Plen
Sittings of the Senate of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 4, 2009

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (L101/2009)
 
see bill no. L101/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

La punctul 4 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

Îi ofer cuvântul domnului secretar de stat Gabriel Tănăsescu, pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Gabriel Tănăsescu - secretar de stat în Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești:

Mulțumesc, domnule președinte.

În prezent, art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României incriminează infracțiunea de contrabandă, care constă în introducerea sau în scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.

Reglementarea în vigoare nu sancționează penal faptele de introducere în sau scoatere din țară prin locurile stabilite pentru control vamal prin sustragerea de la control vamal a bunurilor sau mărfurilor care ar trebui plasate sub un regim vamal.

Așa fiind, în practică se constată o creștere a numărului de situații în care se scot sau se introduc în țară prin sustragerea de la controlul vamal a unor bunuri care ar trebui plasate sub un regim vamal, cele mai semnificative din punct de vedere al impactului bugetar fiind cele privind țigările.

Sancționarea lor numai contravențional nu este de natură de a descuraja comiterea lor în continuare.

Pornind de la situația constatată de organele vamale, se impune, astfel, completarea Codului vamal în sensul incriminării ca infracțiune de contrabandă și a introducerii în sau scoaterii din țară prin locurile stabilite pentru control vamal prin sustragerea de la control vamal a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc.

Domnule președinte Greblă, vă rog.

Domnul Toni Greblă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este vorba de o nouă infracțiune, având în vedere numărul de situații create și ca urmare a desființării unor puncte vamale.

Drept urmare, s-a simțit nevoie să se incrimineze scoaterea sau introducerea în și din țară, prin punctele de frontieră, a unor bunuri de o anume valoare supuse regimului vamal.

În acest caz, am fost sesizați cu ordonanța de urgență pentru a incrimina această faptă.

Pe parcursul dezbaterilor, s-a formulat un amendament care se găsește în anexa la raport.

Amendamentul a fost admis cu unanimitate de voturi de membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Amendamentul, în esență, constă în considerarea faptei ca infracțiune numai dacă valoarea în vamă a bunurilor sustrase de la vămuire este mai mare de 40 de mii lei.

Drept urmare, având în vedere și avizele primite pentru acest proiect de lege, vă supunem spre dezbatere și adoptare raportul de admitere, cu un amendament.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este primă Cameră sesizată.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri pe fond.

Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră raportul comisiei, cu amendamentul prezentat de domnul președinte Greblă.

Vă rog să votați.

Cu 85 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri, raportul comisiei a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 82 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și două abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 1:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro