Gheorghe David
Gheorghe David
Sittings of the Senate of May 18, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.70/28-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 18-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 18, 2009

12. Din partea Guvernului au primit răspunsuri:  
    12.1 Gheorghe David - de la Razvan Andrei Micu, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților;

Doamna Anca-Daniela Boagiu:

................................................

La partea de întrebări, îl invit pe domnul Răzvan Andrei Micu, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, să prezinte răspunsurile la cele două întrebări formulate de domnul senator Gheorghe David.

Domnul Răzvan Andrei Micu - vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților:

Vă mulțumesc.

Ca urmare a solicitărilor dumneavoastră adresate Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, având ca obiect stadiul dosarului domnilor Vălcăneanț Lidia, Lăpădat Claudiu, Hoduț Traian, Lăpădat Adriana, Hoduț Estera și Hoduț Daniel, vă comunicăm următoarele: Analizând baza de date a Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, s-a constatat că pe numele domnilor Vălcăneanț Lidia, Lăpădat Claudiu, Hoduț Traian, Lăpădat Adriana, Hoduț Estera și Hoduț Daniel a fost înaintat dosarul ce conține Decizia nr. 9/2006, emisă de ANRP, dosar ce a fost înregistrat în cadrul instituției noastre cu nr. 6792/CC.

În acest sens, vă comunicăm că Raportul de evaluare, întocmit în baza dosarului menționat, a fost aprobat în cadrul ședinței Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, urmând a se redacta Decizia Comisiei Centrale reprezentând titlurile de despăgubire, decizie care va fi expediată prin poștă, cu confirmare de primire.

De asemenea, analizând aceeași bază de date a Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, s-a constatat că pe numele domnului Brăiloiu Nicolae a fost înaintat dosarul ce conține Dispoziția nr. 1454/2007, emisă de Primăria comunei Bălești, dosar ce a fost înregistrat în cadrul instituției noastre cu nr.40836/CC.

În acest sens, vă comunicăm că Raportul de evaluare, întocmit în baza dosarului domnului Brăiloiu Nicolae, a fost aprobat în cadrul ședinței Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, urmând a se redacta Decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor reprezentând titlurile de despăgubire, care va fi expediată prin poștă, cu confirmare de primire.

Menționăm că această decizie poate fi atacată, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel în a cărei rază teritorială își au domiciliul reclamanții.

Vă mulțumesc.

Doamna Anca-Daniela Boagiu:

Are cuvântul domnul senator Gheorghe David.

Domnul Gheorghe David:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

De altfel, prin ceea ce eu am solicitat astăzi, vreau să arăt celor din Timișoara, și nu numai, că în această instituție se lucrează cu adevărat.

Răspunsurile pe care mi le-ați dat - și care vor ajunge la cetățenii respectivi - vor dovedi că, într-adevăr, așa este.

În al doilea rând, am întreprins acest demers pentru că sper să avem o comunicare mai bună pe viitor, să nu vă cerem să veniți de fiecare dată în plen, în fiecare zi de luni, să ne oferiți răspunsuri.

Sper, deci, într-o comunicare mai bună între parlamentari și instituția din a cărei conducere faceți parte. În al treilea rând, aceste solicitări din teritoriu sunt foarte multe și nu sunt numai din colegiul sau din circumscripția din care eu fac parte, sunt din toată țara, pentru că sunt foarte multe dosare în lucru, iar oamenii nu mai au răbdare.

Și, chiar dacă o să merg să le spun că dosarul a fost analizat, că este în regulă și că totul este bine, întrebarea care mi-o vor pune va fi următoarea: când intră banii în cont? Atunci, prin răspunsurile pe care le-am primit, voi avea și eu, la rândul meu, răspunsuri pentru alte solicitări, care vor veni de acum înainte.

Vă mulțumesc.

De asemenea, precizez că nu este nevoie să prezentați oral răspunsul la interpelare pentru că știu că aveți și forma scrisă a răspunsului și o să-mi parvină.

Vă mulțumesc.

Doamna Anca-Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 2:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro