Plen
Sittings of the Senate of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 4, 2009

7. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (L89/2009)
 
see bill no. L89/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

Trecem la punctul 5 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Din partea Guvernului participă domnul secretar de stat Gabriel Tănăsescu.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Gabriel Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 16 alin. (2) din Legea nr. 298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Prin această propunere legislativă se propune eliminarea sintagmei "sau căruia i-ar reveni această competență" și, de asemenea, reducerea termenului în care procurorul prezintă instanței competente motivele care au stat la baza emiterii autorizării solicitării transmiterii de date reținute și, respectiv, a termenului în care se pronunță instanța cu privire la legalitatea și temeinicia ordonanței prin care s-a autorizat solicitarea transmiterii de date reținute, de la 48 de ore la 24 de ore.

Considerăm că sintagma "căruia i-ar reveni această competență" nu poate fi interpretată în sensul că procurorul poate solicita datele, în cazuri urgente, chiar înainte de începerea urmăririi penale, având în vedere norma generală de la alin. (1) al art. 16, ci se referă la competența teritorială sau materială a acestuia.

În ceea ce privește modificarea termenului prin care decizia procurorului referitoare la solicitarea datelor este supusă controlului unui judecător și a termenului în care instanța se pronunță asupra legalității și temeiniciei deciziei procurorului, apreciem că ar trebui menținute actualele prevederi pentru asigurarea unității de reglementare cu Codul de procedură penală în materia interceptărilor.

Termenele mai scurte ar fi greu de justificat, cu atât mai mult cu cât ingerința în viața privată în cazurile prevăzute de Legea nr. 298/2008 este mai puțin gravă decât în cazul interceptărilor și înregistrărilor audio.

Prin urmare, Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc.

Domnule președinte Greblă, aveți cuvântul.

Domnul Toni Greblă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a analizat în data de 22 aprilie 2009 propunerea legislativă și a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un raport de respingere, pentru cele două motive expuse succint de domnul secretar de stat.

Și noi am apreciat că modificarea propusă ar avea drept consecință imposibilitatea autorizării de urgență a solicitării transmiterii unor date cu caracter personal, și nu altceva pentru obținerea autorizării, și ar aduce, în acest fel, grave prejudicii îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin documente juridice de cooperare internațională sau ca stat membru al Uniunii Europene.

De asemenea, având în vedere că la interceptarea audio și telefonică se prevede un termen de 48 de ore, și pentru solicitarea de date cu caracter personal termenul de 48 de ore este suficient, având în vedere și avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări vă supune spre dezbatere și adoptare raportul de respingere, împreună cu propunerea legislativă.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este primă Cameră sesizată.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule președinte Greblă.

Sunt intervenții pe baza acestei propuneri legislative?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere propus de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Cine votează da, votează în favoarea respingerii acestui raport.

Cu 62 de voturi pentru, 16 voturi împotrivă și nicio abținere, raportul nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi respins, conform procedurilor de lege organică.

Pe cale de consecință, supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.

Cu 17 voturi pentru, 60 de voturi împotrivă și două abțineri, propunerea legislativă nu a fost adoptată.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 1:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro