Iosif Secășan
Iosif Secășan
Sittings of the Senate of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 4, 2009

  1. Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
  1.4 Iosif Secășan (PD-L) - declarație politică intitulată "Cercetarea științifică - două sisteme de remunerare";

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

În continuare, domnul senator Iosif Secășan, se pregătește domnul senator Radu Cătălin Mardare, din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.

Domnul Iosif Secășan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Titlul declarației mele politice de astăzi este "Cercetarea științifică - două sisteme de remunerare".

Distinși colegi, Demersul meu politic de astăzi vizează un segment mai puțin vizibil, nu întotdeauna extrem de spectaculos, dar unul care implică foarte multă muncă și responsabilitate, absolut esențiale în orice societate și stat modern actual - cercetarea științifică.

Punctual, doresc să aduc în discuție cercetarea istorică din muzee, fiindcă, în diverse ocazii, am putut să constat performanțele acesteia.

Astfel, în două muzee diferite, la Timișoara și Reșița bunăoară, m-a impresionat faptul că s-a publicat, în anii de după revoluție, un număr important de cărți de istorie: 46 de lucrări la Timișoara și 42 de lucrări la Reșița, dintre care 5 au fost recompensate cu premii ale Academiei Române, ceea ce înseamnă o recunoaștere a calității cercetării științifice din muzee.

Alături de funcțiile de păstrare-conservare și valorificare educațională a patrimoniului cultural, cercetarea științifică în muzee constituie un segment important al activității muzeale foarte clar în actele normative în vigoare.

Astfel, Legea muzeelor și colecțiilor nr. 311/2003, republicată în 2006, stipulează la art. 4 lit. a) și lit. b) că "funcțiile principale ale muzeului sunt:

  1. constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal;
  2. cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal".

Venind în întâmpinarea acestor prevederi, au fost înființate în muzeele din țară posturi de cercetători științifici, reglementate prin prevederile sus-menționatei legi.

Acest lucru a constituit un reviriment și a condus la dezvoltarea activităților muzeale, integrând cercetarea istorică și arheologică din instituțiile muzeale în cadrul mai vast al cercetării științifice naționale.

Cu toate că esența activității de cercetare este aceeași, în acest moment în România există o situație discriminatorie în privința remunerării cercetătorilor științifici.

Cercetătorii științifici din institutele Academiei Române sunt asimilați cadrelor didactice universitare - profesori, conferențiari etc. - și, prin urmare, plătiți la aceste standarde, în timp ce pentru ceilalți există o grilă aparte, mult dezavantajoasă, și care, în orice caz, nu acoperă efortul de cercetare și muncă depus.

Prin urmare, există în România de azi, țară europeană, două sisteme de remunerare a cercetării științifice.

Acest fapt vine în contradicție cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, care stipulează, la art. 4, că "activitatea personalului de cercetaredezvoltare este de interes național".

Aceeași lege nu condiționează și nu stabilește ierarhii între cercetătorii științifici din diversele instituții ale României moderne în care ei își desfășoară activitatea.

Din contră, legea invocată mai sus stabilește clar că personalul de cercetare-dezvoltare, indiferent de structurile organizatorice în care își desfășoară activitatea, beneficiază de același statut și au aceleași îndatoriri.

Declarația mea de astăzi se vrea un semnal de solidaritate cu cercetătorii istorici din muzeele României și, în același timp, exprimarea unui deziderat de reglementare a salarizării cercetării din instituțiile muzeale, compatibilă cu cele din institutele Academiei Române, ceea ce este, în opinia mea, și moral, și legal.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 27 novembre 2021, 19:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro