Plen
Sittings of the Senate of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 4, 2009

4. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență (L100/2009)
 
see bill no. L100/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

Intrăm în partea de legiferare de pe ordinea de zi a plenului nostru de astăzi.

La punctul 2 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.

Este o lege ordinară.

Îl rog pe reprezentantul Guvernului să prezinte punctul de vedere al Executivului.

Domnul Cristian Anton Irimie - secretar de stat în Ministerul Sănătății:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, Prin actul normativ se urmărește participarea obligatorie a medicilor de familie la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, în afara programului de lucru al cabinetelor medicale individuale, zilnic, între orele 15.00 și 8.00 dimineața, în intervalul luni - vineri, și între orele 8.00 și 8.00 în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale, precum și în zilele declarate libere de Guvernul României.

Asigurarea permanenței în afara orelor de program este similară cu asigurarea gărzilor din spitale, caracterul obligatoriu fiind unica soluție pentru a implica toți medicii de familie.

Prin prezentul proiect de act normativ se va realiza accesul pacienților la servicii de asistență medicală primară, indiferent de oră și de zonă, în special în mediul rural, reducerea numărului de solicitări ale serviciilor județene de ambulanță și creșterea capacității de intervenție a acestor servicii prin deplasările ambulanțelor la cazurile care sunt urgențe reale, evitarea aglomerării structurilor de primiri urgențe ale spitalelor, reducerea numărului de cazuri cu evoluție nefavorabilă și a deceselor a căror producere este favorizată prin neasigurarea în timp util a asistenței medicale.

Apreciem că măsurile dispuse în prezentul proiect de act normativ vor conduce la eficientizarea asistenței medicale primare, componentă de bază a sistemului de sănătate românesc, și la garantarea dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin asigurare a continuității în prestarea de servicii medicale.

Având în vedere cele sus-menționate, vă adresez rugămintea de a adopta prezentul proiect de act normativ cu toate amendamentele propuse de Comisia pentru sănătate publică.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Îi mulțumesc domnului secretar de stat Cristian Irimie.

Îl invit, în continuare, pe domnul președinte al comisiei de specialitate, domnul senator Ion Vasile, să ia cuvântul.

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Vasile Ion:

Mulțumesc, domnule președinte.

În ședința din 21 aprilie 2009 Comisia pentru sănătate publică a luat în dezbatere proiectul de lege și a hotărât, cu 7 voturi pentru și o abținere, să adopte raport favorabil, cu amendamentele prevăzute în anexă.

S-a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Consiliul Legislativ a dat, de asemenea, aviz favorabil.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Senatul ia în dezbatere proiectul de lege în calitate de primă Cameră sesizată.

Și o eroare, dacă vreți, cred că de formă, de fapt, la art. 8, care a fost modificat, apare următoarea formulare: "Centrele de permanență funcționează cu un număr de minim 7 posturi de medic și, după caz, cu 7 posturi de asistenți".

Dorim aceeași formulare, "cu minim 7 posturi de asistenți".

Mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri pe fondul proiectului de lege.

Domnul senator Secășan și apoi domnul senator Rotaru. Microfonul 2.

Domnul Iosif Secășan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PD-L susține acest proiect legislativ, pentru că el vine, credem noi, în primul rând, în sprijinul cetățenilor din zonele neacoperite de servicii medicale, neacoperite în teritoriu și neacoperite în timp, spre sfârșitul săptămânii și în timpul sărbătorilor.

Aceste centre medicale de permanență pe care noi le legiferăm vor fi în măsură să acorde pachetul de asistență medicală primară cu caracter de urgență pacienților din orice teritoriu, indiferent de oră și indiferent de lista medicului de familie din care provin ei.

Pe lângă acest lucru, important este că se creează o descongestionare a unităților de primire urgențe din spitale, pentru că știm că o bună parte din cazuistica care se prezintă acolo se poate încadra în pachetul de asistență medicală primară.

Se reușește prin aceste centre medicale de permanență să se scurteze și timpul de întâlnire a bolnavului cu medicul, de la debutul simptomelor și până la diagnostic, și să se prescrie un tratament eficient care să prevină complicațiile și agravarea.

Cred că cel mai important lucru este conferirea stării de securitate și de permanență a serviciilor medicale în timp și în teritoriu.

Sper ca aceste centre de permanență să fie bine așezate, să fie bine structurate și funcționale, printr-o bună conlucrare a Ministerului Sănătății cu direcțiile de sănătate publică și a acestora cu autoritățile locale, iar medicii, cei care prestează serviciile acolo, să fie motivați, remunerați în mod echivalent cu calitatea serviciilor pe care le prestează.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc foarte mult.

Domnule senator Rotaru, vă rog. Microfonul 4.

Domnul Ion Rotaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș dori să subliniez faptul că această ordonanță a Guvernului vine să repare un lucru care era necesar a fi reparat, prevăzut în Legea nr. 263/2004.

Acolo se prevedea opțiunea pe care o pot avea medicii de familie și ceilalți medici care concură la asigurarea asistenței medicale primare, și acest lucru nu a funcționat din cauza faptului că, neexistând obligativitatea și impunerea acestui lucru, centrele de permanență au funcționat sporadic și doar acolo unde a existat suficientă preocupare și interes din partea medicilor, dar și a autorităților.

Consider că este o măsură bine-venită, care va rezolva, sperăm, în mare parte promisiunile noastre electorale, ale tuturor celor care ne aflăm în sală, de a asigura, acolo unde medicul ajunge mai greu, asistența medicală primară și accesul la medicație în timp util.

Aș dori însă să subliniez faptul că este foarte important ca autoritățile locale, cât și direcțiile de sănătate publică să trateze cu toată seriozitatea acest lucru, întrucât legea nu prevede sancțiuni din acest punct de vedere și lasă, în continuare, posibilitatea de a fi la îndemâna autorităților organizarea sau neorganizarea unui asemenea centru de asistență medicală.

Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC va vota pentru acest proiect de lege.

Îmi exprim încă o dată convingerea că este benefic și necesar.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc și eu.

Vreau să precizez, de asemenea, că actuala formă a ordonanței de urgență este forma refăcută de inițiator, ca urmare a protocolului încheiat de Ministerul Sănătății cu medicii de familie, și cred că acest lucru a fost un lucru necesar și benefic pentru a putea să armonizăm și interesele comunităților noastre cu interesele legitime ale breslei.

De aceea, cred că cele prezentate în plenul Senatului sunt concludente în această direcție.

Dacă nu sunt alte comentarii sau intervenții pe acest proiect de lege, supun votului raportul comisiei, cu amendamentele prezentate de domnul președinte Ion Vasile.

Vă rog să votați.

Cu 80 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri, raportul a fost adoptat.

Supun votului proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 81 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 8 décembre 2021, 15:56
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro