Plen
Sittings of the Senate of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 4, 2009

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (L86/2009)
 
see bill no. L86/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

La punctul 3 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Este o lege organică.

Din partea Guvernului prezintă expunerea de motive domnul secretar de stat Valentin Iliescu, de la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul.

Domnule secretar de stat, vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu - secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul:

Vă mulțumesc.

Sunt secretar de stat în Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și susțin în fața plenului Senatului această ordonanță de urgență din motivul că ambii secretari de stat nu pot fi prezenți, Cosmin Coman este în delegație în străinătate, iar doamna Grațiela Iordache este, în acest moment, la o ședință a Consiliului Economic și Social.

Cu permisiunea dumneavoastră, voi trece la prezentarea expunerii de motive pentru această ordonanță:

Prezentul proiect de act normativ are ca scop principal modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 pentru asigurarea transpunerii Directivei 2007/44.

Vreau să fac precizarea că această ordonanță, pe care o modifică ordonanța aflată astăzi în dezbaterea Senatului, avea ca obiect de reglementare aspectele legate de evaluarea acționariatului unui instituții de credit de către Banca Națională a României în procesul de autorizare și, ulterior, în situația unor modificări în structura acționariatului.

Principalele propuneri formulate în textul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2009 se referă - și le voi aminti doar pe cele mai importante - la următoarele aspecte: în primul rând, la preluarea terminologiei utilizate de directiva comunitară mai sus amintită, în al doilea rând, la modificarea termenului de pronunțare asupra notificărilor de achiziții de la 3 luni la 60 de zile lucrătoare, în al treilea rând, la stabilirea criteriilor de natură potențială care stau la baza evaluării calității achizitorului potențial, trimiterea la reglementări emise de Banca Națională a României pentru detalierea elementelor avute în vedere la evaluarea îndeplinirii fiecărui criteriu, precum și obligația de colaborare între autoritățile competente din diversele state membre sau din diferite sectoare ale sistemului financiar.

De asemenea, prin această ordonanță de urgență s-a avut în vedere asigurarea coerenței în abordare și a unității de tratament în evaluarea acționariatului unei instituții de credit.

Aș vrea să vă mai spun că acest proiect de act normativ include și unele amendamente menite să asigure deplina conformitate a unor prevederi cu legislația comunitară existentă.

Fac precizarea că sunt asistat - și le mulțumesc pentru prezență - de domnul director din Banca Națională Emilian Antonescu și de doamna Magda Ioniță, de la Ministerul Finanțelor Publice.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc... Și vă cer scuze, dar prin modul cum prezentați problemele legate de Ministerul Finanțelor Publice, cred că vă calificați fără probleme pentru un post acolo.

Domnule președinte Ariton, vă rog.

Domnul Ion Ariton:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, de asemenea.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a dezbătut proiectul de lege în ședința din 7 aprilie 2009 și a hotărât, cu 6 voturi pentru și o abținere, să adopte raport de admitere.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Proiectul de lege urmează a fi adoptat de Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc.

Dezbateri pe fond?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul comisiei și proiectul de lege.

Legea este organică.

Vă rog să votați.

Cu 83 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și două abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 décembre 2021, 9:57
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro