Emilian Valentin Frâncu
Emilian Valentin Frâncu
Sittings of the Senate of April 27, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/07-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 27-04-2009 Printable version

Sittings of the Senate of April 27, 2009

15. Din partea Guvernului au primit răspunsuri:  
  15.7 Emilian Valentin Frâncu - de la Andrei Răzvan Micu, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților  

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

Îl rog pe domnul secretar de stat Andrei Răzvan Micu, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, să răspundă unei interpelări adresate tot de domnul senator Emilian Frâncu.

Aveți cuvântul la microfonul 8, vă rog.

Domnul Andrei Răzvan Micu - vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ca urmare a solicitărilor dumneavoastră adresate Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, vă comunicăm următoarele:

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile trecute în proprietatea statului în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 reglementează posibilitatea restituirii în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate de stat în perioada de referință, dar, în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Legea nr. 10/2001, pentru a beneficia de măsurile reparatorii reglementate de actul normativ menționat, persoana îndreptățită trebuia să notifice persoana juridică deținătoare a bunului, solicitând restituirea acestuia în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, adică data de 14 februarie 2001.

Termenul de depunere a notificărilor, prevăzut de Legea nr. 10/2001, a fost prelungit succesiv, cu două perioade de câte trei luni, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2001 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 145/2001, faza depunerii notificărilor finalizându-se pe data de 14 februarie 2002.

Astfel, în urma centralizării în cadrul ANRP a situațiilor notificărilor depuse în termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001, vă aducem la cunoștință că la nivel național s-au depus un număr de 202.558 notificări, dintre care un număr de 112.364 au fost soluționate.

Din acest număr, au fost soluționate, prin emiterea de dispoziții, decizii sau ordine ale entităților învestite cu soluționarea notificării, prin care s-a propus acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, un număr de 53.531 de notificări.

În cadrul Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sunt înregistrate un număr de 42.118 dosare întocmite potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, diferența până la 53.531 reprezentând-o dosarele aflate în cadrul prefecturilor în vederea acordării avizului de legalitate, ulterior controlului de legalitate exercitat de către acestea.

Cu privire la numărul dosarelor înregistrate în cadrul Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, vă aducem la cunoștință că în luna aprilie 2009 s-au transmis în cadrul prefecturilor aproximativ 300 dosare.

Facem precizarea că în vederea soluționării se va parcurge procedura prevăzută de Titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.

Vă învederăm că procedura administrativă mai sus amintită presupune analizarea, sub aspectul legalității respingerii cererii de restituire în natură și sub aspectul cuantumului pretențiilor de restituire în echivalent, a dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 și soluționate fie printr-o dispoziție ce conține oferta de acordare de măsuri reparatorii în echivalent, emisă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005, fie printr-o decizie, dispoziție de propunere privind acordarea de despăgubiri în condițiile legii speciale, emisă ulterior intrării în vigoare a actului normativ menționat.

Din numărul total de dosare înregistrate în cadrul Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, un număr de 11.015 dosare se află în lucru la consilierii din cadrul ANRP, în vederea analizării legalității respingerii cererii de restituire în natură și sub aspectul cuantumului pretențiilor de restituire în echivalent, iar un număr de 7.755 de dosare a fost soluționat prin emiterea deciziei Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, reprezentând titlu de despăgubire.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 247/2005, Titlul VII, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2007, persoanele îndreptățite a primi despăgubiri din partea statului român pot opta pentru despăgubiri în numerar până la contravaloarea a 500.000 lei pentru fiecare dosar de despăgubire, iar sumele aferente despăgubirilor de peste 500.000 lei vor fi convertite de către ANRP în acțiuni la Fondul "Proprietatea".

În cazul în care suma solicitată este de maximum 250.000 lei, plata se va face într-o singură tranșă, iar în cazul în care depășește această sumă plata se va face în două tranșe, pe o perioadă de doi ani.

Ca urmare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, s-a înființat, în cadrul ANRP, Direcția pentru acordarea despăgubirilor în numerar, care va emite titluri de plată, respectiv titluri de conversie, în ordinea înregistrării cererilor de opțiune ale persoanelor îndreptățite a primi despăgubiri, cereri însoțite de documentele necesare.

Până în prezent, în cadrul Direcției pentru acordarea despăgubirilor în numerar se află înregistrat un număr de 10.054 dosare de opțiune, însumând 934.397.629,16 lei, în ceea ce privește opțiunile pentru numerar.

Facem precizarea că în luna aprilie 2009 a fost înregistrat un număr de 96 cereri de opțiune ale persoanelor îndreptățite.

Până în prezent, au fost alocate fonduri în cuantum de 253.805.506,68 lei, în limita cărora au fost acordate despăgubiri bănești pentru un număr de 3.044 persoane.

Dintre acestea, în luna aprilie 2009 s-au făcut plăți către un număr de 44 persoane, însumând 3.928.658,63 lei.

În ceea ce privește situația sumelor de bani ce urmează a se acorda lunar și anual persoanelor îndreptățite, facem precizarea că nu putem estima cuantumul acestor fonduri, acestea provenind din dividendele obținute de la Fondul "Proprietatea", precum și din sumele alocate de la bugetul de stat de Ministerul Finanțelor Publice.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnule senator Emilian Frâncu, aveți cuvântul. Vă rog, microfonul 2.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Și eu vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Este un răspuns complet, complex și, cred eu, oferă foarte multe date celor interesați.

Vreau doar să vă semnalez faptul că, totuși, cu toate măsurile luate, procedura de plată a celor care au toate formele încheiate este încă foarte lentă.

Eu cred că foarte mulți cetățeni așteaptă de la dumneavoastră să se găsească acele soluții ca, măcar printr-o scrisoare sau printr-o atenționare, să fie informați despre faptul că într-un orizont de timp oarecare, de trei, de șase luni, vor fi luați în calcul de dumneavoastră, pentru că, altfel, vă spun, nu există săptămână să nu primim informații despre cel puțin cinci astfel de cazuri, cetățeni care se simt nedreptățiți, pentru că ei au primit de aproape un an acea hârtie care le garantează dreptul că vor primi despăgubiri, au parcurs, repet, toate etapele și sunt disperați, pentru că unii sunt în vârstă, vă dați seama, și ar vrea și ei să intre în posesia drepturilor.

Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul secretar de stat Vasile Timiș este prezent?

Din sală:

Nu este!

Domnul Alexandru Pereș:

Nu este.

Avea de oferit un răspuns pentru o interpelare adresată de domnul senator Emilian Frâncu.

Probabil o va face în ședința viitoare.

Vă mulțumesc pentru prezență dumneavoastră, stimați colegi, domnilor secretari de stat și aparatului tehnic.

Încheiem ședința noastră de astăzi, 27 aprilie 2009.

Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 19.27.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 2:36
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro