Sorin Fodoreanu
Sorin Fodoreanu
Sittings of the Senate of May 18, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.70/28-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 18-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 18, 2009

4. Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
  4.19 Sorin Fodoreanu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Remember - România este o țară europeană a secolului XXI" (declarație politică neprezentată în plen);

Domnul Sorin Fodoreanu:

Declarația politică se intitulează "Remember - România este o țară europeană a secolului XXI", având ca subtitlu "Puterea politică trebuie exercitată la nivelul maxim de eficiență, cât mai aproape de individ și de mica comunitate".

Obiectivul principal al politicii de guvernare într-o țară ca România - situată în cel mai favorabil context al istoriei sale îndelungate, și anume acela de a fi membru de facto al Uniunii Europene, dar, în același timp, și membru stingher al acestei comunități dezvoltate, din cauza situației reale a poziției sale politice, economice și sociale sub nivelul mediu al acesteia, căruia îi sunt subordonate toate celelalte domenii ale activității politice - trebuie să fie: "Trăiește în libertate, participând la construcția unei societăți libere."

În acest sens, politica comunitară și socială a guvernării ar trebui să se bazeze pe principiile solidarității și șanselor egale și să se orienteze după modelul cetățeanului responsabil pentru sine și pentru ceilalți.

Totodată, aceasta ar trebui să asigure un sprijin pentru autoajutorare și să aprobe politica echității sociale.

Astfel, drepturile și obligațiile sociale trebuie ordonate prioritar și rezolvate ca atare și nu trebuie intervenit ulterior cu măsuri individuale. În baza obiectivului principal definit mai sus, valorile fundamentale promovate de către un program de guvernare aferent situației economice, politice și sociale a României actuale sunt:

a) Libertatea individuală (Libertate);

 • Șansa libertății - guvernarea trebuie să ia în considerare evoluția procesului social și dezbaterea curentelor spirituale ale contemporaneității, provocări și șanse pentru susținerea unei politici în favoarea libertății;
 • Afirmarea, păstrarea și sprijinirea libertății individuale - fiecare cetățean are dreptul fundamental de a folosi toate posibilitățile oferite de societate pentru împlinirea aspirațiilor sale ca ființă umană;
 • Subsidiaritatea - statul, grupurile sociale și organizațiile renunță treptat la sarcinile care pot fi îndeplinite de cetățeni particulari sau de comunități mai mici.
 • În acest sens, se vor proteja posibilitățile de dezvoltare ale individului față de putere și față de exercitarea puterii de către grupuri sociale sau organizații;
 • O societatea pluralistă, o societate a cetățenilor liberi - o dezvoltare liberă a individului corespunde unei societăți pluraliste;
 • Libertatea de conștiință - trebuie să se recunoască și să fie garantată libertatea de conștiință ca pe o componentă importantă a libertății individuale;
 • Libertatea și proprietatea - trebuie să se recunoască și să fie garantată existența raportului reciproc dintre libertate și proprietate;
 • Accesul la informare/cunoaștere - trebuie să fie recunoscută libertatea accesului individului la informare/cunoaștere.

b) Responsabilitatea individuală (Solidaritate);

 • Caracteristica socială a omului - individul singur și comunitatea sunt dependență prin solidaritate.
 • Responsabilitatea individuală și comunitară presupune solidaritate;
 • Dezvoltarea liberă a individului în comunitate - libertatea se obține prin răspundere pentru sine în contextul răspunderii pentru ceilalți;
 • Răspunderea reciprocă individ-comunitate - individul singur și comunitatea au nevoie de colaborarea solidară a tuturor;
 • Șanse egale la dreptul la securitate - prin securitatea socială nu se înțeleg acte caritabile ocazionale, ci se statuează dreptul fiecăruia la securitate;
 • Solidaritatea cuplată cu participarea la răspundere - solidaritatea nu poate exista fără sacrificii; respectarea principiului "ajută ca să fii ajutat"; trebuie să fie acceptat conceptul de definire a "suficientului individual" și recomandă ca o posibilă zonă de investire (pe principii economice) a surplusului în zona celor care nu ating "suficientul individual".

c) Echitate pentru toți (Dreptate);

 • Echitatea pentru toți - înseamnă aceleași drepturi pentru toți în condițiile recunoașterii și acordării handicapului legislativ sau social (funcție de categoriile sociale defavorizate recunoscute) în vederea obținerii unor șanse comunitare și sociale egale și a dreptății individuale;
 • Echitatea șanselor și dreptatea compensatoare - dreptatea trebuie să recunoască performanța profesională și socială, eforturile individului de a-și defini propriul destin în funcție de condițiile de viață și drepturile celorlalți, precum și echilibru social compensator;
 • Tendința spre dreptate - dreptatea absolută nu poate fi realizată niciodată, motiv pentru care echitatea pentru toți indivizii trebuie recunoscută ca o valoare fundamentală;
 • Tendința de angajare pentru dreptate la nivel mondial.

În baza valorilor fundamentale enunțate mai sus și a obiectivului principal, se definesc principiile de bază ale politicii sociale, care stau la baza politicii generale a unui program de guvernare coerent, ca fiind:

- Ordinea socială trebuie să fie astfel structurată, încât individul să fie obligat față de comunitate la fel cum aceasta este obligată față de el.

Din acest motiv, individul nu poate fi eliberat de către comunitate de toate responsabilitățile sale personale.

Trebuie creată o ordine socială în care fiecare individ, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, sănătos sau bolnav, să se poată dezvolta liber și să aibă propriul său loc și propriile sale sarcini.

Familia, ca cea mai importantă comunitate a societății în stat, are în acest sens o importanță primordială.

Problemele cu care se confruntă fiecare individ în viața comunitară trebuie soluționate solidar, în baza principiului solidarității sociale;

- Sistemul siguranței sociale trebuie menținut și dezvoltat mai departe pe baza principiilor structurii sale în funcție de grupurile asistate, a autodimensionării și a resurselor financiare existente;

- Proprietatea privată de care individul va dispune personal în mod liber stimulează siguranța proprie și extinderea independenței personale. Realizarea premiselor pentru garantarea acestui tip de proprietate și oferirea siguranței proprietății personale constituie unul dintre obiectivele fundamentale ale politicii sociale, bazată pe libertate, ale unei politici coerente de guvernare;

- Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru fiecare angajat astfel încât să-și poată dezvolta personalitatea la un loc de muncă în conformitate cu demnitatea umană și să poată participa activ la realizarea proceselor de muncă.

Cu cât este mai mare posibilitatea unui individ de a se împlini pe sine pe tărâm profesional, cu atât este mai mare disponibilitatea lui de a-și folosi talentul și capacitățile individuale în mod autonom atât în folosul propriu, cât și al comunității;

- Autonomia salarială și pluralismul sindical constituie o componentă fundamentală a unei ordini economice bazate pe libertate.

În acest context, trebuie implementat și dezvoltat sistemul de autoadministrare a economiei, care nu va mai necesita intervenția agresivă a statului odată ce regulile generale vor fi stabilite de comun acord, pe cale democratică;

- Protejarea grupurilor sociale marginale reprezintă o îndatorire specială față de cei slabi, care necesită ajutor, care sunt nevoiași și care sunt defavorizați social.

Programul de guvernare trebuie să asigure condițiile necesare acestor persoane, astfel încât să se poată împlini individual prin participarea lor la viața socială.

În baza principalelor valori enunțate mai sus, a obiectivului principal și a principiilor de bază ale politicii sociale, programul de guvernare va trebui să definească următoarele teze principale pentru politicile complementare ale acestuia:

- Statul democratic este instituția cetățenilor liberi și responsabili, creată pentru soluționarea unor probleme comune și pentru asigurarea comunității de drept și a păcii.

La baza statului, în acest sens, stă principiul statului de drept.

Libertatea, solidaritatea și subsidiaritatea sunt principii ordonatoare pentru statul de drept democratic și social, la fel ca și pentru o societate deschisă.

Dezvoltarea individuală a cetățeanului și valabilitatea drepturilor fundamentale sunt intangibile.

- Învățământul, știința și cultura sunt domenii centrale ale politicii pentru libertate, care asigură un fundament al sprijinului public pentru dezvoltarea libertății și responsabilității individuale, pentru asigurarea existenței din punct de vedere material și spiritual și pentru sprijinirea dezvoltării creativității și asigurarea unui mediu de viață demn.

Acestea trebuie să ofere fiecărui individ un sprijin pentru a se autoajuta, pentru a trece barierele sociale în sensul unei egalități a șanselor.

- Economia trebuie să folosească omului, politicii sociale.

Pentru că libertatea este indivizibilă, libertatea economică, cea politică și cea personală se intercondiționează.

Libertatea personală și cea economică sunt indivizibile.

Libertatea de a începe o activitate, de a realiza ceva și de a construi o întreprindere, de a obține o proprietate, de a o poseda și de a o vinde, face parte din libertățile fundamentale ale ordinii noastre sociale și economice. Programul de guvernare va urmări menținerea economiei sociale de piață și a întreprinzătorilor liberi.

Componentele de libertate și sociale ale economiei vor trebui dezvoltate pe mai departe.

- Creșterea economică corespunzătoare și reală, ocuparea forței de muncă și stabilitatea prețurilor sunt câteva din premisele principale pentru existența și menținerea siguranței sociale și a capacității de performanță economică.

Trebuie evitată cu orice preț încărcarea economiei cu discordanțele de distribuție a veniturilor dintre interesele grupurilor sociale și politica de cheltuieli a statului.

Creșterea economică, stabilitatea prețurilor și ocuparea forței de muncă se pot asigura în bune condiții cu ajutorul instrumentelor economiei sociale de piață, în măsura în care există un echilibru pe piața externă.

- Politica agrară modernă pentru o clasă liberă a țăranilor este, în condițiile actuale ale României, o componentă esențială a oricărei politici economice și sociale.

Ținta acestei politici este menținerea unei agriculturi realizate de țărani, precum și refacerea și menținerea clasei profesionale a țăranilor ca parte a unei clase medii și autonome.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 9 décembre 2021, 2:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro