigoare și, de asemenea, trebuie să dăm încredere și Instituției prefectului, în care trebuie să avem cel puțin aceeași încredere pe care o manifestăm față de un magistrat al unei judecătorii oarecare din țară.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Domnule senator Diaconu, aveți cuvântul. Microfonul 1, vă rog.

Domnul Mircea Diaconu:

Mulțumesc, domnule președinte.

A fost anterior, dragi colegi, o discuție între specialiști. Jos pălăria mea în fața celor doi, este evident. Mi-e frică de un singur lucru. Din miile de cazuri reale -discutate public și pe bună dreptate -există riscul, pentru că viața bate filmul, ca un singur caz să fie posibil.

Să zicem, improvizez, că cineva s-a căsătorit, s-a mutat într-un alt oraș - asta este sursa principală a acestui gen de defecțiuni - după o zi s-a bătut cu soția, a divorțat și peste o lună nu mai avea domiciliu, și-a mutat din nou domiciliul. Deci poate să intre în această listă. Am improvizat. Pot fi cazuri mult mai solide aparent. Deci dacă se face o singură nedreptate în această reală situație, nimic nu mai stă în picioare. Mi-e foarte teamă de lucrurile acestea. Vorbesc în nume personal și nu al grupului parlamentar pe care-l reprezint. Pardon, din care fac parte, nu reprezint nimic.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Reprezentați foarte mult, domnule senator, în viața publică românească.

Domnul Mircea Diaconu:

Corect. Mai departe, mă îndoiesc că putem să admitem, să acceptăm că o persoană neștiutoare de carte - nu știu în ce grad, pentru că și asta este o problemă - neștiutoare deloc, cu o clasă, cu două clase, cu patru clase, cu cinci clase, să nu aibă drepturi egale cu ceilalți. Simplul fapt că este neștiutoare de carte sau în baza unui certificat neîmplinit de patru clase totuși poate să citească, chiar dacă cineva îi citește legislația, chiar dacă acela care nu a învățat carte, dar are o memorie fenomenală, izbutește să memoreze tot sistemul și să conducă perfect. Deci mă tem iarăși de aplicarea sub presiune a unui moment emoțional de media, până la urmă real, dar încărcat de emoție, să legiferăm, să modificăm ceva ce peste un an va trebui să îndreptăm la loc. Mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc foarte mult.

Dau cuvântul domnului senator Titus Corlățean, după care va lua cuvântul domnul senator Cseke Attila-Zoltan. Microfonul 3.

Domnul Titus Corlățean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am un comentariu juridic mai degrabă. Spun de la bun început că înțeleg pe deplin rezervele domnului senator Frunda György față de posibilele abuzuri, teama ca anumite excese să apară în această situație. Vreau totuși să fixăm foarte bine obiectul discuției pentru că este vorba de anularea permisului de conducere obținut cu nerespectarea prevederilor legale. De fapt, acesta este scopul discuției, iar comentariul meu juridic foarte succint este următorul: există un principiu de drept roman, preluat de sistemele de drept continentale și în dreptul românesc, care spune foarte simplu: qui potest plus potest minus, cine poate mai mult poate și mai puțin. Autoritatea care emite un act poate foarte bine să suspende sau să retragă acel act. Nici, măcar nu este nevoie de o lege. Ceea ce facem și face Guvernul în clipa de față este ca prin efectul legii, nu discreționar, să ofere sau să confirme această competență unei autorități care a eliberat un act și care foarte simplu poate să îl și suspende pentru că este dreptul acestei autorități. Mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc domnule senator.

Acum îl văd și pe domnul senator David care dorește să intervină. Domnule senator Cseke Attila-Zoltan, vă rog.

Domnul Cseke Attila-Zoltan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vreau să stabilim foarte exact că nu suntem împotriva modificărilor sau îmbunătățirilor unui cadru legislativ atunci când acest cadru se dovedește a fi, eventual, neîndestulător. Chiar salutăm măsurile ferme întreprinse de instituțiile statului atunci când există indicii asupra săvârșirii unor fapte penale sau eventual a obținerii permiselor de conducere în condiții nelegale, să spunem. Totuși, tot atât de hotărât credem și în statul de drept și acest lucru înseamnă că măsurile ferme pe care le întreprinde instituția statului trebuie să se încadreze în anumite principii de drept și într-un anumit cadru legislativ. Or, aici suntem în cazul în care autoritatea emitentă a sesizat instanța de judecată în vederea anulării permisului de conducere, care a fost obținut cu încălcarea normelor legale, și legea spune: "situație constatată de instanța competentă". Or, atâta timp cât încălcarea normelor legale în vigoare la emiterea permisului de conducere trebuie constatată de instanța competentă este, poate, firesc în logica juridică și în logica lucrurilor ca și dovada încălcării normelor legale în vederea suspendării să fie constatată tot de instanța judecătorească.

Un al doilea aspect legat de amendamentul propus este că suntem în situația în care instanța competentă este deja sesizată cu o acțiune în anularea permisului de conducere. După ce avem această acțiune în anulare, avem deja un proces pe rol, vine o autoritate administrativă, prefectul, și prin ordin suspendă permisul de conducere. Nu ni se pare firesc, logic și juridic ca într-un proces penal să intervină o autoritate administrativă ulterior sesizării instanței de judecată. Acesta este principalul motiv pentru care susținem acel amendament, și anume respectarea unor principii de drept și a cadrului legislativ și, totodată, susținem în continuare măsurile ferme în legătură cu această situație. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Domnule senator David, vă rog. Microfonul 1.

Domnul Cristian David:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Eu cred că ar trebui să ne raportăm în primul rând la o situație de fapt. Într-adevăr, există o premisă ca această ordonanță să fie nu abuzivă în fond, dar să creeze premisa unor abuzuri. Este adevărat. Dar haideți să vedem lucrurile așa cum sunt reflectate de o realitate obiectivă, și anume faptul că există suspiciuni temeinice, din păcate, cu privire la modul în care au fost obținute nenumărate permise de conducere și vă rog să luați în considerare și faptul că acest permise reprezintă, prin conducătorul auto care l-a dobândit în mod nelegal, un pericol și un risc real pe drumurile publice. Putem pune situația în sens invers, respectiv ce se întâmplă atunci când un accident este comis de o astfel de persoană care are un permis, ce urmează ca, ulterior, în instanță să poată fi demonstrat că a fost dobândit nelegal, dar el deja a comis accidentul. Deci, suntem într-o situație limită și cred că va trebui să acceptăm adoptarea acestei ordonanțe, că avem

o reacție față de o situație limită, să o trecem așa cum este, cu riscul ca ea să poată genera anumite abuzuri, dar cred că ulterior le putem corecta, așa că vă recomand să dăm curs adoptării acestei ordonanțe, tocmai pentru a îndrepta, într-o situație limită, o greșeală funcțională, instituțională și administrativă, care a avut continuitate în mai mulți ani și pe care suntem chemați astăzi să o îndreptăm, atât cât putem, din punct de vedere al legislativului. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Domnul senator Frunda György.

Domnul Frunda György:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș dori să răspund unor critici care au fost aduse amendamentului. Domnule senator Titus Corlățean, cine poate mai mult juridic poate și mai puțin, numai că prefectul nu poate emite niciun permis de conducere. Am propriul permis de conducere și vă rog să-l verificați și pe al dumneavoastră, peste tot, chiar când organul din punct de vedere administrativ a fost sub Administrația Instituției Prefectului, cum se numește, permisul este eliberat de Inspectoratul General al Poliției, nu de prefectura județului. Ar fi foarte ciudat ca un document al Inspectoratului General al Poliției să fie suspendat de către prefect.

Da, domnule senator Greblă, știu că s-a făcut modificarea și nu stăm la coadă la Poliție, ci stăm la Instituția Prefectului, dar polițiștii de la secția de permise de conducere au fost mutați -ceea ce a fost o măsură de descentralizare, de deconcentrare -au fost duși la Instituția Prefectului și au fost înregistrați la nivelul județelor. Acest lucru este corect, numai că de fapt examenul se dă pe acest text grilă, întocmit tot de către polițiști, care știu cum se face respectivul test, care au fost mutați de la Poliție la Instituția Prefectului.

Critica mea este că atâta timp cât Legea Instituției Prefectului nu prevede între atribuțiile expres și limitativ enumerate de lege dreptul prefectului de a suspenda un permis de conducere, eu nu cred că acea lege organică poate fi modificată prin această ordonanță de urgență.

În al patrulea rând, ceea ce ceste tot un principiu latin, ca să răspund colegilor mei, Fiat justitia pereat mundi, cred și sunt de principiu că atâta timp cât o lege prevede posibilitatea ca un singur om să fie condamnat pe nedrept, să fie frustrat, să fie lipsit de una din drepturile sale fundamentale pe nedrept, acea lege trebuie îmbunătățită. Acest lucru vi-l propun și sunt de acord cu domnul senator David, este o situație specială pe care trebuie să o tratăm într-un fel special, dar tratamentul nostru să nu permită ca oameni nevinovați să sufere.

Ultimul argument, cine știe mai bine dacă este cazul suspendării sau nu a permisului respectiv, decât judecătorul care instrumentează cazul și în fața căruia primul punct va fi "vă solicităm suspendarea permisului de conducere pe durata procesului penal". El are documentele, el știe. Nici polițistul, nici prefectul, doar judecătorul. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Domnul senator Corlățean și domnul președinte Greblă. Numele dumneavoastră au fost pronunțate în intervenția precedentă. Domnul senator Corlățean.

Domnul Titus Corlățean:

Mulțumesc, domule președinte.

Aș vrea să fac o singură precizare. Eu am vorbit, cred destul de clar, de competența autorității emitente, nu de alte instituții care au apărut, înțeleg, pe cale de amendament în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări. Eu vorbesc de textul inițial al ordonanței și acesta este punctul meu de vedere. Mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Domnule președinte Greblă.

Domnul Toni Greblă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu tot respectul.

Dreptul de a conduce un autoturism pe drumurile publice poate fi o meserie, un hobby, o îndeletnicite, o distracție și nu se încadrează în categoria drepturilor sau îndatoririlor fundamentale ale omului, așa că nu suntem în această materie. Nu este un drept fundamental, este un drept care poate fi câștigat după obținerea unui permis de conducere. Pe de altă parte, autoritatea emitentă nu numai ea ca autoritate, ci angajații, prepușii autorității emitente, prin ceea ce se chema înainte ofițeri și subofițeri de poliție, aveau dreptul și îl au și astăzi să suspende pentru anumite abateri de la regulile de circulație, pentru o lună, pentru trei luni permisul de conducere. Nu ne aflăm în fața unei situații excepționale. Iată acum, celor 200 de oameni, care sunt trimiși deja în judecată penală pentru comiterea de fapte penale grave prin ordin al prefectului, li se suspendă dreptul de a conduce până la soluționarea cauzei. În fiecare zi, zeci, sute de permise de conducere sunt suspendate de ofițeri și subofițeri ai Poliției de circulație, și nu mai zicem că se produc abuzuri, nici nu le lăsăm în instanță. Sigur, dacă este un abuz, instanța cenzurează contestația, plângerea introdusă de cel nemulțumit. S-a mai ridicat aici un argument. Legea Instituției Prefectului este lege organică, nu putem să îi dăm prefectului un atribut în plus, acela de a suspenda permise în această situație, pentru că am adăuga la o lege organică.

Dacă acest raționament ar sta în picioare, nici judecătorul nu ar putea să suspende permisul de conducere pentru că ar trebui să completăm Legea de organizare judecătorească și să îi dăm judecătorului un drept în plus.

În fine, vreau să vă mai aduc un singur argument, acela legat de faptul că ne aflăm în prezența unei situații excepționale, ne aflăm în prezența unei situații premise. A fost sesizată instanța penală și pe rol se află un proces penal și ca măsură de siguranță pentru ceilalți cetățeni participanți la trafic, prefectul unui județ dispune suspendarea pe timp limitat a permisului de conducere până la soluționarea cauzei. Eu cred că trebuie să acordăm deopotrivă încredere tuturor instituțiilor statului și nu doar instanțelor judecătorești și să lăsăm această facultate prefectului județului, care, până la urmă, este responsabil de ordinea, liniștea și siguranța publică în județul în care funcționează. Mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc, foarte mult.

Cred că a fost o dezbatere robustă, pe o temă importantă. Înțeleg că din partea inițiatorilor amendamentului respins de către comisie, acest amendament a fost susținut, deși am sesizat puncte de vedere ușor diferite din partea a doi reprezentanți ai aceluiași grup parlamentar.

Conform procedurilor noastre, supun votului dumneavoastră amendamentul respins de către comisie, susținut de către domnul senator Cseke Attila-Zoltan.

Vă rog să votați.

Cu 27 de voturi pentru, 50 de voturi pentru împotrivă și 7 abțineri, amendamentul a fost respins de plenul Senatului.

Amendamentul nu are o dificultate, legea este organică. De aceea, vă supun votului raportul cu amendamentele admise. Aici funcționează votul de tip lege organică.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 69 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 4 abțineri, raportul cu amendamente a fost adoptat cu votul majorității senatorilor.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege cu amendamentele menționate. Vă rog să votați. (discuții, râsete)

Cu 67 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 5 abțineri, proiectul de lege nu a întrunit votul de adoptare din partea plenului.

Intrăm în aceeași discuție pe care am avut-o și cu alte ocazii cu privire la legile organice atunci când nu întrunesc votul. De aceea, mergem la pasul următor. Proiectul de lege se transformă în proiectul de lege de respingere și pentru respingerea acestuia este nevoie de votul a minim 69 de senatori pentru a putea să fie respinsă ordonanța.

Votul este pentru respingerea proiectului de lege. Vă rog să votați.

Cu 14 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă și 5 abțineri, proiectul de lege nu a întrunit votul necesar pentru a fi respins.

Suntem în situația ca, ținând cont de termenul de adoptare tacită, acest proiect de lege merge către Camera Deputaților. Dacă cumva termenul de aprobare tacită este suficient de generos cu noi, vom reprograma votul asupra acestuia. Dacă este 22 aprilie, cum văd în raportul comisiei, înseamnă că pe baza procedurii de adoptare tacită și, fără un vot concludent din partea Senatului, proiectul de ordonanță merge către Camera Deputaților, Cameră decizională pe acest subiect.

Am rugămintea, doamnelor și domnilor senatori, fiind vorba de legi organice și de ora înaintată, să manifestați atenție cu privire la votul dumneavoastră. Uneori, dintr-o mică neatenție, un proiect de lege important poate suferi din punct de vedere al majorității voturilor exprimate într-un sens sau în altul.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 29 novembre 2021, 23:19
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro