Emilian Valentin Frâncu
Emilian Valentin Frâncu
Sittings of the Senate of April 27, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/07-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 27-04-2009 Printable version

Sittings of the Senate of April 27, 2009

15. Din partea Guvernului au primit răspunsuri:  
  15.5 Emilian Valentin Frâncu - de la Dan Cârlan, secretar de stat în Ministerul Mediului;

Domnul Alexandru Pereș:

Domnul secretar de stat Dan Cârlan răspunde la o întrebare adresată Ministerului Mediului de către domnul senator Emilian Frâncu.

Vă rog, microfonul 10.

Domnul Dan Cârlan - secretar de stat în Ministerul Mediului:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ca urmare a întrebării formulate de către domnul senator Emilian Frâncu, întrebare înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul în data de 7 aprilie 2009, referitoare la alunecarea haldei de steril din comuna Mateești, județul Vâlcea, vă comunicăm următoarele:

Problemele semnalate în legătură cu halda de steril Panga Nord de pe raza satului Turcești, comuna Mateești, județul Vâlcea, sunt binecunoscute Ministerului Mediului, în special după reactivarea fenomenelor de instabilitate din luna februarie 2008.

În urma hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență din 15 februarie 2008 s-a constituit un grup tehnic de lucru, condus de reprezentantul Ministerului Mediului, pentru determinarea și analizarea cauzelor alunecării haldei de steril, precum și pentru identificarea soluțiilor de stabilizare, în scopul eliminării riscurilor pentru populație și mediu.

În baza mandatului primit, grupul tehnic a efectuat acțiuni de inspecție pe amplasamentul lucrărilor de depozitare a sterilului, a purtat discuții cu reprezentanți ai autorităților locale, cu locuitorii zonei calamitate, cu specialiști.

În procedură de urgență, a fost contactat serviciul de expertizare a lucrărilor, încredințat fiind către doi reputați specialiști ai lumii științifice și tehnice românești: profesorul universitar doctor inginer Eugeniu Marchidanu, de la Universitatea Tehnică de Construcții din București, respectiv profesorul universitar doctor inginer Florian Zamfirescu, de la Universitatea București.

Acesta din urmă este, de altfel, și coordonatorul comisiei de specialiști care analizează incidentele de la câmpurile de sonde Ocnele Mari din același județ.

Analiza raportului de expertiză a permis formularea unor recomandări de intervenție pentru stabilizarea și, ulterior, stoparea alunecărilor de la halda Panga Nord, care au fost înaintate Comitetului Național pentru Situații de Urgență în 21 martie 2008.

În condițiile reactivării în aceste zile a fenomenelor de instabilitate, pe fondul unor condiții hidrometeorologice favorizante, situația de la halda Panga Nord revine în atenție prin situațiile de risc pe care le poate genera.

Constatăm că propunerile formulate cu ocazia diverselor discuții pe tema măsurilor de stabilizare a haldei nu au ținut seama de raportul de expertiză întocmit de cei doi reputați specialiști în geologie și hidrogeologie.

În aceste condiții, reiterăm necesitatea respectării recomandărilor formulate în raportul de expertiză și în rapoartele trimise către Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Responsabilitatea Ministerului Mediului față de incidentele și accidentele provocate de factorii naturali sau/și antropici este o chestiune care trebuie nuanțată în funcție de condițiile concrete din amplasament.

Atât timp cât aceste fenomene au legătură cu lucrări inginerești, răspunderea principală este a deținătorului, cu orice titlu, al lucrării, care trebuie să gestioneze inclusiv starea de siguranță a obiectivului.

În cazul haldei de steril Panga Nord, deținătorul legal este Consiliul Local Mateești, care a preluat depozitul în suprafață de 49,98 hectare de la Exploatarea Minieră Berbești, din cadrul Societății Naționale a Lignitului Oltenia Târgu Jiu, în urma unor lucrări de redare în circuitul agricol a terenurilor.

Considerăm ca total inoportună desfășurarea de activități agricole pe terenuri cunoscute ca manifestând potențial de instabilitate, cum este cazul depozitelor de vale, cu materiale slab coezive și, în general, necompactate.

Considerăm că principalul responsabil cu urmărirea stării de siguranță post-închidere a haldei este deținătorul inițial, Exploatarea Minieră Berbești, care trebuia să predea Consiliului Local Mateești o lucrare în care erau realizate condițiile de maximă siguranță care să permită schimbarea destinației terenurilor ocupate.

Ca minister responsabil, Ministerul Mediului intervine, direct sau prin unitățile aflate sub autoritate sau în coordonarea sa, în rezolvarea situațiilor create în urma unor astfel de incidente sau accidente.

În situația de față, în afara organizării și conducerii grupului tehnic mai sus amintit, Ministerul Mediului a mobilizat la fața locului utilaje și personal de la Direcția Apelor Olt, aparținând Administrației Naționale "Apele Române", cu scopul împiedicării obturării albiei pârului Tărâia, situație în care exista pericolul producerii unor inundații care să afecteze satul Turcești, comuna Mateești.

Ca o măsură preventivă, pe termen lung, în 14 aprilie 2009, în aceste zile, s-a inițiat un proiect de hotărâre a Guvernului României care să asigure realizarea unor lucrări ample de deviere și regularizare a albiei pârâului Tărâia.

În ceea ce privește acordarea de despăgubiri locuitorilor satului Turcești, afectați de fenomenele de instabilitate a haldei, considerăm că acest aspect trebuie analizat de autoritățile locale, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, precum și cu Ministerul Economiei.

În speranța că informațiile prezentate vă sunt utile, domnule senator, vă stăm la dispoziție și cu alte informații suplimentare.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Microfonul 2, domnul senator Frâncu, vă rog, un comentariu.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vă mulțumesc.

Mă bucur că semnalul meu, care a fost prezentat aici, în plenul Senatului, acum o lună și jumătate, a fost, într-un fel, și el bine primit de ministerul dumneavoastră și, drept urmare, am văzut că, în luna aprilie, a fost promovată o hotărâre de guvern care să prevină obturarea râului.

Eu trăgeam un semnal de alarmă: gândiți-vă că un sat întreg, într-o noapte, poate, din cauza condițiilor meteo, să dispară.

Este un pericol foarte mare pentru viața oamenilor și a animalelor și mă bucur că dumneavoastră deja ați început să luați măsuri de prevenire.

Singura rugăminte pe care o am este dacă se pot găsi totuși fonduri de sprijinire - prin programele dumneavoastră, prin Direcția Apelor Olt sau altfel - și de rezolvare pe termen lung a problemei de acolo, care este una gravă.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Și eu vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 8 décembre 2021, 14:35
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro